Management organizațional Petrom

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 28914
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriela Ioan

Cuprins

Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei 2

I.2. Profilul de activitate 3

I.3.Identificarea functiilor manageriale in cadrul organizatiei 4

Etapa II. Descrierea managementului orgazitional 7

II.1. Structura orgazitionala 8

II.2. Sisteme de management identificate la nivelul organizatiei 9

III.3. Obiectivele economice ale intreprinderii in conditii concurentiale 10

Etapa III. Cercetarea impactului problemelor si reglementarilor de mediu asupra

managementului organizatiei 15

III.1. Conditii generale cu privire la relatia intreprindere-mediu ambiant 15

III.2. Componentele mediului ambiant al intreprinderii 15

III.3. Factorii de influenþã ai mediului care influenþeazã intreprinderea 18

III.4. Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei 28

III.5. Cercetarea impactului problemelor de mediu si reglementãrilor de mediu în cadrul

organizaþiilor 30

Etapa IV. Proiectarea sistemului de indicatori de performanþã de mediu specifici organizaþiei 34

IV.1. Indicatorii de mediu din ISO 14031 34

IV.2. Identificarea factorilor poluatori in cadrul organizatiei 35

IV.3. Performante de mediu propuse 36

IV.4. Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei 36

IV.5. Identificarea actiunilor manageriale si a resurselor necesare atingerii performantelor de

mediu 38

IV.6. Criterile de selectie a indicatorilor de performanta de mediu 40

IV.7. Aplicarea metodologiei de selectie a indicatorilor de performanta de mediu 39

IV.8. Sistem de indicatori de performanta specific firmei 44

IV.9. Informatiile necesare pentru determinare indicatori de performanta 48

IV.10. Identificarea responsabilitatilor de mediu organnizatiei 54

IV.11. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ai organizatiei

59

IV.12. Intocmirea diagramei de relatii pentru fiecare compartiment al structurii organizationle

61

Bibliografie 62

Extras din document

Etapa I

Prezentarea organizatiei

I.1 Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei

Petrom - companie integratã de þiþei si gaze

Petrom, membru al Grupului OMV, este cea mai mare companie de petrol si gaze din

România. Activitãþile principale ale companiei sunt Explorare si Producþie, Rafinare si

Marketing si Gaze. Producþia totalã este de aproximativ 197.000 bep/zi, iar rezervele dovedite

sunt de aproximativ 894 mil bep. Dispune de o capacitate maximã de rafinare de 8 mil tone/an si

operãm 807 staþii de distribuþie în România, Bulgaria, Republica Moldova si Serbia.

Explorare si Producþie

Segmentul de Explorare si Producþie al Petrom se ocupã cu explorarea si identificarea

zãcãmintelor precum si cu extracþia de þiþei si gaze naturale în România si în alte þãri din regiune

(Rusia si Kazahstan). Petrom este unicul producãtor de þiþei din România, iar aportul sãu la

producþia totalã de gaze a României este de aproximativ 50%. În 2008, producþia totalã de þiþei

Ai gaze a companiei a atins nivelul de 71 mil bep. Þelul Petrom este de a stabiliza Ai de a

creAte nivelul producþiei din zãcãmintele mature pe care le avem în exploatare, prin intermediul

unui program de investiþii susþinut Ai cuprinzãtor.

Rafinare si Marketing

Procesarea þiþeiului extras se realizeazã prin intermediul celor douã rafinãrii proprii,

Petrobrazi si Arpechim, având o capacitate totalã maximã de 8 mil tone pe an. În scopul

îmbunãtãþirii calitãþii produselor precum si a cresterii productivitãþii, în prezent este derulat un

program important de restructurare si modernizare, susþinut prin investiþii semnificative.

Livrarea produselor proprii se realizeazã prin intermediul celor 550 de staþii de distribuþie

din România precum si a celor 257 de benzinãrii din þãrile învecinate (incluzând companiile

afiliate). Petrom este si cel mai important furnizor de combustibil pentru aviaAie, iar ca urmare a

achiziþionãrii Shell Gas România deþine primul loc si pe piaþa de GPL.

Gaze si Energie

Petrom deþine un rol important pe piaþa gazelor naturale din România, acoperind toate

segmentele acestei pieþe. În vederea sporirii valorii rezultate din exploatarea gazelor naturale,

conducerea companiei a hotãrât extinderea lanþului valoric prin dezvoltarea activitãAii în

domeniul energiei.

Petrom joacã, de asemenea, un rol important în industria chimicã din România,

combinatul de produse chimice Doljchim contribuind semnificativ la producþia de îngrãsãminte

chimice si metanol, distribuite atât cãtre piaþa internã, cât si cãtre export.

Misiune

Petrom descopera, produce si proceseaza titei si gaze si distribuie combustibili si alte

produse petroliere în vederea asigurarii energiei si mobilitatlii în România si regiunile învecinate.

Cresterea profitabila si fiabila a companiei Petrom este benefica pentru actionarii, clientii,

angajatii si economia României în general si de aceea este în centrul tuturor activitatilor Petrom.

Petrom este pe cale sa devina cea mai importanta companie integrata de petrol si

gaze din Sud-Estul Europei. Ca si companie integrata de petrol si gaze cu activitati de explorare

si productie, rafinare si marketing, gaz si petrochimie, suntem lideri pe piata româneasca fiind si

cea mai mare companie industriala listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Fiind o companie industriala responsabila, Petrom se angajeaza sa sprijine utilizarea

eficienta si corespunzatoare a surselor de energie si a produselor, luând în considerare nevoile

consumatorilor actuali si interesul generatiilor viitoare în privinta protectiei mediului.

