Management Sanitar

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 36452
Mărime: 829.43KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Lucrarea a fost pezentata la Lucian Blaga Brasov, 2008

Cuprins

Capitolul 1. ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 4

1.1. Etimologia conceptului de management 4

1.2 Definiţii ale conceptului de management 5

1.3 Metode de management 8

Capitolul 2. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR 16

2.2 Ce sunt programele? 16

2.2 Necesitatea programelor şi proiectelor 17

2.3 Abordarea sistemică a programelor 17

2.4 Clasificarea programelor 18

2.5 Managerul de program 18

2.6 Ce este un proiect? 19

2.7 Proiectul ca traiectorie 20

2.8 Proiectul – caracteristici 20

2.9 Fazele unui proiect 20

2.10 Managementul prin proiecte 22

2.10.1 Istoria managementului prin proiect 23

2.10.2 Cui se adreseaza managementul prin proiect? 23

2.10.3 Domeniile de competenţă ale managementului prin proiect 24

2.10.4 Cele trei constrângeri de bază ale unui proiect 25

2.10.5 Etape generale pentru managementul proiectelor 26

2.10.5.1. Definirea proiectului şi strângerea informaţiilor 26

2.10.5.2. Definirea obiectivelor 28

2.10.5.3. Generarea de soluţii alternative 28

2.10.5.4. Judecarea alternativelor 29

2.10.5.5. Desemnarea managerului proiectului şi precizarea responsabilităţilor ce

revin subcolectivelor componente 29

2.10.5.6. Definirea organizatorică a proiectului 30

2.10.5.7. Planificarea acţiunilor 30

2.10.5.8 Stabilirea modalităţilor de control 32

2.10.5.9 Realizarea acţiunii: implementarea soluţiei alese 33

2.10.5.10. Evaluarea rezultatelor 33

2.11 Managerul de proiect 34

Capitolul 3. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR NAŢIONALE DE

SĂNĂTATE PUBLICĂ 35

3.1. Introducere în managementul programelor de sănătate 35

3.2. Faţa schimbatoare a sectorului public 37

3.3. Compararea sectorului public cu sectorul privat 38

3.4. Posibilităţi de management ale politicilor strategice şi sistemelor naţionale de sănătate 40

3.5. Principiile managementului sănătăţii 43

3.6. Misiunea managerului în domeniul medical 44

3.7. Particularităţile economiei sanitare 45

3.8. Asistenţa tehnică externă pentru reforma sanitară în România în perioada

1990-1999 48

3.9. Nevoile şi planificarea sanitară 48

3.10. Programele naţionale de sănătate publică 51

3.11. Planificarea şi implementarea programelor de sănătate publică 55

3.12. Servicile efective de sănătate publică şi programele minimale de

asistenţă medicală 60

3.13. Finanţarea programelor naţionale de sănătate publică 60

3.14. Evaluarea efectelor programelor de sănătate 63

Capitolul 4. APLICAŢIE: MANAGEMENTUL SUBPROGRAMULUI 1.1. - SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE 68

4.1. Etape şi responsabilităţi pentru implementarea şi derularea programului

de supravaghere şi control al bolilor transmisibile în Romînia 68

4.2. Definirea generală a subprogramului şi strângerea informaţiilor 75

4.2.1. Influenţa infecţiilor şi a îmbolnăvirilor acute asupra dezvoltării fizice

şi neuropsihice a copiilor 77

4.2.2. Principalele boli prevenibile prin vaccinare sistematică şi de masă 78

4.2.2.1. DIFTERIA 78

4.2.2.2. GRIPA 79

4.2.2.3. HEPATITA VIRALĂ 80

4.2.2.4. INFECŢIA CU HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B (HIB) 82

4.2.2.5. INFECŢIILE CU PNEUMOCOC 83

4.2.2.6. OREIONUL (PAROTIDITA EPIDEMICĂ) 85

4.2.2.7. POLIOMIELITA 85

4.2.2.8. RUBEOLA 86

4.2.2.9. RUJEOLA 87

4.2.2.10. TETANOSUL 89

4.2.2.11. TUBERCULOZA 90

4.2.2.12. TUSEA CONVULSIVĂ (PERTUSSIS) 92

4.2.2.13. VARICELA 93

4.2.3. Imunizarea 94

4.2.4. Vaccinările incluse în programul naţional de imunizări 96

4.2.5. Vaccinările neincluse în programul naţional de imunizări 96

4.3. Definirea obiectivelor subprogramului supravegherea şi controlul

bolilor transmisibile 96

4.4. Structura organizatorică a subprogramului supravegherea şi controlul

bolilor transmisibile – desemnarea managerului subprogramului şi

precizarea responsabilităţilor ce revin subcolectivelor componente 98

4.5. Definirea organizatorică a subprogramului supravegherea şi controlul

bolilor transmisibile 98

4.6 Implementarea subprogramului supravegherea şi controlul

bolilor transmisibile 98

4.7. Evaluarea periodică a stadiului realizării subprogramului supravegherea şi controlul

bolilor transmisibile 105

Capitolul 5. Concluzii 110

Bibliografie 117

Extras din document

Capitolul 1

ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT

1.1. Etimologia conceptului de management

Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut o rapidă dezvoltare pe toate meridianele globului.

