Management studiu caz - electrică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7444
Mărime: 61.33KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I. REZUMAT 3

Capitolul II. DESCRIEREA FIRMEI 4

Capitolul III. ANALIZA SITUAŢIEI COMPANIEI 5

1. Planificare 5

2. Cultura organizaţională şi etica în afaceri 8

3. Sistemul decizional 9

4. Organizare 9

Organigrama 12

5. Managementul resurselor umane 13

6. Motivaţie 16

7. Controlul managerial 17

Capitolul IV. IDENTIFICAREA ŞI PREZENTAREA A TREI ACŢIUNI REALIZATE DE MANAGERII ORGANIZAŢIEI 18

1. O acţiune bună 18

2. O acţiune rea 19

3. O acţiune „urâtă” 19

Capitolul V. CONCLUZII 20

Bibliografie 20

Extras din document

I.REZUMAT

Firma S.C. Electrica S.A. are ca domeniu principal de activitate distribuţia şi comercializarea energiei electrice şi asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi informatică, care permite utilizarea unui management performant în condiţiile deschiderii pieţei şi prezenţei competiţiei în aceste domenii. Activităţile importante sunt cele de exploatare şi dezvoltare a sistemelor de distribuţie, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi cele aferente furnizării de energie electrică către clienţi.

Prin realizarea acestui proiect s-a încercat analiza cât mai relevantă a situaţiei companiei S.C. Electrica S.A. răspunzând la următorul set de întrebări privind:

a) Planificarea: Care este misiunea firmei?

Ce obiective şi-a propus firma?

Cum s-au stabilit aceste obiective?

Care sunt rezultatele dorite prin atingerea acestor obiective?

Unde este S.C. Electrica S.A. acum?

Ce trebuie să facă firma?

Ce strategii s-au stabilit pentru îndeplinirea obiectivelor propuse?

b) Cultura organizaţională şi etica în afaceri: Care sunt valorile-cheie?

Care este simbolul firmei?

Care este sloganul firmei?

Ce se sărbătoreşte în ziua de Sfântul Ilie?

Ce principii conturează etica în afaceri?

c) Sistemul decizional: Ce metode se folosesc în luarea deciziilor?

Care sunt instrumentele utilizate în cadrul procesului decizional?

Sunt implicaţi angajaţii firmei în procesul decizional?

d) Organizarea: Cum este structurată compania?

Care sunt activităţile desfăşurate de FDFEE?

Care sunt activităţile desfăşurate de SISE?

Care sunt nivelurile ierarhice ale firmei?

Prin ce se evaluează performanţa managerială?

e) Managementul resurselor umane: Personalul- un punct forte pentru firmă?

Cum este repartizat personalul?

Acordă firma o importanţă deosebită formării profesionale?

Ce categorii de personal vizează Programul de Pregătire Profesională?

Care sunt domeniile de pregătire profesională?

f) Motivaţia: Ce stimulente sunt acordate în vederea motivării în muncă?

Salariul- o motivaţie suficientă pentru personal?

g) Controlul managerial: Care este scopul activităţii de control?

Cum se prezintă activitatea de control?

Cum se finalizează activitatea de control?

Care sunt sistemele de control de care dispune firma?

S.C. Electrica S.A. este una dintre societăţile de primă mărime ale sectorului industriei energiei electrice din România. Evoluţia sa va fi strâns corelată cu perspectivele economiei româneşti, precum şi cu dezvoltarea proceselor de liberalizare a pieţei energiei electrice din România şi de integrare a acesteia în piaţa unică europeană.

II. DESCRIEREA FIRMEI

Domeniul de activitate principal al firmei îl constituie distribuţia şi comercializarea energiei electrice şi asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi informatică, care să permită utilizarea unui management performant în condiţiile deschiderii pieţei şi prezenţei competiţiei în aceste domenii. Activităţile importante sunt cele de exploatare şi dezvoltare a sistemelor de distribuţie, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi cele aferente furnizării de energie electrică către clienţi. Evoluţiile în procesul legislativ aferent desfăşurării activităţilor de bază din sectorul electroenergetic au condus la reglementarea, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei electrice. S.C. Electrica S.A. prestează activităţile sale economice în regim de monopol natural, cu obligaţia asigurării accesului nediscriminatoriu la reţele pentru toţi consumatorii, furnizorii şi producătorii de energie electrică care solicită acest lucru. Obligaţiile şi drepturile pe care le are S.C. Electrica S.A. sunt stabilite prin licenţele de distribuţie şi, respectiv, furnizare, emise de ANRE. (cod CAEN-4013)

Număr de angajaţi. La data de 31.12.2002 firma dispunea de 30.100 de angajaţi din care 18.563 implicaţi în activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, iar restul de 11.537 în activitatea de întreţinere şi servicii energetice.

Cifra de afaceri estimată este de 1.500.000 milioane lei.

