Incursiune în Managementul Comparat

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8745
Mărime: 76.83KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tododrut Amalia

Extras din document

INTRODUCERE

După cum spune și titlul ”Incursiune în managementul comparat”,în acest proiect se vorbește despre managementul comparat deoarece reprezintă o temă de actualitate în raport cu fenomenul de globalizare a afacerilor.

Una din numeroasele definiții ale managementului este enunțată astfel:

”managementul comparat reprezintă studiul și analiza managementului în diferite medii și rațiunile pentru care înteprinderile obțin rezultate diferite în diferite țări.”(Eugen Burduș-Management Comparat)

Prezentul proiect este structurat pe patru capitole. Primul capitol a însemnat o trecere în revistă a noțiunilor de bază cu care am lucrat sau mai bine spus o definire concretă a acestora, de aceea s-a numit ”Istoricul managementului comparat”.În cadrul acestui capitol am vorbit despre: primele scrieri care au facut referire la domeniul managementului comparat, conceptul de management comparat dar și despre managementul ca factor al dezvoltării economice in diferite țării.Capitolul doi ”Mediul cultural în management”face referire la importanța culturii asupra managementului și felul cum influentează aceasta .

Robert Mockler consideră cultura ca fiind „acel întreg complex care include

cunoştiinţe, credinţe, artă, morală, obiceiuri şi orice aptitudine şi obişnuinţe dobândite de om ca membru al societăţii”.

Cel de-al treilea capitol ”Aspecte metodologice în managementul comparat” vorbește despre: necesitatea managementului comparat, principalele școlii și despre modelele/teoriile din management.

În ultimul capitol”Problematica metodologiei managementului”se prezintă : tipuri de studii de management comparat, importanța managementului transcultural și etapele unui studiu complex de management comparat.

CAPITOLUL I

ISTORICUL MANAGEMENTULUI COMPARAT

1.1Scurt istoric

Dacă ne gândim la expansiunea tot mai mare a instituţiei managementului și la felul în care această instituţie devine indispensabilă la nivelul tuturor organizaţiilor, în raport cu fenomenul de globalizare a afacerilor, din totalitatea a ceea ce numim azi “ştiinţa managementului” se desprind sau se individualizează diverse “ramuri” sau domenii distincte. Printre astfel de domenii – alături de managementul strategic,se numără în prezent şi managementul comparat. Dar când au avut loc aceste prime studii referitoare la domeniul –managementului comparat?

Primele studii teoretice şi aplicaţii empirice ce pot fi incluse în sfera managementului comparat au avut loc în SUA, după anul 1950. În anul 1960 au realizat cele mai multe informării la nivelul managementului comparat de către specialiști.

Astfel, la nivelul anilor ’60, economia americană era deja relativ internaţionalizată, fapt ce a favorizat efectuarea primelor studii privind practicile de management din mai multe ţări/companii. În mare măsură, astfel de studii de management comparat au fost făcute de profesori universitari şi specialişti în management din cadrul unor corporaţii americane multinaţionale, care aveau importante interese de afaceri în alte zone/ţări ale lumii. Aproximativ în aceeaşi perioadă, o întrebare standard este formulată tot mai des de analiştii economici şi specialiştii în management mondial: “Cum se explică succesul economic obţinut de ţări precum Japonia, Coreea de Sud sau Hong-Kong?”

Totul trebuia explicat într-o manieră cât mai realistă și în pașii în care au avut loc.În general, analiştii în management comparat discută de mai multe etape ale evoluţiei/dezvoltării acestui domeniu:

-Prima etapă este cuprinsă între anii 1965 – 1972 și este considerată a fi prima ”explozie” a managementului comparat în care: s-au publicat peste 11 000 de studii şi articole de management comparat;mertă menționat faptul că marile universităţi din SUA,Europa şi Japonia introduc această disciplină în planul de învăţământ și se alocă fonduri substanţiale pentru cercetări şi studii etc.;

-Ce-a de-a doua etapă din anii 1972 – 1980, specialiștii spun că ar fi de fapt o stagnare în evoluţia managementului comparat; chiar dacă se publică noi studii/analize, totuşi nu mai există același interes pentru acest domeniu ;

- Etapa a treia 1980 – 1990, în care există o nouă înflorire în managementul comparat: se înmulțesc studiile de management comparat,dar și de management internaţional, apar anumite lucrări de sinteză; între astfel de lucrări amintim:

- Richard FARMER – Advances in International Comparative Management, Vol. I-iI;

- Raghu NATH – Comparative Management;

- Geert HOFSTEDE .

-Etapa a patra din perioada 1990 – 2002, este caracterizată de un trend ascendent în evoluţia managementului comparat, datorită accentuării procesului de globalizare economică dar şi de creşterea interdependenţelor dintre ţări/regiuni/companii.Tot în această perioadă se constată un interes tot mai mare şi pentru studii comparative din alte domenii socio – economice (drept comparat, contabilitate comparată etc.).

Marile corporaţii multinaţionale “inventează” zilnic practici şi strategii de

management pentru a obţine succes într-o competiţie globală extrem de dură; ele se îndepărtează frecvent de recomandarea unor lucrări de management comparat, de concluziile şi/sau orientările formulate de teoreticieni în manuale de management; conform cu Toffler, nu mai există reţete standard care să poată fi preluate şi aplicate „ad literam”.

Managementul comparat încă operează cu termeni/noţiuni ce au accepţiuni

diferite pe ţări sau “şcoli de management”; se fac eforturi de uniformizare a unor concepte şi de efectuare a unor studii globale, cu influenţă din mai multe contexte culturale.

Preview document

Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 1
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 2
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 3
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 4
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 5
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 6
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 7
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 8
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 9
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 10
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 11
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 12
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 13
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 14
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 15
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 16
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 17
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 18
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 19
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 20
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 21
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 22
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 23
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 24
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 25
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 26
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 27
Incursiune în Managementul Comparat - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Incursiune in Managementul Comparat.docx

Te-ar putea interesa și

Cultura Managerială în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare îşi propune să realizeze o incursiune în problematica culturii manageriale, pornind de la premisa că dezvoltarea...

Funcțiile managementului

1.Ce este managementul? Managementul este o știință care studiază procesele si relațiile de management din cadrul organizațiilor și mediul ambient...

Femeia Manager de Succes

INTRODUCERE Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică,...

Fundamentele managementului organizațional

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare număr de...

Managementul Conflictelor

1.1. O incursiune în definirea conflictului 1.2. Formele de manifestare ale conflictelor 1.1. Conflictele - fundamente conceptuale, surse şi...

Ai nevoie de altceva?