Management Turism

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Management Turism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CUPRINS
GENERALITATI PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICA
ECONOMICA 3
1.1. Obiectivele urmarite in desfa§urarea activitatii de practica 3
1.2. Organizarea pregatirii, efectuarii §i evaluarii practicii economice . 3
Punctul 2
MODEL CAIET DE PRACTICA ECONOMICA . 4
Coperta 4
Primapagina(paginade garda) 4
Cuprins 5
Continutul caietului de practica 5
Concluzii 5
Bibliografie. 5
Anexe
Punctul 3
EXEMPLU STUDIU DE CAZ: STATEGIA AGENTIEI DE
TURISM,,X" ,.i.', 6
Cap. 1 Notiuni teoretice 6
Cap. 2 Prezentarea agentiei de turism . 6
Cap. 3 Oferta agentiei de turism 8
Cap. 4 Relatiile firmei cu mediu 8
Cap. 5 Strategia agenfiei de turism . 10
Exemplu bibliografie caiet de practica . 11

Extras din document

Capitolul 1 - Notiuni teoretice

In procesul de transformare si adaptare a mecanismelor si structurilor economice la cerintele economiei de piata, societafile comerciale sunt obligate sa isi propuna noi! obiective (dezvoltarea pietelor), diversificarea activitajilor, maximizarea profitului, imbunatatirea comportamentului firmei in afaceri §i cresterea sigurantei intreprinzatorului, asigurarea pozitiei de lider pe piata produsului) si sa isi insuseasca noi metode, noi forme de organizare si conduqere, in mSsura sa le asigure nu numai continuitatea activitatii dar si revigorarea acesteia in conditiile amplificarii complexitatii ?i dinamismului mediului economic.

In acest context apare necesitatea stabilirii unor strategii de firma. Planurile si programele de afaeeri ale firmei capata astfel un nou continut, fiind expresia colaborarii ansaniblului de eforturi materiale, financiare sj. umane pentru obfinerea unor rezultate asteptate, prin satisfacerea cererii pe una sau mai multc piete specifice. Construirea de noi strategii si controlul competent al realizarii acestora, prin intermediul instrumentelor de planificare strategics (strategii de afaceri,

Strategii de marketing, programe de afaceri pe produs §i grupe de produse),.pp,aje,;detemma micsoijarea riscului ridicat de integrarea firmei in sistemul concurenjial aflat in dezvoltare inevitabila §i cresterea rentabilitafii.

i Conceptul de strategie vine din limba greaca (stratos = arme §i agos = conduc), cunoscuta publicktie Larousse defmind strategia ca fiind "arta de a conduce fortele militare, politice, economice §i morale implicate in conducerea unui conflict sau in pregatirea apfirarii unei natiuni".

Mult timp rezervat artei militare, in ultimii 30 de ani, pe plan mondial, conceptul de strategie a intrat in vocabularul cotidian al managerilor, atunci cand ne referim la conducerea firmei, iar planificarea strategics a devenit parte integranta a functionarii firmelor. i

In literatura de specialitate exista numeroase defmitii ale strategiei. Igor-Ansoff in

lucrarea sa aparuta in 1968, "Strategie du developpement de 1'entreprise" defmesfe strategia

firmei drept "conceptia cu care firma isi desfasoara activita|ile sale, specificand procenrul de

cre§tere, domeniul de expansixuie si direc|iile sale, punctele forte majore ce urmeaza a fi

exploatate si profilul realizat". ; :

In lucrarea "Politica generala a intreprinderii" aparuta in anul 1997 se arata ca elaborarea Strategiei firmei reprezinta alegerea domeniilor de activitate in care firma tinde sa fie prezenta §i alocailea resurselor in maniera in care aceasta poate sa se mentina sau sa se dezvolte.

Strategiile intreprinderii de servicii se plaseaza in cinci planuri constituite pe baza comppnentelor mediului in care aceasta actioneaza: strategiile de piata, strategiile anticoncurentiale, pozitia intreprinderii in cadrul lantului productie-desfacere,; strategiile financiar-bancare §i strategiile resurselor umane.

