Managementul Calității

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 26598
Mărime: 125.92KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoican, Ursu

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1 8

CALITATEA PRODUSELOR 8

1.1.Aspecte privind calitatea 8

1.2. Produsele: definiţie, clasificare 10

1.2.1. Tendinţe de clasificare a produselor 11

1.2.2. Tipuri de clasificări 13

1.3. Ambalarea produselor 13

1.3.1. Definiţia şi funcţiile de bază ale ambalajului 13

1.3.2. Cerinţele consumatorilor 14

1.3.3. Influenţa calităţii ambalării produselor în aprovizionarea unităţii militare 16

1.4. Etichetarea produselor 17

1.4.1. Influenţa calităţii etichetării produselor în aprovizionarea unităţii militare 21

CAPITOLUL 2 23

APROVIZIONAREA PRODUSELOR 23

2.1. Elemente definitorii 23

2.2. Asigurarea calităţii în aprovizionarea produselor şi materialelor de către unităţile militare şi marile unităţi 25

2.3. Influenţa calităţii transportului produselor în aprovizionarea unităţii militare 30

2.4. Recepţia loturilor de produse şi influenţa calităţii ei în aprovizionarea unităţii militare 31

2.4.1. Recepţia cantitativă 32

2.4.2. Recepţia calitativă 33

2.5. Influenţa calităţii depozitării produselor în aprovizionarea unităţilor militare 34

2.5.1. Depozitarea produselor agroalimentare 35

2.5.2. Depozitarea mărfurilor textile 36

CAPITOLUL 3 37

CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE 37

3.1. Calitatea produselor alimentare 37

3.1.1. Pâinea 40

3.1.1.1. Calitatea produselor de panificaţie afânate biologic 41

3.1.1.2. Ambalarea, marcarea, păstrarea şi transportul pâinii 41

3.1.2. Influenţa calităţii produselor alimentare asupra procesului de instrucţie a militarilor 42

3.2. Calitatea mărfurilor textile 44

3.2.1. Clasificarea sortimentului de confecţii textile 45

3.2.2. Indicatorii de calitate ai confecţiilor 46

3.2.3. Influenţa marcării asupra calităţii mărfurilor textile 47

3.2.4. Păstrarea, depozitarea şi transportul mărfurilor textile 48

CAPITOLUL 4 51

CALITATEA SERVICIILOR 51

4.1. Definiţia şi caracteristicile serviciilor 51

4.2. Clasificarea serviciilor 53

4.3. Coordonate ale calităţii în sectorul serviciilor 56

4.3.1. Deosebiri în conceptualizarea calităţii serviciilor şi bunurilor materiale 57

4.3.2. Calitatea serviciilor-elemente definitorii 58

4.3.3. Evaluarea calităţii serviciului prestat 61

4.3.4.Cerinţe în elaborarea standardelor în sectorul serviciilor 62

4.4. Unitatea militară organizaţie prestatoare de servicii 63

4.4.1. Angajarea prestărilor de servicii 64

4.4.2.Contractarea prestărilor de servicii 65

4.4.3. Servicii care pot fi prestate de unitatea militară 65

CAPITOLUL 5 67

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 67

5.1. Definirea managementului calităţii 67

5.2. Funcţiile managementului calităţii 68

5.3. Managementul total al calităţii 71

5.3.1.Conceptul de calitate totală 71

5.3.2 Definirea managementului total al calităţii 72

5.3.3. Principiile TQM 73

5.4. Standardele ISO seria 9000 76

CAPITOLUL 6 79

HACCP ÎN ALIMENTAŢIA STUDENŢILOR DIN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE 79

6.1. Rolul HACCP ca sistem de control în siguranţa produselor alimentare 79

6.2. Istoricul metodei 80

6.3. Vocabular specific metodei HACCP 83

6.4. Studiu de caz 84

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 99

BIBLIOGRAFIE 103

ANEXE 106

Extras din document

INTRODUCERE

O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor ’90 permite evidenţierea unor trăsături definitorii incontestabile: diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri sub impactul dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii, mondializarea pieţelor, facilitată de progresele înregistrate în domeniul telecomunicaţiilor, creşterea exigenţelor clienţilor şi ale comunităţii.

