Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8708
Mărime: 522.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR

ALIMENTARE 4

1.1.Conceptul de etichetă; definiție, conținut, structură. 4

1.2. Reglementări actuale privind etichetarea. 5

1.3 Etichetarea nutrițională; dimensiune și exigențe contemporane 6

1.4 Eco-eticheta, din perspectiva producătorului și consumatorului ..9

CAPITOLUL 2. PIAȚA CONSERVELOR DIN LEGUME ȘI FRUCTE DIN ROMÂNIA 11

2.1 Principalii producători de conserve din legume și fructe existenți pe piața românească. 11

2.2 Tipologia conservelor din legume și fructe 13

2.3 Tehnologii de obținere a conservelor din legume și fructe 14

2.4 Indicatori de apreciere a calității conservelor din fructe și legume 15

CAPITOLUL 3. PARTICULARITĂȚI PRIVIND AMBALAREA ȘI ETICHETAREA

CONSERVELOR DIN LEGUME ȘI FRUCTE 16

3.1 Exigențe privind ambalarea și calitatea conservelor din legume și fructe 16

3.2 Specificul mesajului informațional al etichetei conservelor 16

3.3 Etichetarea conservelor din legume și fructe în funcție de tipul ambalajului 17

CAPITOLUL 4. STUDIU PRIVIND SATISFACȚIA CONSUMATORULUI ROMÂN DE

CONSERVE DIN LEGUME ȘI FRUCTE DIN PERSPECTIVA ETICHETĂRII ACESTORA 19

4.1 Obiectivele și metodologia cercetării. 19

4.2. Colectarea informațiilor, analiza și interpretarea rezultatelor 20

4.3 Popuneri privind îmbunătățirea etichetării conservelor din legume și fructe. 28

CONCLUZII 29

BIBLIOGRAFIE ...30

Extras din document

INTRODUCERE

La nivel global, legumele și fructele dețin un loc deosebit de important în alimentația omului, deoarece acestea reprezintă surse importante de glucide, vitamine și săruri minerale, având rol benefic organismului uman. Mulțumită valorii nutritive, calităților gustative, precum și a gradului ridicat de asimilare de către organismul uman, legumele și fructele sunt recomandate și utilizate pe o scară largă în alimentație, fie în stare proaspătă, fie conservate.

Lucrarea de față intitulată „Etichetarea alimentelor din grupa conservelor din legume și fructe; Importanța etichetei în decizia de cumpărare,” își propune prezentarea celor mai importante aspecte teoretice, dar și practice în privința etichetării conservelor din legume și fructe, având rolul de a indica gradul de satisfacție pe care consumatorii români îl au în privința mesajului informațional existent pe ambalajul conservelor.

Conservele din legume și fructe sunt o alternativă din ce în ce mai căutată și, totodată, o modalitate de consum foarte utilizată în special în condițiile în care pe piața legumelor și fructelor se constată o criză de producție sau distribuție, datorată în mare parte condițiilor meteorologice, sezonalitatea legumelor sau fructelor, precum și conflictelor economice dintre țări.

Alegerea studiului cu privire la etichetarea conservelor din legume și fructe, precum și gradul de satisfacție al consumatorilor în privința etichetei, a constat în faptul că la nivel național există o divergență în ceea ce privește informațiile existente pe ambalajul conservelor din legume și fructe, dar și concepțiilor diferite ale populației referitoare la noile tendințe ale etichetei.

Aspectele teoretice ale etichetelor, vor evidenția caracteristicile existente, precum și impactul pe care mesajul informațional îl are atât asupra consumatorului dar și al producătorului, respectiv comerciantului; reglemenările actuale existente atât la nivel național cât și european, ce prevăd obligativitatea noțiunilor generale cu caracter informativ, concomitent punctânt conceptul de etichetă nutrițională precum și conceptul de etichetă ecologică.

Abordarea conceptului de etichetă nutrițională, respectiv etichetă ecologică derivă din perspectiva importanței mesajului informațional, omul modern începând să acorde o mai mare atenție cantității de substanțe nutritive pe care le include în dieta zilnică, precum și calității produselor, eticheta nutrițională și cea ecologică fiind un subiect de actualitate, dezbătut din ce în ce mai mult.

Pentru realizarea unui studiu cat mai aprofundat asupra comportamentului consumatorilor în relația etichetă-mod de abordare a acesteia, precum și importanța mesajului informațional în luarea

deciziei de cumpărare, prezenta lucrare și-a concentrat atenția asupra tipologiei conservelor din

2

legume și fructe, tehnologiei de fabricare a acestora, precum și indicatorilor de apreciere ai calității ce au un impact considerabil în garantarea calității produsului.

