Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3309
Mărime: 105.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Prezentare proiect 2

1.1 Ideea proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Broadband în Mediul Rural" 3

1.2 Scopul 3

1.3 Grupuri ţintă 3

1.4 Activităţile principale 3

1.5 Obiectivele pe termen mediu şi lung (generale) 3

1.6 Obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaţionale) 3

1.7 Rezultate estimate 3

1.8 Jaloanele / reperele proiectului 3

2. Achiziţie din ţară: selectare furnizor Internet 3

2.1 Alegere preliminară a furnizorilor 3

2.2 Analiză oferte şi selecţie furnizor 3

2.3 Cotarea Ofertelor 3

2.4 Metoda utilităţii globale în alegerea furnizorilor 3

3. Achiziţie intracomunitară: 5 servere 3

2.1 Declaraţia Intrastat 3

2.2 Declaraţia 390 3

4. Achiziţie extracomunitară: fibră optică 3

4.1 Clauze 3

4.2 Modalităţi de plată 3

4.3 Vămuirea 3

4.4 Fişa de calcul a importului (F.C.I) 3

5. Achiziţie publică: sistem de climatizare 3

5.1 Determinare procedură de atribuire 3

5.2 Documentaţie de atribuire 3

6. Concluzii 3

7. Bibliografie 3

Extras din document

1. Prezentare proiect

1.1 Ideea proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Broadband în Mediul Rural"

Prin acest proiect se doreşte realizarea unei infrastructuri de comunicaţie prin radio si fibră optică în localitatea Brăeşti, comuna Brăeşti din judeţul Iaşi (comună defavorizată din punct de vedere al locaţiei şi al accesului la servicii). Proiectul are ca principal scop oferirea unei căi de comunicare uşoară şi rapidă a autorităţilor din acea zonă cu autorităţile centrale din judeţ, precum şi oferirea unei game de servicii (Internet de mare viteză, televiziune, telefonie) persoanelor fizice şi juridice din zona respectivă. Dezvoltarea infrastructurii, modernizarea ei (dacă este cazul) şi absorbţia de fonduri europene de către sistemul administrativ vor depinde de nivelul la care se află comunitatea din punct de vedere al tehnologiilor de comunicaţii. Finanţarea proiectului se va realiza în cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, ce cuprinde trei domenii majore de intervenţie, reprezentând 15% din fondurile disponibile în Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

1.2 Scopul

Scopul proiectului reprezintă crearea unei infrastructuri de comunicaţie broadband în comuna Brăeşti, din judeţul Iaşi pentru a prezenta o cale viabilă de comunicare uşoară şi rapidă a autorităţilor din acea zonă cu autorităţile centrale din judeţ, precum şi pentru a oferi servicii de Internet de mare viteză, televiziune şi telefonie de care să beneficieze persoanele fizice şi juridice din zona respectivă. Prin aceasta se urmăreşte acoperirea cerinţelor privind infrastructura de comunicaţii din zonă, oferind un standard ridicat al calităţii şi atragerea investiţiilor din partea agenţilor economici.

1.3 Grupuri ţintă

Prin implementarea acestui proiect, grupurile ţintă vizate sunt funcţionarii publici, angajaţii instituţiilor publice şi private din zona de interes, dar şi persoanele fizice şi juridice.

1.4 Activităţile principale

- dezvoltarea şi asigurarea funcţionării reţelei broadband

- instruirea personalului care deserveşte şi utilizează infrastructura

1.5 Obiectivele pe termen mediu şi lung (generale)

- creşterea numărului de persoane fizice şi juridice ce folosesc infrastructura (cantitativ)

- îmbunătăţirea managementului în cadrul Primăriei Brăeşti prin informatizare şi folosirea infrastructurii dezvoltate (calitativ)

- ridicarea gradului de dezvoltare economică regională prin stimularea iniţiativei private (calitativ)

- extinderea infrastructurii la zonele adiacente localităţii (cantitativ)

1.6 Obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaţionale)

- dezvoltarea unei infrastructuri de comunicaţie prin fibră optică şi radio în localitatea Brăeşti din judeţul Iaşi (cantitativ)

- dezvoltarea aptitudinilor în folosirea infrastructurii de către funcţionarii publici, în perspectiva dezvoltării structurilor informatice din administraţia publică locală a comunei (calitativ)

- conectarea a cât mai multe persoane fizice şi juridice şi asigurarea de servicii de tip Internet, televiziune sau telefonie (cantitativ)

