Implementarea si Dezvoltarea unui Management al Calitatii Performant la Liceul Vitomiresti

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Implementarea si Dezvoltarea unui Management al Calitatii Performant la Liceul Vitomiresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihail Titu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Introducere 4
II. Prezentarea organizaţiei şcolare 6
II.1. Date generale despre unitate 6
II.2. Istoricul liceului 6
II.3. Profilul actual al liceului 7
II.4. Analiza SWOT 8
III. Calitate în învăţământ 12
III.1. Asigurarea calităţii în învăţământ 12
III.2. Sisteme de asigurare a calităţii şi funcţiile lor 12
III.2.1. Funcţia de management al calităţii 16
III.2.2. Funcţia de asigurare a calităţii 13
III.2.3 Modele pentru sistemele calităţii în instituţia de învăţământ 14
III.3. Standarde ISO 9000 15
III.3.1. Standardul ISO 9001:2000 16
III.3.2 Etape în implementarea şi certificarea SMQ conform SR ISO 9001:2000 20
III.4. Câteva concluzii privind calitatea într-o instituţie de învăţământ 22
IV. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în fiecare unitate de învăţământ 24
IV.1. Cadrul legislativ actual privind calitatea educaţiei. Legislaţie aplicabilă unităţilor de învăţământ
IV.1. Înfiinţarea comisiei 24
IV.2. Rolul şi obiectivele comisiei 25
IV.3. Elaborarea şi adoptarea regulamentului şi strategiei 25
IV.3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii
IV.3.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii în Liceul Vitomireşti
IV.4. Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 32
IV.5. Componenţa comisiei 33
IV.6. Membrii CEAC 34
IV.6.1. Procedura de selecţie a membrilor CEAC 34
IV.6.2. Stabilirea competenţelor manageriale pentru responsabilul comisiei 34
IV.6.3. Stabilirea aptitudinilor membrilor comisiei 34
IV.6.4. Descrierea sarcinilor şi principalelor responsabilităţi 35
IV.6.5. Fişa postului pentru membru comisie 37
V. Documente specifice 42
V.1. Elaborarea procedurilor specifice 42
V.1.1. Procedura pentru observarea predării şi învăţării 42
V.1.2. Procedura pentru determinarea stilurilor de învăţare 45
V.1.3. Procedura pentru testarea iniţială 46
V.1.4. Procedura pentru elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor 47
V.1.5. Procedura pentru selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor din portofoliul profesorului
V.1.6. Procedura pentru verificarea modului de completare a cataloagelor şcolare 49
V.1.7. Procedura pentru elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului 49
V.2. Planul operaţional al comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in Liceul Vitomireşti
V.3. Planul managerial de îmbunătăţire a calităţii în Liceul Vitomireşti 54
VI. Concluzii şi contribuţii originale 70
VII. Bibliografie 73
VIII. Lista formelor grafice 74
IX. Listă cuvinte cheie 75
X. Listă de abrevieri 76
XI. Anexe 77

Extras din document

I. INTRODUCERE

Peste tot, în toate ocaziile şi în toate domeniile, se vorbeşte astăzi de calitate. Acestui concept i s-au consacrat mai multe norme internaţionale şi, în viziunea unei Europe unite, certificarea sistemelor calităţii reprezintă un domeniu care preocupă şi chiar provoacă nelinişte întreprinderilor, firmelor, instituţiilor.

Din ce în ce mai mulţi manageri ai firmelor din sfera productivă, industrială şi cea a serviciilor acordă o atenţie sporită calităţii tuturor activităţilor din domeniile în care activează, considerând implementarea sistemului de management al calităţii o oportunitate pentru creşterea performantelor organizaţionale.

Privit ca un model generator de succes în economiile dezvoltate, la noi, scepticii s-ar putea întreba dacă sistemul de management al calităţii ar putea deveni funcţionabil în ţara noastră, în sfera educaţiei mai ales sau dacă există premise ca aceste modele să poată fi implementate.

Ce este, de fapt, calitatea?

SR ISO 9000:2000 precizează la punctul 3.1.1. următoarea definiţie: „calitatea este măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci (trăsături distinctive atribuite calitative sau cantitative) îndeplineşte cerinţele (nevoile sau aşteptările implicite, declarate sau obligatorii)”.

Astfel, primul lucru care trebuie făcut este să autoevaluam situaţia calităţii în cadrul organizaţiei, în raport cu aşteptările noastre care trebuie să se identifice cu cele ale beneficiarilor, cărora le sunt adresate produsele sau serviciile pe care le furnizăm.

Motivele care conduc la o decizie de implementare a unui sistem de management al calităţii sunt foarte diferite. Pentru a avea convingerea ca avem nevoie de aşa ceva trebuie mai întâi să înţelegem ce presupune un astfel de sistem.