Management derivă de la latinescul ,,manus” (mână) şi reprezintă ca expresie literară ,,manevrare”, ,,pilotare”. Cel chemat să organizeze această manevrare sau pilotare este managerul. El este cel care participă nemijlocit la organizarea şi efectuarea acţiunii manageriale. Din franceză, cuvântul ,,manège” a fost împrumutat, în secolul al XIV-lea, în limba engleză sub forma verbului ,,to manage” care înseamnă a administra, a conduce. Englezii au derivat apoi ,,manager”, ,,management”, ceea ce ar însemna ,,conducător”, ,,conducere”. Iniţial verbul ,,to manage”, cu substantivul derivat ,,management” a avut sensul de a mânui, a struni caii, în manej. De asemenea, a mai avut un sens mai abstract şi anume de a gândi şi aşeza corect relaţiile cu diverse lucruri sau fiinţe în scopul de a obţine rezultatele dorite.

Folosit astăzi în toate activitaţile economice, termenul management s-a impus în sfera acestor domenii în ultimii 50 de ani şi aceasta datorită răspândirii imediate şi autocuprinzătoare a lucrării lui James Burnham ,,The Managerial Revolution”, publicată prima oară la New York în anul 1941.

Ţinând seama de realităţile vieţii sociale şi economice ale epocii sale, cât şi de analizele făcute de J.B.Say (1767-1832) şi Alfred Marshall (1824-1924), James Burnham a impus în mod categoric şi definitiv noţiunea de manager, ca vector al inovaţiei şi progresului, cea de management, iar adjectivul managerial l-a cuprins în titlul lucrării, cu semnificaţia de analiză interdisciplinară a poziţiei şi a rolului managerului în societatea contemporană. James Burnham vedea în manageri un grup de indivizi, o categorie socială capabilă să organizeze o întreprindere în spirit novator şi expansionist. El a atras atenţia asupra rolului esenţial, dinamic, al adevăratului manager şi a pus în evidenţă primatul managerial. Ideea nouă şi de mare valoare şi actualitate pusă în circulaţie de James Burnham este aceea că orice societate, indiferent de regimul ei ideologic, juridic sau politic are nevoie de manageri dacă vrea ca economia ei să prospere în ritm novator şi creator.

1.2. Definiţii ale conceptului de management

Managementul a fost definit de Mary Parker ca ,,arta de a realiza anumite lucruri cu ajutorul oamenilor”.

În concordanţă cu spiritul practicist american, prin management se înţelege înainte de toate o stare de spirit, un mod de a privi şi de a aborda problemele, o modalitate concretă de a dirija într-o viziune dinamică, îndreptată către un scop bine conturat, respectiv spre eficienţa maximă în orice activitate.

E.Petersen şi E.Plowman arată că ,, managementul poate fi definit ca totalitatea metodelor cu ajutorul cărora se determină, se clarifică şi se realizează scopurile şi sarcinile unui anumit colectiv” .

William Newman defineşte managementul ca ,,importantă tehnică socială, ca direcţionare, conducere şi control al eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizării unui anumit scop comun. Este evident că un bun conducător este acela care face ca grupa să-şi atingă scopurile sale, în condiţiile unui minim de cheltuieli, de resurse, de eforturi” .

Potrivit opiniei lui A.Mackensie ,,managementul este procesul în care managerul operează cu trei elemente fundamentale – idei, lucruri şi oameni, realizând obiectivul prin alţii”, iar după Jean Gerbier ,, managementul înseamnă organizare, arta de a conduce, de a administra” .

Karl Heyel defineşte managementul ca o ,,disciplină distinctă şi determinată, care conduce la rezolvarea unor obiective prestabilite, utilizând în modul cel mai eficient potenţialul uman şi material” .

În concepţia lui J.Tezenas ,,managementul – termen englezesc care are semnificaţia generală: arta de a conduce, de a administra, funcţie de conducere cu următoarea accepţiune: ştiinţa şi arta de a folosi mijloacele materiale şi de a conduce oamenii ale căror funcţii sunt diferite şi specializate, dar care cooperează în cadrul aceleiaşi întreprinderi pentru a atinge un obiectiv comun” . Pe de altă parte, Octave Gelinier consideră că ,,managementul desemnează, deopotrivă, conducere şi organizare şi presupune un efort conştient, metodic şi ştiinţific, pentru a studia şi realiza condiţiile optime de funcţionare” .

