Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 39669
Mărime: 241.69KB (arhivat)
Publicat de: Irina B.
Puncte necesare: 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI şi TINERETULUI al REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI CATEDRA ECONOMIA ŞI MANAGEMENTUL IMOBILULUI

Cuprins

 1. Capitolul I. Elaborarea subsistemului metodologic 1
 2. 1.1 Management prin obiective 1
 3. 1.2 Management prin excepţii 4
 4. 1.3 Management prin proiecte 5
 5. 1.4 Management participativ 9
 6. 1.5 Şcoala clasică 13
 7. 1.6 Şcoala relaţiilor umane 16
 8. 1.7 Şcoala „mişcarea sistemică” 19
 9. 1.8 Şcoala empirică 19
 10. 1.9 Şedinţa 21
 11. 1.10 Delegarea 23
 12. Capitolul II. Elaborarea subsistemului organizaţional 26
 13. 2.1 Particularităţi principale, elaborarea documentelor de fondare a firmei 26
 14. 2.2 Structura organizaţională a firmei 28
 15. Capitolul III. Elaborarea subsistemului informaţional 31
 16. 3.1 Componentele subsistemului informaţional 31
 17. 3.2 Clasificarea informaţiei 31
 18. 3.3 Circuite şi fluxuri informaţionale 33
 19. 3.4 Proceduri informaţionale 35
 20. 3.5 Deficienţe majore 36
 21. 3.6 Mijloace de tratare a informaţiilor 37
 22. 3.7 Principii de raţionalizare a sistemului informaţional 38
 23. 3.8 Etapele procesului de raţionalizare 39
 24. 3.9 Automatizarea sistemului informaţional 43
 25. Capitolul IV. Elaborarea subsistemului decizional şi motivaţional 44
 26. 4.1 Componentele subsistemului decizional 44
 27. 4.2 Procesul decizional normativ 45
 28. 4.3 Metode şi tehnici decizionale 45
 29. 4.4 Arborele decizional 48
 30. 4.5 Raţionalizarea subsistemului decizional 50
 31. 4.6 Motivaţia personalului 51
 32. 4.7 Teorii conceptuale ale motivaţiei 52
 33. 4.8 Teorii procesuale ale motivaţiei 53
 34. 4.9 Teoria lui Maslow 54
 35. 4.10 Teoria lui Clelland 56
 36. Capitolul V. Eficienţa sistemului de management 58
 37. Bibliografie
 38. Anexe

Extras din proiect

Introducere

Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi politice. Operaţionalizarea acestora este condiţionată decisiv de conţinutul şi calitatea managementului, atît la nivel de agenţi economici – etatici, particulari sau micşti, cît şi la nivel naţional.

Evident, este necesar un nou tip de management, fundamentat pe sistemul de valori specific economiei de piaţă, care, prin concepte, instrumentar şi mod de aplicare, să determine remodelarea şi funcţionarea competitivă a societăţilor comerciale şi regiilor autonome. Premisele – gnoseologică şi metodologică – sunt reprezentate de profilierea largă a elementelor managementului modern la nivelul managerilor, întreprinzătorilor şi specialiştilor actuali sau viitori.

Prezenta lucrare are ca sarcină elaborarea sistemului de management al firmei proprii şi este alcătuită din cinci capitole.

Capitolul unu „Elaborarea subsistemului metodologic” determină metodele, tehnicile utilizate în management şi aduce o mică prezentare a evoluţiei managementului ca ştiinţă.

În capitolul al doilea „Elaborarea subsistemului organizaţional” se reprezintă structura organizatorică a întreprinderii.

Capitolul al treilea „Elaborarea subsistemului informaţional” aduce la cunoştinţă componentele, raţionalizarea şi automatizarea sistemului informaţional.

Al patrulea capitol se intitulează „Elaborarea sistemului decizional şi motivaţional” în care se găsesc informaţii cu privire la procesul, metodele, tehnicile şi arborele decizional , cît şi teoriile conceptuale şi procesuale ale motivaţiei.

Al cincilea capitol include eficienţa sistemului de management şi tipurile de eficienţă.

Capitolul I. Elaborarea subsistemului metodologic

1.1 Management prin obiective

Conceput în SUA, în perioada postbelică, managementul prin obiective (M.P.O.) se foloseste în prezent în numeroase ţări. La difuzarea lui în ţările occidentale, o contribuţie majoră au avut-o firmele de consultanţă în management. Este sistemul de management cel mai frecvent folosit.

La baza conceperii M.P.O. se află urmatoarea premisă : eficacitatea unei firme depinde de interpătrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce implică o corelare strînsă a trinomului obiective-rezultate-recompense/sancţiuni.

