Fundamentarea Planului de Afaceri la SC Ro-Star SA

Imagine preview
(9/10 din 14 voturi)

Acest proiect trateaza Fundamentarea Planului de Afaceri la SC Ro-Star SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 96 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I: OPORTUNlTATEA SI CONTINUTUL
PLANULUI DE AFACERI 3
1.1. Necesitatea elaborarii planului de afaceri 3
1.2. Continutul planului de afaceri 7
1.3. Cum se elaboreaza un plan de afaceri 17
CAPITOLUL II: DIAGNOSTICUL ECONOMICO-
FINANCIAR AL S.C. RO-STAR S.A. 21
2.1. Prezentarea generala a S.C. RO-STAR S.A. 21
2.1.1. Scurt istoric privind înfiintarea S.C. RO-STAR S.A. 21
2.1.2. Date generale privind S.C. RO-STAR S.A 22
2.2. Organizarea structurala a S.C. RO-STAR S.A. 25
2.3. Diagnosticul potentialului tehnico-productiv 29
2.3.1. Capacitatea de productie si gradul de utilizare 29
2.3.2. Factorii care influenteaza capacitatea si costurile de productie 32
2.3.3. Productiile obtinute la principalele sortimente 34
2.4. Diagnosticul managementului si al utilizarii resurselor umane 39
2.4.1. Evolutia si structura personalului 40
2.4.2. Productivitatea muncii 44
2.5. Diagnosticul activitatii de marketing 47
2.5.1. Evolutia preturilor, costurilor si a rentabilitatii produselor 48
2.5.2. Piata de desfacere a S.C. RO-STAR S.A 51
2.6. Diagnosticul activitatii financiare 53
2.6.1. Analiza evolutiei veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor
financiare 53
2.6.2. Evolutia si structura patrimoniului net 56
2.6.3. Structura si evolutia elementelor de activ si pasiv 58
2.6.4. Evolutia indicatorilor de bonitate financiara 60
2.7. Concluzii generale ale diagnosticului 62
CAPITOLUL III: EVALUAREA ACTIVlTATII VIITOARE
A S.C. RO-STAR S.A. 65
3.1. Delimitarea pietei de desfacere 66
3.2. Programul de productie al S.C. RO-STAR S.A 68
3.2.1. Proiectarea capacitatii de productie 69
3.2.2. Prognozarea productiilor pe anii 2002-2004 70
3.2.3. Stabilirea necesarului de personal 76
3.2.4. Proiectarea costului de productie pe produs si a cheltuielilor
totale 78
3.3. Programul de marketing-comercializare 82
3.3.1. Strategiile de marketing 82
3.3.2. Estimarea preturilor de vânzare si a veniturilor pe produs 83
3.3.3. Reteaua de distributie si aprovizionare. 87
3.4. Programul financiar 88
CAPITOLUL IV: CONCLUZII SI PROPUNERI 90
4.1. Surse de crestere a eficientei 90
4.2. Sistemul factorilor alocati cresterii eficientei economice 90
4.3. Impactul politicilor de tranzitie asupra S.C. RO-STAR S.A 92
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Întreprinderile din agricultura si industria alimentara, aflate în procesul de restructurare si de relansare a activitatii, suferind influentele schimbarilor din agricultura româneasca, resimt necesitatea elaborarii unor planuri de afaceri fundamentate economic.

Aceste planuri de afaceri trebuie sa constituie pentru managerii unitatilor agricole, indiferent de forma de proprietate (publica sau privata) instrumente utile în procesul complex de conducere. Un plan de afaceri economic fundamentat se constituie într-o unealta extrem de folositoare personalului managerial în adoptarea deciziilor strategice.

Din acest punct de vedere planul de afaceri, indiferent ce finalitate va avea si cui i se va adresa trebuie sa ofere date si informatii reale pe baza carora se analizeaza situatia din trecut si prezent si anticipeaza activitatea viitoare.

