Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 17185
Mărime: 77.07KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ.dr. Constantin Opreon, prof. univ.dr. Mihail Titu
Universitatea "Lucian Blaga" Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

CAP. 1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L 4

1.1 GENERALITĂŢII 4

1.1.1. Nota asupra reviziei standardului de calitate 4

1.1.2. Declaratia privind obiectivele si politica referitoare la calitate 4

1.2. INTRODUCERE 4

1.2.1. Prezentarea organizaţiei 4

1.2.2. Scop si domeniu de aplicare 5

1.2.2.1. Scop 6

1.2.2.2. Domeniu de aplicare 6

1.3. Referinţe normative 6

1.4. Sistem de management al calităţii-cerinţe 6

1.4.1. Cerinţe generale 6

1.4.2. Cerinte referitoare la documentatie 8

1.4.2.1. Generalităţi 8

1.4.2.2. Manualul Calităţii 9

1.4.2.3.Controlul documentelor 9

1.4.2.4. Controlul înregistrărilor 10

1.5. Responsabilitatea managementului 10

1.5.1. Angajamentul managementului 10

1.5.2. Orientarea catre client 11

1.5.3. Politica referitoare la calitate 11

1.5.4. Planificare 11

1.5.4.1. Obiectivele calitatii 12

1.5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii.. 12

1.5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 12

1.5.5.1. Responsanbilitate si autoritate 12

1.6. MANAGEMENTUL RESURSELOR 14

1.6.1. Asigurarea resurselor 14

1.6.2. Resurse umane 14

1.6.2.1. Generalităţi 14

1.6.2.2. Competenţǎ, conştientizare şi instruire 14

1.6.3. Infrastructurǎ 16

1.6.4. Mediu de lucru 16

1.7. REALIZAREA PRODUSULUI 17

1.7.1. Planificarea realizării produsului 17

1.7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul 18

1.7.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs 18

1.7.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs 18

1.7.2.3. Comunicarea cu clientul 19

1.7.3. Proiectare şi dezvoltare 19

1.7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării 19

1.8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire 20

1.8.1. Generalitati 20

1.8.2. Monitorizare şi măsurare 20

1.8.2.1. Satisfacţia clientului 20

1.8.2.2. Audit intern 20

1.8.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor 21

1.8.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului 21

1.8.3. Controlul produsului neconform 21

1.8.4. Analiza datelor 22

1.8.5. Îmbunătăţire 22

1.8.5.1. Îmbunǎtǎţire continuǎ 22

1.8.5.2. Acţiuni corective 23

1.8.5.3. Actiuni preventive 23

CAP.2. PROIECTAREA UNOR PROCEDURI SI A UNOR INSTRUCTIUNI SPECIFICE STUDIU DE CAZ 24

2.1. PROCEDURI DE SISTEM, CONTROLUL DOCOMENTELOR 24

2.1.1. Scop 24

2.1.2. Domeniu de aplicare 24

2.1.3. Termeni şi definiţii 24

2.2.3.1.Termeni şi definiţii conform stadardelor 24

2.1.3.2. Termeni şi definiţii specifice procedurii 25

2.1.4. Documente de referinţă 25

2.1 5. Descriere procedură 25

2.1.6. Responsabilităţi 28

2.2. Procedura de sistem audit intern 28

2.3. Procedura de sistem, controlul produsului 36

2.4. Procedura de sistem, acţiuni corective 40

2.5. Procedura de sistem, acţiuni preventive 44

CAP3. PROIECTAREA UNOR PROCEDURI OPERAŢIONALE SPECIFICE ASIGURĂRII ŞI MANEGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L 49

3.1. Procedura operaţională , controlul procesului de `execuţie instalaţii termo-sanitare 51

3.2. Procedura operaţională, controlul procesului de execuţie a tâmplăriei din aluminiu/pvc cu sticlă termopan 45

3.3.Procedura operaţională, aprovizionarea şi controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare 52

3.4.Procedura operaţională evaluarea satisfacţiei clienţilor 54

CAP.4. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE 57

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 61

Extras din document

1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L.

