Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5392
Mărime: 189.12KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moldovan Liviu
UNIVERSITATEA ,,PETRU MAIOR’’ TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE INGINERIE – MASTERAT INGINERIA ŞI MANAGEMANTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

Extras din document

Introducere

"Asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de a oferi programe de

educaţie, în conformitate cu standardele enunţate."

Ordonanţa de Guvern nr. 75 /2005

Şcoala urmăreşte să satisfacă nevoile tuturor tinerilor şi adulţilor interesaţi în formarea iniţială şi continuă într-o profesie utilă societăţii şi comunităţii locale, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea reciprocă şi convieţuirea armonioasă a acestora, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhitectul propriului său viitor.

Colegiul Agricol Traian Săvulescu este amplasat în municipiul Tg-Mureş, deservind “Zona Mureş” precum şi zone din judeţele învecinate, Sibiu, Harghita şi Braşov, acoperind o suprafaţă de aproximativ 600 km2.

Colegiul Agricol Traian Săvulescu a luat fiinţă în anul 1942 – 1943 ca “Şcoală medie de agricultură” care a funcţionat în trei clădiri dispersate în oraş, închiriate special pentru acest scop.

În 1950 şcoala s-a mutat în localul său propriu, şi anume în pavilionul I din complexul situat în str. Kossuth Lajos nr. 108 (azi str. Călăraşilor nr. 108), singurul corp terminat la acea dată din cele cinci corpuri de clădiri ale şcolii.

În anul 1952 s-a terminat pavilionul al II-lea care a fost folosit ca internat, iar din 1985 este folosit ca pavilion pentru laboratoarele de specialitate. În anul 1959 s-a terminat pavilionul al III –lea în care au fost repartizate mai multe întreprinderi şi instituţii ca Întreprinderea Agrosem, Laboratorul Judeţean pentru Controlul Seminţelor, Districtul Apelor şi Direcţia Organizării şi Îmbunătăţirilor Funciar, astăzi acest corp de clădire fiind trecut în proprietatea Curţii de Conturi (din nefericire pentru şcoală).

În anul 1960 a fost terminat şi pavilionul IV cu destinaţie pentru internat, având o capacitate de 130 de locuri.

Din anul 1954 şi până în 1962 şcoala a funcţionat sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii. Din 1962 şcoala a trecut sub coordonarea Institutului Central de Cercetări Agricole, iar apoi a trecut la Ministerul Învăţământului, apoi din nou la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi începând cu 1993 la Ministerul Învăţământului, actualmente Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Baza materială a şcolii era formată din gospodăria didactică care deţinea o suprafaţă de 92,11 ha, care în 1962 a trecut în proprietatea Staţiunii de Cercetări Zootehnice de la Sângeorgiu de Mureş

De la înfiinţare până în prezent,şcoala agricolă mureşeană a pregăti cadre pentru diferite profiluri şi meserii, funcţionând sub denumiri diferite, astfel:

În 1942, la înfiinţare – Şcoala Medie de Agricultură Tg. Mureş

În 1945 – Liceul Tehnic Agricol Tg. Mureş

Între anii 1946 – 1947 Şcoala Medie de Agricultură, pregătind cadre medii pentru agricultură.

Între anii 1947 – 1948 Şcoala Medie Tehnică Agricolă, denumire dată în urma reformei învăţământului din 1948, care a pregătit tehnicieni agronomi, funcţionând cu 8 clase.

În 1950 pe lângă Şcoala Tehnică Agricolă Tg. Mureş începe să funcţioneze un nou profil de şcoală tehnică zootehnică.

În 1952 – Grup Şcolar Agricol Tg. Mureş pregătind elevi în mai multe profiluri: agricol, zootehnic, veterinar

În 1955 – Centrul Şcolar Agricol Tg. Mureş care includea şi Şcoala Profesională cu diferite profile, Şcoala Tehnică de Maiştri Zootehnişti şi Veterinari. Tot între anii 1955 / 1956 se transferă la Tg. Mureş şi Şcoala Profesională din Miercurea Ciuc. În 1956 pe lângă profilele existente se mai înfiinţează şi cel de mecanici agricoli.

