Imbunatatirea rezultatelor tehnico-economice de ansamblu la SC Bauer SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Imbunatatirea rezultatelor tehnico-economice de ansamblu la SC Bauer SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Dr Brezuleanu Stejărel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CAP. I PLANUL DE AFACERI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE A FIRMEI S.C. BAUER S.R.L.
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului:
A.2. Obiectul de activitate.
A.3. Forma juridica a solicitantului
A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare
A.5. Administratorii societatii
A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului:
A.7. Litigii ( in desfăşurare )
B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
B.1. Istoricul activitatii
B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului
B.3. Descrierea activitatilor curente si a tehnologiilor aplicate
B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime
B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie
PARTEA A II - A - DESCRIEREA INVESTIȚIEI
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului.
C.2. Descrierea tehnica a proiectului
C.3. Managementul proiectului
C.4. Lista de achizitii si sursele de achiziţii
C.5. Personal si instruire
C.6. Graficul estimat al proiectului
C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri
D. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI
D.1. Bazele de productie
D.2. Contul de profit si pierderi previzionat
D.3. Indicatorii financiari
CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI
CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ
CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Extras din document

INTRODUCERE

Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate şi schimbarea radicală a funcţiilor de producţie, a relaţiilor de schimb şi de repartiţie a profitului.

Reintrarea agriculturii româneşti în reţeaua relaţiilor economiei de piaţă, a relaţiilor de concurenţă, unde criteriul de bază este doar eficienţa şi calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele şi tehnicile utilizate să corespundă cerinţelor diferitelor tipuri de exploataţii agricole.

Întocmirea proiectului de an la disciplina de "Management" ocupă un loc important în cadrul pregătirii de ansamblu a viitorilor specialişti .

Pentru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziţia studenţilor prezentul ghid, elaborat în conformitate cu reglementările şi normativele actuale.

Ghidul pentru întocmirea proiectului de an la disciplina "Management general" se adresează în special studenţilor de la Facultatea de Agricultură specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole.

Tema proiectului

PROIECT MANAGERIAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULTATELOR TEHNICO- ECONOMICE DE ANSAMBLU LA S.C. BAUER S.R.L.

CAP. I

PLANUL DE AFACERI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ECONOMICE A FIRMEI S.C. BAUER S.R.L.

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului: S.C. BAUER S.R.L.

A.2. Obiectul de activitate

S.C. BAUER S.R.L. are ca obiect de activitate principal producția vegetală : Codul CAEN – 0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez) , a plantelor leguminoase și a plantelor producîtore de semințe oleagenoase;

S.C BAUER S.R.L are ca obiect secundar de activitate cresterea bovinelor pentru lapte , având cod CAEN secundar - 0141 - Creșterea bovinelor de lapte.

A.3. Forma juridica a solicitantului

S.C. BAUER S.R.L. cu sediul social în sat Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, nr. 108 Județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 01.03.2008, Cod Unic de Înregistrare 16457476, număr de ordine în Registrul Comerţului J2/912/2008, cu obiectul principal de activitate producția vegetală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Imbunatatirea rezultatelor tehnico-economice de ansamblu la SC Bauer SRL.doc

Bibliografie

1. Brezuleanu S., 2004 - Management agricol - Teorie şi practică, Editura Performantica, Iaşi;
2. Ciurea I.V. , Brezuleanu S. ,Ungureanu G..2005 - Management, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi;
3. Ciurea I.V.,1992 - Management în zootehnie, Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iaşi;
4. Bîlteanu Ghe., 2003, Fitotehnie, Editura „Ceres”, Bucuresti, vol. 1, BucureŞti;
5. Gologan I., Dornescu Alexandrina, 1981, Curs de ameliorarea plantelor, Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi;
6. Jităreanu G., Onisie T., 2000, Agrotehnică, editura ”Ion Ionescu de la Brad”, IaŞi.

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: TPPA