Etica și Profesionalismul în Afaceri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 31090
Mărime: 130.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAP. I. PROFESIONALISMUL - COMPONENTĂ DE BAZĂ A ETICII ÎN AFACERI 4

1.1. Profesie şi profesionalism 4

1.2. Principii generale ale eticii profesionale 5

1.2.1. Caracterul contractual al eticii profesionale 6

1.2.2. Relaţiile client - profesionist 7

1.2.3. Virtuţi şi valori profesionale 8

1.2.4. Formalizarea etică şi codurile profesionale 9

1.3. Concepte centrale în etica profesională 12

1.3.1. Autonomia 12

1.3.2. Binefacerea (bunăstarea) 13

1.3.3. Paternalismul 14

1.3.4. Drepturi şi acţiunea dreaptă 15

CAP. II. INFLUENŢA CULTURII AFACERILOR ASUPRA ANGAJAŢILOR

2.1. Definirea conceptului de cultură a afacerilor 16

2.2. Tipuri, factori de influenţă şi funcţii ale culturii organizaţionale 18

2.3. Impactul culturii afacerilor asupra procesului de organizare a muncii 34

2.4. Managementul calităţii muncii şi cultura afacerilor 38

CAP. III. CULTURA ŞI MUNCA

3.1. Determinarea culturală şi semnificaţia muncii 42

3.2. Studiu transnaţional privind obiectivele muncii şi motivarea salariaţilor 49

CAP. IV. PROCESUL DE INTEGRARE, SOCIALIZARE ŞI COMPORTAMENT ETIC A ANGAJAŢILOR ÎN FIRME COMERCIALE

4.1. Procesul de integrare şi socializare influenţat de cultura afacerilor 57

4.2. Cauze ale comportamentului neetic al angajaţilor 63

CAP. V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65

Bibliografie 68

Extras din document

CAP. I. PROFESIONALISMUL - COMPONENTĂ DE BAZĂ A ETICII ÎN AFACERI

Profesionalismul este socotit o ideologie relevantă pentru cei care lucrează în acelaşi domeniu. A exercita rolul de a coagula cerinţele comune ale unei profesii, întăreşte identitatea şi creşte stima de sine a membrilor unui grup profesional.

Profesie şi profesionalism

Tema pe care o tratăm se referă la sensurile conceptelor de profesionist şi profesionalism, precum şi la felul în care intervine etica în exercitarea acestor roluri. Există numeroase definiri ale profesiilor. Următoarea are o mare adecvare la cerinţele etice: o profesie este o ocupaţie pe care o au mai multe persoane organizate voluntar să îşi câştige existenţa prin slujirea directă a unui anumit ideal într-un mod moral permisibil, dincolo de ceea ce le cere nemijlocit legea, piaţa şi morala comună

Se pot câştiga bani dintr-o ocupaţie, dar asta nu înseamnă că orice ocupaţie din care câştigăm bani este o profesie. Faptul de a câştiga venituri este la rândul său definitoriu. Amatorii pot să aibă calităţi profesionale, dar nu îşi obţin veniturile de bază din practica de amator. În acelaşi timp, profesiile nu sunt organizaţii de caritate şi nu solicită altruism de la fiecare membru al grupului profesional. De obicei, organizaţiile altruiste sunt alcătuite din amatori. Acestora din urmă li se cere, conform moralei de rol, să se dedice fără avantaje materiale acţiunilor caritabile.

Există, de asemenea, ocupaţii cărora li se contestă statutul clasic de profesii, tocmai prin aceea că nu sunt exclusive sau nu au coduri care să conţină valori morale direct implicate în exercitarea profesiei. O obiecţie asemănătoare se poate aduce şi ocupaţiei numite: funcţionar public, deşi valorile acestei ocupaţii sunt directe şi precis legate de interesul public. Profesiile însă se schimbă. În ultimul deceniu s-a conturat o pregătire universitară direct axată pe afaceri sau pe administraţie publică, inclusiv în România. Ambele tind să treacă de la statutul de ocupaţii la cel de profesii.

Profesiilor le sunt necesare codurile etice. Pentru ca aceste coduri saă aibă autoritate morală, ele trebuie să aibă consimţământul tacit sau explicit al fiecărui membru. Uneori acest consimţământ este cerut la intrarea într-o profesie şi în lipsa lui persoana nu este acceptată sau, dacă îi încalcă principiile cadru, este exclus. Există cazuri în care anumiţi practicanţi ai unei profesii pun un monopol absolut pe regulile şi codul acesteia ajungându-se la ceea ce se poate numi mafie a prototipului unei profesii.

Dintre caracteristicile ideale ale profesiilor amintim :

a. Profesia presupune o cunoaştere a teoriilor domeniului, deci o pregătire

consistentă şi îndelungată.

b. Standardele de iniţiere, menţinere şi avansare a unei persoane în

competenţa profesională sunt stabilite de către corpul profesional.

c. Cea mai dură măsură de pedepsire pentru delicte profesionale este eliminarea din comunitatea profesională.

d. Rolul profesiilor este să ducă la satisfacerea unor nevoi sociale, deci practica profesională este legitimată de către comunitatea care beneficiază de rezultatele ei.

e. Membrii unui grup profesional sunt legaţi printr-un cod etic prin care se

stipulează, între scopurile centrale, şi cel al slujirii altruiste a societăţii.

f. Membrii unei profesii trebuie să aibă relaţii colegiale, iar comportamentul fiecărui membru este monitorizat colegial.

g. În cazuri de haos şi catastrofă, membrii unei profesii trebuie să fie

pregătiţi să se sacrifice, inclusiv să îşi rişte viaţa.

Profesioniştii unui domeniu care îşi exercită rolul în mod responsabil, cât mai

aproape de aceste cerinţe dobândesc un status recunoscut. Aceasta este problema că ei dau dovadă de ceea ce este socotit drept profesionalism.