Alături de obiectivele mai sus menționate, prezenta lucrare a avut în vedere descrierea particularităților privind etichetarea conservelor din legume și fructe. S-au avut în vedere obiective legate de exigențele existente în ceea ce privește ambalarea conservelor din legume și fructe, exigențe instaurate de autoritățile competente, în vederea realizării unei concurențe loiale pe piața conservelor din legume și fructe, concomitent acestui obiectv, specificarea mesajului informational existent pe eticheta produsului studiat a reprezentat un alt scop al acestei lucrării. Alături de toate acestea, lucrarea de față prezintă câteva trăsături ale specificului informational în funcție de tipul conservelor din legume și fructe.

Referitor la studiul privind satisfacția consumatorului român de conserve din legume și fructe din perspectiva etichetării acestora, s-a avut în vedere realizarea unei cercetări exploratorii privind atât satisfacția consumatorului român de conserve din legume și fructe din privința calității acestora, precum și satisfacția acestuia din perspectiva mesajului informațional existent pe etichetele produsului studiat. Pentru a efectua o percepție cât mai clară asupra concepției consumatorului de conserve din legume și fructe, realizarea și lansarea unui sondaj în rândul consumatorilor a reprezentat o metodă eficientă pentru identificarea perspectivei consumatoului asupra etichetării acestora dar și impactul pe care il are eticheta în luarea deciziei de cumpărare.

Bibliografie

1.Bretcu, A., Fundamentele științei mărfurilor, Editura Eftimie Murgu, Colecția Orizonturi Economice, Reșița 2010

2. Pamfilie, R., Designul și estetica mărfurilor-Elemente estetice, Note de curs, Facultatea de Bussines și Turism, București, 2016.

3.H.G. nr 106/2002 privind etichetarea alimentelor, Monitorul Oficial nr 147/febr.2002, disponibilă în format pdf la adresa http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/anpc_junior/hg106_2002_cu_modificari.pdf, (accesat în data de 29.04.2018)

4.Băetoniu, P., Olaru, M., ș.a, Fundamentele științelor mărfurilor. Editura Eficient, București, 1999, pag230

5.Negrea, M., T., Fundamentele știnței mărfurilor, Editura ASE, București, 2007, pag 142

6.Bobe, M., Produsul alimentar-abordare stategică, Editura ASE, București 2005

7.Dima, D., Diaconescu. I., Pamfilie. R., Fundamentele științei mărfurilor. Mărfuri alimentare. Editura ASE, București, 2005, pag249-250

8.Paraschivescu. A., O., Managementul calității mărfurilor alimentare, Editura Tehnopress, Iași, 2004 pagina 221

9.Vasile, D., Fundamentele științei mărfurilor; Editura ASE, București, 2008

10.Bobe, M., Produsul alimentar-Abordare strategică, Editura ASE, București 2005

11.Purcărea, A., Fundamentele științelor mărfurilor-Note de curs, Facultatea de Business și Turism, București, 2014

12.Pop, C., Merceologia produselor alimentare; Editura TIPOMOLDOVA, Iași, 2004

13.Bobe, M., Produsul alimentar- Abordare strategică, Editura ASE, București 2005, pag 247

14.Paraschivescu A., O., Managementul calității mărfurilor alimentare, Editura Tehnopress, Iași, 2004

15.Legislația privind etichetarea și educarea în domeniul nutriției ( NLEA) Requirements (8/94- 2/95) https://www.fda.gov/iceci/inspections/inspectionguides/ucm074948.htm accesat la ( 30.04.2018)

30

16.Regulamentul (CE) Nr.1924/ 2006 cu impicații în H.G. Nr.723/2011 cu privire la menținulie nutriționale disponibile pe produsele alimentare, preluat din http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%2020 10/Legislatie/32006R1924-Ro.PDF accesat la (27.04.2017)

17.Paraschivescu, A., O., Managementul calității mărfurilor alimentare; Editura Tehnopress, Iași, 2004

18.˶Regulamentul (CE) nr. 599/2003 http://lege5.ro/Gratuit/gi3dsnzygm/regulamentul-nr-599-2003-de-modificare-a- regulamentului-cee-nr-2092-91-privind-metoda-de-productie-agricola-ecologica-si-indicarea-acesteia-pe-produsele- agricole-si-alimentare-text-cu-relevanta-pentru ( accesat la 27.04.2018)

