Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 32325
Mărime: 606.51KB (arhivat)
Publicat de: Rafila Simion
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. Introducere Pag. 4
 2. Capitolul 1
 3. Elemente teoretice cu privire la managementul internaţional
 4. 1.1. Definiţi şi consideraţi generale pag. 6
 5. 1.2. Noţiuni şi delimitări în managementul internaţional pag. 9
 6. 1.3. Particularitaţile managementului internaţional pag. 11
 7. 1.4. Evoluţii şi factori de influenţă pentru piaţa internaţională pag. 14
 8. 1.5. Tipologia formelor de afaceri internationale pag. 23
 9. Capitolul 2
 10. Decizia de management – punctul central al activităţii în
 11. managementul internaţional
 12. 2.1. Elemente teoretice cu privire la decizie pag. 33
 13. 2.2. Tipologia deciziilor manageriale pag. 37
 14. 2.3. Metode şi tehnici de elaborare şi fundamentare a deciziei pag. 41
 15. 2.4. Cerinţe de raţionalitate pag. 50
 16. 2.5. Etapele procesului decizional pag. 51
 17. Capitolul 3
 18. Prezentarea companiei PRAKTIKER
 19. 3.1. Istoric si obiect de activitate pag. 56
 20. 3.2. Mod de organizare pag. 60
 21. 3.3. Diagnostic pe domeni manageriale pe plan intern si international pag. 64
 22. 3.4. Analiza diagnostic la nivelul magazinului PRAKTIKER VOLUNTARI pag. 73
 23. Capitolul 4
 24. Desfasurarea procesului decizional in cadrul PRAKTIKER
 25. 4.1 Sistemul de management si componenetele sale pag. 76
 26. 4.2. Analiza viabilitatii manageriale pag. 80
 27. 4.3. Elaborarea strategiei in sistemul decizional pag. 87
 28. Concluzii pag. 94
 29. Biblografie pag 97

Extras din proiect

Introducere

Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul şi distanţele se scurtează cu repeziciune, o dată cu apariţia comunicaţiilor, a transporturilor şi a fluxurilor financiare ultrarapide. Într-adevăr, numeroase companii au dus, ani întregi, o politica comercială internaţională. Prezentul, însă, este caracterizat prin înăsprirea concurenţei globale. Cu toate că unele ţări înclină spre stăvilirea invaziei străine printr-o legislaţie protecţionistă, totuşi, în viitorul îndepărtat această strategie nu va duce decât la creşterea costului vieţii şi va asigura protecţie unor societăţi naţionale care, de fapt, sunt ineficiente. Soluţia potrivită în această situaţie constă în însuşirea de către societăţi a strategiilor de pătrundere pe pieţele externe şi în creşterea competitivităţii lor globale. Cu cât societăţile întârzie să păşească pe calea internaţionalizării, cu atât creşte riscul excluderii lor de pe pieţele în dezvoltare ale Europei Occidentale, Europei de Est, Orientului Îndepărtat sau ale altor regiuni ale lumii.

În prezent, ţările aparţinând Pieţei Comune europene au desfiinţat barierele care stăteau în calea circulaţiei mărfurilor, serviciilor, banilor şi persoanelor, reglementând anumite activităţi, privatizând unele întreprinderi de stat şi adoptând standarde comerciale comune. În acelaşi timp, în Europa de Est apar noi ocazii profitabile, ţările din această regiune depunând eforturi considerabile în tranziţia lor de la economia centralizat-planificată la economia de piaţă.

Deşi interesul societăţilor de a accede şi a concura pe pieţele externe este ridicat, riscurile sunt şi ele mari, acest fapt datorându-se datoriilor externe, instabilităţii regimurilor politice şi guvernelor, problemelor de schimb valutar, condiţiilor impuse de guvern la accesul pe piaţă al firmelor străine, birocraţiei, tarifelor şi altor bariere comerciale, corupţiei, pirateriei tehnologice şi costului de producţie ridicat. O primă concluzie ce s-ar putea desprinde din cele prezentate este că, fie că rămân acasă, fie că se extind în străinătate, companiile sunt condamnate. Deducem din aceasta că singura şansă pe care o au societăţile ce desfăşoară activităţi comerciale în cadrul industriilor globale este internaţionalizarea operaţiilor pe care le derulează.

Atunci când activităţile din sfera managementului capătă extensie internaţională, deci când produsul depăşeşte graniţele ţării în care a fost produs, decizia managerială primeşte şi ea amprenta internaţionalizării, fiind necesară adaptarea ei la condiţiile specifice de operare pe pieţele externe.

Multe din principiile fundamentale de management ce au fost aplicate pe piaţa internă vor avea relevanţă într-o conjunctură internaţională.

Procesul de identificare a oportunităţilor pieţei, de selectare a strategiilor, de implementare a strategiilor selectate şi de monitorizare a performanţelor implică principii asemănătoare cu cele aplicate pe piaţa internă.

Principala provocare în cazul unei companii care operează pe piaţa internaţională constă în adaptarea managementului în ansamblu şi a deciziei manageriale în particular la nevoile pieţelor externe ale căror coordonate pot fi complet diferite de ceea ce a cunoscut până atunci.