Tema prezentei lucrari fiind : "FUNDAMENTAREA ECONOMICA A PLANULUI DE AFACERI", implica pe lânga câteva consideratii teoretice (capitolul I) referitoare la: necesitatea elaborarii unui plan de afaceri, continutul planului de afaceri, cum se elaboreaza un plan de afaceri, si un studiu de caz în cadrul S.C. RO-STAR S.A.

La întrebarea :În ce consta fundamentarea economica a planului de afaceri? lucrarea de fata prezinta un raspuns cu doua componente :

1. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR si

2. EVALUAREA ACTIVITATII VIITOARE.

Situatia activitatii economico-productive si a celei financiar-economice este analizata pe baza datelor din ultimii trei ani concretizând diagnosticul economico-financiar al societatii economice în cauza : S.C. RO-STAR S.A. Acesta face obiectul de studiu al capitolului II.

Anticiparea activitatii viitoare se va face pe un orizont de timp de trei ani si va constitui continutul capitolului III.

În functie de scopul pentru care este elaborat planul de afaceri, acesta trebuie sa contina date si informatii veridice pe baza carora se analizeaza activitatea economica trecuta si prezenta a firmei (diagnosticul economico-financiar) dar se si anticipeaza activitatea viitoare (evaluarea activitatii viitoare).

Practic cele doua componente principale ale lucrarii : cap. II. Diagnosticul economico-financiar si cap.III. Evaluarea activitatii viitoare, se pot constitui în sectiuni ale unui plan de afaceri cu destinatii diverse pentru S.C. RO-STAR S.A.

Unitatea este nevoita sa se afle în permanenta în relatii de interconditionare cu mediul extern întrucât ea functioneaza în conditii concrete pe care acesta i le ofera si la care trebuie sa se adapteze continuu.

În aceasta idee, se impune întocmirea planului de afaceri care are rolul de a veni în sprijinul managerului, creându-i acestuia posibilltatea de înfiintare, mentinere si dezvoltare a activitatii economice. Elaborarea planului de afaceri prezinta si alte avantaje: diminnarea probabilitatilor de a apare noi riscuri, viziune de ansamblu dar si detaliata a activitatii economice.

Concluziile si propunerile referitoare la activitatea S.C. RO-STAR S.A. vor fi prezentate în cap. IV.

CAPITOLUL I

OPORTUNlTATEA SI CONTINUTUL

PLANULUI DE AFACERI

1.1. NECESITATEA ELABORARII PLANULUI DE AFACERI

În contextul functiei de organizare si de previziune pe care orice manager si-o exercita în cadrul activitatii de conducere a unei întreprinderi, un loc important apartine elaborarii planului de afaceri.

Planul de afaceri se constituie într-un document absolut necesar când se demareaza o afacere dar se elaboreaza si în cazul unei întreprinderi existente având în vedere schimbarile care pot interveni în domeniul de activitate, ceea ce este specific unei noi afaceri (producerea unui nou sortiment, schimbarea ponderii dintre produse).

La întrebarea : “De ce este bine sa se elaboreze un plan de afaceri? “ se poate raspunde printr-o enumerare de argumente în favoarea necesitatii manageriale a elaborarii unui plan de afaceri :

- orice activitate economica (afacere) are anumiti factori critici care nu trebuie pierduti din vedere. Efortul de gândire necesar pentru elaborarea acestui document ajuta la dobândirea unei imagini de ansamblu asupra întregii activitati economice si nu numai asupra aspectelor individuale ale acesteia;

- planul de afaceri poate ajuta la evaluarea unei noi idei de afaceri sau sansele de succes ale afacerii în curs. Daca el este bine întocmit, si tocmai pentru aceasta trebuie sa aiba o fundamentare economica solida, planul de afaceri reprezinta studiul de fezabilitate, adica o cercetare amanuntita si aprofundata a posibilitatilor de realizare cu succes a activitatii urmatoare;

Fisiere in arhiva (3):

  • Fundamentarea Planului de Afaceri la SC Ro-Star SA
    • BIBLIOGRAFIE.doc
    • Cuprins.doc
    • Fundamentarea Planului de Afaceri la SC Ro-Star SA.doc