Formarea studentilor pentru piata muncii

Imagine preview
(7/10)

Acest proiect trateaza Formarea studentilor pentru piata muncii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

A. Linii generale ale programului - 2 -
1. Scurtă descriere a programului şi subprogramului - 2 -
2. Obiectivele subprogramului - 2 -
3. Condiţii de eligibilitate - 3 -
4. Categorii de activităţi eligibile - 3 -
B. Linii generale ale proiectului - 4 -
1. Titlul proiectului - 4 -
2. Rezumatul proiectului - 4 -
3. Durata de implementare a proiectului - 4 -
4. Grupul ţintă - 5 -
5. Relevanţa proiectului pentru obiectivele programului - 5 -
6. Consorţiul proiectului - 5 -
C. Elemente tipice ale proiectului - 6 -
1. Scopul proiectului şi obiectivele specifice - 6 -
2. Contextul proiectului - 7 -
3. Justificarea necesităţii implementării - 8 -
4. Activităţi eligibile - 8 -
5. Rezultate preconizate - 8 -
6. Impactul proiectului - 9 -
7. Bugetul proiectului şi justificarea acestuia - 10 -
D. Monitorizarea şi asigurarea calităţii - 10 -
E. Durabilitatea proiectului - 11 -
Bibliografie: - 12 -

Extras din document

A. Linii generale ale programului

1. Scurtă descriere a programului şi subprogramului

POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și

contribuind la atingerea obiectivului general al AP 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi SM ale UE.

Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman,ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă- contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.

Valorificarea potențialului forței de muncă,crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate și incluziune. Pe fondul condițiilor dificile generate de criza economică la care se adaugă progresul tehnologic și nu în ultimul rând, îmbătrânirea populației, economia românească se confruntă cu probleme serioase în domeniul utilizării forţei de muncă,cu o serie de distorsiuni pe piaţa muncii, care se traduc prin coexistenţa unui deficit de forţă de muncă,în anumite ramuri economice sau zone geografice, cu slaba utilizare a acesteia pe ansamblu.

2. Obiectivele subprogramului

În conformitate cu obiectivele, Strategiei Europa 2020 în domeniul educaţiei, reflectând reformele educaţionale şi priorităţile stabilite prin legea învăţământului, România şi-a asumat prin PNR următoarele obiective naţionale până în 2020: o rată de 11,3% a părăsirii timpurii a şcolii,o rată de 26,7% a populaţiei cu studii terţiare şi a unei rate de 10% în ceea ce priveşte participarea la activităţi de ÎPV (pentru populaţia cu vârste cuprinse între 25-64 de ani).

Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului AP 2014-2020 şi a celor trei strategii aferente domeniului educației: SNRPTS, SNÎT şi SNÎTPV prin:

- Îmbunătăţirea calității, accesului și participării la îngrijire și educație timpurie, în special în mediul rural și pentru categoriile de populație marginalizată.

- Îmbunătăţirea calităţii, accesului și participării pe piața muncii.

- Creşterea relevanţei şi îmbunătățirea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii (pentru adulți), în special în ceea ce privește dobândirea competențelor de bază și transversale.

- Îmbunătățirea accesului și participării la educație preuniversitară (în special cea obligatorie)

- Creșterea calității în sistemul educației preuniversitară (în special cea obligatorie)

- Îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii învățământului terțiar, precum și a accesului și participării la acesta.

- Îmbunătățirea accesului la educaţie și ÎPV

- Sporirea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii.

3. Condiţii de eligibilitate

1. Studenții care participă la acest proiect trebuie să fie cetățeni români sau să dețină drept de rezidență temporară sau permanentă în România, drept certificat prin actele specifice eliberate de autoritățile române competente.

2. Trebuie să fie studenți înmatriculați la cursurile de licență ZI, organizate de către Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, cuprinzând și domeniul Administrație Publică.

3. În cazul ciclului de licență, studentul trebuie să fi absolvit cel puțin un an de studii în cadrul Facultății de Economie și Adminstrarea Afacerilor.

4. Studenții participanți nu trebuie să fie restanțieri, indiferent dacă aceștia sunt înregistrați la BUGET sau la TAXĂ.

5. Studenții participanți nu trebuie să dețină contract de muncă în perioada respectivă.

6. Să stăpânească limbajul domeniului de specialitate.

7. Să facă parte din intervalul de vârstă 18- 23 de ani.

8. Manageriul de proiect să nu aibă funcții de conducere în alte organizații.

9. Echipa coordonatoare să fie formată din specialiști cu experiență relevantă în domeniu, atât aceștia cât și ceilalți coordonatori trebuie să fie cunoscători de limbă engleză.

10. Proiectul trebuie să respecte legislația din domeniul educației.

4. Categorii de activităţi eligibile

Pentru a putea accesa fondurile europene beneficiarul trebuie să fie universitate susţinută integral de stat. Pentru a fi eligibilă, instituţia trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul educaţiei, partea de cercetare nefiind inclusă în activităţile care aduc un plus pentru aprobarea proiectului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formarea studentilor pentru piata muncii.docx

Bibliografie

1. http://www.finantare.ro/
2. http://www.fonduri-structurale.ro/
3. http://www.fonduri-ue.ro/
4. http://www.finantare.ro/