Capitolul 1

Elemente teoretice cu privire la managementul

internaţional

1.1.Definiţii şi consideraţii generale

Managementul este un termen englezesc, cu semantică deosebit de complexă, care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor socio-economice şi conducerea ştiinţifică a acestora. Complexitatea semantică a termenului este determinată de sensurile sale multiple:

- ştiinţă, adică un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe – concepte, principii, metode şi tehnici prin care se exploatează, în mod sistematic, fenomenele şi procesele ce se produc în conducerea organizaţiilor;

- artă, care reflectă latura sa pragmatică şi care constă în măiestria managerului de a aplica la realităţile diferitelor situaţii, cu rezultate bune, în condiţii de eficienţă, cunoştinţele ştiinţifice;

- stare de spirit specifică, reflectată de un anumit fel de a vedea, a dori, a căuta şi a accepta progresul;

Manageamentul, a apărut s-a dezvoltat şi perfecţionat cu referire directă la economie, dar treptat s-a impus în toate domeniile activităţii umane politică, învăţământ, stiinţă, cultură, etc. De altfel, dimensiunea performanţelor în economie depinde de calitatea conducerii, atât în unităţile economice cât şi în celelalte domenii. În ceea ce priveşte economia manageamentul s-a impus ca ştiinţă cronologic, în primul rând microeconomic, la nivel de intreprinderi şi în cadrul acestora. În secolul nostru într-o formă sau alta a dobândit o importanţă mai mare decât în trecut şi stiinţa conduceri la scara economiilor naţionale (la nivel macroeconomic, iar o serie de preocupări se disting şi la nivelul unor spaţii economice mai largi, regionale şi chiar pe plan mondial.

Preview document

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 1
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 2
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 3
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 4
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 5
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 6
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 7
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 8
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 9
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 10
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 11
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 12
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 13
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 14
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 15
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 16
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 17
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 18
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 19
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 20
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 21
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 22
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 23
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 24
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 25
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 26
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 27
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 28
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 29
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 30
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 31
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 32
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 33
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 34
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 35
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 36
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 37
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 38
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 39
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 40
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 41
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 42
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 43
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 44
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 45
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 46
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 47
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 48
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 49
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 50
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 51
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 52
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 53
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 54
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 55
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 56
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 57
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 58
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 59
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 60
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 61
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 62
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 63
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 64
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 65
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 66
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 67
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 68
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 69
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 70
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 71
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 72
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 73
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 74
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 75
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 76
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 77
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 78
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 79
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 80
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 81
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 82
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 83
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 84
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 85
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 86
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 87
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 88
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 89
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 90
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 91
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 92
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 93
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 94
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 95
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 96
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 97
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 98
Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea si Fundamentarea Deciziilor in Cadrul Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Decizii Manageriale

Managerii eficace trebuie sa ia decizii pentru a solutiona problemele care apar în cadrul organizatiilor. Este necesar sa se ia o decizie atunci...

Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten

Introducere Pentru o bună perioadă de timp managementul a fost considerat o adevărată arta, talent însuşit prin învăţarea din încercări şi erori....

Procesul Decizional

1. Elemente generale Sistemul decizional reprezinta componenta cea mai activa a profesiunii manageriale, cu cel mai mare impact asupra...

Decizia și procesul decizional

1. Decizia ca esență a managementului Precedată de gândire și urmată de acțiune, adoptarea deciziei este cel mai important și complex proces de...

Stiluri de conducere și transmiterea deciziei în cadrul unei organizații

Introducere Organizarea si functionarea întreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale, în sensul ca fiecare componenta...

Sistemul Decizional - Decizii Manageriale privind Profitul

Justificarea temei Pentru o buna perioada de timp managementul a fost considerat o adevarata arta, talent însusit prin învatarea din încercari si...

Metode Decizionale

Sistemul decizional reprezintă componenta cea mai activă a profesiunii manageriale, cu cel mai mare impact asupra activităţilor societăţii...

Metode de fundamentare a deciziilor în condiții de certitudine

INTRODUCERE În viața de zi cu zi ne ciocnim cu faptul că trebuie să luăm o decizie, la stâng sau la dreapta, înainte sau înapoi, acționez ori...

Te-ar putea interesa și

Managementul calității și controlului tehnic de calitate

Fisa postului pentru conducatorul biroului CTC 1.POST: Sef birou 2.POZITIA: din stat functiuni 3.COMPARTIMENT: CTC 4.CERINTE: Studii...

Operațiunea de export la SC Mahle SRL

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Scurt istoric al firmei...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Decizia - funcție fundamentală a managementului

1. Definirea deciziilor si a sistemelor decizionale Decizia si mai ales activitatea de luare a deciziei reprezinta, poate, cel mai important...

Implementarea Managementului Calității

I. Introducere în managementul calităţii proiectelor 1.1. Scurt istoric. Evoluţia umanităţii a făcut necesară apariţia unor activităţi la scară...

Managementul calității al confecțiilor Mondotex

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.”MONDOTEX” S.R.L 1.1. Scurt istoric Societatea Comercială “Mondotex” S.R.L a luat fiinţă la data de...

Auditul Organizării Activității de Marketing

1. Prezentarea de marketing a firmei Elegance Paris Statutul juridic Denumirea firmei: S.C. ELEGANCE S.R.L. Forma de organizare: Privata,...

Sistemul Decizional

Componentele sistemului decizional Decizia este considerată de specialişti un instrument şi nu o funcţie de management, deoarece se regăseşte în...

Ai nevoie de altceva?