19.Ordinul Nr 271/2010 preluat din Monitorul Oficial al Uniunii Europene, disponibil la: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010R0271 (accesat la 30.04.2017)

20.Boboc, D., Managementul produselor agroalimentare. Editura ASE, București, 2006

21.Bonduelle România, Istoria Bonduelle, disponibil la adresa: http://www.bonduelle.com/en/in-the-world/romania.html; D auci,, Date generale disponibile la adresa: http://www.daucy-international.com/index.php?langue=en; Contec Foods, http://www.contec.ro/scurt_istoric.htm,( accesate la 27.04.2018)

22.Râureni, Înființarea brandului Râureni, disponibil la adresa: http://raureni.ro/descopera-raureni ; Arovit, date generale despre brand, disponibil la http://www.arovit.ro/despre-noi , (accesate la 27.04.2018)

23.Sun Food, date generale despre companie disponibile la http://sunfood.ro/despre-noi accesat la 27.04.2018

24.Diaconescu, I., Merceologie alimentară, Editura Qlassrom, București 2004

25.Pop, C., Merceologia produselor alimentare, Editura TipoMoldova, Iași, 2004 pagina 220

26.Diaconescu, I.,Bazele Merceologiei, Editura Uranus, București, 2002

23

27.Bobe, M., Bazele merceologiei-Suport de curs , Facultatea de Business și turism, București 2015 disponibil în format pdf.

24

28.Paraschivescu., A., O., Ghidul Calității, Modele, analize și studii de caz. Editura Thennopress, Iași 2005, pagina 181.

29.Bologa, N., Burda. A., Merceologie alimentară ediția a II a, Editura Universitară, București 2008.

30.Bretcu, A., Fundamentele științei mărfurilor, Colecția ORIZONTURI ECONOMICE, Ediura Eftimie Murgu Reșița, 2010.

31.Iacob, C., Proiectarea cercetărilor de marketing, în Virgil Balaure coord, Marketing, Editura Uranus, București, 2000, pag 118.

Preview document

Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 1
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 2
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 3
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 4
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 5
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 6
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 7
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 8
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 9
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 10
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 11
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 12
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 13
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 14
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 15
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 16
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 17
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 18
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 19
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 20
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 21
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 22
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 23
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 24
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 25
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 26
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 27
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 28
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 29
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 30
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 31
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 32
Etichetarea produselor - influența asupra consumatorilor - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Etichetarea produselor - influenta asupra consumatorilor.docx

Alții au mai descărcat și

Politică de distribuție a Coca Cola HBC SRL

Coca Cola a reusit sa-si faca simtita prezenta pe piata internationala printr-o serie de promovari masive ale bauturilor racoritoare carbogazoase;...

Situația Agriculturii Ecologice în România

INTRODUCERE În literatura de specialitate nu s-a dat încă o definiţie clară a agriculturii ecologice, ea fiind de mult ori confundată cu...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Controlul și Asigurarea Calității Produselor Alimentare

INTRODUCERE O analiza succinta a tabloului economic mondial la începutul acestui mileniu permite evidentierea unor trasaturi definitorii...

Te-ar putea interesa și

Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea

Argument Realitatea economică şi socială impune, ca o condiţie esenţială a oricărei activităţi eficiente, cooperarea agenţilor economici pe baza...

Analiza calității senzoriale a cafelei

Introducere - Istoria cafelei Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, dateaza de mai mult de 1000 de ani.In Occident, istoria...

Produsele ecologice și influența acestora asupra consumatorilor

Introducere În zilele noastre, se vorbeşte din ce în ce mai mult despre produsele ecologice sau „verzi”, cum le numesc unii specialişti.Acestea,...

Etichetarea Produselor Alimentare

Etichetarea produselor joacă un rol important în definirea nivelului calitativ al acestora şi la informarea consumatorilor, astfel încât aceştia să...

Danemarca - profilul de țară

I. Prezentarea pe scurt a tarii Danemarca este din punct de vedere geografic cea mai mica si cea mai sudica tara a Europei de Nord, si de asemenea...

Încălțămintea - mărfuri nealimentare în comerț

Sectiunea 1 – Aspecte generale privind incaltamintea 1.1 Scurt istoric Încălțămintea este denumirea generică a tuturor produselor care sunt...

Etichetarea Produselor Alimentare

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 1.1. Importanţa etichetării Rolul etichetării corespunzătoare a produselor este: de a informa cu privire la mărfurile...

Marketingul prin Culoare

Introducere Culorile reprezintă un important instrument de marketing, ele făcând diferenţa între mărci şi produse. Adesea se vorbeşte despre...

Ai nevoie de altceva?