Fundația Terra Mileniul III

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5879
Mărime: 51.47KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1.1 SCURT ISTORIC

Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi non-profit de protecţie a mediului, înfiinţată în baza legii 21/1924, conform hotărârii judecătoreşti nr. 15 din 09.02.1998 la dosarul 38/PJ/1998.

Sediul social al Fundaţiei este în România, Bucureşti, str. Cluj, nr. 43, Sector 1, cu posibilitatea deschiderii de filiale şi sucursale, în funcţie de necesităţile acesteia.

Misiunea organizaţiei TERRA Mileniul III este de a desfăşura programe ecologice în vederea conştientizării populaţiei asupra efectelor schimbărilor climatice şi de a promova programe de dezvoltare durabilă la nivel naţional, regional şi global.

O.N.G.-ul TERRA Mileniul III a fost înfiinţat ca fundaţie în Bucureşti, în ziua de 22 decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997.

Patrimoniul fundaţiei TERRA Mileniul III la constituire este: în valoarea de 2 000 000 lei depus în contul fundaţiei. Din patrimoniu vor mai face parte:

a. bunuri mobile şi imobile,

b. mijloace de transport şi telecomunicaţii,

c. orice valori, în condiţii legale.

Sursele de constituire a fondurilor băneşti şi a mijloacelor materiale sunt următoarele:

- donaţii;

- subvenţii şi sponsorizări;

- alte venituri legale.

Numărul de membrii ai fundaţiei TERRA Mileniul III nu este limitat. Componenţa membrilor este următoarea: membrii fondatori şi membrii de onoare.

- Membrii de onoare, precum şi membrii Consiliului Director nu pot păstra/dobândi aceste calităţi dacă au fost colaboratori sau ofiţeri ai Securităţii Române din perioada comunistă. Membrii în funcţie, precum şi persoanele propuse a dobândi această calitate au obligaţia de a semna o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.

- Membrii fondatori sunt persoane fizice semnatare ale contractului de asociere încheiat în Bucureşti la data de 22 decembrie 1997.

1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FUNDAŢIEI

TERRA MILENIUL III

ORGANIGRAMĂ

Organele de conducere ale Fundaţiei TERRA Mileniul III sunt:

1. Consiliul Director;

2. Cenzorul sau comisia de cenzori.

1. Preşedintele

Preşedintele Consiliului Director este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă de voturi şi este membrul fondator al Fundaţiei. El reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii, organele şi organismele de stat, ale administraţiei cât şi cu cele similare prin obiectul de activitate, interne şi internaţionale, angajând-o faţă de acestea prin semnătura şi ştampila fundaţiei. Încheie acte juridice de dispoziţie, conservare, reprezentare şi administrare în numele şi pe seama Fundaţiei, putând semna valabil în numele acesteia ori de câte ori este nevoie. La prima şedinţă a Consiliului Director Preşedintele are obligaţia să raporteze activitatea sa. Pune în aplicare Hotărârile Consiliului Director.

2. Consiliul Director

Consiliul Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III este organul suprem de conducere întrunindu-se în şedinţe ordinare şi extraordinare la solicitarea unuia dintre membrii Consiliului Director, el fiind format din 5 membrii. Aceşti membrii se întrunesc o dată pe an, în şedinţe ordinare fiind convocat în scris, cu minimum 14 zile înainte de data fixată, menţionându-se data şi ordinea de zi; sedintele extraordinare pot fi convocate de orice membru al Consiliului Director precum şi de directorul executiv, cu 2 zile înainte de data şedinţei.

Preview document

Fundația Terra Mileniul III - Pagina 1
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 2
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 3
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 4
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 5
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 6
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 7
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 8
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 9
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 10
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 11
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 12
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 13
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 14
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 15
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 16
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 17
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 18
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 19
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 20
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 21
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 22
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 23
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 24
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 25
Fundația Terra Mileniul III - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Fundatia Terra Mileniul III.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Terra Mileniu III - poluarea cu cianură

Fundatia TERRA Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit de protectie a mediului, infiintata in baza legii 21/1924,...

Fundația Terra Mileniul III

1. Prezentare generala: Fundatia TERRA Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit de protectie a mediului,...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Implicarea unui ONG de mediu în soluționarea unei probleme

1. PREZENTARE GENERALĂ 1.1.APARIŢIE.SCURT ISTORIC Statut Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi...

Organizație nonguvernamentală - Fundația Terra Mileniul III

Statut Denumirea Fundaţiei Denumirea Fundaţiei este TERRA Mileniul III, înfiinţată ca fundaţie în Bucureşti, în ziua de 22 decembrie 1997,...

Delta Dunării

Capitolul 1 Delta Dunarii Delta Dunarii este cea mai mare rezervatie de tinuturi umede din Europa, acoperind o suprafata de 2.681 km2. În 1990...

Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității

Capitolul I Prezentarea generală a Terra Mileniul III Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi non-profit...

Efectele Negative ale Organismelor Modificate Genetic asupra Sanantatii Oamenilor și a Mediului

Partea I Greenpeace – pentru ca exista doar un pamant "Doar cand ultimul copac a fost taiat, ultimul rau a fost otravit si ultimul peste omorat,...

Agricultura României

Prolog / Argument Lucrarea de faţă îşi regăseşte reminiscenţele într-una dintre cele mai actuale teme din domeniul politicilor economice europene,...

Soluționarea unei probleme de mediu în cadrul unui ONG

CAPITOLUL I. Date generale privind ONG-ul Terra Mileniul III 1.1Scurt istoric Fundatia Terra Mileniul III este o organizatie apolitica,...

Terra Mileniu III - poluarea cu cianură

Fundatia TERRA Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit de protectie a mediului, infiintata in baza legii 21/1924,...

Ai nevoie de altceva?