Management Comparat - Italia și China

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10754
Mărime: 71.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea: Management

Cuprins

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat 3

1.1 Conceptul de management comparat internaţional 3

1.2 Orientări de management comparat internaţional 4

1.3 Utilitatea managementului comparat internaţional 7

1.4 Transferul internaţional de cunoştinţe manageriale 9

1.5 Orientări moderne în domeniul managementului organizaţiei 11

CAPITOLUL II. Cultura şi managementul în Italia 17

2.1 Industria italiană. O scurtă istorie 17

2.2 Tipuri de companii în contextul Italian 22

2.3 Particularităţi ale managerilor italieni 23

CAPITOLUL III. Managementul în China 25

3.1 Contextul cultural-istoric chinez 25

3.2 Contextul socio-economic chinez 28

3. 3 Particularităţi ale managementului chinez 29

3. 4 Perspective ale managementului chinez 31

CONCLUZII 33

BIBLIOGRAFIE 34

Extras din document

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat

1.1 Conceptul de management comparat internaţional

E. Burduş consideră că managementul comparat constă în studiul conceptelor, proceselor, metodelor şi tehnicilor de management din mai multe ţări, regiuni economice şi sociale sau mai multe culturi, realizat în scopul identificării, interpretării, sesizării, studierii şi caracterizării asemănărilor şi deosebirilor dintre acestea, a universalităţi lor şi a posibilităţilor pentru transferul cunoştinţelor de management între aceste ţări, regiuni sau culturi în vederea creşterii eficacităţii muncii managerilor.

Managementul internaţional constă în exercitarea ansamblului funcţiilor managementului într-un mediu multinaţional, multicultural sau transcultural.

O. Nicolescu apreciază că managementul comparat reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor de management şi al relaţiilor de management derulate în organizaţii care funcţionează în contexte culturale diferite, urmărind identificarea şi analiza asemănărilor şi deosebirilor manageriale, în vederea facilitării transferul internaţional de cunoştinţe manageriale şi pentru creşterea funcţionalităţii şi performanţelor organizaţiilor .

E. Miller consideră că managementul comparat se ocupă cu studierea fenomenelor de management pe o bază multinaţională, urmărind sesizarea, identificarea, clasificarea, măsurarea şi interpretarea asemănărilor şi deosebirilor referitoare la elemente precum instrumentele de management.

I. Popa şi R. Filip apreciază că managementul situaţional face trecerea de la interpretarea problemelor managementului în termeni absoluţi la o tratare a acestora în termeni relativi. Aceasta înseamnă că ceea ce realizează managerii depinde de situaţia de fapt, de context, de circumstanţe. Ca atare, nu mai există reguli pentru activitatea managerială, ci doar decizii şi acţiuni raţionale şi oportune, bazate pe ştiinţa managementului pentru situaţii concrete. În acest context, managementul este unul care ţine cont de schimbările de natură culturală produse în mediu.

Managementul intercultural, ca şi managementul comparat, interpretează caracterul contextual al activităţilor manageriale, al specificului mediului în care acţionează organizaţia. El studiază caracteristicile managementului în cazul în care se produce un contact urmat de o comunicare permanentă între două sau mai multe culturi. Managementul intercultural consideră cultura ca o variabilă ce poate explica elemente particulare ale managementului din ţara, regiunea sau cultura naţională studiată.

În concepţia noastră managementul comparat internaţional constă în studierea proceselor şi a relaţiilor de management, a instrumentelor manageriale utilizate în organizaţii din diverse ţări, regiuni economice şi sociale, în scopul sesizării, identificării, analizării şi valorificării asemănărilor şi deosebirilor dintre acestea (pe plan managerial şi deci cultural) şi pentru asigurarea premiselor necesare realizării transferului reciproc internaţional de cunoştinţe manageriale şi având ca efect final creşterea performanţelor economice şi manageriale ale organizaţiilor.

1.2 Orientări de management comparat internaţional

În evoluţia de circa cinci decenii a managementului comparat internaţional s-au conturat mai multe curente de gândire, care au dat naştere unor orientării în interpretarea disciplinei şi au condus la cristalizarea unor abordări de management comparat internaţional. Principalul element de diferenţiere a acestor orientări îl reprezintă ansamblul variabilelor care explică modul în care managementul este influenţat de context, conjunctură, mediu.