În aceste condiţii, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii organizaţiilor. Unitatea militară este şi ea o organizaţie care poate presta servicii sau se poate găsi în calitatea de beneficiar al acestor servicii. Unitatea militară de cele mai multe ori se aprovizionează cu bunuri şi servicii şi de aceea poate cere furnizorilor ca aceştia să aibă implementate anumite sisteme de calitate pentru a evita efectele secundare care pot fi generate de noncalitate.

Pe de altă parte, se manifestă un interes crescând faţă de problemele asigurării calităţii, la nivel naţional, regional şi internaţional. Se vorbeşte tot mai des de “fenomenul” standardelor ISO seria 9000, standarde cu impact deosebit asupra comerţului internaţional.

“Analizând evoluţia principalilor factori ai competitivităţii, rezultă că, în prima jumătate a secolului XX, departajarea pe piaţă a organizaţiilor se realizează prin preţurile mai scăzute, obţinute pe seama utilizării unei forţe de muncă mai ieftine”[1].

Începând cu anii ’50, un alt factor de competitivitate devine determinant, şi anume, automatizarea producţiei, dar, în paralel cu aceasta, cresc ca importanţă alţi doi factori: capacitatea de adaptare a organizaţiei la cerinţele pieţei şi calitatea produselor şi serviciilor oferite.

Rolul automatizării, ca factor de competitivitate, a scăzut substanţial, după anii ’80. În prezent, calitatea reprezentând principalul criteriu de departajare a organizaţiilor pe piaţă. Creşterea deosebită a importanţei calităţii a fost determinată, în principal, de: intensificarea concurenţei, sporirea continuă a exigenţelor clienţilor şi ale societăţii, creşterea complexităţii produselor şi proceselor de realizare a acestora. În aceste condiţii reuşesc să supravieţuiască numai acele organizaţii care se pot adapta rapid cerinţelor în continuă schimbare, oferind produse şi servicii de calitate superioară, la preţuri avantajoase.

Progresul tehnic în general, dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie în special, creşterea nivelului de cultură determină evoluţia rapidă a gusturilor, a preferinţelor, diversificarea nevoilor oamenilor. Pe lângă necesităţile de bază, produsele satisfac tot mai mult alte necesităţi: de prestigiu, gustul frumosului etc. în aceste condiţii, devin mai eficiente organizaţiile care pot asigura flexibilitatea necesară pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor, privind structura sortimentală a produselor.

Pe de altă parte, cumpărătorii devin mai exigenţi faţă de calitatea produselor şi serviciilor. Ei formulează o serie de cerinţe privind flexibilitatea, mentenabilitatea, caracteristicile psihosenzoriale, economice, sanogenetice a produselor, compatibilitatea lor cu alte produse etc. de asemenea, doresc să fie informaţi corect şi complet pentru a putea analiza şi compara produsele care li se oferă şi pentru a contracara tendinţa de proliferare a celor necorespunzătoare calitativ.

Calitatea produselor şi serviciilor este evaluată tot mai mult în strânsă legătură cu calitatea vieţii. Se acordă o importanţă deosebită caracteristicilor sanogenetice ale produsului, diminuării impactului ambiental negativ al unor produse şi procese, fiind introduse, în acest sens, tot mai multe restricţii: reglementări, standarde obligatorii referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii persoanelor şi a mediului înconjurător.

Calitatea este o noţiune cu foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă definirea ei din punct de vedere ştiinţific.

În ceea ce priveşte conceptul de calitate a produselor şi serviciilor, în literatura de specialitate sunt formulate mai multe definiţii. Pe de altă parte, în practica economică se dau înţelesuri diferite acestui concept.

David A. Garwin, profesor la Harvard Business School a pus în evidenţă cinci criterii principale în definirea calităţii produselor (serviciilor): transcendentă, spre produs, proces, costuri şi spre utilizator[2].

1. Orientarea transcendentă.

Potrivit acestei orientări calitatea reprezintă o entitate atemporală, absolutul fiind perceput de fiecare individ în mod subiectiv.

2. Orientarea spre produs.

Orientarea spre produs este total opusă orientării transcendente, calitatea fiind considerată o mărime care poate fi măsurată exact. Ea este definită ca reprezentând ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului.

