Evaluarea Performantelor la Arpechim Pitesti

Proiect
8.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Management
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 31871
Mărime: 302.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stegaroiu Ion

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1. EVALUAREA PERFORMANTELOR 2

1.1. Evaluarea performantei - componenta de baza a sistemului

managementului performantei 2

1.2. Definirea si caracteristicile evaluarii performantelor 3

1.3 Evaluarea formala si evaluarea informala a performantelor 5

1.4. Obiectivele evaluarii performantelor 6

1.5. Etapele procesului de evaluare a performantelor 7

1.6. Metode si tehnici de evaluare a performantelor 9

1.7. Probleme potentiale si surse de erori ale procesului de evaluare a

performantelor 13

1.8. Prevenirea sau estomparea problemelor potentiale si a surselor de

erori 17

1.9. Recomandari privind sistemele de evaluare a performantelor 20

1.10. Sisteme informatice pentru evaluarea performantelor 23

1.10.1. Sistemul informatic pentru evaluarea performantelor - parte a

sistemului informatic integrat al resurselor umane 23

1.10.2. Tendinte privind sistemele de evaluare a performantelor în

viitor 25

CAPITOLUL II PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 27

2.1. Arpechim Pitesti - sucursala a S.N.P. Petrom Bucuresti - istoric si

realizari 27

2.2. Obiectivele generale si specifice ale societatii-fmanciara pe perioada 1998-2000

2.3. Management, organizare, personal 37

2.4.1. Organizarea structurala a firmei 37

2.4.2. Functiunea de personal 39

2.4.3. Politica de personal 43

2.4.4. Recrutarea personalului 56

2.4.5. Pregatirea, perfectionarea profesionala si promovarea

personalului 58

2.4.6. Evidentierea punctelor slabe ale functiunii de personal 60

2.4.7. Recomandari privind amplificarea potentialului functiunii de

personal 61

CAPITOLUL III EVALUAREA PERFORMANTELOR LA

SUCURSALA ARPECHIM PITESTI 63

3.1. Aprecierea personalului, evaluarea si proiectarea postului la Sucursala

Arpechim Pitesti 63

3.1.1. Aprecierea salariatilor în functie de cerintele si particularitatile

locurilor de munca, analiza postului, proiectarea postului 63

3.1.2. Aprecierea salariatilor în functie de responsabilitatile pe care le

au 66

3.2. Metode de evaluare a performantelor angajatilor la Sucursala Arpechim

Pitesti ' .' 74

3.3. Sistemul de evaluare la grupul-tinta 80

3.4. Relatia dintre evaluarea performantei, plata si motivatie. Sistemele PRP

(Performance Related Pay) 86

3.5. Erori de apreciere în evaluarea performantei 92

3.6. Mecanismele de urmarire / control / revizuire a sistemului de evaluare.. ..96

3.7. Elemente privind diagnosticul activitatii de evaluare 99

3.8. Eficienta, eficacitatea si echitatea sistemului de evaluare utilizate în cadrul

Sucursalei Arpechim 104

3.8.1. Consideratii teoretice privind eficienta, eficacitatea si echitatea. 104

3.8.2. Evaluarea eficientei, eficacitatii si echitatii sistemului de evaluare

utilizat în cadrul sucursalei Arpechim 105

3.8.3. Aspecte privind echitatea în activitatea de evaluare 105

CONCLUZII 105

BIBLIOGRAFIE 109

ANEXE 110

Extras din document

EVALUAREA PERFORMANTELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITESTI

CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMANTELOR

1.1. Evaluarea performantei - componenta de baza a sistemului managementului performantei

Managementul performantei reprezinta o modalitate de a obtine rezultate individuale si organizationale mult mai bune prin întelegerea si conducerea performantei într-un cadru unitar si contextual al afacerilor în general sau al obiectivelor si standardelor stabilite în prealabil, în special. Abordarea sau conceptia managementului performantei are la baza filozofia managementului prin obiective.

Managementul performantei consta într-o abordare sistematica a managementului resurselor umane în general si a evaluarii performantei în special, folosind obiectivele, performantele, aprecierile si feedback-ul ca mijloace de motivare a angajatilor pentru a întelege si a folosi la maximum potentialul lor creator.

Managementul performantei presupune, în primul rând, stabilirea unei întelegeri sau a unui acord asupra obiectivelor si nevoilor de dezvoltare, asupra performantelor si necesitatii evaluarii permanente a acestora, precum si asupra sprijinului acordat pentru consiliere.

Evaluarea performantei are un rol central si constituie un element important sau o componenta de baza a sistemului managementului performantei, cu atât mai mult cu cât mijlocul prin care obiectivele organizationale devin obiective individuale este, de obicei, evaluarea performantei. De asemenea, din perspectiva unei asemenea abordari, evaluarea performantei are un numar însemnat din caracteristicile sistemului de management al performantei.

