Managementul Afacerilor prin Proiecte

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Afacerilor prin Proiecte.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constantin Opran

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE / 3
CAPITOLUL I
Managementul proiectelor / 5
I.1. Proiect-definiţie, caracterizare / 6
I.2. Management de Proiect – definiţie, caracterizare / 6
I.3. Ciclul de viaţă al proiectului / 6
I.4. Monitorizarea proiectului / 9
I.5. Managementul riscului / 10
I.6. Schimbarea / 11
CAPITOLUL II
Managementul programelor şi proiectelor ca strategie de succes în afaceri/ 12
II.1. Fezabilitatea proiectului / 12
II.2. Organizarea proiectului / 13
II.3. Planificarea termenelor limită / 15
II.4. Planificarea resurselor / 16
II.5. Managementul calităţii / 18
II.6. Rolul , caracteristicele şi exigenţele managerului de proiecte / 19
II.7. Stiluri de conducere / 21
II.8. Conducerea corectă a şedinţelor de proiect / 22
CAPITOLUL III
Studiu de caz
Propunere proiect: Crearea şi dezvoltarea societăţii “Estetica Stil Spa”” (ESPA) / 24
III.1. Informaţii despre consorţiul proiectului / 24
III.2. Rezumatul proiectului / 26
III.3. Pre-propunerea proiectului / 27
III.4. Elaborarea propunerii proiectului / 29
III.5. Analiza utilizatorilor/beneficiarilor / 42
III.6. Disiminarea rezultatelor proiectului / 42
III.7. Impactul proiectului / 43
III.8. Bugetul proiectului / 43
III.9. Managementul riscurilor / 45
III.10. Matricea cadru logic a proiectului / 48
CONCLUZII / 49
BIBLIOGRAFIE / 50

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea Managementul Afacerilor prin Proiecte îşi conturează esenţa selectiv, asupra principalelor componente ale managementului organizaţiei moderne, în condiţiile economiei de piaţă şi abordată din perspectiva sistematică, atât ştiinţifică cât şi metodologică.

Industria SPA s-a dezvoltat cu rapiditate începând cu anul 1910 şi este în continuă evoluţie.Dorinţa de a merge la o baie publică pentru curăţare, pentru eliminarea durerilor şi pentru petrecerea timpului liber datează din perioada antică. Rezervate iniţial oamenilor înstăriţi, aceste băi publice au devenit ulterior destinaţii pentru populaţia obişnuită.

Motivul care m-a determinat să abordez problematica managementului afacerilor prin proiecte este procesul de globalizare care impune adoptarea unui context concurenţial de nivel înalt. Desfiinţarea graniţelor implică şi responsabilităţi pe lângă drepturi, oportunităţi, este imperativ să ne menţinem în cursă spre atingerea succesului prin depăşirea tuturor obstacolelor, inclusiv a limitelor culturale, economice, politice, sociale, tehnologice. Pentru a putea face faţă într-un mediu competitiv trebuie să învaţam să ne asumam riscurile inovării, schimbării, să renunţăm la tradiţionalism.La nivel internaţional companiile şi-au creat departamente speciale de dezvoltare a serviciilor noi folosind managementul proiectelor de tip inovativ. Orice activitate modernă întrepinsă de organizaţii va fi privită sub forma unui proiect, a cărei principală caracteristică este noutatea, iar angajatii vor trebui să se adapteze acestui nou mod de abordare a managementului. Această abordare se impune într-un sistem concurenţial, unde primul care oferă ceea ce clientul îşi doreşte va triumfa şi va supravieţui.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte conceptul managementului afacerilor prin proiecte prin evidenţierea principalelor elemente constitutive şi elaborarea unui proiect care să ofere soluţia dezvoltării unui serviciu nou complet. Primul capitol – Managementul Proiectelor – prezintă caracteristicile principale ale managementului proiectelor făcând recurs la lucrări de specialitate şi la descrierea componentelor care dau sens managementului proiectelor: proiectul şi managerul de proiect. Al doilea capitol – Managementul programelor şi proiectelor ca strategie de succes în afaceri – defineşte strategia de succes a managerilor recunoscuţi şi apreciaţi. Sunt prezentate principalele metode de efectuare a proiectelor. Al treilea capitol – Managementul Afacerilor prin Proiecte – prezintă caracteristicile unui bun manager de proiect. Studiul de caz – elaborează un proiect care oferă soluţia dezvoltării unui Salon SPA, ESPA (Estetica Stil SPA).

În cele din urmă, partea finală sintetizează un set de concluzii referitoare la aplicarea managementului afacerilor prin proiecte prin dezvoltarea unui salon SPA într-un proiect prin care se oferă soluţia elaborării unui serviciu complet de întretinere , înfrumuseţare şi relaxare.

CAPITOLUL I

Managementul proiectelor

Era informaţională aparţine consumatorului care spune, după cum bine semnalează Leste Wunderman “Iată ceea ce vreau. Eşti amabil să îl faci pentru mine” , iar pentru a fi prompt într-un mediu concurenţial şi a supravieţui, organizaţiile au găsit soluţia în proiecte performante care necesită un management performant. În acest fel nu se mai pot produce surogate, ele nu se vor vinde, ci trebuiesc satisfăcute dorinţele clientului, care ştie exact ce vrea şi ce aşteaptă să primească.

Managementul proiectelor este o metodologie prin care se atinge un obiectiv folosindu-se toate resursele disponibile, care sunt limitate, pentru eficientizarea costurilor şi timpului

De fapt managementul proiectului constă în ”organizarea activităţiilor implicate în proiecte anterior definite” , pentru atingerea obiectivelor proiectelor, şi anume satisfacerea finanţatorului, transformarea ideilor în noi realizări, care să ofere garanţia aducerii de profit după ce serviciul nou implementat prin proiect va fi diseminat publicului ţintă al companiei finanţatoare şi al partenerilor acesteia.

Acest lucru implică gestionarea resurselor într-o formă planificată, organizată şi controlată şi găsirea echilibrului între cost, timp şi performanţă, definită prin calitate.

Importanţa managementului proiectelor constă în capacitatea de previziune pentru a indentifica ceea ce este posibil să se întâmple, de prevenire pentru a putea evita eşuarea proiectelor şi cel mai important după previziune şi prevenire, de inventariere a evenimentelor nedorite care nu pot fi eliminate şi de elaborare a unui plan de acoperire a riscurilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Afacerilor prin Proiecte.doc

Alte informatii

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice