Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 17096
Mărime: 460.56KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorel Pop
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Ştiinţe Economice Masterat: Managementul şi Marketingul Firmei

Cuprins

Noţiuni generale despre bugetele de stat 3

1.1. Conceptul de buget public naţional şi structura acestuia 3

1.1.1. Definirea şi rolul bugetului public naţional 3

1.1.2. Conţinutul bugetului public naţional 6

1.2. Principiile care stau la baza întocmirii şi elaborării bugetului 8

1.3. Fazele procesului bugetar 15

2. Sistemul cheltuielilor publice 15

2.1. Conţinutul şi gruparea cheltuielilor publice 15

2.2. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice 22

2.2.1. Nivelul cheltuielilor publice 22

2.2.2. Structura cheltuielilor publice 24

2.2.3. Dinamica cheltuielilor publice 26

2.3. Factorii care influenţează cheltuielile publice 30

3. Studiu de caz privind cheltuielile publice în Romania în perioada de tranziţie 32

3.1. Structura economică a cheltuielilor ugetului de stat 32

3.2. Structura funcţională a cheltuielilor bugetului de stat 35

3.3. Evoluţia cheltuielilor bugetului de stat 44

Concluzii 61

Bibliografie 63

Extras din document

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE BUGETUL DE STAT

1.1. Conceptul de buget public naţional şi structura acestuia

1.1.1. Definirea şi rolul bugetului public naţional

Formarea finanţelor este rezultatul unui proces instoric îndelungat şi complex care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comnităţilor umane, apariţia proprietăţii private şi scindarea în clase sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţilor marfă-bani, aparitia statului şi crearea aparaului de constrângere cu scopul de a asigura condiţii pentru acumularea de mijloace băneşti necesare întreţinerii aparatului de stat şi îndeplnirii funcţiilor sale.

Statul a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii când, datorită nivelului forţelor de producţie şi diviziunii sociale a muncii, s-a făcut simţită tot mai mult diferenţa socială şi materială, au apărut clasele sociale, s-a modificat poziţia grupurilor sociale faţă de mijloacele de producţie.

Instituirea forţei publice a determinat scoaterea unui anumit număr de indivizi din procesul de producţie. În plus, pentru a putea să funcţioneze, aparatul de stat (forţa publică) a trebuit să consume o parte din produsul creat de populaţia care desfăşura o activitate productivă.

Odată cu apariţia unei forţe publice – adica a statului – au apărut şi primele elemente de finanţare: impozitele, dările, tributurile, birurile, cheltuielile statului, datoria publică etc.

În condiţiile unei economii monetare slab dezvoltate, cheltuielile statului erau satisfăcute numai în parte pe seama veniturilor în bani, restul fiind acoperite în natură. În toare orânduirile social-economice, finanţele s-au manifestat ca relaţii sociale de natură economică, apărute în procesul repartiţiei produsului social şi mai ales a venitului naţional, în strânsă legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului.

În raport cu orânduirea social-politică în care s-a manifestat, finanţele au avut un anumit conţinut de clasă determinat de condiţiile economice, politice şi sociale, precum şi o anumită sferă de cuprindere.

Bugetul de stat este format din relaţii financiare, prin intermediul cărora au loc constituirea şi repartizarea prin îngrijirea puterii executive şi supus ”Adunării elective”. În baza acestei prevederi constituţionale, prima noastră lege de contabilitate, din anul 1864, reglementează modul de elaborare, adaptare şi executare al bugetului de stat.

Înaintea acestor importante acte juridice privitoare la bugetul de stat, menţionăm ”Regulamentul de Finanţe”, în 29 noiembrie 1860, promulgat de domnitorul Al. I. Cuza. Pentru aplicarea Conventiei, Regulamentul precizează că: ”recentele (veniturile) şi cheltuielile publice ce au a se efectua pentru serviciul fiecărui celui mai important fond bănesc al societăţii – fondul bugetar”. Relaţiile bugetare îşi găsesc expresia în principalul plan financiar al statului, care poartă denumirea de ”buget de stat”.

Cuvântul ”buget” provine din vechea linbă franceză, unde cuvinte ca ”bouge”, ”bougette” desemnau o pungă din piele sau o pungă de bani. Termenul a fost preluat în Anglia o dată cu cuceririle normade şi de acolo s-au răspândit în toată lumea cu semnificaţia lui financiară.

În România termenul de ”buget” apare pentru prima dată în Regulamentele Organice. Astfel, în capitolul 3 din Regulamentul Organic al Moldovei, care se ocupă de finanţele publice, se întâlneşte termenul ”bindge”, dar şi expresia ”închipuirea cheltuielilor anului viitor” (art. 117, Regulamentul Organic).