Un riguros M.P.O. presupune întrunirea urmatoarelor caracteristici esenţiale:

- instituirea unui sistem de obiective, pentru întreprindere, care să “coboare” pînă la nivelul executanţilor;

- participarea întregului personal, a fiecărui component al întreprinderii, la stabilirea obiectivelor în a căror realizare este nemijlocit implicat ;

- individualizarea bugetelor de cheltuieli pe principalele subdiviziuni organizatorice şi, în special, pe centre de producţie, ceea ce implică descentralizarea laturii operaţionale a sistemului financiar ;

- instituirea unui sistem de control continuu bazat pe metoda abaterilor semnificative ;

- corelarea strînsă a recompenselor şi sancţiunilor materiale şi morale cu rezultatele efectiv obţinute;

- mutaţii în mentalitatea personalului firmei, în atitudinea sa faţă de obiectivele firmei, în special în direcţia creşterii participării, a iniţiativei, a colaborării în procesul stabilirii şi îndeplinirii lor.

Sintetic, managementul prin obiective poate fi definit ca un sistem de conducere, bazat pe determinarea riguroasă a obiectivelor pînă la nivelul executanţilor, care participă nemijlocit la stabilirea lor şi pe corelarea strînsă a recompenselor şi respectiv a sancţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor prestabilite.

M.P.O. cuprinde, de regulă, ansamblul activităţilor unei întreprinderi. De aici rezultă deosebita sa complexitate, multiplele aspecte la care trebuie să se refere. Ca urmare, M.P.O. are o structură complexă, alcătuită din şase componente (fig. 1.1.1).

Bibliografie

Codul civil.

Legea RM cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor si organizatiilor Nr. 1265-XIV din 05.10.2000

Legea RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992

Hotarirea Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului societatilor economice din Republica Moldova.

Corneliu Rusu , „Management” , Editura EXPERT , Bucureşti ,1996

Florin Tomescu „Management Comercial” Editura Economica Bucureşti 1998

Lucica Matei ,”Managementul dezvoltării locale” , Editura ECONOMICĂ,

Bucureşti , 1999

Ioan Ursachi „Management”, Bucureşti 2000

Marian Zaharia, Camelia Zaharia „Management. Teorie şi Aplicaţii ” Editura Tehnica Bucureşti 1993

Natalia Burlacu „Bazele managementului” Editura ASEM Chişinău 2006

Natalia Burlacu, Vădim Cojocaru „Management” ASEM Chişinău 2000.

Ovidiu Nicolescu „Noutăţi În Managementul Internaţional” Editura Tehnică Bucureşti 1993.

Ovidiu Nicolescu „Sisteme şi tehnici manageriale” Editura Economica Bucureşti 2000

Ovidiu Nicolescu „Management”, Bucureşti 1995

www.unibuc.ro

Preview document

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 1
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 2
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 3
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 4
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 5
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 6
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 7
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 8
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 9
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 10
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 11
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 12
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 13
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 14
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 15
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 16
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 17
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 18
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 19
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 20
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 21
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 22
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 23
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 24
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 25
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 26
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 27
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 28
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 29
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 30
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 31
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 32
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 33
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 34
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 35
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 36
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 37
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 38
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 39
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 40
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 41
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 42
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 43
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 44
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 45
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 46
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 47
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 48
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 49
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 50
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 51
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 52
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 53
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 54
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 55
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 56
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 57
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 58
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 59
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 60
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 61
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 62
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 63
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 64
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 65
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 66
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 67
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 68
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 69
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 70
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 71
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 72
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 73
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 74
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 75
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 76
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 77
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 78
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 79
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 80
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 81
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 82
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 83
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 84
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 85
Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea Sistemului de Management al Societatii pe Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Contractul de management - premizq performanței în cadrul firmei SC Post-Com SA

Argument : The premise of performance management within the company “In a way, organizations are like fingerprints. Each has its own...

Riscurile financiare ale întreprinderii - analiza și gestiunea lor

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Economie de ramură - SC Diavist Product SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1.1 SCURT ISTORIC Soceitatea a fost infiintata in anul 2002, avand profilul actual de productie, iar...

Analiza diagnostic a societății SC Renk Reșita SA

Capitolul I BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI DIAGNOSTIC 1.1 CONCEPTUL DE DIAGNOSTICARE Termenul diagnostic, este preluat din medicină, definind...

Implementarea sistemului de management de mediu - ArcellorMittal Hunedoara

Cap I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.1. Descrierea Organizației (profil de activitate,...

Managementul Calității Totale

CAPITOLUL I : Prezentare generală Nume firmă : ELBA S.A. Sediul : Str. Gării, nr. 1, 300166, Timişoara Telefon : 0256 190 446 / 0256 190 041...

Analiza Gestiunii Financiare Corporatiste la SC Carbochim SA

I. Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează societatea Înfiinţată în 1949 la Cluj-Napoca, firma este în prezent cel mai mare...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Capitolul I. SC APATERM SA – rolul sãu în economia localã S.C. APATERM SA Galaţi este o entitate publică cu capital integral de stat şi are ca...

Ai nevoie de altceva?