Cu referiri noţionale mai ample ne apare definiţia dată de H.Johannsen şi A.B.Robertson, potrivit căreia ,,managementul este arta sau ştiinţa de a direcţiona, dirija şi administra munca altora pentru a atinge obiectivele stabilite, procesul de luare a deciziilor şi de conducere (Leadership); pentru economist, un factor de producţie care priveşte organizarea şi coordonarea celorlalţi factori (pământ, muncă, capital) pentru obţinerea maximului de eficienţă, procesul social care implică responsabilitatea pentru planificarea şi reglementarea eficientă şi economică a operaţiunilor (activităţilor) unei întreprinderi în îndeplinirea unui scop sau a unei sarcini date. Include judecarea, aprecierea şi hotarârea (decizia) în stabilirea planurilor şi utilizarea datelor pentru controlul performanţelor şi realizarea planurilor, precum şi ghidarea, integrarea, motivarea şi supravegherea personalului în realizarea activităţii sale” .

Klain Jaques, în lucrarea sa ,,Qu`est le management?” defineşte managementul ca ansamblul disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii, gestiunea, administrarea, organizarea întreprinderii.

Un alt punct de vedere în definirea conceptului de management îl are David H. Hemphil, care susţine că managementul este un compus al elementelor putere, autoritate şi influenţă . Potrivit acestui autor, autoritatea poate fi definită ca putere acceptată, iar influenţa ca putere reală, în funcţiune.

Preview document

Management Sanitar - Pagina 1
Management Sanitar - Pagina 2
Management Sanitar - Pagina 3
Management Sanitar - Pagina 4
Management Sanitar - Pagina 5
Management Sanitar - Pagina 6
Management Sanitar - Pagina 7
Management Sanitar - Pagina 8
Management Sanitar - Pagina 9
Management Sanitar - Pagina 10
Management Sanitar - Pagina 11
Management Sanitar - Pagina 12
Management Sanitar - Pagina 13
Management Sanitar - Pagina 14
Management Sanitar - Pagina 15
Management Sanitar - Pagina 16
Management Sanitar - Pagina 17
Management Sanitar - Pagina 18
Management Sanitar - Pagina 19
Management Sanitar - Pagina 20
Management Sanitar - Pagina 21
Management Sanitar - Pagina 22
Management Sanitar - Pagina 23
Management Sanitar - Pagina 24
Management Sanitar - Pagina 25
Management Sanitar - Pagina 26
Management Sanitar - Pagina 27
Management Sanitar - Pagina 28
Management Sanitar - Pagina 29
Management Sanitar - Pagina 30
Management Sanitar - Pagina 31
Management Sanitar - Pagina 32
Management Sanitar - Pagina 33
Management Sanitar - Pagina 34
Management Sanitar - Pagina 35
Management Sanitar - Pagina 36
Management Sanitar - Pagina 37
Management Sanitar - Pagina 38
Management Sanitar - Pagina 39
Management Sanitar - Pagina 40
Management Sanitar - Pagina 41
Management Sanitar - Pagina 42
Management Sanitar - Pagina 43
Management Sanitar - Pagina 44
Management Sanitar - Pagina 45
Management Sanitar - Pagina 46
Management Sanitar - Pagina 47
Management Sanitar - Pagina 48
Management Sanitar - Pagina 49
Management Sanitar - Pagina 50
Management Sanitar - Pagina 51
Management Sanitar - Pagina 52
Management Sanitar - Pagina 53
Management Sanitar - Pagina 54
Management Sanitar - Pagina 55
Management Sanitar - Pagina 56
Management Sanitar - Pagina 57
Management Sanitar - Pagina 58
Management Sanitar - Pagina 59
Management Sanitar - Pagina 60
Management Sanitar - Pagina 61
Management Sanitar - Pagina 62
Management Sanitar - Pagina 63
Management Sanitar - Pagina 64
Management Sanitar - Pagina 65
Management Sanitar - Pagina 66
Management Sanitar - Pagina 67
Management Sanitar - Pagina 68
Management Sanitar - Pagina 69
Management Sanitar - Pagina 70
Management Sanitar - Pagina 71
Management Sanitar - Pagina 72
Management Sanitar - Pagina 73
Management Sanitar - Pagina 74
Management Sanitar - Pagina 75
Management Sanitar - Pagina 76
Management Sanitar - Pagina 77
Management Sanitar - Pagina 78
Management Sanitar - Pagina 79
Management Sanitar - Pagina 80
Management Sanitar - Pagina 81
Management Sanitar - Pagina 82
Management Sanitar - Pagina 83
Management Sanitar - Pagina 84
Management Sanitar - Pagina 85
Management Sanitar - Pagina 86
Management Sanitar - Pagina 87
Management Sanitar - Pagina 88
Management Sanitar - Pagina 89
Management Sanitar - Pagina 90
Management Sanitar - Pagina 91
Management Sanitar - Pagina 92
Management Sanitar - Pagina 93
Management Sanitar - Pagina 94
Management Sanitar - Pagina 95
Management Sanitar - Pagina 96
Management Sanitar - Pagina 97
Management Sanitar - Pagina 98
Management Sanitar - Pagina 99
Management Sanitar - Pagina 100
Management Sanitar - Pagina 101
Management Sanitar - Pagina 102
Management Sanitar - Pagina 103
Management Sanitar - Pagina 104
Management Sanitar - Pagina 105
Management Sanitar - Pagina 106
Management Sanitar - Pagina 107
Management Sanitar - Pagina 108
Management Sanitar - Pagina 109
Management Sanitar - Pagina 110
Management Sanitar - Pagina 111
Management Sanitar - Pagina 112
Management Sanitar - Pagina 113
Management Sanitar - Pagina 114
Management Sanitar - Pagina 115
Management Sanitar - Pagina 116
Management Sanitar - Pagina 117
Management Sanitar - Pagina 118
Management Sanitar - Pagina 119
Management Sanitar - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Management Sanitar.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Calitatii Serviciilor în Cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MАNАGЕMЕNTULUI CАLITĂŢII 1.1.Dеfinirеа mаnаgеmеntului cаlităţii Cаrаctеristicа principаlă а lumii în cаrе...

