Management S.C. UMERVA S.A.

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 7484
Mărime: 69.19KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei.

Societatea comerciala TETRIS S.A. este persoana juridica româna,

având forma juridica de societate pe actiuni cu capital integral de stat.

Aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române, cu statutul de înfiintare si cu regulamentul de organizare si functionare.

Sediul societatii este în România, municipiul Ploiesti, bulevardul Petrolului nr. 2.

Societatea comerciala TETRIS S.A. s-a înfiintat prin H.G. 77/15.02.1992 fiind reorganizata conform Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990.

Obiectul de activitate al Societatii comerciale TETRIS S.A. este cel prevazut în anexa nr. 1 din H.G. 77/15.02.1992 si anume:

- reparatii si fabricatii de material rulant;

- reparatia si fabricatia de agregate si subansamble cu specific feroviar;

- fabricatia si reconditionarea pieselor de schimb pentru locomotive si vagoane si alte vehicole feroviare;

- fabricarea utilajelor si instalatiilor specifice reparatiilor de material rulant, constructii metalice, alte lucrari cu caracter industrial necesare întretinerii si exploatarii acestora, în scopul satisfacerii interesului public;

- fabricarea de utilaje tehnologice, pieselor de shimb necesare obiectivelor de industrie, onstructii, comert-turism, agricultura etc.;

- alte activitati cu caracter industrial si de prestari de servicii din domeniul reparatiilor de material rulant si al constructiilor de masini;

- activitate de export-import de materiale si utilaje, comercializate în tara si în strainatate a oriaror produse obtinute prin decontarea acestora în sistem de contrapartida prin magazine proprii sau terti;

- activitate de consulting tehnico-economice de specialitate, de management si de marketing, de pregatire profesionala a personalului;

- orice activitate legata direct sau indirect de scopul societatii.

S.C. TETRIS S.A. are un capital social de 20.821.000.000 lei si un numar de actiuni de 4.164.200 (valoare nominala de 5.000 lei).

Managementul societatii.

Potrivit Legii nr. 31/1990 si a statutului de înfiintare din H.G. nr.77/15.02.1992, conducerea S.C. TETRIS S.A. se exercita prin :

- Adunarea Generala a Actionarilor;

- Consiliul de Administratie;

- Comisia de Cenzori.

Potrivit Legilor 31/1990 si 66/1993 si a statului unitatii din H.G. nr.77/15.02.1992, conducerea curenta a unitatii se exercita prin:

- Directorul general;

- Directorul tehnic si de productie;

- Directorul comerial;

- Sefi de sectii si ateliere;

- Maistrii.

Principalele atributii si responsabilitati ale personalului de management sunt prezentate în cadrul capitolelor V si VI ale Regulamentului de Organizare si Functionare (R.O.F.).

1.1.2. Situatia economico-financiara.

Dinamica situatiei economico-finaniare a S.C. TETRIS S.A. din perioada 1998-1999 este evidentiata prin intermediul indicatorilor economici prezentati în tabelul urmator:

Preview document

Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 1
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 2
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 3
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 4
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 5
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 6
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 7
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 8
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 9
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 10
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 11
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 12
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 13
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 14
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 15
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 16
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 17
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 18
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 19
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 20
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 21
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 22
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 23
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 24
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 25
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 26
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 27
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 28
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 29
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 30
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 31
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 32
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 33
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 34
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 35
Management S.C. UMERVA S.A. - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Management S.C. UMERVA S.A..doc

Ai nevoie de altceva?