Dintre numeroasele grupări şi caracterizări ale orientărilor în abordarea managementului comparat internaţional le amintim pe cele realizate de H. Schollhamer, E. Miller şi R. Nath. Clasificarea realizată de acesta din urmă este cea mai semnificativă, fiind acceptată şi utilizată de majoritatea cercetătorilor acestui domeniu, motiv pentru care o prezentăm în continuare.

• Orientarea (abordarea) dezvoltării economice a fost conturată în perioada 1950-1960 şi are ca principali reprezentanţi pe F. Harbinson şi C. Myers. Are o viziune macroeconomică în care se apreciază influenţa hotărâtoare şi constantă a managementului asupra dezvoltării economice, iar această influenţă s-a modificat în decursul istoriei, odată cu evoluţia societăţii. Această abordare este prima observată în domeniul managementului comparat internaţional şi a valorificat rolul diviziunii internaţionale a muncii, creşterea interdependenţelor dintre ţări şi economii naţionale. Cu toate acestea, orientarea dezvoltării economice are şi unele minusuri, întrucât a tratat unilateral managementul, doar prin prisma factorilor economici ai mediului, a neglijat managementul la nivel microeconomic, având aplicabilitate redusă în cadrul cercetărilor de management comparat internaţional.

Preview document

Management Comparat - Italia și China - Pagina 1
Management Comparat - Italia și China - Pagina 2
Management Comparat - Italia și China - Pagina 3
Management Comparat - Italia și China - Pagina 4
Management Comparat - Italia și China - Pagina 5
Management Comparat - Italia și China - Pagina 6
Management Comparat - Italia și China - Pagina 7
Management Comparat - Italia și China - Pagina 8
Management Comparat - Italia și China - Pagina 9
Management Comparat - Italia și China - Pagina 10
Management Comparat - Italia și China - Pagina 11
Management Comparat - Italia și China - Pagina 12
Management Comparat - Italia și China - Pagina 13
Management Comparat - Italia și China - Pagina 14
Management Comparat - Italia și China - Pagina 15
Management Comparat - Italia și China - Pagina 16
Management Comparat - Italia și China - Pagina 17
Management Comparat - Italia și China - Pagina 18
Management Comparat - Italia și China - Pagina 19
Management Comparat - Italia și China - Pagina 20
Management Comparat - Italia și China - Pagina 21
Management Comparat - Italia și China - Pagina 22
Management Comparat - Italia și China - Pagina 23
Management Comparat - Italia și China - Pagina 24
Management Comparat - Italia și China - Pagina 25
Management Comparat - Italia și China - Pagina 26
Management Comparat - Italia și China - Pagina 27
Management Comparat - Italia și China - Pagina 28
Management Comparat - Italia și China - Pagina 29
Management Comparat - Italia și China - Pagina 30
Management Comparat - Italia și China - Pagina 31
Management Comparat - Italia și China - Pagina 32
Management Comparat - Italia și China - Pagina 33
Management Comparat - Italia și China - Pagina 34
Management Comparat - Italia și China - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Management Comparat - Italia si China.docx

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Managementul Comparat al Resurselor Umane

Capitolul 1. Managementul comparat 1.1. Concepte O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE 1.1 Importanţa calităţii Conceptul de calitate are multe implicaţii şi...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Te-ar putea interesa și

Management Intercultural

Geert Hofstede Gerard Hendrik Hofstede, (născut la 2 octombrie 1928, Haarlem) este un scriitor influent de origine olandeză ce a studiat...

Management Comparat

Pe baza analizei datelor obtinute prin intermediul a 116.000 de chestionare, reunite într-o banca de date, Geert Hofstede a conturat cele patru...

Dimensiunile Culturale Dezvoltate de Proiectul Globe

Proiectul Globe GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) este un program de cercetare asupra culturii și...

Geografie Economică Mondială

CAPITOLUL I NIVELE SPAIALE DE ANALIZA ÎN GEOGRAFIA ECONOMICA Obiective specifice ale unitaii de învaare: - cunoaterea ansamblurilor...

Ai nevoie de altceva?