Evaluarea Performanțelor Profesionale

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 27899
Mărime: 125.48KB (arhivat)
Publicat de: Ozana Grigoraș
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I NECESITATEA ŞI ROLUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI 2
 2. 1.1.CONCEPTUL DE RESURSE UMANE 2
 3. 1.2.ROLUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIE 2
 4. 1.3.OBIECTIVE, ATRIBUŢII ŞI SARCINI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 5
 5. CAPITOLUL II IMPORTANTA ŞI CONŢINUTUL EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 7
 6. 2.1. SEMNIFICAŢIA ŞI ROLUL EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 7
 7. 2.2.DEFINIREA ŞI CARACTERISTICILE EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 10
 8. 2.3. EVALUAREA FORMALĂ SAU INFORMALĂ A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 12
 9. CAPITOLUL III OBIECTIVELE EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 14
 10. 3.1.TIPOLOGIA OBIECTIVELOR EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 14
 11. 3.2.ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 17
 12. CAPITOLUL IV METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 19
 13. 4.1.TIPOLOGIA METODELOR ŞI TEHNICILOR DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 19
 14. 4.2.CRITERII DE EVALUARE ŞI STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 25
 15. 4.2.1. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 25
 16. 4.2.2. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 26
 17. CAPITOLUL V CONSECINŢELE PROCESULUI DE EVALUARE A 27
 18. PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 27
 19. 5.1.CATEGORII DE EVALUATORI 27
 20. 5.2. SURSE DE ERORI ALE PROCESULUI DE EVALUARE 30
 21. 5.3. MODALITĂŢI DE PREVENIRE SAU ESTOMPARE A SURSELOR DE ERORI 34
 22. 5.4.RECOMANDĂRI PRIVIND SISTEMELE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR 35
 23. CAPITOLUL VI EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE LA S.C.”URSUS BREWERIES”S.A. CLUJ NAPOCA 38
 24. 6.1. SCURT ISTORIC 38
 25. 6.2. PROCESUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE LA S.C. URSUS BREWERIES S.A. CLUJ NAPOCA 42
 26. CONCLUZII 54
 27. ANEXE 56
 28. BIBLIOGRAFIE 65

Extras din proiect

CAPITOLUL I NECESITATEA ŞI ROLUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI

1.1. CONCEPTUL DE RESURSE UMANE

„Omul este măsura tuturor lucrurilor”, ceea ce înseamnă că omul este capabil să integreze orice solicitări prezente sau viitoare pe care trebuie să le facă şi este capabil să răspundă tuturor acestor solicitări. În cadrul unei organizaţii omul este elementul de bază şi de aceea acesta trebuie tratat cu respect, indiferent de poziţia pe care o ocupă în cadrul organizaţiei, şi nu ca o simplă componentă a factorilor de producţie. Fiecare om trebuie privit ca fiind unic şi astfel trebuie să se ia în considerare aptitudinile ( acele însuşiri psihice, generale şi speciale, care pot asigura reuşita profesională ), cunoştinţele şi aspiraţiile fiecăruia. Omul este în permanenţă înconjurat de oameni, de aceea este necesar ca între aceştia să existe raporturi şi relaţii cu adevărat umane, relaţii care să conducă la rezolvarea problemelor existente la nivelul colectivelor umane, şi nu la distrugerea calităţilor umane.

În centrul tuturor organizaţiilor stă omul. Toate celelalte resurse implicate într-o afacere sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu se pot face afaceri, iar acestea din urmă nu au alt scop decât să servească nevoile oamenilor.

Oamenii au roluri diferite în cadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi, creditori, debitori şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative, iar în mod frecvent ei pot avea toate aceste atribute la un loc.

Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei afaceri este cea care face din „Managementul Resurselor Umane” competenţa esenţială pentru toţi managerii. Această responsabilitate nu este numai de a da slujbe oamenilor, de a-i îndruma cum să lucreze şi de a le înregistra performanţele, deşi toţi managerii trebuie să facă acest lucru. Pe lângă toate acestea omul este o investiţie: a da omului putere, pentru ca el să acţioneza eficient şi eficace, să exploatezi cunoştinţele individuale, talentele, imaginaţia şi creativitatea pentru binele comun.