Pentru a int:elege mai bine conceptul de strategie si aplicabilitatea acestuia in practica, urmeaza a fi analizate in cele ce urmeaza structura, performanta si strategia agenfiei de turism

Capitolul 2 - Prezentarea agentiei de turism

Societatea comerciala "X" a reusit in scurt timp sa se impuna pe piata romaneasca prin serviciile de calitate pe care le ofera. Sloganul sau este: tarife avantajoase, promptitudine, gararttarea calitatii serviciilor.

S-a infiintat in anul 2001, in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, conform contractului de societate §i statutului, este organizata ca societate cu ra^pundere limitata avand sapte asociati. .

Domeniul de activitate inscris in Certificatul de Inregistrare la Registrul Comeitului nr. J89/12400/1993 este urmatorul: servicii si activita|i de turism, hoteliere si de agrement, in nume propriu sau prin reprezentanti in tara si strainatate. Capitalul social depus la infiintarea societatii a fost de 200 000 lei, ulterior acesta marindu-se prin aport de mijloace fixe (trei imobile

folosite ca sedii de agen|ii, doua automobile si alte mijloace fixe) astfel c& la sfarsitul anului 1998 capitalul propriu al firmei "X" a fost de 400 887 000 lei.

Veniturile firmei provin din vanzarea de programe turistice proprii, in anul 2002 avand o cifra de afaceri de 3 200 000 lei. ProfituI net corespunzator pentru aceeasi perioada a fost de 260 000 000 lei. Ca orice societate care urmareste sa-si atraga piata, firma "X" face publicitate si cheltuieste din profitul pe care il obtine din propriile vanzari. Societatea a incheiat contracte de publicitate cu trustul Media Pro, diverse reviste de turism, anuare si ghiduri. De asemenea, s-a folosit de publicitatea exterioara prin afise amplasate in zonele aglomerate ale Bucurestiului, in institutii de invatamant, camine.

Sediul central al firmei se afla in Bucuresti, Str. Ofeliei nr. 13. Agentia mai are trei filiale: in Timisoara, lasi si Constanta. Conform H.G. nr. 634/septembrie 1994 si Ordinul Ministerului Turismului fiecare sediu detine licenta de turism, categoria A si B, si cate un director de agentie posesor de brevet de turism.

Personalul angajat al societatii este format din patru directori, patru secretare, 17 agenti

de turism, 5 ghizi insotitori, doi contabili si doi referenti de specialitate in domeniul marketing si

promovare. Acestia isi desfasoara activitatea in diferite birouri si compartimente ale societatii,

conform organigramei dupa cum urmeaza: "

> Biroul secretariat - efectueaza lucrari de secretariat pentru directorii de agsn^ii, -

inregistreaza corespondenta sosita §i o triaza pentru diversele birouri; > Biroul dezvoltare - are rolul de a asigura cresterea vanzarilor si se ocupa cu rela^iile publice

privind promovarea ofertei, aceste sarcini revenind directorilor de agentii; > Biroul financiar-contabil - care tine evidenta contabila a societajii, mtocme§te balanta de pla$i si bilantul anual. Aceste activitati sunt realizate de contabili autorizati asistati de calculator; > Biroul transporturi - organizat pe doua sectii cu atributii specifice: :

- Secfia contracte care incheie contracte cu furnizorii de servicii de transport, stabileste

conditiile si tarifele de vanzare a biletelor si trateaza toate problemele de principii cu

furnizorii in ceea ce priveste aplicarea exacta a normelor contractuale;

- Sectia materiala care se ingrije§te de atragerea biletelor si distribuirea acestora catre

filiale, si gestioneaza vanzarea biletelor de transport. Incheierea de contracte intra in

sarcinadirectoruluide agentii; . .'"":" i

> Biroul turism - organizat in doua compartimente: :

- Productie cu sectia de programe si sectia operativa, care se ocupa cu elaborarea

programelor de turism si punerea lor in vanzare; ^

- Recep^ie care cuprinde trei sectii (contracte pentru servicii receptive, receptiva generala si operativa generala) care incheie contracte cu hoteluri si restaurante, indeplineste toate operatiunile referitoare la organizarea de voiaje particulare neprogramate (la cererea clientilor) si operatiunile de rezervari 51 prestari servicii catre clientela sosita in diversele localitati vizitate. in cadrul acestui birou isi desfasoara activitatea opt agenti de turism si patru ghizi msofitori ai grupurilor de turisti; > Biroul de tarife si documentare - format din:

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Turism.doc