Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 27735
Mărime: 134.68KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ungureanu George
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. 7

PROGRAMUL DE PRODUCŢIE 7

I.3. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE 19

I. 4. ELABORAREA PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE 23

I. 4. 1 Evaluarea mediului de producţie 23

I. 4. 2 Etapele elaborării programului de producţie 25

I.5. REALIZAREA ŞI COORDONAREA PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE 27

I. 6. CONTROLUL PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE 28

CAPITOLUL II. 31

PREZENTARE GENERALĂ S C AVI-TOP S.A 31

II.1 SCURT ISTORIC 31

II.1.1 Datele generale ale firmei, obiect de activitate 31

II.2 REZULTATELE ECONOMICE DE LA S.C AVI- TOP S.A 32

II.3 PREZENTAREA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE 37

II.4 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 38

II.4. 1 Secţiile de producţie 39

II.4. 2 Reţeaua de desfacere 40

I. 4.3 Organigrama 40

II.4. 4 Dimensiunea, structura şi nivelul de calificare a resurselor umane 42

CAPITOLUL III PLANUL STRATEGIC DE PRODUCŢIE 43

III.1 PRODUCŢIE ŞI PLANIFICAREA DE PRODUCŢIE 43

III.2 MISIUNEA SI OBIECTIVELE FIRMEI 46

III. 3 ANALIZA SWOT LA S. C AVI- TOP S.A 49

III. 4 PIAŢA FIRMEI. CONCURENŢA 54

III.4.1 Segmentarea pieţei pentru Avi- Top S.A Iaşi 55

III.4.2 Concurenţa 56

IV FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE LA NIVELUL S.C AVI- TOP S.A IAŞI 58

IV. 1 ALEGEREA ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE PRODUCŢIE 58

IV.2 LANSAREA UNUI NOU PRODUS: PUI GRILLER REFRIGERAT 62

IV. 3 PLANIFICAREA PROMOŢIONALĂ PENTRU LANSAREA NOULUI PRODUS AVI- TOP 67

IV. 3.1 Bugetul activităţii promoţionale 69

IV.3.2 Instrumentele mixul promotional 70

IV.3.4 Strategii de promovare 72

IV.4 SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL PROGRAMULUI DE PRODUCŢIE 74

V CONCLUZII ŞI PROPUNERI 81

BIBLIOGRAFIE 85

Extras din document

Introducere

Prin planificare, în general, se înţelege activitatea de programare, organizare, coordonare şi conducere pe bază de plan a activităţii economice.

A planifica înseamnă a concretiza în documente scrise cu caracter imperativ prevederile strategiei şi tacticii adoptate pentru o anumită perioadă, sub formă de indicatori cantitativi şi calitativi, termenele la care acestea trebuie realizate, resursele care trebuie alocate pentru îndeplinirea lor, sarcinile concrete care revin executanţilor la diferite nivele de conducere şi pe compartimente funcţionale, măsurile ce trebuie aplicate pentru crearea condiţiilor necesare şi modul de urmărire şi control a felului cum sunt îndeplinite prevederile pe toate nivelele ierarhice.

Orice unitate de producţie are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale şi servicii care se realizează prin desfăşurarea unor procese de producţie.

Unitatea fiind un sistem complex, dinamic, imprimă o anumită varietate activităţilor cât şi problemelor care revin specialiştilor din fiecare domeniu de activitate.

În cadrul economiei naţionale industria alimentară îndeplineşte funcţia de a valorifica produsele agricole, fabricând bunuri alimentare, care să respecte unul dintre obiectivele strategice fundamentale ale dezvoltării economice şi sociale-securitatea alimentară a populaţiei.

Acest obiectiv major al industriei alimentare poate fi obţinut numai prin asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a programului de producţiei. Urmărirea şi realizarea unui astfel de obiectiv în cadrul unor unităţi de dimensiuni mari, cu o tehnologie adaptată unui sistem de organizare taylorist a început să ridice probleme încă din anul 1990.

Firmele îşi desfăşoară activitatea într-un mediu tot mai turbulent, fiind necesară adaptarea acestora. Toate activităţile desfăşurate în mod curent de o firmă trebuie astfel derulate încât să ducă la atingerea unor obiective strategice. Astfel, conducerea firmelor trebuie să fie preocupată de perfecţionarea şi expansiunea gamei de produse şi trebuiesc abandonate acele produse care nu sunt suficient de rentabile sau nu se vând. Întotdeauna, consumatorul va fi atras de produsele cu o calitate mai bună şi adaptate la nevoile sale.

