Management Strategic Orange

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8221
Mărime: 281.20KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I.Aspecte teoretice privind managementul strategic 2

1.1. Termenul de strategie si componentele sale 2-4

1.2. Tipuri de strategii 4-7

Capitolul II. Studiu de caz al S.C.Orange Romania S.A . 8

2.1. Date de identificare ale firmei 8

2.2. Scurt istoric 8-9

2.3. Misiunea firmei 9

2.4. Obiectivele firmei 9

2.5. Micromediul de marketing al firmei 10

2.5.1. Concurentii firmei . . 10-11

2.5.2. Clientii firmei . 11-12

2.5.3. Furnizorii firmei 12-13

2.6 Macromediul de marketing al firmei 13

2.6.1. Mediul demografic 13

2.6.2. Mediul economic 14

2.6.3. Mediul tehnologic 14-15

2.6.4. Mediul socio-cultural . 15

2.6.5. Mediul institutional legislative 15-16

2.6.6. Mediul politic . 16-17

2.7. Analiza mediului concurential . .17

2.8. Analiza mediului intern al firmei . 18

2.8.1. Analiza SWOT 18-19

2.9. Managementul strategic implementat de S.C. Orange Romania S.A 19-25

Capitolul III.Concluzii si recomandari . 25

2.9.1. Concluzii. 25-26

2.9.2. Recomandari 26-28

Bibliografie . 28

Extras din document

INTRODUCERE

Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este ocompanie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o evoluţie performantă şi competitivă pe plan naţional, fiind una din cele mai profitabile subsidiare ale companiei France Telecom, la nivel mondial. S.C ORANGE ROMÂNIA S.A face parte din primele 3 companii din ţara noastră sub aspect al profitabilităţii, cu o experienţă de peste 10 de ani în domeniul serviciilor de telefonie mobilă, deţinând în prezent poziţia de lider de piaţă. Documentarea pentru elaborarea acestei lucrări se bazează pe referinţe bibliografice din literatura de specialitate şi pe consultarea diferitelor documente financiar-contabile, organizatorice şi informaţionale din interiorul companiei, precum şi externe (rapoarteşi statistici disponibile pe site-ul companiei, publicaţii sau articole din presa scrisă).Lucrarea este structurată în patru capitole.

În cadrul primului capitol am realizat o prezentare succintă a conceptului de strategii manageriale de firmă, precum şi a principalelor aspecte ce vizează managementul strategic drept un set de decizii şi acţiuni ce au ca rezultat formularea şi implementarea strategiilor proiectate pentru realizarea obiectivelor unei companii. În cadrul celui de-al doilea capitol, intitulat

Studiu de Caz al S.C. Orange Romania S.A. ,am realizat o scurta prezentare a firmei si principalele direcţii de urmat, determinate de aplicarea managementului stategic în cadrul companiei, în vederea asigurării unei profitabilităţi sporite, a reducerii costurilor operaţionale şi a menţinerii poziţiei de lider pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă. Concluziile asupra temei studiate, precum şi o serie

de recomandări privind managementul strategic pentru S.C. Orange S.A din România sunt cuprinse în ultima parte a lucrării,respectiv în capitolul trei, ele precedând anexa ce cuprind organigrama societăţii.

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC

1.1. Termenul de strategie și componentele sale

Literatura economică de specialitate oferă conceptului de strategie multiple interpretări, prima dintre ele fiind formulată în anul 1962 de către Alfred Chandler în lucrarea “Strategy and Structure”, care defineşte strategia ca fiind “determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei organizaţii, adoptarea cursului de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor”.

În accepţiunea dată de Ion Verboncu şi Ovidiu Nicolescu, prin strategie se înţelege„ansamblul obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen lung, principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate în vederea stabilirii avantajului competitiv potrivit misiunii organizaţiei.”

Întrucât conceptele: strategie, obiective, scopuri, politici şi programe pot fi percepute in mod diferit de către indivizi, o definiţie dată de Brian Quinn relevă următoarele aspecte:

•„Strategia este un model sau un plan ce integrează scopurile majore aleorganizaţiei, politicile şi secvenţele de acţiune într-un întreg coerent.” O strategie bine formulată ajută la alocarea corectă a resurselor organizaţiei, anticipând schimbările din mediul extern şi reacţiile competitorilor de pe piaţă.

•„Obiectivele descriu ce trebuie obţinut, când trebuie să aibă loc acest lucru, dar nudescriu şi căile de acţiune în vederea atingerii lor.”

•Politicile exprimă reguli sau căi de ghidare ce se referă la limitele până la care orice acţiune se poate realiza. Aceste reguli iau adesea forma unor decizii de rezolvare a situaţiilor conflictuale ce pot apărea în procesul atingerii obiectivelor.

Componentele strategiei organizaţionale sunt: misiunea, obiectivele fundamentale,opţiunile strategice, resursele, termenele şi avantajul competitiv.

•Misiunea firmei

Ea defineşte motivele care au generat înfiinţarea firmei şi obiectul activităţii sale,orientarea comercială a organizaţiei (clienţi, arie geografică de desfăşurare a activităţii), şivizează totodată şi responsabilitatea faţă de comunităţile locale.

•Obiectivele fundamentale

Prin obiective fundamentale se desemnează acele obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate, de regulă 3-5 ani, şi care se referă la ansamblul activităţilor firmei sau la componente majore ale acesteia.

