Finantare Pensiune Turistica

Imagine preview
(8/10 din 14 voturi)

Acest proiect trateaza Finantare Pensiune Turistica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc, xls de 65 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CONCEPEREA PROIECTULUI 4
1.1 Context 4
1.1.1 Ideea proiectului 4
1.1.2 Descrierea solicitantului 5
1.1.3 Descrierea liniei de finanțare 5
1.2 Titlul proiectului 8
1.3 Localizarea 8
1.4 Suma solicitată de la finanțator 10
1.5 Justificarea ideii proiectului 10
1.5.1 Prezentarea problemei 10
1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare 14
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului 14
1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă 15
1.6.1 Scop 15
1.6.2 Obiective 15
1.6.3 Jaloane 17
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti. 17
PLANIFICAREA PROIECTULUI 19
2.1 Descrierea detaliată a activităților 19
2.1.1 Constructia structurii de primire turistică 21
2.1.2 Construcție funcțională 21
2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională 22
2.1.4 Pensiune promovată 24
2.1.5 Personal angajat 26
2.1.6 Servicii oferite 26
2.1.7 Proiect monitorizat 28
2.2 Echipa de implementare 28
2.3 Durata și planul proiectului 29
2.4 Bugetul proiectului 30
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică 30
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională 30
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională 30
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata 31
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat 31
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite 31
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat 31
2.4.6 Bugetul estimat pe luni 32
2.4.6 Bugetul agregat 32
2.5 Activități de evaluare și monitorizare 32
2.6 Managementul riscurilor 32
2.7 Matricea cadru logic 32
BIBLIOGRAFIE 32
ANEXE 32
1. CERUTE 32
1. 1 Anexa Matricea cadru logic 32
1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect 44
1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor 44
1.4 Anexa Note explicative la buget 44
1.5 Anexa Buget estimat pe luni 50
1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate 50
2. Realizate de echipă 50
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale. 50
Resurse antrenate de jalonul 1 50
Resurse antrenate de jalonul 2 50
Resurse antrenate de jalonul 3 51
Resurse antrenate de jalonul 4 53
Resurse antrenate de jalonul 5 54
Resurse antrenate de jalonul 6 54
Resurse antrenate de jalonul 7 55
2.2 Anexa Diagrama GANTT 56

Extras din document

CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Context

1.1.1 Ideea proiectului

Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători Neamț, județul Neamț.

Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural deosebite şi având nenumărate edificii religioase, principala activitate economică din această zonă este turismul (mai ales turismul religios).

În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare număr de structuri de primire turistică este deţinut de pensiuni turistice şi hoteluri.

Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea unor preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor români spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care preferă alte zone de atracţie turistică.

Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi, moderne. Se va mai avea în vedere şi diminuarea numărului de angajaţi sezonieri în favoarea celor permanenţi în domeniul hotelier, asigurându-le acestora spaţii special amenajate pentru odihnă fiind stimulaţi prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de bonusuri în funcţie de performanţele obţinute.

Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin următoarele elemente:

• prețuri scăzute;

• calitate ridicată;

• cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;

• facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......

• posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de nord a Moldovei;

• acces imediat la o serie de puncte turistice;

• petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite de tehnologia modernă.

Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Neamț precum:

• Prețuri ridicate;

• Calitate scăzută a ofertelor turistice;

• Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanțare

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada 2007-2013.

Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Fisiere in arhiva (4):

  • Buget agregat.doc
  • Buget pe luni.doc
  • graficul responsabilitatilor de proiect.xls
  • Proiect finantare pensiune turistica.doc

Alte informatii

Proiect prezentat la disciplina Managementul proiectelor in cadrul Master Contabilitate Expertiza si Audit