Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje

Proiect
8.3/10 (13 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9256
Mărime: 342.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistor Razvan

Cuprins

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Introducere

1.1 Titlul: 4

1.2 Localizarea 4

1.3 Suma solicitată de la finanţator: 5

1.4 Rezumat 6

1.5 Justificarea proiectului 7

1.6 Obiective 9

II PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activităţilor 10

2.2 Echipa de implementare 19

2.3 Durata şi planul Proiectului 20

2.4. Bugetul Proiectului 20

2.5 Indicatori de urmărire şi evaluare 30

2.6 Managementul riscurilor 32

2.7 Matricea cadru logic 33

2.8 Efecte multiplicatoare sau asigurarea continuităţii proiectului 35

III BIBLIOGRAFIE 36

Extras din document

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Introducere

Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare unei ferme vegetale, proiect finantat din fonduri europene, fonduri de care dispune orice stat nou intat in Uniunea Europeana. Proiectul este o continuare o programului SAPARD, proiect intitulat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 al României. Programul este unic şi acoperă întregul teritoriu al României.

In sensul achizitionarii acestor utilaje, care sunt performante pentru procesarea solului, se urmareste cresterea productivitatii muncii prin modernizarea solului. Investitia are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere faptul ca zona nu dispune de activitati productive.

Obiectul principal de activitate al firmei unde se doreste implementarea acestui proiect este: cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante. Activitatea principala a firmei este producerea semintelor de plante. Activitatile secundare sunt servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic cu irigatii si desecari, comertul cu ridicata a produselor chimice realizate.

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune .

Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale.

FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private.

Fondurile europene pentru agricultură vor putea fi accesate în baza documentului-cheie Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală(PNDR).

Proiectul se incadreaza in AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, la masura 1.2.1 ‘Modernizarea exploataţiilor agricole’ si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole, a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1( Unitatea de Dimensiune Economica), si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile în proportie de 50% – 75 % (pentru

perioada 2007 - 2009), respectiv în proportie de 40% - 65% (pentru perioada 2010 –

2013) din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentând cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro

– aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului

Procentul sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu:

 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 ani, la data depunerii

cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII:

Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru

investitii);

 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap

natural, în zone cu handicap natural si în arii naturale protejate încadrate în

reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a,

punctele i, ii si iii);

 25% pentru investitiile având drept scop protectia apelor împotriva poluarii

cu nitrati proveniti din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); se prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani începând cu 1 ianuarie 2007.

Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face înaintea semnarii

contractului de finantare de catre APDRP.

1.1 Titlul proiectului

Prin intermediul acestui proiect se doreste achizitionarea de masini si utilaje agricole pentru ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud, proiectul avand la baza Programul National de Dezvoltare Rurala.

1.2 Localizare

Solicitantul este SC PRATOSEM SRL avand sediul in Bistrita, Str. Republicii nr. 65, capital social: 11.862,5 RON, privat 100% si un numar de 2 asociati si structura actionariatului de 90 % respectiv 10 %, avand punct de lucru in Sangeorzu Nou nr. 297, unde functioneaza ferma de productie vegetala.

Principala activitate a societatii este productia agricola si comertul cu produse agricole si materii prime, materiale si produse chimice pentru agricultura.

Inca de la infiintare, datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca, compania a fost nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii impuse de economia de piata. In acest scop, societatea a inceput productia agricola prin a arenda suprafete de teren arabil de la detinatori particulari, suprafete care au crescut de la an la an si pe care au fost produse cantitati insemnate de cereale si plante furajere.

Preview document

Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 1
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 2
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 3
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 4
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 5
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 6
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 7
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 8
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 9
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 10
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 11
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 12
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 13
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 14
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 15
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 16
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 17
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 18
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 19
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 20
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 21
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 22
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 23
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 24
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 25
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 26
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 27
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 28
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 29
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 30
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 31
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 32
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 33
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 34
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 35
Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje.doc

Alții au mai descărcat și

Cerere Finantare POS-DRU - Axa Prioritara 2

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ID de proiect 9839 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să asiguraţi...

Analiza Managementului Calitatii la SC Michelin Romania SA

Introducere În cadrul sistemului de management al unei organizaţii, o deosebită importanţă este acordată sistemului de management al calităţii,...

Ciupercarie

Cap. 1. - DESCRIEREA AFACERII 1.1. Descrierea ideii de afaceri O afacere la indemana oricarui mic investitor o reprezinta cultivarea ciupercilor...

Strategie de Afaceri pentru SC Restaurantul La Tata SRL

1.Consideratii generale privind contextual economic intern si international. Impactul crizei asupra economiei romanesti : Totii ne intrebam ce...

Modernizare Ferma Vegetala - SC Agroplant SRL

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv...

Studiu de fezabilitate pentru un proiect cu finanțare Europeană

Putem constata că investiţiile au devenit un mod prin care se poate contribuii la dezvoltarea economiei unei ţări. Aderarea României la Uniunea...

Raport de Audit pentru Proiectul de Accesare a Fondurilor Europene Nerambursabile pentru Dezvoltarea Turismului in Zona Bacau

La nivel mondial, industria turismului și a călătoriilor reprezintă un sector economic important care generează venituri totale semnificative...

Analiza dezvoltării comerțului online

Introducere Comerţul, prin natura activităţilor desfăşurate, reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale unei ţări sau a...

Ai nevoie de altceva?