Management Turistic - Tarom

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Management Turistic - Tarom.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1
CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE TRANSPORTURILE AERIENE
1.1. Definire conceptuală
1.2. Evoluţia transporturilor aeriene în România
1.2.1. Istoric al companiei TAROM
1.3. Organizarea generală a companiei TAROM
CAPITOLUL 2
CARACTERISTICI DE ANSAMBLU ALE ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINSE DE COMPANIA TAROM
2.1. Obiectul de activitate şi atribuţiile companiei TAROM
2.2. Baza tehnico-materială a companiei TAROM
2.3. Flota
2.4. Servicii de trafic aerian
CAPITOLUL 3
ASPECTE PRACTICE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL COMPANIEI TAROM
3.1. Atribuţiile Departamenului de Managementul Resurselor Umane
3.2. Recrutarea şi selectarea personalului
3.3. Structura de personal în cadrul companiei TAROM
CAPITOLUL 4
PROPUNERI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI ÎN CADRUL COMPANIEI TAROM
4.1. Analiza S.W.O.T
4.2. Sistemul de management în cadrul companiei TAROM
4.3. Strategii şi politici de dezvoltare
CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE TRANSPORTURILE AERIENE

1.1. Definire conceptuală

Transporturile aeriene reprezintă o arie de comerţ în care aeronavele sunt angajate pentru a transporta pasageri, marfă şi poştă.

Companiile de transport aerian operează servicii pe rute aeriene locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Transporturile turistice aeriene deţin un rol din ce in ce mai important în cadrul circulaţiei turistice internaţionale, iar pe plan turistic modial specialiştii tratează acest segment chiar ca pe o subpiaţă a turismului internaţional, dat fiind faptul că acesta depăşeşte uneori dinamica fluxurilor turistice, manifestându-se ca o piaţă paralelă, complementară pieţei turistice.

Sunt considerate cele mai dinamice modalităţi de transport.

Traficul internaţional de mărfuri s-a dublat la fiecare 5 ani.Astăzi în traficul internaţional mărfurile; aşa numite clasice ca supliment de bagaj la transportul călătorilor se regăsesc în asemenea măsură, încât au aparut linii aeriene specializate în transportul de mărfuri.

La acestea au contribuit în primul rând operativitatea şi rapiditatea derulării expediţiei, dar şi reducerea în mod constant a preţului de transport, confortabilitatea primirii şi expedierii mărfurilor, siguranţa şi nu în ultimul rând cooperarea existentă între companiile aeriene, ceea ce simplifică foarte mult activitatea benificiarilor de trasport.

Aceste facilităţi au fost posibile de realizat ca urmare a dezvoltării bazei tehnico-materiale.

În întreaga lume, trasportul pasagerilor şi a mărfurilor în traficul internaţional se desfăşoară numai cu permisiunea autoritaţilor din statul respectiv.

Fiecare stat a stabilit reguli proprii; ceea ce a complicat foarte mult activitatea de transporturi internaţionale pe calea aerului.

Chiar în prezent, după semnarea, elaborarea şi adoptarea unui mare număr de convenţii multilaterele, traficul aerian nu se desfăşoară uniform, dar se derulează normal având la baza şi unele înţelegeri bilaterale.

De asemenea, pentru a se putea acorda servicii de calitate în domeniul trasporturilor în trafic aerian s-a adoptat cooperarea internaţională între companiile de navigaţie. Astfel cooperarea îmbracă forme diferite de contacte care permit asigurarea şi acordarea de servicii prompte şi sigure.

Traficul aerian are o valoare comercială naţională, drept urmare, în abordarea politicilor naţionale a trasporturilor aeriene s-au statornicit practici privind:

a) protejarea traficului intern prin trasportatorii aerieni naţionali cu particularitatea că pentru Comunitatea Europeană acest înţeles s-a extins recent la nivelul intercomunitar;

b) acordarea accesului trasportatorilor străini la traficul naţional în trasporturile internaţionale pe bază de reciprocitate.

În lipsa unor acorduri guvernamentale de reciprocitate accesul la traficul aerian naţional al unei ţări poate fi autorizat în schimbul unor compensaţii comerciale sub forma bănească a taxelor de royalitate.

Transporturile aeriene interne se organizează şi se derulează în conformitate cu legislaţia internă naţională.

Transporturile aeriene civile internaţionale se organizează şi se derulează în baza unor Convenţii Guvernamentale Internaţionale sub egida Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale ca organism specializat al ONU.

Atât transporturile aeriene pe curse regulate cât şi transporturile aeriene pe curse charter deţin anumite particularităţi şi structurări care trebuiesc cunoscute având în vedere faptul că inplică diferenţieri de organizare şi derulare precum şi costuri şi preţuri diferite.

1.2. Evoluţia transporturilor aeriene in România

Activitatea de transport aerian a cunoscut o importantă dezvoltare determinată de creşterea economiei, de implicarea României în schimbul internaţional de mărfuri, precum şi în turismul internaţional.

La acestea se adaugă caracteristicile specifice ale transportului aerian care, în corelare cu caracteristicile celorlalte moduri de transport, capătă pentru anumite obiecte de transport o importanţă tot mai mare.

Diversificarea mijloacelor de transport a apărut din necesitatea de a folosi noi căi de comunicaţie, din caracteristicile specifice ale acestora, care hotărăsc eficienţa transportului.

Deşi au avut o istorie relativ scurtă, transporturile aeriene au devenit astăzi una dintre cele mai importante şi puternice ramuri industriale din lume, fiind totodată componentă importantă a industriei turismului.Majoritatea deplasărilor pasagerilor intrenaţionali implică transportul aerian1.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Turistic - Tarom.doc

Alte informatii

management turistic, despre compania aeriana Tarom