În 1962 se revine la veche denumire de Şcoală Tehnică Agricolă – cu durata studiilor de 4 ani având profilele: agricol, horticol, veterinar şi contabilitate agricolă, unde se pregăteau numai cadre tehnice, fără drept de a urma la absolvirea şcolii superioare.

În afara profilelor arătate, în perioada anilor 1955 – 1963 au funcţionat şi cursuri de scurtă durată pentru pregătirea cadrelor CAP.

În 1966 – funcţionează Liceul Agricol Tg. Mureş cu specialităţile: agronomie, veterinar, zootehnie şi contabilitate agricolă, precum şi merceologie, şcoala având un număr de 11 cadre de specialitate, ingineri şi medici veterinari, 8 profesori de cultură generală.

În 1990 – Grup Şcolar Agricol Tg. Mureş – datorită diversificării formelor de învăţământ (liceu, şcoală profesională / şcoală complementară / ucenici ), a profilelor şi specializărilor: agricol, horticol, protecţia plantelor, veterinar, zootehnie, industrie alimentară economic pentru turism, agroturism montan, peisagişti, legumicultori, floricultori, măcelar, brutar, etc.

Preview document

Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 1
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 2
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 3
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 4
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 5
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 6
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 7
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 8
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 9
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 10
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 11
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 12
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 13
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 14
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 15
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 16
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 17
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 18
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 19
Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii Sistemului de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea în Educație

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă...

Perfectionarea Managementului Calitatii Procesului Educational

1. INTRODUCERE Schimbările radicale de ordin politic înfăptuite la sfârşitul secolului XX la nivel internaţional, dispariţia graniţelor, libera...

Riscul Financiar

1. Diagnosticul financiar al riscului Notiunea de risc este inseparabila de cea de rentabilitate. Rezultatul unei întreprinderi este sub influenta...

Managementul Financiar al Firmei

Capitolul 1. Managementul financiar al firmei Conceptul de management financiar În condiţiile economiei de piaţă, eficienţa unei întreprinderi...

Opinii și Atitudini privind Calitatea Procesului de Învățământ

Revoluţia din Decembrie 1989 a reprezentat şi reprezintă punctul de plecare în cazul transformărilor fundamentale prin care a trecut România în...

Elemente ale managementului programelor majore de achiziții

INTRODUCERE Lucrarea de fata se intituleaza “Elemente ale managementului programelor majore de achizitii” in cadrul acesteia vom realiza o...

Managementul Calitatii

I. ALEGEREA SUBIECTULUI 1.1. Identificarea problemei Repartizarea studentilor in salile de curs/ seminar Asigurarea calitatii in invatamantul...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Experimentale privind Strunjirea Materialelor Polimerice

CAPITOLUL 1. GEOMETRIA OPTIMĂ A PĂRŢII AŞCHIETOARE A SCULELOR Durata de exploatare a unei scule şi deci economicitatea prelucrării depinde în mare...

Sistemul Calitatii in Organizatia Scolara - Calitatea Evaluarii Demersurilor si Rezultatelor Educationale

INTRODUCERE In literatura de specialitate se gaseste tot mai des intrebarea : “De ce este nevoie totusi de introducerea unui sistem national al...

Implementarea și Dezvoltarea unui Management al Calității Performant la Liceul Vitomirești

I. INTRODUCERE Peste tot, în toate ocaziile şi în toate domeniile, se vorbeşte astăzi de calitate. Acestui concept i s-au consacrat mai multe...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Managementul Calitatii

INTRODUCERE „Managementul calitatii si controlul tehnic de calitate” este o tema ce reflecta specializarea MANAGEMENT, sintetizand elementele...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Perfectionarea Managementului Calitatii Procesului Educational

1. INTRODUCERE Schimbările radicale de ordin politic înfăptuite la sfârşitul secolului XX la nivel internaţional, dispariţia graniţelor, libera...

Organizarea și funcționalitatea insitutiei publice - Universitatea Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Organizarea şi funcţionalitatea insituţiei publice Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 1.1. Scurt istoric Universitatea "Alexandru...

Ai nevoie de altceva?