Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 91 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Management, Ecologie, Electronica, Electrotehnica

Cuprins

1. Introducere
1.1.Aspecte generale privind producţia, transportul si distribuţia energiei electrice.
2. Calitatea energiei electrice si apariţia fenomenului de poluare armonică:
2.1.Calitatea energiei electrice;
2.2.Perturbaţii electromagnetice;
2.3.Scurt istoric al fenomenului de poluare armonică;
2.4.Definiţii privind regimul armonic în sistemul energetic.
3. Parametri regimului deformant si efectele poluării armonice:
3.1.Consideraţii generale;
3.2.Efectele poluării armonice in sistemul electro-energetic;
3.3.Consideraţii generale privind evaluarea regimului reţelei electrice in condiţii de poluare armonică;
3.4.Concluzii.
4. Surse de armonici si evaluarea poluării armonice:
4.1.Perturbaţii de joasă frecvenţă;
4.2.Poluarea cu armonici;
4.3.Surse de armonici in sistemul energetic:
4.3.1.Consumatori industriali;
4.3.2.Surse de armonici si interarmonici în reţelele de joasă tensiune;
4.4.Măsurarea armonicilor.
5. Soluţii clasice pentru reducerea poluării armonice:
5.1.Reducerea curenţilor armonici generaţi in sistem;
5.2.Limitarea zonei parcursă de curenţii armonici;
5.3.Modificarea raspunsului în frecvenţa al sistemului energetic;
5.4.Filtre de armonici.
6. Mijloace moderne pentru compensarea poluării armonice:
6.1.Convertoare statice cu absorbţie sinusoidală;
6.2.Filtrarea activă.
7. Poluarea electromagnetică a mediului:
7.1.Compatibilitatea electromagnetica a aparatelor de automatizare;
7.2.Influenţa câmpului electromagnetic asupra organismului uman.
8. Studiu de piaţă;
9. Bibliografie.

Extras din document

Capitolul 1

Introducere

1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice.

Energia electrica este produsă în centrale electrice, care reprezintă un complex de instalaţii care transforma o formă primara de energie in energie electrica. Procesul de transformare a energiei primare in energie electrică este realizat de urmatoarele tipuri de centrale:

-Centrale termoelectrice ;

-Centrale hidroelectrice ;

-Centrale nuclearo-electrice.

Centralele termoelectrice folosesc ca energie chimica primara combustibil gazos (gaze naturale), carbune sau combustibil lichid (pacura). Aceste centrale sunt formate din turbine care transformă energia chimica în agent termic (abur) punând in mişcare generatoarele electrice ce produc energia electrica la o tensiune de 6 Kv. Dupa felul energiei livrate, centralele termoelectrice se clasifica in doua categorii:

-centrale termoelectrice cu condensaţie – produc numai energie electrica si termica

-centrale electrice de termoficare – cu producere combinata de energie termica

Dupa tipul motorului termic distingem urmatoarele tipuri de centrale:

-centrale termoeletrice cu turbine cu abur;

-centrale termoelectrice cu turbine cu gaz ;

-centrale termoelectrice cu motoare cu ardere internă.

Centralele hidroelectrice folosesc ca sursă primară energia hidraulică potentială şi cinetică a caderilor de apă naturală sau artificială pentru producerea energiei electrice. Curentul de apă acţionează turbina hidraulică care la rândul ei acţionează generatorul electric producator de energie electrica.

Centralele hidroelectrice se clasifica din punct de vedere al schemelor de amenajare in:

-centrale hidroelectrice fără acumulare – construite pe cursul apei cu debite mari;

-instalatii hidroelectrice cu acumulare – instalate in derivaţie cu cursul natural al apei;

Centralele nuclearo-electrice folosesc ca sursă primara de energie, energia degajată, ca sursă de caldura, în reacţiile de fisiune nucleară care au loc in reactoarele nucleare. În reactoarele nucleare se folosesc drept combustibili urmatoarele materiale: uraniu natural, uraniu imbogatit.

Energia electrică produsa de generatoarele din centralele enumerate mai sus la o tensiune de 6 Kv este transmisa in staţiile de transformare care o ridică la o tensiune de transport de 220 – 400 Kv. Transportul energiei electrice de la un punct la celalalt se face cu ajutorul reţelelor electrice.

Staţiile electrice de transformare cuprind ansambluri de instalaţii electrice care indeplinesc urmatoarele funcţii:

-modifică parametrii puterii electrice, corespunzator condiţiilor de transport si utilizare a energiei electrice;

-conectează doua sau mai multe surse de energie electrica ;

-conectează doua sau mai multe linii electrice de alimentare.

Staţiile electrice de transformare sunt de doua tipuri:

-staţii electrice ridicătoare de tensiune – care se ansambleaza in incinta centralelor şi ridica tensiunea de la 6 Kv la 220 – 400 Kv .

Fisiere in arhiva (3):

  • Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica.doc
  • Cuprins.doc
  • Bibliografie.doc