1.1.Generalităţi

1.1.1. Notă asupra reviziei standardului de calitate

Organizarea şi prezentarea manualului calităţii se realizază după structura pe capitole a standardului ISO 9001:2000. Manualul calităţii se arhivează de către fiecare destinatar în momentul în care acesta este înlocuit cu o ediţie/revizie nouă. Destinatarul arhivează exemplarul său perimat/scos din uz, pe o perioadă de 3 ani.

1.2.2 Declaraţia privind obiectivele şi politica referitoare la calitate

Organizaţia Saninstal General SRL, pentru activitatea de execuţie tâmplărie din aluminiu cu sticlă termo-izolantă, declară ca politică strategică în domeniul calităţii, adoptarea unui sistem de management al calitaţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, direcţiile principale pe care se axează

fiind1:

• Atenţia deosebită pe care o acordăm clienţilor prin definirea cât mai exactă a cerinţelor;

• Perfecţionarea metodelor de lucru, pentru a executa şi livra produse şi servicii de calitate la preţuri şi termene cât mai mici, în condiţii de profitabilitate;

• Creşterea nivelului profesional al salariaţilor;

• Creşterea participării pe piaţa specifică.

Pentru susţinerea şi îndeplinirea acestor deziderate, directorul general al organizaţiei Saninstal General SRL, se angajează:

• Să documenteze şi să implementeze un sistem de management al calitaţii adecvat necesităţilor organizaţiei, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001;

• Să creeze premizele necesare în vederea certificării acestui sistem;

• Să menţină şi să îmbunătăţească acest sistem;

• Să creeze un sistem performant de selecţie furnizori;

• Să optimizeze costurile prin diminuarea pierderilor cauzate de noncalitate.

1.2 Introducere

1.2.1. Prezentarea organizaţiei

Adresa Sanistal General SRLeste:

Sediul social din PITEŞTI– jud. Argeş

Bulevardul Petrochimiştilor; Bl. B13; Sc. B; Ap. 14

Organizaţia Sanistal General SRL a fost înfiinţată în anul 2001, ca societate cu răspundere limitată, având ca domeniu de activitate:

• Execuţia de instalaţii termo-sanitare;

• Execuţia de tâmplărie din Al/PVC cu sticlă tip termopan;

În decursul timpului organizaţia Saninstal General SRL, s-a adaptat necesităţilor şi cerinţelor impuse de piaţă şi clienţi, devenind printre cele mai apreciate organizaţii de profil din zonă, fiind an de an o organizaţie profitabilă, fapt demonstrat prin varietatea produselor şi serviciilor, tâmplăria PVC având o durata de viaţă ridicată, un design deosebit, intreţinere uşoară care reduce substanţial cheltuielile de încalzire, PVC-ul neintreţinând ardere si este recomandat persoanelor alergice şi celor care doresc o izolare fonică foarte bună la fel si instalaţii termo-sanitare de înaltă performanţă care vin în intâmpinarea aşteptărilor clienţilor în dorinţa acestora de a-şi creşte standardul de viaţă.

Organizaţia Saninstal General SRL, a fost profitabilă an de an, cu toate că au fost făcute investiţii majore, cifra de afaceri fiind în anul 2001 de peste 77 mii RON, iar în anul 2006 de peste 730 mii RON.