Abordarea evaluarii performantei ca parte componenta a sistemului managementului performantei presupune luarea în considerare a urmatoarelor probleme potentiale:

- necesitatea crearii unei culturi a performantei pentru a se preveni

riscul încurajarii performantelor individuale în detrimentul

performantelor organizationale.

- implicarea managerilor de nivel superior în procesul de evaluare

pentru a se satisface atât necesitatile individuale, cât si cele

2-

EVALUAREA PERFORMANTELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITESTI

organizationale, pentru ca acestea sa fie cât mai adecvate cerintelor locale în general sau nivelurilor inferioare în special, influenta managementului performantei asupra rolului evaluarii acesteia prin functionarea corespunzatoare a feedback-ului. In acest sens, este mult mai important sa se înteleaga obiectivele reale decât sa se accepte cele impuse.

1.2. Definirea si caracteristicile evaluarii performantelor

Evaluarea performantelor este activitatea de baza a managementului resurselor umane desfasurata în vederea determinarii gradului în care angajatii unei organizatii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilitatile care le revin.

într-un sens mai larg, A. Manolescu considera ca evaluarea performantelor este o actiune sau un anumit tip de activitate cognitiva tip de activitate cognitiva prin care un evaluator apreciaza sau estimeaza performanta unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum si cu reprezentarea sa mentala, propriului sau sistem de valori sau cu propria sa conceptie privind performanta obtinuta.

P. Lemaître defineste evaluarea ca fiind operatiunea de elaborare periodica a bilantului muncii depuse de colaboratori în scopul discutarii cu acestia a progreselor înregistrate si a masurilor necesare a fi luate în viitor.

Procesul de evaluare a performantelor este definit de Robert Basquet ca fiind un ansamblu de proceduri standardizate vizând obtinerea informatiilor, într-un sistem de ierarhie manageriala privind comportamentul profesional al personalului firmei. Explicitarea acestei definitii presupune evidentierea urmatoarelor caracteristici:

- procedurile de evaluare folosite corespund viziunii firmei privind

modul în care aceasta concepe sa faca afaceri, sa organizeze

activitatile si sa orienteze personalul propriu.

- procedurile sunt standardizate, evitându-se pe cât posibil efectele

negative cauzate de cei care evalueaza. Standardizarea poate fi

asigurata prin formarea evaluatorilor, utilizarea documentelor scrise

sau a mijloacelor audio-vizuale, elaborarea si controlul procedurilor

de catre un compartiment specializat.

- pentru ca aprecierile sa fie corecte se vor folosi numai informatiile

fiabile

- sistemul de obtinere al informatiilor si de efectuare a evaluarii

performantelor este în strânsa concordanta cu ierarhia manageriala.

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Performantelor la Arpechim Pitesti
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc
  • ~$uprins.doc

Alții au mai descărcat și

Performanța Managerială în Firmele Românești

INTRODUCERE Perioada ultimului deceniu a mediului economic din România a fost caracterizată de apariţia pe scară largă a societăţilor comerciale...

Evaluarea Performantelor Umane la Generali Asigurari

INTRODUCERE Obiectivul evaluării performanţelor individuale este de a aprecia performanţele individuale ale angajaţilor în raport cu posturile pe...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Managementul Resurselor Umane la SC Delaco SRL

Capitolul I Aspecte privind managementul resurselor umane în economia contemporană 1. Resursele umane – factor de producţie esenţial în...

Studiu Privind Evaluarea Resurelor Umane prin Prisma Performantelor

CAPITOLUL 1. Prezentare S.C. Anticorosiv S.A Societatea ANTICOROSIV SA Bucureşti a fost înfiinţată în baza HGR 1200/12.11.1990 şi reorganizată...

Îmbunătățirea Sistemului Motivațional în Cadrul Complexului Hotelier Minerva Bucuresti

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare...

Formarea si Perfectionarea Personalului

CAPITOLUL I PREGATIREA PROFESIONALA 1.1 DEFINIREA PREGATIRII PROFESIONALE Pregătirea profesională este un proces de învăţare – instruire prin...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul Intreprinderii - SC Meva SA

Capitolul 1: Scurt istoric al S.C. MEVA S.A. Denumirea societatii este Societatea comerciala „ MEVA S.A ” Drobeta Turnu Severin , având forma...

Perspective ale contabilitatii digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Metode de Evaluare a Performanțelor

Metodele de evaluare a performanţelor nu reprezintã o noutate pentru domeniul resurselor umane. Lucrarea de faţã trateazã acest aspect al metodelor...

Ai nevoie de altceva?