Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 19387
Mărime: 7.37MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Cosmin Dobrin, ASE

Cuprins

Introducere 5

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE BAZĂ SI DEFINIŢII PENTRU MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 7

1.1. Concepţii si definiţii pentru managementul operaţional 7

1.2. Organizaţiile si managementul operational 8

1.3. Evoluţia gândirii manageriale operaţionale 9

1.4. Delimitări între managementul strategic si cel operaţional 9

1.5. Identificarea definiţiilor pentru conducerea operatională 9

CAPITOLUL II

INFRASTRUCTURA PRODUCTIVĂ SUPUSĂ MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL 13

2.1. Agenţii economici din sistemele de management operaţional 13

2.2. Nivele de management in care se întâlneşte operaţionalitatea 13

2.3. Acumularea economică operaţionala în sistemele de producţie 14

2.4. Misiunea operaţională a firmei 14

2.5. Organizarea operaţională procesuală si structurală 14

2.6. Concepţii în managementul operaţional al producţiei 16

CAPITOLUL III

PROIECTAREA MANAGERIALĂ OPERAŢONALĂ 19

3.1. Conceptul de flexibilitate folosit in proiectarea managementului operaţional 19

3.2. Programarea operativa practica a producţiei 22

3.3. Programarea operaţiunilor 23

3.4. Teoria alegerii in managementul operaţional al producţiei 24

3.5. Modelarea sistemelor manageriale operaţionale 25

3.6. Programarea operativă a producţiei 27

CAPITOLUL IV

CONTROLUL MANAGERIAL OPERAŢONAL 28

4.1. Factorii care determină competitivitatea şi potenţialul productiv al firmelor 28

4.2. Organizarea, conducerea si controlul operaţional al calităţii 28

CAPITOLUL V

METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL 33

5.1. Abordări manageriale operaţionale 33

5.2. Rolul managerial operational al acţionariatului în întreprinderile productive complexe 33

5. 3 . Metode moderne de management operational 34

5.4. Procesul decizional operaţional 36

5.5. Stiluri de conducere operaţională 37

CAPITOLUL VI

EFICIENŢA ORGANIZĂRII SI CONDUCERII OPERAŢIONALE 39

6.1. Conceptul de eficienţă in managementul operational 39

6.2. Eficienţa si eficacitatea managerială operationala 39

6.3. Valorificarea aptitudinilor profesionale in eficientizarea managementului operational 40

CAPITOLUL VII

PERSPECTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOASTERE 42

7.1. Particularităţi ale comunicării manageriale în societatea informaţională 42

7.2. Modificari determinate de economia bazata pe cunoastere in management 42

CAPITOLUL VIII

Studiu de caz referitor la managementul general

şi managementui operational la S. C. Automecanica S.A. 43

Concluzii finale, propuneri şi contribuţii personale 45

Anexe

Anexa nr. 1 Locul managementului operaţional al producţiei în contextul managementului firmei 48

Anexa nr. 2 Structuralitatea generală a managementului operaţional al producţiei 49

Anexa nr. 3 Elaborarea programelor 50

Anexa nr. 4 Elaborarea şi detalierea unui plan agregat 51

Anexa nr. 5 Organigrama în funcţiunea de producţie 52

Bibliografie 53

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul operaţional al producţiei aprofundează şi aplică cunoştinţele şi management general în domeniul funcţiunii de producţie a unităţii industriale, în vederea gestionării judicioase a resurselor şi adaptării producţiei la cerinţele pieţei.

Formarea specialiştilor în domeniul managementului operaţional al activităţii de producţie este asigurată prin prezentarea graduală a unui volum de cunoştinţe referitoare la elaborarea programelor agregat, a celor operative la nivelul unităţii sau departamentelor structurale ale acesteia, lansarea în fabricaţie şi controlul realizărilor în raport de obiectivele stabilite şi standardele iniţiale.

Managementul operational, este o componentă activă a procesului de management, are conexiuni cu activităţile de marketing, proiectare de produse noi şi tehnologii etc., ceea ce îl face o ,,armă" competitiva.

Managementul operaţional al producţiei trebuie să asigure calitatea de stabilitate funcţională a producţiei în condiţiile variabilităţilor de intrare, a perturbaţiilor de mediu, precum şi a dinamicii cerinţelor de piaţă. Acesta este motivul pentru care managementul operaţional al producţiei acţionează asupra componentelor structurale, variabilelor de intrare ale sistemului, obiectivelor sistemului de producţie, precum şi funcţiilor sistemului de producţie.

Organizarea si conducerea modernă a întreprinderilor în mediul economico-productiv contemporan vizează, în principal, abordări de tip strategic si operaţional.

Managementul general cuprinde mulţimea alternativelor de teorie si practică a organizării si conducerii, prin descrierea acţiunilor si rezultatelor din firme si organizaţii pe baza principiilor referitoare la raţionalitate si eficienţă.

În esenţă, conducătorii de firme acumulează cunoştinţe de management general pentru a se profesionaliza, respectiv a înţelege menirea profesiunii de manager în cadrul acţional de ansamblu.

Piramida managementului arată că există conducerea de vârf, care se regăseşte în faţa sarcinii de a elabora si aplica strategii.

Managementul de mijloc este cel căruia ce revin sarcini operaţionale de organizare si conducere în firmă.

De aceea, managerii si economiştii, în general, manifestă disponibilitatea si dorinţa de perfecţionare profesională, prin îmbogăţirea cunoştinţelor cu elemente de management operaţional.

În fapt, managementul operaţional reprezintă aplicaţia strategiilor, prin continuarea firească, în manieră operaţională si tactică, a acţiunilor de atingere a obiectivelor firmei.