Produse/servicii. Prin înfiinţarea Direcţiei Întreţinere Servicii Energetice, domeniul de activitate s-a dezvoltat considerabil, lărgindu-se gama de servicii oferite clienţilor, acestea constând în:

- distribuţie a energiei electrice;

- furnizare a energiei electrice;

- întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor energetice, instalaţiilor energetice, a clădirilor tehnologice şi de altă natură din patrimoniul societăţii ;

- proiectare şi consultanţă a instalaţiilor energetice ;

- transporturi auto, comercial;

- exploatare şi întreţinere a mijloacelor auto ;

- achiziţie a echipamentelor, materialelor şi pieselor de schimb;

- activităţi conexe.

S.C. Electrica S.A. poate desfăşura şi alte activităţi pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. Obiectul de activitate al S.C. Electrica S.A. este detaliat în statutul societăţii, publicat ca anexa la Hotărârea de Guvern nr. 627/2000 (completată cu HG nr. 1342/2001).

Poziţie pe piaţă. S.C. Electrica S.A. este una dintre societăţile de primă mărime ale sectorului industriei energiei electrice din România. Evoluţia sa va fi strâns corelată cu perspectivele economiei româneşti, precum şi cu dezvoltarea proceselor de liberalizare a pieţei energiei electrice din România şi de integrare a acesteia în piaţa unică europeană.

S.C. Electrica S.A. funcţionează ca societate cu arie de cuprindere naţională - cele 8 zone unde sunt organizate atât FDFEE cât şi SISE fiind : Muntenia Sud (cu sediul la Bucureşti), Transilvania Nord (cu sediul la Cluj-Napoca), Transilvania Sud (cu sediul la Braşov), Banat (cu sediul la Timişoara), Moldova (cu sediul la Bacău), Oltenia (cu sediul la Craiova), Muntenia Nord (cu sediul la Ploieşti) şi Dobrogea (cu sediul la Constanţa).

III. ANALIZA SITUAŢIEI COMPANIEI

1.Planificare

CARE este misiunea firmei? Misiunea companiei S.C. Electrica S.A. este operarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, pentru a oferi tuturor clienţilor -actuali şi potenţiali- baza confortului şi progresului economic, asigurând servicii cu acoperire naţională concomitent cu satisfacerea individuală a cerinţelor şi folosind, în acest scop, un personal de înaltă calificare dedicat profesiei în condiţii de calitate şi promptitudine.

Preview document

Management studiu caz - electrică - Pagina 1
Management studiu caz - electrică - Pagina 2
Management studiu caz - electrică - Pagina 3
Management studiu caz - electrică - Pagina 4
Management studiu caz - electrică - Pagina 5
Management studiu caz - electrică - Pagina 6
Management studiu caz - electrică - Pagina 7
Management studiu caz - electrică - Pagina 8
Management studiu caz - electrică - Pagina 9
Management studiu caz - electrică - Pagina 10
Management studiu caz - electrică - Pagina 11
Management studiu caz - electrică - Pagina 12
Management studiu caz - electrică - Pagina 13
Management studiu caz - electrică - Pagina 14
Management studiu caz - electrică - Pagina 15
Management studiu caz - electrică - Pagina 16
Management studiu caz - electrică - Pagina 17
Management studiu caz - electrică - Pagina 18
Management studiu caz - electrică - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Management Studiu Caz - Electrica.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz - SC Kosarom SA

REZUMAT Proiectul prezinta si analizeaza situatia grupului de firme KOSAROM, firma specializata in producerea si comercializarea carnii de porc,...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Studiu de caz - SC Electrica SA

MOTO : ,,Unde este energie este si performanta. Unde este energie este si dezvoltare. Unde este energie este si comunicare. Unde este energie...

Proiect Management - SC Astral Telecom

REZUMAT Proiectul de fata urmareste prezentarea cat mai in amanunt a situatiei manageriale a firmei S.C Astral Telecom, unul dintre cei mai...

Perfecționarea sistemului de management la SC Impact SA

Capitolul 1 Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Firmă executare instalații electrice

Denumire firmă: S.C. ELECTRIC S.R.L Descrierea firmei: Firma S.C ELECTRIC S.R.L se ocupă cu proiectarea,executarea,întreținerea și exploatarea...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Studiu aplicativ la firma E-On Moldova SA

Electricitatea a înscris în timp si spatiu un lung si interesant drum pe meleagurile Moldovei, marcat de truda mai multor generatii de predecesori,...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea calității și securității alimentare în industria berii - Studiu de caz la S.C. ROMAQUA GROUP

Un factor important de competitivitate este reprezentat de calitatea produselor. Calitatea își pune amprenta în succesul pe termen lung al oricarei...

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de...

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Sistem de monitorizare și control al intrărilor pe autostradă

Introducere Transportul reprezintă una dintre cele mai importante industrii ce joacă un rol esențial în economia întregii lumi. Fie că este vorba...

Regia autonomă - teren de manifestare a managementului

Folosit initial în tarile anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului. Pentru a putea...

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

INTRODUCERE Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în...

Evaluarea performanțelor

CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMAN|ELOR 1 Definirea evaluarii performantelor Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a Managementul...

Proiect la management - studiu de caz - Electrica SA

1.ISTORIC Bucurestiul a fost prima capitala din lume iluminata cu petrol lampant, in anul 1857. Putem spune ca din acel moment au inceput...

Ai nevoie de altceva?