Elaborarea Strategiei in Domeniul Resurselor Umane la BRD – Groupe Societe Generale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Elaborarea Strategiei in Domeniul Resurselor Umane la BRD – Groupe Societe Generale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cruceru, Anca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Evaluarea puterii interne a firmei 3
1.1. Identificarea punctelor forte şi slabe ce caracterizează domeniul financiar şi analiza cauzală a acestora 3
1.2.Determinarea puterii interne a firmei în domeniul financiar 4
1.3. Diagnosticarea domeniului comercial de marketing 4
BANCĂ DE RETAIL 5
BANCĂ DE INVESTIŢII 5
BANCĂ DE REFERINŢA A ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE 6
1.4. Identificarea punctelor forte şi slabe ce caracterizează domeniul resurse umane şi analiza cauzală a acestora 8
1.5. Determinarea puterii interne a firmei în domeniul resurselor umane 8
2. Evaluarea capacităţii adaptive şi a forţei competitive a firmei 9
2.1. Analiza mediului extern al firmei 9
2.1.1. Caracteristicile principale ale mediului competitiv al firmei 9
2.1.2. Evaluarea influenţei factorilor de macromediu 11
2.2. Evaluarea capacităţii adaptive a firmei la exigenţele mediului său de acţiune 12
2.3. Determinarea profilului competitiv al firmei 13
3. Recomandări strategico – tactice privind BRD- Groupe Société Générale 14
Bibliografie 15

Extras din document

Evaluarea puterii interne a firmei

Evaluarea puterii interne a firmei se poate realiza prin identificarea în prealabil a punctelor forte şi a celor slabe din cadrul domeniilor de interes şi apoi cu ajutorul matricelor de evaluare a puterii interne a firmei în acele domenii.

1.1. Identificarea punctelor forte şi slabe ce caracterizează domeniul financiar şi analiza cauzală a acestora

Punctele forte şi punctele slabe identificate în urma analizei efectuate în cadrul părţii întâi a proiectului, precum şi cauzele şi efectele acestora sunt prezentate în tabelul numărul 1.

Tabel nr.1

Nr. Crt. Puncte forte Cauze Efecte

1 Independenţă financiară a societăţii Trezoreria netă este pozitivă Rata autonomiei financiare este ridicată

2 Eficienţa crescută a utilizării activelor fixe Dinamica ascendentă a cifrei de afaceri şi utilizarea eficientă a mijloacelor fixe Îmbunătăţirea indicatorilor de rezultate ai firmei

3 Capacitate mare de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt Creşterea nivelului lichidităţii firmei, valori pozitive ale trezoreriei nete Ratele lichidităţii generale şi parţiale se menţin în intervalul admis de testul limită

4 Creşterea volumului serviciilor Încheierea de noi contracte şi extinderea pieţei de desfacere Creşterea cifrei de afaceri

5 Eficienţa şi profitabilitatea firmei cu o evoluţie favorabilă Creşterea profitului brut şi net Oferă o bază de dezvoltare în continuare a activităţii , contribuie la îmbunătăţirea rentabilităţii firmei şi la satisfacerea aşteptărilor acţionarilor săi

Puncte slabe Cauze Efecte

6 Majorarea cheltuielilor totale Creşterea volumului cheltuielilor de exploatare, precum şi influenţele inflaţioniste Diminuarea profitului şi reducerea ratei rentabilităţii costurilor

7 Rata de finanţare a capitalului circulant înregistrează valori negative Marjă mare a clienţilor restanţi sau cu întârzieri O posibilitate mai limitată de finanţare a noilor credite şi necesitatea unor noi împrumuturi de la BNR

1.2.Determinarea puterii interne a firmei în domeniul financiar

Forţa financiară a fiecărei firme este deosebit de importantă pentru activitatea de dezvoltare a acesteia. BRD – Groupe Société Générale a avut o evoluţie pozitivă în decursul întregii perioade analizate, determinarea coeficientului “Z” evidenţiind stabilitatea acesteia.

În tabelul următor este prezentată Matricea de evaluare a puterii interne a firmei în Domeniul Financiar.

Tabel nr.2

Nr. Crt. Puncte forte / puncte slabe Coef. de importanţă Nivel de evaluare Punctaj ponderat

1 Independenţă financiară a societăţii 0,19 PFM 4 0,76

2 Eficienţa crescută a utilizării activelor fixe 0,11 PF 3 0,33

3 Capacitate mare de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt 0,10 PF 3 0,30

4 Creşterea volumului serviciilor 0,15 PFM 4 0,60

5 Eficienţa şi profitabilitatea firmei cu o evoluţie favorabilă 0,22 PFM 4 0,88

6 Majorarea cheltuielilor totale 0,14 PfS 1 0,14

7 Rata de finanţare a capitalului circulant înregistrează valori negative 0,09 PS 2 0,18

Puterea interna a firmei 1,00 X X 3,19

Suma punctajelor ponderate ale factorilor de influenţă din domeniul financiar reflectă o putere mare a firmei în acest domeniu ( 3,19 ), influenţată negativ , în principal, de majorarea cheltuielilor totale. Pe de altă parte, acest rezultat este influenţat pozitiv de către evoluţia favorabilă a eficienţei şi profitabilităţii firmei precum şi de către independenţa financiară a societăţii.

1.3. Diagnosticarea domeniului comercial de marketing

Piaţa BRD - Groupe Société Générale este reprezentată persoanele juridice, cele fizice, persoanele fizice autorizate, studenţi şi străini. Banca oferă o gamă largă de produse şi servicii adresate acestora.

Activităţile Băncii sunt orientate în principal pe următoarele segmente:

BANCĂ DE RETAIL

BRD - Groupe Société Générale numără peste 2,02 milioane clienţi persoane fizice şi peste 1,5 milioane deţinători de carduri. Cota sa de piaţă variază între 15% şi 20%, în funcţie de produse. Se numără printre liderii pieţei cardurilor bancare şi a creditelor pentru consum. Activitatea de credite de consum la locul de vânzare se derulează prin intermediul filialei specializate, BRD Finance Credite de Consum.

În activitatea de retail, Banca profită de experienţa dobândită în Franţa şi în lume de Société Générale, care la ora actuală acţionează în 37 de ţări de pe glob.

Pentru a atinge o eficacitate deplină şi pentru a răspunde mai bine nevoilor clienţilor săi, organizarea Băncii de Retail la BRD - Groupe Société Générale se bazează pe 3 funcţii cheie:

a) distribuţie, produse şi peţe

Filosofia de bază care ghidează aceste activităţi este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. Acest pol concentrează activitatea de marketing (analiza comportamentelor şi aşteptărilor clienţilor, observarea pieţei şi concurenţei, crearea noilor produse) şi aspectul comercial (definiţia politicii comerciale, fixarea obiectivelor şi urmărirea realizării lor). Printre obiectivele prioritare ale acestei echipe figurează adaptarea şi îmbogăţirea ofertei (cu produse precum leasingul sau factoringul intern), precum şi dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie din perspectiva creării unei bănci Multicanal.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea Strategiei in Domeniul Resurselor Umane la BRD - Groupe Societe Generale.doc

Alte informatii

Universitatea Româno - Americană Facultatea Management – Marketing