Luarea Deciziilor în Condiții de Risc

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4111
Mărime: 72.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere . 2

Capitolul I:

1.1. Decizia şi luarea deciziilor în condiţii de risc . 3

Capitolul II:

2.1. Denumirea şi sediul societăţii . 8

2.2. Obiectul de activitate al societăţii . 8

2.2.1. Industria pâinii şi a produselor de panificaţie . 9

2.3. Conducerea şi administrarea societăţii . 9

2.4. Istoricul societăţii . 10

2.5. Misiunea societăţii . 11

2.6. Obiectivele societăţii . 11

2.7. Organigrama societăţii . 12

2.8. Analiza PEST a societăţii . 13

2.9. Modelul Porter a societăţii . 14

2.10. Analiza SWOT a societăţii . 16

2.11. Luarea deciziilor în condiţii de risc în cadrul societăţii CALIZ SRL . 17

Concluzii . 19

Bibliografie . 19

Extras din document

Introducere

Alegerea acestei teme, a fost influenţată, de faptul că luarea deciziilor în condiţii de risc ne oferă informaţii multiple şi importante despre managerii oricărui tip de întreprindere. În aceste situaţii se evidenţiază puterea de sinteză şi analiză a managerilor, capacitatea acestora de a-şi păstra calmul în situaţile tensionate, capacitatea de a lua decizii într-un interval de timp scurt, precum şi viziunea de ansamblu de care aceştia dau dovadă.

Am optat pentru societatea comercială „ CALIZ SRL ”, deoarece acesta este una dintre societăţile comerciale din cadrul oraşului Braşov care ne furnizează, prin ineteremdiul hypermarket-urilor şi a magazinelor locale, unul dintre alimentele nelipsite din cadrul caselor noastre, şi anume pâinea sub diferitele sale forme.

Prin intermediul acestui proiectu mi-am propus să prezint societatea comercială „ CALIZ SRL ”, mediul înconjurător general al societăţii comeriale, mediul intern, precum şi mediul concurenţial al acesteia. Am realizat aceste prezentări aplicând analiza PEST, analiza SWOT şi modelul Porter pe această societate comercială.

Obiectivul principal al acestui proiect constă în aplicarea temei alese, luarea deciziilor în condiţii de risc, pe societatea comericală „ CALIZ SRL ”.

Proiecul debutează cu un prim capitol de teorie intitulat „ Decizia şi luarea deciziilor în condiţii de risc ”, se conturează prin descrierea societăţii comerciale „CALIZ SRL” şi se încheie prin aplicarea teoriei din cadrul capitolului întâi asupra societăţii comerciale analizate.

Capitolul I

1.1. Decizia şi luarea deciziilor în condiţii de risc

Procesul decizional

În exercitarea tuturor funcţiilor managementului, dar mai ales în exercitarea funcţiei decomandă, managerii de la toate nivelurile ierarhice adoptă sau iau decizii. Aceste decizii influenţează bunul mers al firmei şi determină supravieţuirea acesteia. Procesul de luare a deciziilor este denumit şi proces decizional. În cadrul subsistemului decizional, în general, se utilizează o serie de concepte sau noţiuni specifice. Dintre aceste noţiuni, cele mai des utilizate sunt: - condiţii obiective;

- variante de acţiune;

- consecinţe.

Condiţiile obiective se referă la elementele sau evenimentele care sunt sau intervin intr-o situaţie decizională şi care se află în afara posibilităţilor de control ale unui decident.

Variantele de acţiune constituie modalităţile pe care le poate aplica un decident pentru atingerea unor anumite obiective. Variantele de acţiune se adoptă de către manageri ca răspuns la acţiunea sau existenţa condiţiilor obiective. Aceasta înseamnă că variantele de acţiune sunt dependente de voinţa decidentului, acestea fiind cele care se adoptă ca răspuns la condiţiile obiective.

Consecinţele reprezintă tocmai rezultatele obţinute în urma aplicării unei variante de acţiune în anumite condiţii obiective.

În procesul de management decizia reprezintă în final un act cu caracter normativ (obligatoriu), prin care subiectul deciziei (managerul sau decidentul) investit cu autoritate şi responsabilitate decizională stabileşte direcţia unei acţiuni şi modul ei de realizare, cu asigurarea resurselor necesare. Procesul decizional este un proces dinamic, de gândire, de creaţie şi de deliberare în care pe baza unor informaţii cuprinzătoare se alege o variantă de acţiune din mai multe posibilităţi în scopul obţinerii rezultatului propus.

Procesul decizional este un proces secvenţial ce presupune parcurgerea mai multor etape. În privinţa numărului şi a denumirii etapelor ce se parcurg în cadrul procesului decizional există o mare diversitate de păreri şi pentru exemplificare se reţin etapele de mai jos:

• identificarea şi definirea problemei ce necesită adoptarea unei decizii;

• stabilirea criteriilor şi a obiectivelor decizionale;

• identificarea stărilor condiţiilor obiective;

• determinarea variantelor de acţiune aplicabile;

• evaluarea consecinţelor variantelor de acţiune şi alegerea celei mai bune variante;

• aplicarea variantei adoptate;

• evaluarea rezultatelor obţinute.

Preview document

Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 1
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 2
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 3
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 4
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 5
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 6
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 7
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 8
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 9
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 10
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 11
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 12
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 13
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 14
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 15
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 16
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 17
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 18
Luarea Deciziilor în Condiții de Risc - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Luarea Deciziilor in Conditii de Risc.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Strategia de Personal la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţie care doreşte nu numai supraveţuirea pe piaţă, ci şi...

Adoptarea Deciziilor în Condiții de Risc

1.Decizia – elemente teorerice DECIZIA poate fi definită ca un proces raţional de alegere a unei soluţii, a unei linii de acţiune dintr-un numar...

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Leadership-ul transformațional în organizația militară

1.Introducere Care sunt calitatile necesare unui conducator pentru a obtine eficienta maxima in activitatea de conducere? De-a lungul timpului...

Metode și Tehnici de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

Decizia manageriala Fiecare dintre noi luam decizii care ne privesc activitatile zilnice, scoala, cariera, relatiile cu cei din jur. O decizie...

Leadership Orientat Spre Oameni

LEADERSHIP ORIENTAT SPRE OAMENI I. Scurtă introducere a leadership-ului Prin leadership înţelegem capacitatea unui leader, a unui cadru de...

Sistemul Decizional

1. Componentele sistemului decizional Sistemul decizional este componenta sistemului managerial cu cel mai clar specific managerial, a cărui...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune...

Decizii Manageriale

Managerii eficace trebuie sa ia decizii pentru a solutiona problemele care apar în cadrul organizatiilor. Este necesar sa se ia o decizie atunci...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme

INTRODUCERE Strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, are ca obiectiv principal crearea și consolidarea unei economii...

Incertitudine și risc în investiții

1.Semnificaţia noţiunilor de risc şi incertitudine Decizia de investiţie trebuie să ia în considerare incertitudinea şi riscul implicate de...

Riscul internațional

in conditiile perioadei contemporane, extinderea marilor intreprinderi in afara granitelor propriei tari reprezinta un factor determinant al...

Riscul Economic

CAP. I. Conceptul de risc I.1. Definirea riscului În conditiile economiei de piata activitatea unui investitor, fie el autohton sau strain, este...

Sistemul Decizional

1. Componentele sistemului decizional Sistemul decizional este componenta sistemului managerial cu cel mai clar specific managerial, a cărui...

Ai nevoie de altceva?