Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 23723
Mărime: 134.39KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I: Elemente Generale Privind Activitatea de Transport 1

1.1. Obiectul şi importanţa activităţii de transport 1

1.2. Scurt istoric privind evoluţia transporturilor 2

1.3. Particularităţile activităţii de transport 3

1.4. Organizarea activităţii de transport 4

Capitolul II: Trăsături Tehnico - Economice ale Transportului Rutier 5

2.1. Precizări introductive 5

2.2. Componentele procesului de transport 6

2.2.1. Căile de transport rutier (drumul) 6

2.2.2. Autovehiculele 7

2.2.3. Conducătorul autovehiculului 7

Capitolul III: Contractul de Transport Rutier 9

3.1. Noţiunea şi caracterul autonom al contractului de transport 9

3.2. Caracterele juridice ale contractului de transport 10

3.3. Poziţia destinatarului în contractul de transport 11

3.4. Elementele contractului de transport 12

3.4.1. Părţile contractului 12

3.4.1.1. Capacitatea părţilor 14

3.4.1.2. Consimţământul părţilor 15

3.4.2. Obiectul contractului 15

3.4.3. Cauza contractului 15

3.4.4. Forma contractului (scrisoarea de transport) 16

Capitolul IV: Încheierea şi Executarea Contracului de Transport Rutier de Mărfuri 17

4.1. Cererea şi oferta de contractare 17

4.2. Primirea mărfurilor la transport 19

4.3. Executarea contractului de transport rutier 20

4.4. Modificarea contractului de transport rutier 21

4.5. Confirmarea executări transporturilor şi tariful de transport 22

4.6. Răspunderea părţilor în contractul de transport rutier 24

Capitolul V: Particularităţile Economice ale Activităţii de Transport la S.C. West Eurotrans S.R.L.

26

5.1. Prezentarea generală a S.C. West Eurotrans S.R.L 26

5.2. Reglementări internaţionale privind transportul rutier 27

5.3. Principalele documente necesare derulării transportului rutier internaţional 30

5.3.1. Documentele referitoare la conducătorul auto 30

5.3.2. Documentele referitoare la autovehicul 30

5.3.3. Documentele referitoare la marfă 32

5.4. Contractul de transport rutier în traficul intern de mărfuri 33

5.5. Parcul de autovehicule şi utilizarea acestuia 35

5.6. Principalii beneficiari 37

5.7. Procesul de transport auto 39

5.7.1. Tipuri de circuite de transport auto 39

5.7.2. Rute de transport 40

5.7.3. Analiza utilizării parcursurilor 40

5.8. Formarea preţurilor în transportul auto internaţional 43

5.8.1. Tarifele pentru transporturile rutiere internaţionale de mărfuri 44

5.8.2 Reglementarea traficului rutier internaţional de mărfuri în legislaţia unor ţări din Europa 45

5.9. Tarifele aplicabile în transporturile rutiere interne de mărfuri 48

5.10. Asigurarea S.C. West Eurotrans S.R.L. 50

5.11. Rezultatele economico – financiare ale S.C. West Eurotrans S.R.L. 50

Capitolul VI: Concluzii şi Propuneri 52

Bibliografie 53

Extras din document

CAPITOLUL I

ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT

1.1 Obiectul şi importanţa activităţii de transport

Transporturile reprezintă o latură importantă a producţiei materiale, care prin rolul lor de deplasare a mărfurilor, influenţează hotărâtor şi celelalte ramuri ale economiei mondiale.

Transporturile reprezintă sistemul circulator al întregii planete şi în acelaşi timp al fiecărei ţări în parte, constituind o importantă ramură a producţiei materiale fără de care existenţa unei societăţi moderne ar fi de neconceput. Transporturile sunt acelea care deplasează produsele obţinute în celelalte ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost obţinute în cel care urmează a fi consumate.

Satisfacerea necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii şi ale fiecărui cetăţean impune asigurarea organizării corespunzătoare a deplasării în timp şi spaţiu de mărfuri şi persoane, transporturilor revenindu-le acest important rol.

Obiectul activităţii de transport constă deci în deplasarea în spaţiu de călători şi mărfuri. Nu toate deplasările în spaţiu constituie obiectul activităţii de transport. Obişnuit aceste activităţi se realizează prin instalaţii proprii, nefiind necesare unele operaţiuni specifice, pe care le presupune activitatea de transport propriu-zisă aşa cum sunt preluarea de către transportator a mărfurilor ce urmează a fi transportate, obligaţia de pază şi de preluare a lor la destinaţie. De asemenea, nu constituie activitatea de transport nici tehnologiile noi de deplasare în spaţiu a unor mărfuri solide prin pipe-lines, cu ajutorul unui flux de apă sau aer.

Transporturile informaţionale, transportul de lichid şi gaze prin conducte şi alte activităţi asemănătoare nu pot forma obiectul unui contract de transport. Considerată sub aspectul conţinutului său economic activitatea de transport constituie mijlocul prin care se întâlneşte schimbul de bunuri şi deplasarea oamenilor.

Putem defini activitatea de transport ca fiind acţiunile prin care se organizează şi realizează deplasarea mărfurilor şi călătorilor în spaţiu şi timp. Activitatea de transport propriu-zisă se înfăţişează ca fiind o ramură distinctă a producţiei materiale, a activităţii economice în general, cu caracteristici proprii.

