Leadership-ul in Organizatii Bazate pe Cunoastere

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Leadership-ul in Organizatii Bazate pe Cunoastere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: coleman d

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1 7
FUNDAMENTE TEORETICE ALE ORGANIZAŢIILOR ÎNTEMEIATE PE CUNOAŞTERE 7
1.1. Consideraţii introductive asupra organizaţiilor întemeiate pe cunoaştere .7
1.2. Organizaţia întemeiată pe cunoaştere. Aspecte fenomenologice .8
1.3. Managementul cunoaşterii organizaţionale 12
CAPITOLUL 2 16
ROLUL LIDERILOR ÎN CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 16
2.1 Conexiuni între leadership, cultură organizaţională şi cultură managerială 16
2.2. Leadership-ul şi climatul organizaţional 19
2.3. Importanţa viziunii liderilor pentru cultura organizaţională şi cultura managerială 20
2.3.1 Conceptul de viziune managerială 20
2.3.2 Funcţiile culturii manageriale 23
2.3.3 Integrarea valorilor în viziunea liderilor 27
2.3.4. Viziunea liderilor ca sursă de putere managerială 28
2.4. Cultura organizaţională şi tehnologia informaţională 30
2.5 Leadership-ul cultural 34
2.5.1 Particularităţi ale leadership-ului cultural 36
CAPITOLUL 3 40
LEADERSHIP-UL ÎN CONTEXTUL ÎNTEMEIERII PE CUNOAȘTERE A ORGANIZAŢIILOR 40
3.1 Strategia si leadership-ul strategic 40
3.1.1 Leadership-ul strategic 42
3.1.2 Dificultăţi pentru leadershipul strategic 44
3.2. Leadership-ul si schimbarea organizaţională 48
3.2.1 Modele de schimbare organizaţională 50
3.2.3 Influenţa liderilor în procesele de schimbare 56
3.3 Leadershipul bazat pe cunoaştere ( Knowledge leadership) 57
Capitolul IV 63
STUDIU PRIVIND RELEVANȚA LEADERSHIP-ULUI ÎN FORMAREA CA OFIŢERI A ABSOLVENŢILOR DIN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” CA ORGANIZAȚIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE 63
4.1. Ipotezele şi obiectivele cercetării 63
4.2. Metodologia cercetării 65
4.2.1 Eşantionarea si universul poulatiei 65
4.2.2 Elaborarea instrumentelor 65
4.2.3 Metode şi tehnici de investigare 67
4.3. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor; 68
4.4 Concluzii 72
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 74
BIBLIOGRAFIE 76
ANEXE 79

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de fată vine să răspundă problematicii vaste si complexe a lidership-ului în contextul exercitării în organizatia bazată pe cunoastere. Demersul investigativ este orientat, în primul capitol, asupra aspectelor fenomenologice a organizatiei bazate pe cunoastere si a aspectelor definitorii ale managementului cunoasterii. Conexiunile între cultura organizatională, cultura managerială si leadership surprind, în cel de-al doilea capitol, aspectele psihosociale ale leadership-ului si rolul pe care liderul îl are în promovarea culturii organizationale.Aspectele organizationale ale leadership-ului sunt nuantate în capitolul trei, subliniind, prin conexiunile făcute pe marginea proceselor de schimbare organizatională, si maniera în care este exercitat leadership-ul în contextul întemeierii pe cunoastere a organizatiei.

Leadershipul înseamnă cunoaştere şi practică. Înseamnă calităţi. Organizaţiile au nevoie de manageri, dar au nevoie şi de lideri. Este de dorit ca cele două domenii să se suprapună într-o pondere cât mai mare.

Leadershipul este despre fiecare dintre noi. Este dincolo de varianta clasică de comandă şi control. Este despre cum putem să (ne) conducem mai bine viaţa profesională şi viaţa personală. Despre cum putem să interacţionăm mai bine cu cei din jurul nostru pentru a le oferi oportunităţi pentru dezvoltare.

Liderii sunt persoane care fac diferenţa. Ei reuşesc să construiască şi să ofere o viziune atractivă despre cum va arăta viitorul, pentru organizaţie, pentru comunitate şi pentru fiecare membru al său.

Abordările moderne accentuează evoluţia acestor relaţii până în zona în care preocuparea şi legimitatea liderilor este justificată prin dezvoltarea şi promovarea altor lideri.

Pentru a obţine maximul de valoare este necesar ca fiecare membru să creadă în el, să creadă în liderii săi, să fie dispus să facă eforturi, indiferent dacă este vorba de învăţare, de împărtăşirea cunoştinţelor sau de utilizarea lor. Răsplata o reprezintă şansa de a deveni ei înşişi lideri, de a face ceea ce consideră că îi reprezintă pe ei şi pe cei din jur, într-un climat de emulaţie deosebită.