Lucrarea de faţă îşi propune o strategie de dezvoltare a programului de producţie, folosindu-se de studiul de caz al S.C. Avi-Top S.A. Iaşi, societate care produce şi comercializează produse din carne de pasăre pe piaţa produselor agroalimentare din România.

Lucrarea cuprinde patru capitole:

1. Programul de producţie

2. Prezentarea generală S.C. Avi-Top S.A.

3. Planul strategic de producţie

4. Fundamentarea programului de producţie la nivelul S.C. Avi-Top S.A.

5. Concluzii şi propuneri.

Primul capitol conţine prezentarea teoriei a temei abordate “programul de producţie” şi este descris rolul şi tipologia acestuia, conţinutul şi structura unui program de producţie, de asemenea sunt surprinse etapele realizării şi coordonării unui program de producţie.

Următorul capitol prezintă practic firma studiului de caz in ansamblul ei, începând cu un mic istoric, obiectul de activitate, treptat se descrie situaţia economică actuală şi structura organizatorică. Cunoaşterea acestor informaţii vitale pentru implementarea viitorului program de producţie au o importanţă deosebită deoarece, ne oferă răspunsul la următoarele întrebări: cine este firma şi care ii este potenţialul in momentul de faţă.

Capitolul III stabileşte in primul rând misiunea firmei in care sunt prezentate obiectivele , misiune care justifică de fapt, întreaga analiză care urmează asupra întreprinderii. Este determinată piaţa pe care firma îşi desfăşoară activitatea, se realizează o segmentare a pieţei după criteriul geografic, sunt vizualizate şi analizate datele despre concurenţă, în special cei mai importanţi concurenţi actuali. Se face o analiză SWOT care descriu atuurile, slăbiciunile ameninţările şi oportunităţile actuale ale societăţii, analiză de care depinde implementarea viitoarei strategii.

In cadrul celui de-al patrulea capitol se tratează alegerea şi implementarea strategiei de producţie, in funcţie de rezultatele obţinute in urma analizelor de la capitolele anterioare. Firma decide să lanseze un nou produs pe piaţă şi anume “pui grill refrigerat”, practic firma a ales să dezvolte produsul de bază “pui griller congelat” prin utilizarea unei noi metode de conservare cea prin refrigerare şi prin schimbarea ambalajului. Prin adoptarea acestei strategii de inovare, Avi-Top, urmăreşte să atace concurenţa şi să obţină un volum al vânzărilor mai ridicat

Pentru a - şi atinge obiectivul, firma îşi va pregăti un buget pentru activitatea promoţională, împărţind banii pe departamente, pe sectoarele de activitate în interiorul firmei. Ca strategie de promovare, firma va alege strategia nediferenţiată, va utiliza in cadrul strategiei acelaşi mix de producţie pentru toate segmentele de clienţi. Etapa de evaluare şi control încheind procesul de realizare si implementare a programului de producţie .

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unei tematici speciale, este vorba despre paşii unei firme spre succes, gândiţi şi sintetizaţi intr-un plan complex de acţiune, o strategie viabilă la care firma ajunge după îndelungi şi de cele mai multe ori interminabile studii ale mediului său intern şi extern.

Cazul de faţă este unul fericit, deoarece Avi-Top S.A, Iaşi este o firmă puternică foarte cunoscută la nivelul pieţei pe care activează. Dispune de asemenea de suficiente resurse astfel încât să - şi permită riscul implementării unei strategii destul de curajoase: introducerea unui produs nou pe piaţă.

Capitolul I.

PROGRAMUL DE PRODUCŢIE

1.1. COORDONATE TEORETICE ASUPRA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ŞI A MANAGEMENTULUI PROCESELOR DE PRODUCŢIE

Orice unitate de producţie are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale şi servicii care se realizează prin desfăşurarea unor procese de producţie .

Activităţile de producţie formează o funcţiune de bază în cadrul unei întreprinderi de producţie industrială al cărui obiectiv principal reprezintă producerea de bunuri materiale, prestarea de servicii sau executarea de lucrări.

Producţia reprezintă acea activitate socială în care factorul uman cu ajutorul mijloacelor de producţie exploatează şi modifică elementele din natură, în vederea realizări de bunuri materiale sau prestării de servicii. Conţinutul activităţii de producţie într-o întreprindere industrială are un caracter complex cuprinzând pe lângă fabricaţia propriu-zisă şi o serie de alte activităţi legate de aceasta: controlul calităţii, întreţinerea şi repararea echipamentelor, transportul intern şi depozitarea, dar şi concepţia şi proiectarea produselor, cercetarea etc.