3

I.2. Profilul de activitate

Conform Anexei nr. 1 la Ordonanþã de urgenþã nr. 152 din 10/11/2005 Publicat in

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1078 din 30/11/2005 privind prevenirea si controlul integrat al

poluãrii.

Industrii energetice

Instalaþii pentru rafinarea þiþeiului si prelucrarea gazelor

Conform O.M. nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia

nationala CAEN:

Cod caen - 061 Extractia petrolului brut

0610 Extractia petrolului brut

Cod caen - 062 Extractia gazelor naturale

0620 Extractia gazelor naturale

Conform O.M. nr. 1144/2002 privind Infiintarea Registrului poluantilor emisi de

activitatile care intra sub incidenta OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al

poluarii:

Cod NOSE p - 104.08

Cod SNAP 2 – 0104

Preview document

Management organizațional Petrom - Pagina 1
Management organizațional Petrom - Pagina 2
Management organizațional Petrom - Pagina 3
Management organizațional Petrom - Pagina 4
Management organizațional Petrom - Pagina 5
Management organizațional Petrom - Pagina 6
Management organizațional Petrom - Pagina 7
Management organizațional Petrom - Pagina 8
Management organizațional Petrom - Pagina 9
Management organizațional Petrom - Pagina 10
Management organizațional Petrom - Pagina 11
Management organizațional Petrom - Pagina 12
Management organizațional Petrom - Pagina 13
Management organizațional Petrom - Pagina 14
Management organizațional Petrom - Pagina 15
Management organizațional Petrom - Pagina 16
Management organizațional Petrom - Pagina 17
Management organizațional Petrom - Pagina 18
Management organizațional Petrom - Pagina 19
Management organizațional Petrom - Pagina 20
Management organizațional Petrom - Pagina 21
Management organizațional Petrom - Pagina 22
Management organizațional Petrom - Pagina 23
Management organizațional Petrom - Pagina 24
Management organizațional Petrom - Pagina 25
Management organizațional Petrom - Pagina 26
Management organizațional Petrom - Pagina 27
Management organizațional Petrom - Pagina 28
Management organizațional Petrom - Pagina 29
Management organizațional Petrom - Pagina 30
Management organizațional Petrom - Pagina 31
Management organizațional Petrom - Pagina 32
Management organizațional Petrom - Pagina 33
Management organizațional Petrom - Pagina 34
Management organizațional Petrom - Pagina 35
Management organizațional Petrom - Pagina 36
Management organizațional Petrom - Pagina 37
Management organizațional Petrom - Pagina 38
Management organizațional Petrom - Pagina 39
Management organizațional Petrom - Pagina 40
Management organizațional Petrom - Pagina 41
Management organizațional Petrom - Pagina 42
Management organizațional Petrom - Pagina 43
Management organizațional Petrom - Pagina 44
Management organizațional Petrom - Pagina 45
Management organizațional Petrom - Pagina 46
Management organizațional Petrom - Pagina 47
Management organizațional Petrom - Pagina 48
Management organizațional Petrom - Pagina 49
Management organizațional Petrom - Pagina 50
Management organizațional Petrom - Pagina 51
Management organizațional Petrom - Pagina 52
Management organizațional Petrom - Pagina 53
Management organizațional Petrom - Pagina 54
Management organizațional Petrom - Pagina 55
Management organizațional Petrom - Pagina 56
Management organizațional Petrom - Pagina 57
Management organizațional Petrom - Pagina 58
Management organizațional Petrom - Pagina 59
Management organizațional Petrom - Pagina 60
Management organizațional Petrom - Pagina 61
Management organizațional Petrom - Pagina 62
Management organizațional Petrom - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Management Organizational Petrom.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul relației produs-mediu. Studiu de caz la SC Distrigaz Nord SA Sucursala Bacău

INTRODUCERE MOTTO: " Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, aceste noţiuni fiind atât...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Aplicatie la SC Petrom SA Bucuresti - Membru OMV Group

CAP. I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. Tipul societatii si obiectul de activitate S.C. Petrom S.A. Bucuresti a functionat pâna la...

Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA

INTRODUCERE În condiţiile socio – economice contemporane, orice întreprindere este preocupată de anticiparea evoluţiei vieţii sale şi a mediului...

Strategii la SC Petrom SA

CAPITOLUL I STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI I.1. CONCEPTELE DE STRATEGIE SI MANAGEMENT STRATEGIC AL ORGANIZATIEI În conceperea şi...

Raport de Practica - S.C. Petrom S.A.

Motivatie si explicatii Motivele pentru care am ales sa efectuiez stagiul de practica la firma SC Petrom SA sunt: - Însasi activitatea firmei...

Analiza Situației Companiei SNP Petrom Bucuresti SA

I. Rezumat Acest proiect cuprinde analiza tuturor domeniilor de activitate (planificare, cultura organizatorica si etica in afaceri, sistemul...

Analiza fundamentală OMV Petrom

1.INFORMAȚII GENERALE Cu activităţi în domenile: Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing, Gaze naturale si Energie, Petrom are rezerve...

Abordări economice în protecția mediului

CAPITOLUL I: Generalitati OMV Petrom S.A. (BVB: SNP ) este cea mai importantă companie românească care exploateaza resurse dovedite de petrol si...

Complexitatea Procesului de Comunicare în Managementul Firmelor

Introducere Mediul social contemporan este apreciat de numeroşi filosofi si oameni de stiinta din toate domeniile ca fiind un mediu al...

Ai nevoie de altceva?