Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 21821
Mărime: 329.31KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Introducere

1.1.Aspecte generale privind producţia, transportul si distribuţia energiei electrice.

2. Calitatea energiei electrice si apariţia fenomenului de poluare armonică:

2.1.Calitatea energiei electrice;

2.2.Perturbaţii electromagnetice;

2.3.Scurt istoric al fenomenului de poluare armonică;

2.4.Definiţii privind regimul armonic în sistemul energetic.

3. Parametri regimului deformant si efectele poluării armonice:

3.1.Consideraţii generale;

3.2.Efectele poluării armonice in sistemul electro-energetic;

3.3.Consideraţii generale privind evaluarea regimului reţelei electrice in condiţii de poluare armonică;

3.4.Concluzii.

4. Surse de armonici si evaluarea poluării armonice:

4.1.Perturbaţii de joasă frecvenţă;

4.2.Poluarea cu armonici;

4.3.Surse de armonici in sistemul energetic:

4.3.1.Consumatori industriali;

4.3.2.Surse de armonici si interarmonici în reţelele de joasă tensiune;

4.4.Măsurarea armonicilor.

5. Soluţii clasice pentru reducerea poluării armonice:

5.1.Reducerea curenţilor armonici generaţi in sistem;

5.2.Limitarea zonei parcursă de curenţii armonici;

5.3.Modificarea raspunsului în frecvenţa al sistemului energetic;

5.4.Filtre de armonici.

6. Mijloace moderne pentru compensarea poluării armonice:

6.1.Convertoare statice cu absorbţie sinusoidală;

6.2.Filtrarea activă.

7. Poluarea electromagnetică a mediului:

7.1.Compatibilitatea electromagnetica a aparatelor de automatizare;

7.2.Influenţa câmpului electromagnetic asupra organismului uman.

8. Studiu de piaţă;

9. Bibliografie.

Extras din document

Capitolul 1

Introducere

1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice.

Energia electrica este produsă în centrale electrice, care reprezintă un complex de instalaţii care transforma o formă primara de energie in energie electrica. Procesul de transformare a energiei primare in energie electrică este realizat de urmatoarele tipuri de centrale:

-Centrale termoelectrice ;

-Centrale hidroelectrice ;

-Centrale nuclearo-electrice.

Centralele termoelectrice folosesc ca energie chimica primara combustibil gazos (gaze naturale), carbune sau combustibil lichid (pacura). Aceste centrale sunt formate din turbine care transformă energia chimica în agent termic (abur) punând in mişcare generatoarele electrice ce produc energia electrica la o tensiune de 6 Kv. Dupa felul energiei livrate, centralele termoelectrice se clasifica in doua categorii:

-centrale termoelectrice cu condensaţie – produc numai energie electrica si termica

-centrale electrice de termoficare – cu producere combinata de energie termica

Dupa tipul motorului termic distingem urmatoarele tipuri de centrale:

-centrale termoeletrice cu turbine cu abur;

-centrale termoelectrice cu turbine cu gaz ;

-centrale termoelectrice cu motoare cu ardere internă.

Centralele hidroelectrice folosesc ca sursă primară energia hidraulică potentială şi cinetică a caderilor de apă naturală sau artificială pentru producerea energiei electrice. Curentul de apă acţionează turbina hidraulică care la rândul ei acţionează generatorul electric producator de energie electrica.

Centralele hidroelectrice se clasifica din punct de vedere al schemelor de amenajare in:

-centrale hidroelectrice fără acumulare – construite pe cursul apei cu debite mari;

-instalatii hidroelectrice cu acumulare – instalate in derivaţie cu cursul natural al apei;

Centralele nuclearo-electrice folosesc ca sursă primara de energie, energia degajată, ca sursă de caldura, în reacţiile de fisiune nucleară care au loc in reactoarele nucleare. În reactoarele nucleare se folosesc drept combustibili urmatoarele materiale: uraniu natural, uraniu imbogatit.

Energia electrică produsa de generatoarele din centralele enumerate mai sus la o tensiune de 6 Kv este transmisa in staţiile de transformare care o ridică la o tensiune de transport de 220 – 400 Kv. Transportul energiei electrice de la un punct la celalalt se face cu ajutorul reţelelor electrice.

Staţiile electrice de transformare cuprind ansambluri de instalaţii electrice care indeplinesc urmatoarele funcţii:

-modifică parametrii puterii electrice, corespunzator condiţiilor de transport si utilizare a energiei electrice;

-conectează doua sau mai multe surse de energie electrica ;

-conectează doua sau mai multe linii electrice de alimentare.

Staţiile electrice de transformare sunt de doua tipuri:

-staţii electrice ridicătoare de tensiune – care se ansambleaza in incinta centralelor şi ridica tensiunea de la 6 Kv la 220 – 400 Kv .

Preview document

Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 1
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 2
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 3
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 4
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 5
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 6
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 7
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 8
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 9
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 10
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 11
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 12
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 13
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 14
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 15
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 16
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 17
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 18
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 19
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 20
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 21
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 22
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 23
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 24
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 25
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 26
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 27
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 28
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 29
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 30
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 31
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 32
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 33
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 34
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 35
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 36
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 37
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 38
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 39
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 40
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 41
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 42
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 43
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 44
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 45
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 46
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 47
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 48
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 49
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 50
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 51
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 52
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 53
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 54
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 55
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 56
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 57
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 58
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 59
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 60
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 61
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 62
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 63
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 64
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 65
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 66
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 67
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 68
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 69
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 70
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 71
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 72
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 73
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 74
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 75
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 76
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 77
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 78
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 79
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 80
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 81
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 82
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 83
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 84
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 85
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 86
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 87
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 88
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 89
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 90
Managementul compensării poluării armonice în sistemele de alimentare cu energie electrică - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica.doc
  • Cuprins.doc
  • Bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?