Implicatiile Economice ale Extinderii UE Catre Europa Centrala si de Rasarit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Implicatiile Economice ale Extinderii UE Catre Europa Centrala si de Rasarit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere 4
Capitolul 1. Extinderea Uniunii Europene către Europa Centrală şi de Est 5
1.1. Particularităţi ale extinderii către Est 5
1.2.Tratate europene şi criterii de aderare 7
1.3. Acorduri europene 12
Capitolul 2. Procesul de aderare la UE 19
2.1. Procedurile de aderare 19
2.2. Impactul procesului de aderare la UE asupra ţărilor din ECE 25
2.3. Asistenţa financiară de pre-aderare şi alte programe de susţinere 33
Capitolul 3. Impactul extinderii către Est asupra UE şi a TCEE 38
3.1. Efectele extinderii Uniunii Europene asupra TCEE 38
3.2. Impactul aderării la UE asupra ISD din noile state membre 43
3.3. Impactul extinderii asupra UE 47
Concluzii 49
Bibliografie 51

Extras din document

Introducere

Uniunea Europeană este un proces de integrare deplină, ecnomică, socială şi instituţională, situându-se, din punct de vedere politic, undeva între federaţie şi confederaţie .

Ţările Europei Centrale şi de Est , vedeau în Europa valorile la care cei care au trăit în perioada Cortinei de Fier şi a Războiului Rece, aspirau să se reântoarcă. Integrarea ţărilor central şi est-europene, este un proces complex, cu consecinţe politice şi economice majore, atât pentru UE, cât şi pentu ţările candidate.

În lucrarea “Implicaţiile economice ale extinderii UE către Europa Centrală şi de Răsărit” mi-am propus să identific efectele suferite atât de UE, cât şi de TCEE, în urma adeării acestora din urmă.

Primul capitol se numeşte “Extinderea Uniunii Europene către Europa Centrală şi de Est”. TCEE trebuie să depună eforturi considerabile pentru reformarea şi consolidarea structurilor administrative şi judecătoreşti. De asemenea acestea şi-au manifestat încă de la începutul anilor ’90, un interes faţă de apropierea Comunităţii Europene, aceasta din urmă manifestându-şi dispoibilitatea de a le sprijini eforturile, propunându-le acorduri de asociere, cunoscute sub numele de “acorduri europene”.Am vorbit despre etapele formării UE, despre tratatele europene şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ţările în vederea aderării , precum şi despre acordurile europene.

Al doliea capitol se numeşte “Procesul de aderare la UE” şi cuprinde prezentarea procedurilor şi a capitolelor de negociere pentru aderarea la UE. Negocierile de aderare au avut ca scop determinarea condiţiilor de integrare ale fiecărui stat candidat, luându-se în considerare ca la aderare , statele trebuie să fi adoptat acquis-ul comunitar. Negocierile de aderare cuprind 31 de capitole de negociere care au rezultat ca urmare a divizării a acquis-ului comunitar. Am încercat să punctez efectele UE asupra ţărilor în curs de aderare din centrul şi estul Europei, tot în acest capitol fiind evidenţiate asistenţa financiară şi programele de susţinere acordate de către UE statelor candidate.

Ultimul capitol, intitulat “Impactul extinderii către Est asupra UE şi a TCEE”, prezintă avantajele aderării noilor state membre (libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi capitalurilor, adoptarea monedei euro, participarea la PAC, etc.) şi impactul UE asupra ISD-urilor din ţările central şi est-europene, precum şi beneficiile UE de pe urma integrării noilor state.

Capitolul 1. Extinderea Uniunii Europene către

Europa Centrală şi de Est

1.1. Particularităţi ale extinderii către Est

Pentru a studia procesele de aderare şi de integrare este necesară o operaţionalizare a conceptelor ce fundamentează aceste fenomene. Astfel, în evoluţa sa, Comunitatea Economică Europeană a cunoscut un proces de:

- Adâncire

-a liberalizării economice

-a reglementării şi politicilor economice

-a angajamentelor şi interdicţiilor statelor membre

- Lărgirea

-a domeniului de aplicare a competenţelor comunitare

- Extindere

-creşterea numărului de membrii

Simpla menţionare a acestor procese, specifice integrării europene, relevă multidimensionalitatea proiectului şi sugerează modalităţile concrete prin care acestea devin efective.

Modelul european de integrare cunoaşte trăsaturi distinctive de natură:

1. integrativă, pe dimensiunile supranaţională şi transguvernamentală;

2. normativă, cu scopul armonizării, inclusiv prin standarde;

3. redistributivă, cu funcţia de a genera coeziune în sistem;

4. programativă, ca semnal al coagulării experienţei postnaţionale.

Uniunea Europeană se infăţişează ca o arenă efectivă a globalizării sub formula a ceea ce se numeşte comunitarizare sau europenizare, dar şi ca spaţiu al manifestărilor individuale ale statelor-naţiuni, concordante cu tendinţele globale. UE se califică drept arenă pentru o competiţie creativă între supranaţional, naţional, regional şi local.

Aşa se face că Uniunea Europeană şi-a creat mecanisme fine de autoreglare şi autoorganizare care fac din multidimensionalitatea proiectului o virtute operaţională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicatiile Economice ale Extinderii UE Catre Europa Centrala si de Rasarit.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea Afaceri Internaţionale