Plan de dezvoltare personală

Introducere Ma numesc Catalina Sandu si sunt studenta in anul III la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi , facultate ce...

Obiectivele strategiei de dezvoltare a Spitalului Clinic CF 2 București - bază a etapei de planificare în managementul proiectelor

Odată cu integrarea europeană, fiecare instituţie, prin angajaţii săi, trebuie să găsească cea mai bună cale de a corespunde cu structurile...

Management sanitar

1.1 Managementul serviciilor medicale Managementul este procesul,compus din functii si activitati sociale si tehnice legate intre ele, care apare...

Principiile și funcțiile managementului calității

Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu succes este necesar ca aceasta să fie coordonată şi controlată într-un mod...

Planificarea Carierei Organizaționale

Planificarea carierei organizaţionale O bună planificare a carierei necesită existenţa unui sistem corespunzător care să includă întregul...

Rolul esențial al managerului în conducerea cu succes a firmei

1.Introducere Definirea „managerului” Cel mai important personaj în exercitarea managementului, a proceselor de management, este MANAGERUL....

Sănătate înainte de toate

Introducere Chiar daca nu ne dam seama doar cand o pierdem, sanatatea este cel mai pretios “bun” pe care putem sa-l detinem. Sanatatea depinde, în...

Te-ar putea interesa și

Relațiile cu Clienții și Procesul de Comunicare în Serviciile Publice Sanitare

Introducere Relatiile cu clientii şi comunicarea dintre aceştia este o strategie comercială ce are ca scop stabilirea unei legături strânse şi de...

Evoluția Procesului de Descentralizare și Aplicarea Acestuia în Cadrul Serviciilor Publice de Sănătate

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată modul în care s-a derulat procesul de descentralizare la nivel general şi cum anume a fost...

Reforma sistemului de sănătate în România și UE

1.Introducere 2.Date introductive 3.Finantarea în sistemul sanitar 4.Sectorul spitalelor 5.Fondurile pentru spitale 6.Planurile de reforma ale...

Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași

Cap.Ι Organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi funcţionează în clădirile...

Specificul contractului de management la nivelul spitalului public

INTRODUCERE Lucrarea de față prezintă „Specificul conceptului de management” în Spitalul Județean de Urgență Pitești, fiind structurată pe trei...

Alternative de îngrijiri de sănătate - asistență socială pentru pacienții cu alcoolism cronic

Întroducere şi motivarea temei Alcoolismul este cea mai răspandita toxicomanie, un adevărat flagel social mondial, considerat de O.M.S. a treia...

Managementul unei organizații publice - structura organizatorică

I. Date de identificare a organizatiei. Aspecte legale de constituire si functionare 1. Prezentarea generala a Spitalului Clinic Judetean de...

Managementul Public în România

Introducere Există oare management public in România sau mai degrabă vorbim despre administratie publică? Poate că termenul de administraţie este...

Ai nevoie de altceva?