Dispunând de un colectiv cu experienţă şi înaltă calificare, organizaţia Saninstal GENERAL SRL, s-a impus pe piaţă, iar ca principali clienţi fiind:

• SC PRIOR TRADING SRL PITEŞTI;

• SC GENERAL FLUID SRL PITEŞTI;

• SC APĂ CONTORIZARE SRL PITEŞTI;

• SC BEST FIDELIDTY SRL PITEŞTI PITEŞTI;

• SC COMEX SRL PITEŞTI;

• SC AQVACONT SRL PITEŞTI;

Principalii furnizori de materii prime, materiale şi servicii sunt:

• GENERAL FLUID SA BUCUREŞTI, FILIALA PITEŞTI;

• BALKAN RO TRADE  CONSTR SRL BUCUREŞTI;

• BAYKAN ROMÂNIA SRL BUCUREŞTI;

• PRIOR TC SRL PITEŞTI;

• ANRO TERMOSANITARE SRL BUCUREŞTI;

Materiale folosite folosite:

• Profile de aluminiu şi PVC;

• Sticlă tip termopan;

• Feronerie şi accesorii pentru tâmplărie;

• Conducte din poliesteri şi accesorii pentru instalaţii termo-sanitare;

• Obiecte sanitare casnice;

• Cazane de încălzire.

Produsele rezultate în urma proceselor de execuţie fiind cele enumerate în domeniul de activitate al organizaţiei.

1.2.2 Scop si domeniu de aplicare

1.2.2.1. Scop

Manualul calităţii descrie sistemul de management al calităţii ce se va concepe şi aplica în organizaţia Saninstal General SRL în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2001, astfel încât să satisfacă următoarele

obiective2:

• demonstrarea abilităţilor organizaţiei de a desfăşura în mod controlat, sistematic şi transparent procesele specifice în vederea satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor, în acord cu reglementările legale în vigoare;

• comunicarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii adoptate de conducerea organizaţiei tuturor salariaţilor, clienţilor şi altor părţi interesate;

• să constituie document de bază şi instrument de lucru pentru menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii;

• să constituie document de referinţă pentru efectuarea auditurilor interne;

• să constituie instrument de bază în instruirea personalului cu privire la cerinţele Sistemului de Management al Calităţii.

Preview document

Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 1
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 2
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 3
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 4
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 5
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 6
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 7
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 8
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 9
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 10
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 11
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 12
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 13
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 14
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 15
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 16
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 17
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 18
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 19
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 20
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 21
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 22
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 23
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 24
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 25
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 26
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 27
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 28
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 29
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 30
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 31
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 32
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 33
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 34
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 35
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 36
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 37
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 38
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 39
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 40
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 41
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 42
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 43
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 44
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 45
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 46
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 47
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 48
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 49
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 50
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 51
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 52
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 53
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 54
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 55
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 56
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 57
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 58
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 59
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 60
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 61
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 62
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 63
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 64
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 65
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 66
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 67
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 68
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 69
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 70
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 71
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 72
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la SC Saninstal General SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea Sistemului de Management al Calitatii al Societatii SC ICMA SA Bucuresti

Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala ICMA S.A. din Bucuresti Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala...

Managementul Calitatii - Germanos

1.CAPITOLUL 1 Aspecte generale ale Managementului Calitatii 1.1.Conceptul de calitate Termenul provine din limba latină, de la cuvântul...

Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

SC Electric Power SA

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII LA SC.ELECTRIC POWER S.A 1.1. Prezentarea organizatiei Date de identificare: S.C. ELECTRIC POWER S.A. Curtea de Argeş...

Implementarea sistemului de management al calității în cadrul SC Duplex SA

INTRODUCERE Încă din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat să îmbunătăţescă, să cotecteze ceea ce este greşit şi să modifice ceea ce nu se...

Proiect SIM (Sisteme Informationale de Management)

PLANIFICREA SISTEMULUI 1. Planul de afaceri A. Descrierea firmei S.C. “SODDA PRO” S.R.L. Sibiu, înfiintatã în anul 1994, este printre cele mai...

Studiu Privind Imbunatatirea Calitatii Serviciilor de Cazare la Hotelului Central Timisoara

CAPITOLUL.1 INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să descopere căile de îmbunataţire a calitaţii serviciului de cazare al hotelului Central....

Ai nevoie de altceva?