Liderii sunt persoane care îşi integrează valorile, credinţele, abordăriile spirituale în decizii şi acţiuni practice. Sunt cei care cred în ei cei cu care colaborează, fiind dispuşi la interacţiuni intense cu aceştia.

Leadershipul este un domeniu în care partea raţională este strâns conectată la zona emoţională. Liderii se adresează atât raţiunii, dar şi inimii, emoţiilor şi sentimentelor care, poate, uneori complică viaţa, dar care o fac atât de frumoasă. Şi de care nu este mai bine şi nu trebuie să facem abstracţie.

În organizaţiile de succes, leadershipul bazat pe cunoaştere ajunge la elementele definitorii ale organizaţiei în care activează. Liderii au disponibilitatea şi forţa necesară pentru a pătrunde adânc în cultura organizaţională şi, pe acest fundament, să-şi construiască viziunea specifică.

Transformarea organizaţiei în una foarte competitivă este posibilă printr-o atenţie deosebită acordată managementului bazat pe cunoaştere.

Liderii îşi încurajeaz colaboratorii să genereze, să partajeze, să obţină şi să uitilizeze cunoştinţele ncesare realizării obiectivelor organizaţionale, în conformitate cu valorile acesteia.

Dificultăţiile cu care o parte importantă a organizaţiilor se confruntă au alimentat şi mai mulă nevoie de cunoaştere şi luare înconsiderare a ledershipului.Este evident că un impact semnificativ îl au liderii de nivel superior. Dar, în prezent, pentru a fi cu adevărat competitivi, este necesar să considerăm şi să dezvoltăm Leadershipul la toate nivelele organizaţiei.

Eforturile pe care liderii le fac pentru a implementa principiile care le guvernează viaţa sunt considerabile, dar ele reflectă nu numai viziunea acestora ci şi valorile pe care cei din jur doresc să le promoveze. Sunt acţiuni care consolidează credibilitatea liderului şi calsifică regulile pe acre organizaţia îşi bazează evoluţia.

Interesul pentru lideri este evidenţiat de numeroasele publicaţii şi activităţi dedicate acestui domeniu special al vieţii organizaţionale şi sociale.Sunt organizate frecvent congrese, conferinţe, seminarii şi workshopuri la care participă adevărate legende din domeniul afacerilor.

Importanţa lidershipului este evidenţiată de cursuriel specializate în acest domeniu şi pe care le regăsim în programele MBA de la universităţiie de prestigiu din lume precum Harvard, Stanford, Oxford, London Business school, etc. Sunt programe care ajută membrii organizaţiilor să descopere şi să-şi dezvote calităţiile pe care colaboratorii le caută şi le apreciază cel mai mult la lideri.

Leadershipul este un factor critic pentru succesul unei persoane, al unei organizaţii.este de datoria noastră să ne îmbogăţim tezaurul de cunoştinţe pe care îl avem, să aplicăm valorile şi practicile propriului stil de leadership, astfel încât să răspundem corespunzător aşteptărilor colaboratoriilor şi să asigurăm performanţa aşteptată.

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTE TEORETICE ALE ORGANIZAŢIILOR ÎNTEMEIATE PE CUNOAŞTERE

1.1. Consideraţii introductive asupra organizaţiilor întemeiate pe cunoaştere

Conceptul de organizaţie bazată pe cunoaştere, consacrat în lucrările lui George P. Huber, a cunoscut faze succesive de cristalizare. Astfel, acelaşi autor şi-a pus în mod explicit probleme legate de natura şi proiectarea organizaţiilor ”post-industriale”, sesizând necesitatea unui model organizaţional propriu noului tip de societate ce îi succede celei industriale .

Câţiva ani mai târziu, ideea de organizaţie bazată pe cunoaştere se regăseşte în cadrul a două abordări care îi explică determinismul fie pornind de la factori tehnologici, fie de la factori organizaţionali, fiecare din ele propunându- şi soluţii specifice de operaţionalizare.

De pe poziţiile promotorilor tehnologiei informatice, Holsapple şi Whinston definesc organizaţia bazată pe cunoaştere drept ”o colectivitate de lucrători cu muncă de concepţie, interconectaţi printr-o infrastructură computerizată” ; autorii consideră că existenţa unei asemenea organizaţii, prevăzută cu staţii de lucru locale, centre de suport, canale de comunicaţii şi colecţii distribuite de cunoştinţe, necesită un demers explicit de proiectare şi realizare, de natura unei informatizări avansate, cu aplicaţii ale inteligenţei artificiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Leadership-ul in Organizatii Bazate pe Cunoastere.doc