Din punct de vedere al conţinutului, se divid în două categorii –economice şi sociale.

Obiectivele economice, cu pondere determinantă, sintetizează şi cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung de managementul superior şi alte categorii majore de stakeholderi şi se referă la: câştigul pe acţiune, valoarea acţiunii, profitul şi rata profitului, cifra de afaceri, cota de piaţă, productivitatea factorilor de producţie. Obiectivele sociale au cunoscut o creştere rapidă în ultimii ani, în contextul accentuării fenomenelor concurenţiale, şi se referă la: controlul poluării,cooperarea cu autorităţile, salarizarea şi condiţiile de muncă ale salariaţilor, satisfacerea clienţilor prin calitatea, flexibilitatea şi preţul produselor şi serviciilor oferite,permanentizarea furnizorilor. Obiectivele fundamentale devin obiective strategice doar dacă sunt clar formulate,exprimate cantitativ, bine poziţionate în timp şi ierarhizate.

•Opţiunile strategice

Această componentă se referă la abordările majore, cu implicaţii asupra conţinutului unei părţi apreciabile dintre activităţile firmei, pe baza cărora se stabileşte cum este posibilă şi raţională îndeplinirea obiectivelor strategice.

Preview document

Management Strategic Orange - Pagina 1
Management Strategic Orange - Pagina 2
Management Strategic Orange - Pagina 3
Management Strategic Orange - Pagina 4
Management Strategic Orange - Pagina 5
Management Strategic Orange - Pagina 6
Management Strategic Orange - Pagina 7
Management Strategic Orange - Pagina 8
Management Strategic Orange - Pagina 9
Management Strategic Orange - Pagina 10
Management Strategic Orange - Pagina 11
Management Strategic Orange - Pagina 12
Management Strategic Orange - Pagina 13
Management Strategic Orange - Pagina 14
Management Strategic Orange - Pagina 15
Management Strategic Orange - Pagina 16
Management Strategic Orange - Pagina 17
Management Strategic Orange - Pagina 18
Management Strategic Orange - Pagina 19
Management Strategic Orange - Pagina 20
Management Strategic Orange - Pagina 21
Management Strategic Orange - Pagina 22
Management Strategic Orange - Pagina 23
Management Strategic Orange - Pagina 24
Management Strategic Orange - Pagina 25
Management Strategic Orange - Pagina 26
Management Strategic Orange - Pagina 27
Management Strategic Orange - Pagina 28
Management Strategic Orange - Pagina 29
Management Strategic Orange - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Management Strategic Orange
    • Cuprins proiect.doc
    • Management Strategic Orange.doc
    • UNIVERSITATEA.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader

Introducere Procesul ce determină în mod indispensabil adaptabilitatea, mai cu seamă celor care conduc resursele umane şi inclusiv performanţele...

Strategia de afaceri la firma Fan Courier Express SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRATEGIA FIRMEI 1.1. Noţiuni teoretice despre „conceptul de strategie” Rădăcinile etimologice ale...

Proiect Management - Orange

Rezumat Proiectul realizat cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o prezentare...

Management Strategic - Studiu de Caz Consal SRL

Prezentarea societatii Societatea comerciala CONSAL S.R.L., inregistrata in Registrul Comertului cu numarul J08/1181/2002, cod fiscal RO14873188,...

Proiect de investiții SC Lactprod SRL

Capitolul 1. Prezentarea S.C. LACTPROD S.R.L Domeniul de activitate al S.C. LACTPROD S.R.L este fabricarea şi comercializarea produselor lactate....

Proiect Management Strategic

Capitolul 1: Scurta prezentare a firmei 1.1.Prezentarea firmei Socieatea comerciala Azomures S.A. este cel mai mare producator român de...

Management Strategic - Dinasty

CAPITOLUL I 1. Prezentarea organizaţiei Dinasty este un brand de vestimentaţie masculină apărut pe piaţă în 1997. Proprietarii acestuia sunt...

Te-ar putea interesa și

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Implementare six sigma pe firma Orange România

1.Scurt istoric,procese si clienti Orange România, parte a grupului France Telecom, este liderul pieţei de telecomunicaţii mobile din România...

Proiect Strategie Orange

1. PREZENTAREA FIRMEI a. Orange este ceea ce suntem si ceea ce facem, în fiecare zi În lume sunt peste 50 de milioane de oameni pe care îi...

Management Strategic Orange

Orange În lume sunt peste 50 de milioane de oameni pe care îi despart distanţe, care vorbesc limbi diferite şi au moduri de viaţă diferite. Dar...

Analiza SWOT - Cadbury România

1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica” a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de...

Managementul Resurselor Umane

1. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 1.1. Identificarea nevoilor Nevoile de personal competent au crescut enorm odata cu extinderea afacerilor pe plan...

Management Strategic - Orange România

STUDIU DE CAZ ORANGE ROMÂNIA 1. Istorie şi domeniu de activitate Slogan: ”today changes with Orange” Orange România este cel mai mare operator...

Portofoiliu pentru Management în Comert, Turism și Servicii

I. Prezentarea afacerii 1.1. Extra size shoes for women and man În prezent multe femei sunt nemulţumite de confortul şi calitatea pantofilor, în...

Ai nevoie de altceva?