Producţia în unităţi naturale e definită prin indicatori care precizează volumul producţiei pe feluri, tipuri, modele şi variante de produse, exprimate în unităţi naturale adecvate. Produsele incluse în nomenclatorul fiecărui domeniu de activitate al întreprinderii se încadrează într-o anumita clasă. Clasa de produse cuprinde o categorie de articole din cadrul unei familii care are o anumită legătură funcţionala. Fiecare clasă e formată din mai multe linii de produse. Linia de produse cuprinde o categorie de articole dintr-o clasă, aflate în strânsă legătură, ca urmare a funcţionării similare. Produsul reprezintă o unitate distinctă din cadrul unei linii de produse, identificabilă prin anumite caracteristici constructive, funcţionale, estetice etc. Tipul sau varianta de produs grupează toate articolele din cadrul unei linii, care prezintă o anumită formă diferenţiată sub raport constructiv, funcţional, estetic etc. fată de celelalte forme posibile. Ansamblul produselor oferite de o fabrică se numeşte sortiment de produse.

Activitatea de producţie este posibilă prin derularea unor procese de producţie. Prin definiţie, procesul de producţie reprezintă ansamblul acţiunilor conştiente ale angajaţilor efectuate asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în bunuri materiale necesare societăţii. Această definiţie poate duce la o dublă interpretare:

- sub aspect social – economic, procesul de producţie se defineşte ca un ansamblu de relaţii între participanţii la transformarea obiectului muncii, precum şi un ansamblu de modalităţi concrete de transmitere între aceşti participanţi a rezultatelor generate de derularea propriu - zisă a activităţilor de transformare a obiectului muncii.

- sub aspect tehnico-material procesul de producţie se defineşte ca un proces de combinare a factorilor de producţie având ca obiectiv realizarea de bunuri materiale sau servicii.

Preview document

Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 1
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 2
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 3
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 4
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 5
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 6
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 7
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 8
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 9
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 10
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 11
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 12
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 13
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 14
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 15
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 16
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 17
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 18
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 19
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 20
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 21
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 22
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 23
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 24
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 25
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 26
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 27
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 28
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 29
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 30
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 31
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 32
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 33
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 34
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 35
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 36
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 37
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 38
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 39
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 40
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 41
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 42
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 43
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 44
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 45
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 46
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 47
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 48
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 49
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 50
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 51
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 52
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 53
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 54
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 55
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 56
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 57
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 58
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 59
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 60
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 61
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 62
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 63
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 64
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 65
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 66
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 67
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 68
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 69
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 70
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 71
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 72
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 73
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 74
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 75
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 76
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 77
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 78
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 79
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 80
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 81
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 82
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 83
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 84
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 85
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 86
Fundamentarea programului de producție la nivelul unei societăți comerciale - studiu de caz la SC Avitop SA - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Programului de Productie la Nivelul unei Societati Comerciale - Studiu de Caz la SC Avitop SA.doc

Alții au mai descărcat și

Creșterea vânzărilor - mijloc de creștere a profitabilității firmei Vincon Vrancea

CAPITOLUL I CRESTEREA VÂNZARILOR  MIJLOC DE CRESTERE A PROFITABILITATII FIRMEI Desfacerea are ca obiectiv principal vânzarea produselor din...

Plan de afaceri pentru firma Vogaspro

I. INFORMATII DESPRE FIRMA A. Numele Firmei Firma  SC VOGASPRO S.R.L. a luat fiinta în anul 2004, fiind în conformitate cu prevederile legii...

Etică managerială - studiu de caz CUP Dunarea Brăila

INTRODUCERE Îndelung controversata temă a cunoaşterii etice, reluată cu o vigoare în toate epocile de mari transformări a relaţiilor umane şi a...

Plan de Afaceri - SC MDV TM Prod SRL - Jeleuri Dino

1. Sinteza planului de afaceri Planul de afaceri a fost realizat pentru realizarea unui nou produs de către S.C. MDV TM PROD S.R.L. Este vorba de...

Plan de Afaceri SC Ovidius Family SA

Capitolul I. Prezentare generală SC „Ovidiu’s Family” SA 1.1. Date de identificare ale întreprinderii - Numele complet al întreprinderii:...

Plan de Afaceri - ABC Nico SRL

1. DATE GENERALE: 1. Numele firmei: ABC NICO S.R.L 2. Codul unic de înregistrare: - la Oficiul Registrului Comerţului:J36/2008/2009 - Codul...

Studiu de Caz - SC ErgoStyle SRL

Prezentarea societatii SC ErgoStyle SRL cu sediul in Iasi str. Primaverii nr.4, nr.ord.registru com./an: J40/26984/2001, cod unic de inregistare:...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Ai nevoie de altceva?