Transportul reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale prin intermediul cărora se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor în vederea satisfacerii material şi spirituale ale societăţii omeneşti. Transportul este un element indispensabil vieţii.

În ţara noastră, în procesul de referire economică şi de aşezare a economiei de piaţă, transportul contribuie la apropierea zonelor economice între ele, la dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naţionale şi a judeţelor. De asemenea, transporturile contribuie la dezvoltarea diviziunii sociale a muncii, ele constituind un factor activ de atragere la viaţa social-economică a tuturor localităţilor ţării, prin valorificarea superioară şi eficientă a potenţialului uman şi material de care dispun şi, prin această, la dezvoltarea social-economică şi culturală a acestora.

În ceea ce priveşte deplasarea în spaţiu de mărfuri transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care-l continuă şi desăvârşeşte şi, prin această, activitatea de transport adaugă la valoarea mărfurilor, contribuind la formarea venitului naţional. Astfel transporturile se află pe locul al patrulea în cadrul ramurilor economice din ţara noastră în ceea ce priveşte crearea produsului social şi a venitului naţional. Activitatea de transport a devenit un sector de bază al economiei, o forţă vie, productivă, constituind în acelaşi timp, motorul regulator al producţiei, pe care o distribuie cu rapiditate acolo unde este necesar.

Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale ci acelaşi mărfuri deplasate în alt loc dar cu o valoare superioară.

Influenţând toate ramurile economiei naţionale, inclusiv comerţul intern şi extern, transporturile de mărfuri îşi aduc contribuţia la realizarea şi dezvoltarea relaţiilor economice dintre state, la adâncirea diviziunii internaţionale a muncii, la apropierea dintre state.

Realizarea acestor importante sarcini ce revin transporturilor impune organizarea lor raţională, într-un sistem unitar, în care cele patru categorii de transport să se completeze şi îmbine reciproc, cooperând între ele la dezvoltarea tehnologiilor moderne de transport, folosirea raţională a capacităţilor, pentru satisfacerea tuturor cerinţelor de transport cu maximum de rapiditate, siguranţă şi la un cost cât mai redus.

1.2 Scurt istoric privind evoluţia transporturilor

În antichitate şi evul mediu datorită caracterului limitat al producţiei şi circulaţiei mărfurilor, transporturile se desfăşurau în strânsă legătură cu activitatea de comerţ. Transporturile cunoşteau o slabă dezvoltare rezumându-se doar la cele cu tracţiune animală şi ambarcaţiuni ce traversau mările, fluviile, şi râurile navigabile.

În epoca modernă, caracterizată prin dezvoltarea forţelor de producţie şi adâncirea diviziunii sociale a muncii, dezvoltarea producţiei şi a circulaţiei mărfurilor, a determinat şi perfecţionarea mijloacelor şi căilor de transport, în aceste condiţii transporturile ajungând să se separe ca o ramură economică de sine stătătoare.

În acest sens, K. Marx sublinia faptul că: în afară de industria extractivă, de agricultură şi industria prelucrătoare, mai există o a patra sferă de producţie materială . Aceasta este industria transporturilor, indiferent dacă este vorba de transporturi de oameni sau mărfuri.

Descoperirea motorului cu ardere internă a permis apariţia unor noi categorii de mijloace de transport: rutier şi cel aerian.

Mijloacele de transport auto cunosc o dezvoltare începând cu deceniul al doilea al secolului XX, dar în ultimii 50 de ani prin creşterea capacităţii de transport şi diversificarea lor, concură în mai mare măsura la deplasarea de mărfuri şi călători. Atât înainte de cel de al doilea război mondial cât şi astăzi mijloacele de transport formează, în principal, obiectul proprietăţii publice. În timpul celui de al doilea război mondial situaţia transporturilor s-a agravat datorită distrugerii a 50% din parcul de locomotive, 32% din cel de vagoane, 1.250 de poduri şi podeţe.

Preview document

Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 1
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 2
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 3
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 4
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 5
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 6
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 7
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 8
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 9
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 10
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 11
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 12
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 13
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 14
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 15
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 16
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 17
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 18
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 19
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 20
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 21
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 22
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 23
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 24
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 25
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 26
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 27
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 28
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 29
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 30
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 31
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 32
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 33
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 34
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 35
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 36
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 37
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 38
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 39
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 40
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 41
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 42
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 43
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 44
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 45
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 46
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 47
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 48
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 49
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 50
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 51
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 52
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 53
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 54
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 55
Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Managementul Activitatilor de Transport la SC West Eurotrans SRL
    • Lucrare transport West Eurotrans.doc
    • TITLU SI CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica - SC Serban International Transport SRL

1.CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI 1.1. DENUMIREA SI STATUTUL JURIDIC Societatea comerciala „Serban International Transport SRL„ cu sediul...

Studiu de caz - SC Vectra International SRL

Vectra Internaţional: Un partener dinamic în orice situaţie După cum ştim deja, piaţa transporturilor, reprezintă spaţiul vital în care nevoia de...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Management Lant Logistic

OBIECTIVELE CURSULUI Logistica este o componentă a Supply Chain Management si reprezintă procesul de planificare, implementare si control al...

Managementul Resurselor Umane

1. INTEGRAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI 1.1. Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane 1.1.1....

Te-ar putea interesa și

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Ai nevoie de altceva?