Managementul Carierei Profesionale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Carierei Profesionale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. dr. ing. Radu Stanciu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE. 3
Capitolul I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI
MANAGERIALE 5
1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera
managerială 5
2. Etapele carierei manageriale 10
3. Tipuri de carieră managerială 14
4. Strategiile de carieră 17
Capitolul II. PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 19
1. Planificarea carierei organizaţionale 20 2. Planificarea carierei individuale 23
3. Dezvoltarea carierei 24
Capitolul III. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL CARIEREI LA COMPANIA TOPEX 25
1. Descrierea companiei 25
2. Servicii şi produse 26
3. Funcţiunea de resurse umane la compania Topex 27
4. Organigrama resurselor umane 27
5. Chestionar de analiză a managementului carierei – model 28
6. Interpretarea rezultatelor 32
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 40
BIBLIOGRAFIE 42

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a celui managerial. Astfel, eficienţa activităţii firmei depinde mult de activitatea managerilor de toate nivelurile ierarhice. Dacă acum circa două decenii economiştii din ţara noastră nu tratau problemele avansării în carieră ca fiind posibile de planificat şi gestionat, astăzi creşterea experienţei şi a concurenţei pe piaţa forţei de muncă pune pe primul plan instruirea continuă ca factor determinant, de rând cu realizarea unor performanţe în activitatea profesională şi cariera managerială. În acest context, trebuie studiată o serie de factori şi principii deduse de experţii străini, care au devenit actuale şi în ţara noastră, cum ar fi factorii tehnologici şi funcţionali, socio-culturali, procesul de comunicare, sistemul de stimulare, criteriile de promovare etc., care se corelează cu acţiunile concurenţilor şi condiţiile mediului de afaceri de pe piaţa internă şi externă.

În procesul cercetării, s-a constatat că, la diferite etape ale carierei, pot să apară diferite limite, bariere şi obstacole. Acest fapt remarcă importanţa evitării sau a anihilării factorilor cu influenţă negativă în carieră. Ca urmare, cariera poate fi tratată ca un proces controlabil, în mare parte, şi gestionabil.

Tendinţa întreprinderilor autohtone de a se impune pe piaţa internă şi externă actualizează o dată în plus necesitatea cercetărilor privind managementul carierei cadrelor de conducere, fapt ce remarcă actualitatea acestui demers ştiinţific.

Gradul de studiere a lucrării. În literatura ştiinţifică şi de specialitate străină, problemele privind conceptul carierei, etapele carierei, managementul carierei, au o abordare destul de profundă. Astfel, în lucrările elaborate de către M.Armstrong, P.Evans, D.T.Hall, L.Klatt, A.Manolescu, G.Milcovich, I.Petrescu, O.Nicolescu, V.Lefter, sunt caracterizate conceptele teoretice ale carierei personalului. Unele aspecte ştiinţifice ale conceptului de carieră au fost reflectate în lucrările savanţilor şi specialiştilor autohtoni, precum L.Şavga, A.Bârcă, L.Bilaş, M.Baieşu, A.Boguş. În viziunea noastră, cercetările efectuate au fost axate în special pe problemele carierei angajaţilor în general, fără o analiza profundă a carierei manageriale. În acest context de idei, considerăm necesară şi oportună realizarea unor investigaţii mai ample în domeniu.

Scopul acestei lucrări este de a studia aspectele teoretice şi aplicative ale carierei ca proces ce poate fi planificat, dezvoltat şi gestionat de pe poziţiile individului.

Realizarea acestui scop a condiţionat stabilirea următoarelor sarcini:

- Concretizarea conţinutului teoretic al carierei cadrelor de conducere.

- Analiza procesului de planificare, dezvoltare şi gestiune a carierei.

- Analiza principalilor factori interni şi externi de influenţă a carierei

cadrelor de conducere.

- Studierea principalelor variabile cu influenţă asupra procesului de planificare a carierei.

- Relevarea limitelor şi obstacolelor în cariera managerială, posibilităţile de evitare a lor.

În Capitolul I, cu denumirea „Semnificaţia şi conceptul carierei”, este analizat conceptul de carieră profesională, în general, şi cel de carieră managerială, în particular; sunt caracterizate etapele carierei cu evidenţierea particularităţilor carierei cadrelor de conducere; în contextul stilurilor de conducere şi rolurilor manageriale, sunt analizate tipurile de carieră managerială.

Capitolul II – „Planificarea si dezvoltarea carierei” – este dedicat studierii influenţei factorilor mediului intern şi extern asupra managementului carierei, cum ar fi cei socio-culturali, tehnologici, funcţionali; sunt studiate procesele de planificare a carierei organizaţionale şi individuale a managerului – prin delimitarea a cinci etape formatorii; modelul de adoptare a deciziei cu privire la carieră; sunt conturate problemele potenţiale ale familiilor cu cariere durabile şi propuse căi de evitare şi soluţionare a situaţiilor de conflict.

CAPITOLUL I.

SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI MANAGERIALE.

1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială.

Noţiunea de carieră are multiple definiţii, neexistând până în prezent o definiţie oficială unanim acceptată, care să întrunească consensul specialiştilor, în literatura de specialitate fiind cunoscute diferite formulări sau numeroase opinii.

În general, înţelesul larg al termenului de carieră este asociat cu mişcare ascendentă sau de avansare a unui angajat într-un domeniu de activitate dorit, cu obiective diverse: stimulente mărite, materiale, obţinerea puterii, influenţei, etc.

Treptat conceptul de carieră a dobândit o accepţiune mult mai largă şi o aplicabilitate tot mai globală. Astfel, devenind deosebit de complex, conceptul de carieră include atât întregul personal al firmei, cît şi dezvoltarea în cadrul postului deţinut sau chiar în cadrul altor ocupaţii. Capacitatea unei persoane de a face faţă unor noi servicii în viziunea unor autori, sau unor responsabilităţi mai mari creşte pe măsură ce timpul trece şi se acumulează experienţă. De exemplu, un angajat poate rămâne în cadrul aceluiaşi post, acumulând şi dezvoltând deprinderile necesare, având o mai mare libertate, independenţă şi autoritate de decizie, beneficiind de o remunerare mai mare sau de condiţii de muncă mai bune, fără a avea o mişcare ascendentă în ierarhia profesională sau organizaţională. De asemenea, este posibilă mişcarea unui individ pe diferite posturi din organizaţii sau din domenii diferite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Carierei Profesionale.doc

Alte informatii

Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Master: Management şi Inginerie Economică