Managementul Calitatii si Controlului Tehnic de Calitate

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Calitatii si Controlului Tehnic de Calitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ileana Soare

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Cap. I Probleme de baza ale calitatii produselor
1.1.Calitatea, notiune concreta, complexa, dinamica.
1.2.Caracteristici de calitate.
1.3.Standarde, norme, reglementari privind calitatea.
1.4.Indicatorii de caracterizare a nivelului calitatii.

Cap.II Metode si tehnici de masurare a nivelului calitatii
2.1.Necesitatea si rolul controlului calitatii.
2.2.Etapele controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare fiecarei etape
2.3.Metode, tehnici de control.

Cap.III Prezentarea generala a S.C. “Argos” S.A. Cluj-Napoca
3.1.Scurt istoric.
3.2.Caracterizarea nomenclatorului de produse.
3.3.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie.
3.4.Organizarea activitatii de cotrol.
3.5.Indicatorii folositi pentru caracterizarea nivelului calitatii si de determinare a calitatii la S.C. “Argos”

Cap.IV Sistemul informational in domeniul calitatii la S.C. “Argos” S.A.
4.1.Sistemul informational si componentele sale.
4.2.Sistemul informational in domeniul calitatii.
4.2.1.Cerinte precizate in standarde si norme internationale
4.2.2.Informatii privind calitatea si circuitele informationale
4.3.Perfectionarea sistemului informational al calitatii.
4.3.1.Cerinte ale perfectionarii sistemului informational.
4.3.2.Directii importante de perfectionare.
4.4.Bazele organizarii si functionarii sistemului informatic al calitatii.
4.5.Subsistemul in domeniul calitatii si controlului de calitate.

Cap.V Perfectionarea activitatii de control al calitatii
5.1.Factorii care influenteaza modificarea calitatii.
5.2.Evaluarea cauzelor care au determinat obtinerea de produse de calitate inferioara.
5.3.Perfectionarea metodelor si tehnicilor de control.
5.4.Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control.
5.5.Bilantul calitatii.

Concluzii si propuneri.
Bibliografie.
Cuprins.

Extras din document

Fisa postului pentru conducatorul biroului CTC

1.POST: Sef birou

2.POZITIA: din stat functiuni

3.COMPARTIMENT: CTC

4.CERINTE: Studii superioare tehnice

5.RELATII:

a).Autoritate-subordonat director general: -coordoneaza personalul din cadrul biroului CTC

b).Colaborare-Serv.O.P.M., serv.P.S.I.,Oficiul Juridic, serv. Plan-PLUP, serv. Informatic, Birou Desfacere-depozit, Birou Aprovizionare-Import, compartimente de productie

c).Control - ateliere de productie si personalul din subordine

6.ATRIBUTII:

-coordoneaza intocmirea si reactualizarea manualului de calitate si il completeaza in functie de schimbarea conditiilor;

-coordoneaza intocmirea regulamentului de calitate in vederea reducerii noncalitatii si incadrarii produselor in standardele internationale;

-participa la atestarea produselor noi, omologandu-le pe cele ce urmeaza a fi introduse in fabricatie;

-avizeaza exactitatea si calitatea seriilor “0” si a documentatiilor tehnologice dupa executarea primelor 100 bucati;

-organizeaza instruirea periodica a intregului personal din subordine;

-paricipa la organizarea sistemului informational, nominalizand documentele din compartimentul pe care il conduce, circuitul periodicitatea intocmirii, procedurile si sistemele de codificare;

-stabileste orientarea calitatii pe baza informatiilor obtinute din studiile pe piata;

-urmareste permanent incadrarea in standarde,documentatii tehnice, N.I., C.S. ;

-tine evidenta abaterilor de la calitate, a cauzelor acestora si stabileste masuri pe care le aduce la cunostinta organelor de decizii, urmarind realizarea hotararilor luate;

-se preocupa de asigurarea si cunoasterea documentelor legale in baza carora se face receptia calitativa a materiilor prime si materialelor;

-propune reactualizarea comisiilor de primire-receptie si autoreceptie;

-colaboreaza cu Marketing si stabileste criterii de calitate si includerea clauzelor de calitate: contract;

-participa la stabilirea si reactualizarea componentelor si atributiilor comisiilor de receptie si autoreceptie;

-stabileste necesarul de aparatura pentru efectuarea analizelor fizico-mecanice de uz intern si-l comunica serv. M-E-investitii;

-detine informatii privind laboratoarele de incercari fizico-mecanice si chimice acreditate;

-reclama si refuza calitativ, in termen legal, toate loturile care nu se incadreaza in conditiile de calitate contractuale, in baza actelor doveditoare intocmite de comisia de receptie;

-furnizeaza informatii sectorului comercial si creatiei (grupa consumisti) privind evaluarea calitativa a furnizorilor;

-stabileste parametrii de calitate ce vor fi cuprinsi in contracte si comenzi;

-participa la receptia returnarilor de la beneficiari si intocmeste PV de constatare, note de imputare;

-analizeaza pe cauze reclamatiile de calitate de la beneficiari si ia masuri operative de eliminare a lipsurilor in activitatea de productie;

-verifica prin CTC depozitul produse finite, sesizeaza si reclama, dupa caz, starea de curatenie a mijloacelor de transport ce aprovizioneaza societatea cu materii prime si materiale, sau cele care ridica marfa finita de la depozitul societatii;

-controleaza modul de pastrare si de conservare in depozite a materiilor prime, materialelor, semifabricatelor si produselor finite;

-analizeaza impreuna cu APC comportarea produselor date pentru proba de purtari;

7.COMPETENTE:

-decide opriea procesului de productie cand constata abateri tehnologice si calitative;

-repartizeaza activitatile pe persoanele compartimentului;

-participa la intocmirea fiselor posturilor pentru persoanele din subordine;

-controleaza modul de realizare a sarcinilor repartizate si evalueaza rezultatele obtinute;

-avizeaza angajarea, stimularea, sanctionarea si concedierea subordonatiilor;

-avizeaza esalonarea C.O. pentru persoanele din subordine;

-participa in luarea de decizii in toate problemele privind calitatea.

8.RESPONSABILITATI:

-raspunde de controlul calitativ al productiei si produselor pe tot fluxul fabricatiei;

-raspunde de respectarea normelor ROF,TSM, PSI, si a secretului de serviciu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii si Controlului Tehnic de Calitate.doc

Alte informatii

Foarte bun