De altfel, se constată că în practică, sistemele productive din cadrul firmelor reprezintă mediul aplicativ cel mai concludent pentru managementul operaţional.

Abordarea sistemică a managementului operaţional indică faptul că într-un sistem există intrări, procesări şi ieşiri. Atunci când rezultatele (ieşirile) nu sunt în conformitate cu valorile comandabile, au loc corecţii, respectiv reglări inverse în sistem.

Operaţiunile legate de reacţiile inverse din de funcţiunea de control în cadrul firmei. Ca atare, proiectarea managerială operaţională se dovedeşte importantă sub aspect metodologic si practic.

Managementul operaţional al producţiei are drept scop să menţină operaţionalitatea producţiei în limitele parametrilor de calitate, cantitate şi timp impuse de obiectivele fundamentale ale producţiei. El constituie o componentă principală a managementului producţiei (întreprinderii) şi se realizează prin elemente de tactică şi strategie, astfel încât atingerea obiectivelor să se facă în condiţii optimale de eficienţă economică.

Managementul operaţional al producţiei trebuie să asigure calitatea de stabilitate funcţională a producţiei în condiţiile variabilităţilor de intrare, a perturbaţiilor de mediu, precum şi a dinamicii cerinţelor de piaţă. Din această scurtă analiză, rezultă că principalele concepţii ale managementului operaţional al producţiei trebuie să fie dinamicitatea, autoreglarea, caracterul informaţional – decizional, sensibilitatea, calitatea şi adaptabilitatea, realizând răspunsuri calificate la stimuli complecşi, persistenţi sau de scurtă durată, şi menţinând siguranţa şi stabilitatea funcţională a procesului de producţie. De asemenea, managementul operaţional al producţiei trebuie să permită adaptări oportune şi condiţii de perfecţionare a producţiei din punct de vedere tehnologic şi operaţional. O altă funcţie fundamentală a acestuia o reprezintă controlul, care trebuie să fie atât preventiv, cât şi constatativ, pentru a da posibilitatea intervenţiei de ameliorare a calităţii producţiei înainte de degradare, precum şi de a o putea corecta în caz de degradare.

Moto: ,,Daca producţie nu este nimic nu este"

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE BAZĂ SI DEFINIŢII PENTRU MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL

1.1. Concepţii si definiţii pentru managementul operaţional

Managementul operaţional este o activitate complexă imediată, aferenta „mijlocului triunghiului de aur al managementului” (middle management), cu profunde implicaţii în viaţa productiv-economică, socială, politică.

Managementul operaţional poate fi privit ca un proces practic de coordonare al resurselor umane, informaţionale, fizice si financiare în privinţa realizării de către „managementul de mijloc”, în intervale de timp previzionate, a scopurilor organizaţiei.

Managementul operaţional reprezintă un proces conştient de conducere si coordonare operativă, pe termen scurt a acţiunilor si activităţilor individuale si de grup, precum si de mobilizare si alocare a resurselor organizaţiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu misiunea, finalităţile si responsabilităţile sale economie si sociale.

Managementul operaţional este reprezentat de “organizarea si conducerea de mijloc” (middle-management). Acesta este responsabil pentru identificarea si transpunerea in practica a celor mai eficiente modalităţi de realizare a obiectivelor generale stabilite la nivel de firma.

Caracteristicile principale ale managementului operaţional sunt:

- este un proces de conducere a unuia sau a unor grupuri organizat(e) de persoane. Termenul „a conduce” nu se confundă cu a avea persoane în subordine.

Preview document

Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 1
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 2
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 3
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 4
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 5
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 6
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 7
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 8
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 9
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 10
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 11
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 12
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 13
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 14
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 15
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 16
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 17
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 18
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 19
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 20
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 21
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 22
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 23
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 24
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 25
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 26
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 27
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 28
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 29
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 30
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 31
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 32
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 33
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 34
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 35
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 36
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 37
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 38
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 39
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 40
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 41
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 42
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 43
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 44
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 45
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 46
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 47
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 48
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 49
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 50
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 51
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 52
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 53
Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Imbunatatirea Folosirii Potentialului Productiv prin Perfectionarea Managementului Operational.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul operațional al producției

Cap. I Managementul operational al productiei – notiuni generale, componente 1.1 Managementul operational al productiei – componenta a...

Managementul performanței

Transformările sociale şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibre majore, care au afectat în egală măsură şi mediul educaţional,...

Calitățile și rolurile managerilor

I. NOTIUNI GENERALE 1. Despre management Managementul este un termen englezesc de origine franceza. Autorul francez Jean Chevalier, in lucrarea...

Interpretarea rolurilor manageriale în exercitarea funcțiilor procesului de management la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Societatea omenească a ajuns în situaţia în care fiecare deceniu aduce noi progrese de proporţii şi predicţii surprinzătoare...

Management operațional - Firma Dedeman

I. PREZENTAREA FIRMEI DEDEMAN SRL A. ISTORICUL FIRMEI Firma DEDEMAN își are sediul cental în orașul Bacău, din regiunea Moldovei. Activitatea...

Managementul Operațional

I. Ce este managementul Operational: - Ce este “Managementul operaţional”? Orice activitate economică (industrială, agricolă, de servicii) se...

Modalități de eficientizare a managementului achizițiilor pentru KFC

1. Prezentarea firmei Kentucky Fried Chicken este un lanț de restaurante american, deținut de către Yum! Brands, Inc., cu sediul în Louisville ,...

Analysis of The Company L'Oreal

Abstract The goal of this work is to persuade that our presumption, of well –working company in the field of marketing, is good. We used analyses...

Ai nevoie de altceva?