În evoluţia istorică a relaţilor politice, juridice şi economico-financiare, conţinutul relaţiilor financiare, îndeosebi a relaţiilor bugetare, devine din ce în ce mai complex, corespunzător nivelului de dezvoltare a societăţii romaneşti. În baza Statutului Dezvoltător al Convenţiei de la Paris din anul 1858, ca o confirmare a Unirii Principatelor, prin dulba alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost votată în anul 1864 prima Constituţie română. În această lege fundamentală se vorbeşte despre ”bugetul cheltuielilor şi a recentelor (veniturilor) pregătit în tot anul exerciţiu vor fi autorizate prin legile de finante şi vor forma bugetul general al statului”.

Constituţia Română din anul 1866, în titlul IV, intitulat ”Despre finanţe” reglemantează că ”în fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile şi votează bugetul (art. 113, alin. 1)”. În aliniatul al doilea al aceluiaşi articol se arată că: ”toate veniturile sau cheltuielile statului trebuie trecute în buget şi socoteli”, (contul general de încheiere a exerciţiului bugetar).

Constituţiile Române din 1923 şi din 1938 reproduc textul Constituţiei din 1866 privitor la bugetul de stat. Constituţia Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948 în titlul IV, art. 5, prevede că: ”votarea bugetului de stat, a încheierii exerciţiilor bugetare, fixarea impozitelor şi a modului lor de percepere” sunt de competenţa directă a Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române.

Pe baza acestei importante prevereri constituţionale, a fost votată Legea nr. 3/1949 asupra întocmirii, executării şi încheierii Bugetului General al Republicii Populare Române, prima lege cadru privitoare, în exclusivitate, la bugetul de stat. Prin Legea nr.3/1949 este reglementat ”bugetul general al Republicii Populare Române”, devnit ”buget de stat” (prin art.1 din Legea nr.1/1951) şi componenţa bugetului general al Republicii Populare Române, format din ”Bugetul adminstraţiei de stat” şi ”bugetele administrate de organele locale ale puterii de stat” (art.2). prin această lege s-au pus bazele bugetului de stat unic, specific economiei dirijate, centralizate.

În reglemantare actuală, sistemul bugetar al ţări este organizat într-o concepţie nouă, impusă de economia de piaţă, renunţându-se la formula bugetului unic de stat, derivată din planul naţional unic, instrument al centralismului excesiv, trecându-se la un sistem de trei bugete distincte, elabrate, aprobate şi executate în condiţii de deplină autonomie: bugetul administraţiei locale de stat, bugetul local, şi bugetul asigurărilor sociale de stat (art.1, alin. 1, al legii nr10/1991). Se introduce o noţiune nouă, aceea de buget public naţional, care cuprinde cele trei bugete menţionate, fără a preciza dacă le include şi în mod organic, prin însumare.

Finanţele publice sunt considerate în ţările cu economie de piaţă ca singurul domeniu în care este necesară o activitate planificată de o manieră precisă, pentru a prevedea pe o perioadă determinată –de obicei un an- totalitatea cheltuielilor şi veniturilor statului, înscrise într-un document detaliat, cu caracter obligatoriu, sub denumire de buget.

Preview document

Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 1
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 2
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 3
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 4
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 5
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 6
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 7
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 8
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 9
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 10
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 11
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 12
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 13
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 14
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 15
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 16
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 17
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 18
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 19
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 20
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 21
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 22
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 23
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 24
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 25
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 26
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 27
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 28
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 29
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 30
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 31
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 32
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 33
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 34
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 35
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 36
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 37
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 38
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 39
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 40
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 41
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 42
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 43
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 44
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 45
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 46
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 47
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 48
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 49
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 50
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 51
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 52
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 53
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 54
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 55
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 56
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 57
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 58
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 59
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 60
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 61
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 62
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 63
Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Managementul Cheltuielilor Publice si Eficienta Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Structura Organizatorică a Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman

INTRODUCERE Am ales tema” Structura Organizatorică a Direcţiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală “ deoarece aceasta activitate are importanţa...

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică

1.1.Autonomie şi funcţionalitate la unităţile administrativ – teritoriale Finanţele publice sunt procesele şi relaţiile economice la care...

Managementul Aprovizionării la Michelin România Punct de Lucru Florești

CAPITOLUL I Generalităţi cu privire la Managementul Aprovizionării 1.1. Managementul aprovizionării Managementul aprovizionării reprezintă...

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi...

Auditul Public Extern

CAP. I - Conceptul de audit extern 1.1. Definire Evolutia auditului a fost determinata de dezvoltarea continua a mediului economic, de amploarea...

Ai nevoie de altceva?