Profesionalismul este socotit o ideologie relevantă pentru cei care lucrează în acelaşi domeniu. A exercita rolul de a coagula cerinţele comune ale unei profesii, întăreşte identitatea şi creşte stima de sine a membrilor unui grup profesional.

Profesionalismul este caracterizat prin:

1. Expertiză în exercitarea unei profesii.

2. Credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei.

3. Identificarea cu profesia şi cu cei din acelaşi domeniu.

4. Dedicaţia pentru o lungă parte a vieţii faţă de profesia aleasă.

5. Obligaţia morală de a lucra în serviciul clientului, evitând implicarea emoţională excesivă, arbitrarul şi tratamentul preferenţial nejustificat prin politicile domeniului.

6. Credinţa în capacitatea de autoreglare şi menţinerea colegială a standardelor profesionale.

1.2. Principii generale ale eticii profesionale

Profesioniştii sunt guvernaţi în principiu de legi şi reglementări specifice. Există multe cazuri în care, pe lângă normele legale, sunt necesare norme etice. În general aceste norme vizează, într-o societate democratică, următoarele tipuri de probleme: autoritatea profesională, practicile paterniste, drepturile clienţilor.

Unii specialişti neagă existenţa unei etici profesionale ca atare şi susţin că nu există decât etici aplicate diferitelor profesii.

Etica profesională este o disciplină reflexivă şi critică. Ea se află la intersecţia filosofiei moralei cu eticile particulare ale diferitelor categorii de profesii. Problema centrală a introducerii eticii în profesii, deşi există deja legi, se datorează faptului că legea acţionează de obicei după ce s-a produs încălcarea ei. Practicile etice sunt graniţă şi se presupune că ar trebui să acţioneze preventiv.

Etica profesională precizează practicile, drepturile şi datoriile membrilor unui grup profesional, critică şi sancţionează malpracticile profesionale.

Preview document

Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 1
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 2
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 3
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 4
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 5
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 6
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 7
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 8
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 9
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 10
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 11
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 12
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 13
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 14
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 15
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 16
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 17
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 18
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 19
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 20
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 21
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 22
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 23
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 24
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 25
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 26
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 27
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 28
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 29
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 30
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 31
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 32
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 33
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 34
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 35
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 36
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 37
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 38
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 39
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 40
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 41
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 42
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 43
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 44
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 45
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 46
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 47
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 48
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 49
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 50
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 51
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 52
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 53
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 54
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 55
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 56
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 57
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 58
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 59
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 60
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 61
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 62
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 63
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 64
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 65
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 66
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 67
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 68
Etica și Profesionalismul în Afaceri - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Etica si Profesionalismul in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Inteligența Emoțională și Leadership-ul

Teoriile prezente în însăşi practica organizaţională accentuează rolul liderului în dinamica organizaţională, în definirea viziunii, în stabilirea...

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Studiu de Caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Strategii de Soluționare a Situațiilor Conflictuale în Cadrul Organizației

REZUMATUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ Motivul abordării acestei teme este faptul că o bună parte din timpul nostru toţi intrăm în conflict unii cu alţii,...

Performanța și Munca în Echipă

INTRODUCERE Aceasta lucrare are ca scop formarea unor echipe performante, care se caracterizeazâ printr-o coeziune ridicatâ, performanţă,...

Etica și corupția

Cap.1 Noţiunea de etică. Necesitatea şi importanţa eticii în mediul organizaţional Definiţie. Noţiunea de “etică” provine din greaca veche şi...

Etica in Relatiile ce se Stabilesc intre Angajator si Angajat

Etica in relatiile ce se stabilesc intre angajator si angajat Rolul şi poziţia angajaţilor în economia de piaţă De regulă întreprinderile private...

Importanta Strategiilor in Cadrul Organizatiei

Introducere Conceptul de strategie Termenul “strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini “arta războiului”...

Procesul de vânzare la Bricostore

Capitolul 1. Descrierea societătii 1.1 Pasi în istoria societătii Grupul francez Bricostore face parte din compania BRESSON, o companie care a...

Te-ar putea interesa și

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Etică și Leadership

La baza succesului unui proces de leadership de lungă durată stau integritatea şi comportamentul etic. Integritatea personală reprezintă sursa şi...

Studiu de Caz Selgros

CAPITOLUL 1. Prezentarea generală a firmei 1.1. Date de identificare 1. Denumire: S.C. ,, SELGROS CASH & CARRY’’ S.R.L. Braşov; 2. Sediul –...

Femeia Manager

Capitolul I - Noțiuni teoretice 1. Noțiunea de ” management” „Managementul este cea mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte” [J. J....

Proiect de Practica - Prezentarea Societatii Comerciale - SC Vel Pitar SA

PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE “VEL PITAR SA” DIAGNOSTIC JURIDIC; SOCIETATEA COMERCIALA "VEL PITAR"S.A. SEDIUL SOCIAL: RAMNICU...

Evaluarea site-ului E-mag

ANALIZA SITE-ULUI eMAG eMAG și-a început activitatea în anul 2001 ca un magazin online de sisteme de calcul și produse de birotică, fiind...

Studiu privind conducerea și organizarea unei afaceri în sistem franciză în C.T.S.O Meli Melo

I.DESCRIEREA AFACERII Scurt istoric Nume:MELI MELO FASHION SRL CUI:29769909 Reg. Comert:J40/1614/2012 Inreg. in anul:2012 Tip societate:...

Rolul culturii organizaționale

Cap1. Caracteristici generale ale culturii organizaționale 1.1 Componentele culturii organizaționale Cultura organizațională reprezintă un set de...

Ai nevoie de altceva?