3. Orientarea spre procesul de producţie.

Calitatea este privită din perspectiva producătorului. Pentru fiecare produs există cerinţe specificate care trebuie îndeplinite. Produsul este considerat “de calitate”, atunci când corespunde specificaţiilor.

4. Orientarea spre costuri.

Calitatea produselor este definită prin intermediul costurilor şi, implicit, a preţurilor la care sunt comercializate. Un produs este considerat “de calitate”, atunci când oferă anumite performanţe la un nivel acceptabil al preţului.

5. Orientarea spre utilizator.

Potrivit acestei orientări, calitatea produsului reprezintă aptitudinea de a fi corespunzătoare pentru utilizare-“fitness for use”-concept introdus de Juran.

Pentru satisfacerea cerinţelor este important ca relaţia calitate-cumpărător să fie mai puternic reflectată în definiţia calităţii, deoarece cumpărătorul hotărăşte, în final, ce este calitatea.

Calitatea în concluzie este un termen folosit tot mai des în mai toate domeniile şi consider că unităţile militare trebuie să ţină cont la rândul lor de calitate. Unităţile militare pot fi clienţi şi furnizori şi de aceea în ambele situaţii calitatea produselor şi serviciilor aprovizionate sau furnizate trebuie să fie corespunzătoare calitativ. Odată cu integrarea României în N.A.T.O standardele de calitate vor fi aplicate şi pentru acele activităţi din unitate care impun acest lucru. Acest demers este necesar pentru succesul acţiunilor militare, oricare ar fi ele, la care România va participa în mod cert ca membru efectiv al N.A.T.O.

Preview document

Managementul Calității - Pagina 1
Managementul Calității - Pagina 2
Managementul Calității - Pagina 3
Managementul Calității - Pagina 4
Managementul Calității - Pagina 5
Managementul Calității - Pagina 6
Managementul Calității - Pagina 7
Managementul Calității - Pagina 8
Managementul Calității - Pagina 9
Managementul Calității - Pagina 10
Managementul Calității - Pagina 11
Managementul Calității - Pagina 12
Managementul Calității - Pagina 13
Managementul Calității - Pagina 14
Managementul Calității - Pagina 15
Managementul Calității - Pagina 16
Managementul Calității - Pagina 17
Managementul Calității - Pagina 18
Managementul Calității - Pagina 19
Managementul Calității - Pagina 20
Managementul Calității - Pagina 21
Managementul Calității - Pagina 22
Managementul Calității - Pagina 23
Managementul Calității - Pagina 24
Managementul Calității - Pagina 25
Managementul Calității - Pagina 26
Managementul Calității - Pagina 27
Managementul Calității - Pagina 28
Managementul Calității - Pagina 29
Managementul Calității - Pagina 30
Managementul Calității - Pagina 31
Managementul Calității - Pagina 32
Managementul Calității - Pagina 33
Managementul Calității - Pagina 34
Managementul Calității - Pagina 35
Managementul Calității - Pagina 36
Managementul Calității - Pagina 37
Managementul Calității - Pagina 38
Managementul Calității - Pagina 39
Managementul Calității - Pagina 40
Managementul Calității - Pagina 41
Managementul Calității - Pagina 42
Managementul Calității - Pagina 43
Managementul Calității - Pagina 44
Managementul Calității - Pagina 45
Managementul Calității - Pagina 46
Managementul Calității - Pagina 47
Managementul Calității - Pagina 48
Managementul Calității - Pagina 49
Managementul Calității - Pagina 50
Managementul Calității - Pagina 51
Managementul Calității - Pagina 52
Managementul Calității - Pagina 53
Managementul Calității - Pagina 54
Managementul Calității - Pagina 55
Managementul Calității - Pagina 56
Managementul Calității - Pagina 57
Managementul Calității - Pagina 58
Managementul Calității - Pagina 59
Managementul Calității - Pagina 60
Managementul Calității - Pagina 61
Managementul Calității - Pagina 62
Managementul Calității - Pagina 63
Managementul Calității - Pagina 64
Managementul Calității - Pagina 65
Managementul Calității - Pagina 66
Managementul Calității - Pagina 67
Managementul Calității - Pagina 68
Managementul Calității - Pagina 69
Managementul Calității - Pagina 70
Managementul Calității - Pagina 71
Managementul Calității - Pagina 72
Managementul Calității - Pagina 73
Managementul Calității - Pagina 74
Managementul Calității - Pagina 75
Managementul Calității - Pagina 76
Managementul Calității - Pagina 77
Managementul Calității - Pagina 78
Managementul Calității - Pagina 79
Managementul Calității - Pagina 80
Managementul Calității - Pagina 81
Managementul Calității - Pagina 82
Managementul Calității - Pagina 83
Managementul Calității - Pagina 84
Managementul Calității - Pagina 85
Managementul Calității - Pagina 86
Managementul Calității - Pagina 87
Managementul Calității - Pagina 88
Managementul Calității - Pagina 89
Managementul Calității - Pagina 90
Managementul Calității - Pagina 91
Managementul Calității - Pagina 92
Managementul Calității - Pagina 93
Managementul Calității - Pagina 94
Managementul Calității - Pagina 95
Managementul Calității - Pagina 96
Managementul Calității - Pagina 97
Managementul Calității - Pagina 98
Managementul Calității - Pagina 99
Managementul Calității - Pagina 100
Managementul Calității - Pagina 101
Managementul Calității - Pagina 102
Managementul Calității - Pagina 103
Managementul Calității - Pagina 104
Managementul Calității - Pagina 105
Managementul Calității - Pagina 106
Managementul Calității - Pagina 107
Managementul Calității - Pagina 108
Managementul Calității - Pagina 109
Managementul Calității - Pagina 110
Managementul Calității - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Implementarea Sistemului Integrat de Management - Calitate - Mediu în Domeniul Produselor Electrocasnice