Trebuie înlocuite vechile practici bazate pe responsabilităţi şi autoritate, cu practicile care pun accent din ce în ce mai mult pe dezvoltarea indivizilor ca membrii adevăraţi şi cooperanţi ai echipei.

Lumea se schimbă cu o viteză fără precedent şi ca să ţină pasul, fiecare organizaţie are nevoie de angajaţi competenţi, bine informaţi, loiali, flexibili, şi talentaţi. Managerii trebuie să se gândească bine la ceea ce le oferă angajaţilor şi la ce aşteaptă de la ei dacă doresc ca performanţele să fie ridicate, iar firmele lor competitive.

Resursele umane reprezintă totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale pe care oamenii le utilizează în procesul muncii.

1.2.ROLUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI

Putem defini resursele umane ca fiind elementul creator, activ şi coordonator al întregii activităţi ce se desfăşoară în cadrul organizaţiilor. În cadrul unei organizaţii resursele umane se află în strânsă interdependenţă cu celelalte resurse ale acesteia (resurse materiale, financiare, informaţionale), dar nu trebuie să se realizeze o supraevaluare a resurselor umane în defavoarea celorlalte resurse, deoarece nu s-ar mai realiza un echilibru dinamic al organizaţiei.

- Resursa umană reprezintă însăşi organizaţia; fără oameni activitatea unei organizaţii nu s-ar putea realiza. Oamenii reprezintă o sursă vitală care asigură buna funcţionare a unei organizaţii, supravieţuirea, dezvoltarea şi nu în ultimul rând succesul competiţional al acesteia. Prin intermediul indivizilor care ştiu ce, când şi cum trebuie să-şi realizeze sarcinile la locul de muncă, organizaţiile îşi ating obiectivele stabilite prin managementul strategic. Activitatea unei organizaţii este strâns legată de performanţele angajaţilor, de nivelul educaţional şi pregătirea profesională, de capacităţile fizice şi intelectuale ale acestora, de eficienţa şi eficacitatea de care dau dovadă, dar şi de motivaţia şi implicarea resurselor umane în munca pe care o presteză. Managerii organizaţiilor trebuie să înţeleagă că fiecare individ este unic în felul său şi că succesul poate fi atins numai dacă fiecare angajat este tratat cu respect, fără să i se ignore nevoile individuale. De asemenea managerii trebuie să conştientizeze că oamenii sunt bunul cel mai de preţ al organizaţiilor.

- Resursele umane reprezintă cea mai importantă investiţie a organizaţiei; resursa umană trebuie privită ca un „capital investit” şi trebuie înlăturată în acelaşi timp concepţia conform căreia „forţa de muncă” reprezintă o sursă de costuri. Managerii organizaţiilor trebuie să investească în resursa umană, deoarece aceasta este singura care poate asigura pe termen lung reuşita şi succesul organizaţiei, deci resursele umane reprezintă o investiţie pe termen lung.

- Resursele umane sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, de soluţii şi idei noi, originale şi valoroase, singurele capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse disponibile ale unei organizaţii. Indivizii au capacitatea de a crea bunuri şi servicii prin intermediul creativităţii, soluţiilor, ideilor. Reuşita organizaţiilor este strâns legată de ideile originale şi valoroase ale indivizilor, de performanţa acestora. De asemenea numai prin realizarea de bunuri şi servicii utile şi de o calitate superioară, organizaţiile pot pătrunde pe piaţă, pot să se menţină şi să devină cele mai puternice.

- Resursa umană reprezintă un factor care trebuie motivat şi antrenat în vederea implicării cât mai depline şi profunde în realizarea obiectivelor. Mangementul unei organizaţii trebuie să aibă în vedere modul de motivare şi antrenare al angajaţilor pentru asigurarea unui succes atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Trebuie avut în vedere ca nevoile individuale să poată fi integrate în necesităţile organizaţiei.

- Resursele umane sunt primele resurse strategice ale organizaţiei, deoarece importanţa strategică a acestora reprezintă o variabilă critică în succesul sau insuccesul unei organizaţii.

