Evaluarea Afacerii SC Mobam SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2048
Mărime: 456.03KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Activitatea de evaluare este, un complex de operaţiuni, desfăşurate pe baza unor metode şi respectând standarde de evaluare, prin care se atribuie o valoare unei proprietăţi (întreprinderi, afaceri, proprietăţi imobiliare, valori mobiliare – hârtii de valoare, acţiuni, obligaţiuni) la un moment dat.

În cele ce urmează s-au determinat şi analizat o serie de indicatori pentru a observa evoluţia activităţii deproducţie a societăţii MOBAM SA.

I. Analiza echilibrului financiar

1. Fondul de rulment

FR = Capitaluri permanente – Active imobilizate

FR2011 = 8.785.988 – 5.425.733 = 3.360.215 lei

FR2012 = 8.918.376 – 5.391.767 = 3.526.609 lei

∆FR = FR2012 – FR2011 = 3.526.609 – 3.360.215 = 166.394 lei

4,95%

Fondul de rulment este pozitiv, reflectând stabilitatea financiară a societăţii. Aceasta înseamnă că societatea îşi finanţează integral activele imobilizate din resursele obţinute pe termen lung. Cu toate acestea, societatea nu înregistrează venituri în avans, dar nici datorii pe termen lung, în nici unul din cei doi ani analizaţi.

Creşterea fondului de rulment este de 166.394 lei, respectiv 4,95 %, creştere datorată creşterii capitalurilor proprii într-un ritm superior creşterii activelor imobilizate.

2. Necesarul de fond de rulment

NFR = Active circulante – Datorii pe termen scurt

NFR2011 = (1.862.722 + 865.803) – 994.683 = 1.733.892 lei

NFR2012 = (2.108.294 + 602.683) – 644.246 = 2.066.731 lei

Necesarul de fond de rulment indeplineşte condiţia de a fi mai mic decât fondul de rulment, dar şi aceea de a fi pozitiv, în ambii ani. Tendinţa este de creştere, fapt ce poate fi determinat de încetinirea vitezei de rotaţie a stocurilor.

3. Trezoreria netă

TN = Casa si conturi la bănci – Credite de trezorerie

Sau,

TN = FR – NFR

TN2011 = 3.360.215 – 1.733.892 = 1.626.323 lei

TN2012 = 3.526.609 – 2.066.731 = 1.459.878 lei

Nivelul pozitiv al trezoreriei nete în ambii ani semnifică faptul că este realizat echilibrul financiar al întreprinderii pe termen scurt, adică dispune de lichidităţi care să îi permită acoperirea fără probleme a datoriilor pe termen scurt.

Fig. 1 Indicatorii echilibrului financiar MOBAM S.A.

II. Indicatorii de analiză a structurii bilanţului

A. Indicatorii de analiză a structurii activului

1. Rata activelor imobilizate

Rata activelor imobilizate a crescut puţin de la un an la altul, respectiv cu 0,91%, ceea ce înseamnă că ponderea activelor imobilizate în active totale a crescut, activele imobilizate crescând într-un ritm superior celor totale.

2. Rata activelor circulante

În perioada analizată, rata activelor circulante a înregistrat o tendinţă de scădere de 0,86 %, datorată faptului că activele circulante au crescut într-un ritm inferior celor totale. Consecinţa acestui lucru este scăderea gradului de lichiditate a activului total.

Preview document

Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 1
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 2
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 3
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 4
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 5
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 6
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 7
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 8
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 9
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 10
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 11
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 12
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 13
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 14
Evaluarea Afacerii SC Mobam SA - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Afacerii SC Mobam SA.doc

Te-ar putea interesa și

Strategii de Promovare a Produselor și Serviciilor - SC Mobam SA

INTRODUCERE Procesului de comunicare şi promovare i se atribuie accepţiuni deosebite de către diferiţi autori, în general, în acesta se includ...

Ai nevoie de altceva?