1.1. Generalitati Prin credibilitatea si recunoasterea internationala pe care le confera, implementarea si certificarea unui sistem al calitatii...

Implementarea managementului calității la SC Rolast SA Pitești

INTRODUCERE Etimologic cuvântul “calitate” provine din latinescul ”qualitas”, care înseamna fel de a fi. La originea natiunii exista mai multe...

Managementul asigurării creșterii calității serviciului public

1. ROLUL SI IMPORTANTA INVESTITIILOR PUBLICE Activitatea socio-economica se plaseaza in centrul preocuparilor individului si a structurilor de...

Managementul calității - Germanos

1.CAPITOLUL 1 Aspecte generale ale Managementului Calitatii 1.1.Conceptul de calitate Termenul provine din limba latină, de la cuvântul...

Implementarea și Dezvoltarea unui Management al Calității Performant la Liceul Vitomirești

I. INTRODUCERE Peste tot, în toate ocaziile şi în toate domeniile, se vorbeşte astăzi de calitate. Acestui concept i s-au consacrat mai multe...

Managamentul calității

Introducere Calitatea poate fi definita ca un ansamblu de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia...

Managementul Calității Totale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lucrarea de fată mi-am propus să analizez conceptul de Management al Calității Totale ( TQM), în instituțiile publice, deoarece în...

Te-ar putea interesa și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Implementarea managementului calității la SC Rolast SA Pitești

INTRODUCERE Etimologic cuvântul “calitate” provine din latinescul ”qualitas”, care înseamna fel de a fi. La originea natiunii exista mai multe...

Managementul calității în cadrul Primăriei Galați

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Sistemul calității la Avicena Computers

Competitia intensa pentru clienti, atat locala cat si globala, a condus la o crestere semnificativa a importantei calitatii, atat pentru produse...

Metode și tehnici utilizate în managementul calității totale

1. Definirea si principiile managementului calitatii totale Managementul calitatii totale (TQM) este o strategie organizationala fundamentata pe...

Managementul calității în domeniul alimentar

Scopul studiului Obiectivul acestei lucrari a fost studiul procesului de managementul calitatii. In debutul lucrarii s-au enuntat componentele...

Managementul calității Kaizen

CAPITOLUL 1 Calitate– Coordonate Metodologice 1.1.Conceptul de calitate, relaţia utilitate-calitate - valoare Preocuparea pentru calitatea...

Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim

INTRODUCERE Transportul maritim este o activitate economica vasta s i complexa, atât ca volum al marfurilor aflate în traficul anual, cât si ca...

Ai nevoie de altceva?