Putem concluziona că:

- Resursa umană este singura creatoare de valori de întrebuinţare. În fapt, organizaţia reprezintă celula economică de bază a societăţii în care se creează de către oameni produse şi servicii;

- Resursa umană este singura creatoare de noi valori, nu numai sub aspect economic, ci şi sub aspect spiritual, ştiinţific. Generarea de noi idei concretizate în produse, tehnologii, metode de conducere, soluţii organizatorice noi este apanajul exclusiv al omului;

- Resursele umane îndeplinesc un rol hotărâtor în procesul de transformare permanentă a mediului natural în bunuri destinate satisfacerii nevoilor întregii societăţi;

- Eficacitatea şi eficienţa utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale depinde într-o măsură hotărâtoare de resursa umană.

Managementul competitiv al resurselor umane este esenţial pentru succesul oricărei organizaţii. Responsabilitatea managementului resurselor umane revine atât managerului general cât şi şefului compartimentului de resurse umane, aceştia având responsabilitatea de a se familiariza cu problematica şi procedurile utilizate în acest domeniu de către firmele performante, atât din ţară cât şi din stăinătate. Managerii de vârf au datoria de a cunoaşte activităţile specifice ale resurselor umane, stimulând cooperarea eficientă dintre compartimentele firmei şi departamentul de resurse umane, iar managerul departamentului de resurse umane are responsabilitatea promovării unei concepţii corecte asupra conţinutului activităţilor domeniului condus.

Managamentul resurselor umane are drept scop creşterea permanentă a potenţialului material şi financiar al organizaţiei printr-o valorificare superioară a potenţialului său uman.

Preview document

Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 1
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 2
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 3
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 4
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 5
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 6
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 7
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 8
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 9
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 10
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 11
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 12
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 13
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 14
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 15
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 16
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 17
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 18
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 19
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 20
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 21
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 22
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 23
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 24
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 25
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 26
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 27
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 28
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 29
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 30
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 31
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 32
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 33
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 34
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 35
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 36
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 37
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 38
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 39
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 40
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 41
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 42
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 43
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 44
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 45
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 46
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 47
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 48
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 49
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 50
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 51
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 52
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 53
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 54
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 55
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 56
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 57
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 58
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 59
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 60
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 61
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 62
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 63
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 64
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 65
Evaluarea Performanțelor Profesionale - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Performantelor Profesionale.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale ale Personalului

Capitolul I PROBLEMATICA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR Moto: „Unica valoare vitală pe care o are o întreprindere este experienţa, abilităţile,...

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este...

Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA

CAPITOLUL I PERFORMANTA, CONDITIE OBLIGATORIE A SUCCESULUI MANAGERIAL 1.1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PERFORMANTEI PROFESIONALE 1.1.1....

Evaluarea performanțelor resurselor umane

Motto:„Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, Dacă nu-l poţi controla, nu-l poţi îmbunătăţi ”...

Cultura organizațională - Studiu de caz IKEA

I. Introducere Cultura este unul dintre elementele definitorii care reprezintă un individ. Acesta se formează de-a lungul timpului și este...

Aspecte privind managementul resurselor umane în cadrul organizației

CAPITOLUL 1. Managementul resurselor umane –aspecte generale In opinia unor renumiti specialişti, managementul resurselor umane s-a desprins din...

Managementul Integrat al Resurselor Umane

Elementele integrate de management al resurselor umane care au la bază conceptul normativ al competenţei sunt direcţiile pe care în general s-au...

Evaluarea performanțelor ruserselor umane

Argument România are o tradiție de peste un secol și jumatate în extracția țițeiului și valorificarea produselor rezultate din procesarea...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în cadrul SNP Petrom Galați

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune să abordeze un anumit domeniu al managementului resurselor umane şi anume activitatea de evaluare a...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte....

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Evaluarea Performanțelor Profesionale ale Personalului

Capitolul I PROBLEMATICA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR Moto: „Unica valoare vitală pe care o are o întreprindere este experienţa, abilităţile,...

Evaluarea Performanțelor Profesionale

Cursul 1-Evaluarea performanţelor Evaluarea şi revizuirea performanţelor profesionale demonstrează determinarea formală, periodică, a modului în...

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este...

Ai nevoie de altceva?