Asigurarea calităţii este necesară pentru că previne apariţia unor probleme şi, mai mult, ea reprezintă o abordare globală, sistemică, managerială. Această concepţie face obiectul managementului calităţii.

Managementul calităţii este privit ca un ansamblu al activităţilor funcţiei generale de management, ce determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile dar le şi implementează prin mijloace ca: planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii, într-un cadru ce cuprinde structura organizaţiei, respectiv procedurile, procesele şi resursele necesare unei organizaţii.

Implementarea unui sistem al calităţii se desfăşoară ca un proiect de management iar pentru atingerea obiectivelor trebuie să existe implicare atât din partea managementului cât şi din partea tuturor salariaţilor.

În implementarea sistemului calităţii, oamenii sunt factorul cheie, ei sunt cel mai important capital al unei organizaţii. Angajaţii furnizează organizaţiei un rezervor de cunoştinţe, talente şi experienţă pe care le-au acumulat în timp, iar conformitatea proceselor depinde de munca efectuată de aceşti oameni; de aceea este în beneficiul organizaţiei să se dezvolte o cultură a echipelor înalt performante. De asemenea, este extrem de important ca managementul organizaţiei să fie activ. Managerii trebuie sa fie primii care să aplice şi să respecte regulile şi să devină un exemplu pentru angajaţi.

Comunicarea raportată la toate nivelele organizaţiei este un alt aspect important în implementarea sistemului calităţii. Este bine să existe organizare şi să se impună nişte reguli, dar este bine să existe şi flexibilitate. Oamenii trebuie lăsaţi să devină responsabili şi să fie implicaţi în procesul decizional. Ei trebuie să fie siguri de faptul că dacă vin cu idei bune, acestea nu vor fi ignorate şi vor fi luate în considerare spre beneficiul tuturor.

Implementarea unui sistem al calităţii nu este un lucru uşor. Pentru cineva care priveşte din afară poate părea facil, iar pentru angajaţi poate părea inutil sau birocratic. În realitate, implementarea sistemului calităţii implică un volum de muncă uriaş şi în funcţie şi de alţi factori cum ar fi, de exemplu, dimensiunea organizaţiei, poate necesita o lungă perioadă de timp de implementare. De aceea, se pune problema: cum şi cu ce să începem?

Implementarea unui sistem de management al calităţii presupune o schimbare la nivelul întregii organizaţii, însă nu toate schimbările sunt realizate cu succes deplin. Cauza principală este încercarea managerilor de a impune anumite condiţii, în esenţă, benefice pe un teren nepregătit. „Pregătirea terenului” înseamnă transformarea mediului cultural al organizaţiei într-o cultură a calităţii.

Încercarea de a implementa un sistem de management al calităţii, fără a crea cultura calităţii, este sortită eşecului. Organizaţiile în care predomină cultura bazată pe practicile tradiţionale de management, probabil, nu vor reuşi în implementarea unui sistem de management al calităţii. Nu este uşor, dar merită!

II. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

II.1. Date generale despre unitate

Şcoala noastră asigură, prin mijloace specifice moderne, caracterizate prin eficienţă şi rezultate pozitive de lungă durată, pregătirea profesională a tinerilor, actul pedagogic şi didactic înscriindu-se în seria acţiunilor şi a activităţilor menite să confere noilor generaţii o nouă perspectivă, un orizont promiţător şi atractiv.

Astfel, pornind de la formarea, evidenţierea şi dezvoltarea disponibilităţilor şi a capacităţilor fizice, psihice şi intelectuale necesare asimilării şi aplicării conţinutului unui învăţământ tehnologic, respectând direcţiile fundamentale ale dezvoltării personalităţii elevilor noştri în condiţiile de libertate culturală şi socială, aceştia vor putea asimila valori autentice în plan etic, estetic, juridic etc.

Educaţi în spiritul libertăţii sociale şi culturale, al responsabilităţii individuale şi de grup, al toleranţei, al integrării şi conservării tezaurului spiritual, cultural şi de valori sociale în cadrul larg al realităţii europene şi mondiale, elevii şcolii noastre se vor remarca prin respect faţă de tradiţie şi continuitate etnică, dar şi, în egală măsură, prin spirit de iniţiativă, creativitate şi receptivitate la nou, fiind capabili să asigure în cele mai bune condiţii o viaţă comunitară normală şi prosperă, atunci când vor deveni adulţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implementarea si Dezvoltarea unui Management al Calitatii Performant la Liceul Vitomiresti.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ „CENTRUL DE FORMARE MUNTENIA” (CFM) PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ: „MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR PERFOMANT”