1.7 Rezultate estimate

În urma proiectului se estimează o creştere a penetrării serviciilor de date de la aproape 0% la aproximativ 50% pe termen mediu, creşterea eficienţei autorităţilor şi atragerea de noi agenţi economici (implicit noi investiţii)

1.8 Jaloanele / reperele proiectului

- J1: spaţiu / clădire pentru server şi echipamentele de bază şi administrare identificate

- J2: autorizaţii necesare pentru începerea activităţii obţinute

- J3: furnizor de Internet selectat

- J4: personal pentru săpare şanţuri, cablare şi montare staţii radio angajat

- J5: echipamente achiziţionate(servere,fibră optică etc)

- J6: şanturi pentru fibra optică săpate

- J7: fibra optică montată

- J8: echipamente radio montate

- J9: echipamente de interconectare montate

- J10: sistem interconectat şi funcţional local (fără Internet)

- J11: sistem funcţional extern (cu legătura la Internet) şi testat în totalitate

- J12: personal instruit

- J13: sistem predat către autorităţi

- J14: gradul de penetrarea a reţelei atins

- J15: monitorizarea proiectului efectuată

2. Achiziţie din ţară: selectare furnizor Internet

Evaluarea furnizorilor constituie un instrument de orientare a strategiei în domeniul calităţii dusă de întreprinderea beneficiară în direcţia satisfacerii cât mai depline a cerinţelor utilizatorilor produsului final.

O importanţă deosebită în reuşita acestui proiect o constituie şi viitorul provider de Internet. Datorită acestui lucru s-a acordat o importanţă deosebită achiziţionării acestui serviciu.

Pentru început se realizează un studiu al pieţii celor care oferă asemenea servicii la nivelul judeţului Iaşi. În urma acestui studiu se aleg 4 posibili furnizori: RDS, UPC şi EuroWeb şi Romtelecom. Evaluarea şi selectarea furnizorilor se va realiza pe baza capabilităţii acestora de a respecta anumite criterii stabilite de organizaţie.

Preview document

Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 1
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 2
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 3
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 4
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 5
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 6
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 7
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 8
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 9
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 10
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 11
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 12
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 13
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 14
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 15
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 16
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 17
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 18
Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Managementul Achizitiilor Publice in Cadrul Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală

Capitolul 1. Introducere “Cu privire la Afacerea care are atât de multă Importanţă pentru tine, deşi tu îmi ceri Sfatul, nu pot, din lipsă de...

Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Introducere Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare unei ferme...

Măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri

INTRODUCERE Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a înțelege mai multe despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și care sunt...

Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat

Introducere În ultima vreme, în România se constată o creştere tot mai mare a interesului pentru cooperarea dintre sectorul public şi cel privat,...

Proiect Managementul Proiectelor

TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA BUZIAS ARIA TEMATICA: - programul operaţional:REGIONAL - axa prioritară:...

Proiect de finanțare europeană - realizarea sistemului centralizat de apă în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș

Introducerea şi motivaţia temei Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se...

Managementul Proiectelor

1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI(denumire ,prezentare) Obiectul proiectului consta in eleborarea unui plan de...

Te-ar putea interesa și

Particularitățile contractului de management

Asa cum nevoile omului sunt diferite si structurate foarte bine in piramida lui Maslow , nevoile organizatiilor sunt diferite, motiv pentru care,...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a unei Întreprinderi Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAP1. INTRODUCERE Întreprinderile mici sunt coloana vertebrală a economiei europene si, totodată, reprezintă o sursă semnificativă de creare de...

Proiect de finanțare europeană - o șansă pentru o educație mai bună

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE 1.1 Titlul proiectului ”O șansă pentru o educație mai bună!” 1.2 Localizarea...

Procesul bugetar public în cadrul Primăriei Piatra Neamț

Capitolul I Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Piatra Neamț 1.1. Scurt istoric al Municipiului Piatra Neamț Municipiul Piatra...

Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu 8 I. INTRODUCERE I.1. Procesul de Dezvoltare Regională Acest proces de dezvoltare regională...

Plan de Afaceri - SC Mahon SRL

1. Titlul proiectului Modernizarea si retehnologizarea procesului de productie la SC MAHON SRL 2. Scopul şi obiectivele Scopul proiectului este...

Implementarea E-Guvernării în Uniunea Europeană

CAP. I. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ I. 1. Societatea informaţională, egalitate şi dezvoltare Fiinţa umană este facută să...

Management achiziții publice

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN Procedura – P01: Iniţierea auditului ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA Serviciul Audit...

Ai nevoie de altceva?