Managementul Constituirii unei Societati Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Constituirii unei Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mitea Neluta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE.pag.3
I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE
I.1.Noţiunea de societate comercială.pag.4
I.2.Tipuri de societăţi comerciale.pag.4
I.2.1.Societatea în nume colectiv ( S.N.C.).pag.5
I.2.2 Societatea în comandită simplă ( S.C.S.).pag.5
I.2.3.Societatea pe acţiuni (S.A.) .pag.6
I.2.4.Societatea în comandită pe acţiuni ( S.C.A.).pag.6
I.2.5.Societatea cu răspundere limitată ( S.R.L.).pag.6
II.ETAPELE CONSTITUIRII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
II.1.Stabilirea sediului, denumirii şi emblemei societăţii.pag.7
II.2.Redactarea actului constitutiv.pag.8
II.3.Deschiderea contului provizoriu al societăţii la bancă.pag.9
II.4.Capitalul social al firmei şi plata taxelor judiciare.pag.9
II.5 Întocmirea dosarului pentru înfiinţarea societăţii şi depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerţului.pag.11
II.6 Autorizarea activităţii.pag.12
II.7 Publicitatea societăţii.pag.13
II.8. Deschiderea contului permanent al societăţii comerciale la bancă şi întocmirea ştampilelor, parafelor şi sigiliilor.pag.13
III. INREGISTRAREA OPERAŢIILOR GENERATE DE ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII S.C. CONSTRUCT INVEST S.R.L.pag.14
CONCLUZII.pag.18
BIBLIOGRAFIE.pag.19
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii înteleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate.

Societatea comercială este, în esenţă, un contract şi, de asemenea, o persoană juridică.

La baza constituirii oricărei societăţi comerciale se află voinţa asociaţilor, manifestată în condiţiile legii. Asociaţii se înteleg să pună în comun anumite bunuri, să desfaşoare o activitate comercială şi să împartă beneficiile. Fundamentul societăţii comerciale îl reprezintă actul constitutiv.

Societatea comercială dobandeşte personalitate juridică prin îndeplinirea unor formalitaţi cerute de lege.

Aceste formalităţi se întemeiază, după caz pe contractul de societate sau pe contractul de socitate şi statutul societăţii sau contract de societate.

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE

I.1.NOŢIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALĂ

Societatea comercială, entitate de natură contractuală, bazată pe asocierea liberă a membrilor ei, are o istorie de mii de ani.

În epoca actuală, societatea comercială reprezintă cea mai însemnată categorie de persoane juridice din economia mondială.

Din punct de vedere contractual, societatea comercială este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane - denumite asociaţi – se înteleg să pună în comun anumite valori pentru a desfăşura împreună o activitate profitabilă şi să împartă între ei eventualul profit.

Din punct de vedere organizaţional, societatea comercială este o entitate cu personalitate juridică, subiect de drept, constituită în vederea exercitarii de fapte de comert.

Din punct de vedere instituţional, societatea comercială este un ansamblu de norme juridice care reglementează constituirea, funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea unei astfel de entităţi. Aceste norme sunt grupate în marea lor majoritate în Legea societăţilor comerciale, care reprezintă astfel sediul principal al materiei.

I.2. TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE

Prin art. 2 din Legea 31/1990 se stabilesc 5 forme de organizare a societăţilor comerciale romaneşti şi anume:

1. Societatea în nume colectiv

2. Societate în comandită simplă

3. Societate pe acţiuni

4. Societatea în comandită pe acţiuni

5. Societatea cu răspundere limitată

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Constituirii unei Societati Comerciale.doc

Bibliografie

1. Anghelache Gheorghe, Cartea societăţilor comerciale, Editura Tribuna economică, Bucureşti, 2000;
2. Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Camelia Stoica, Drept comercial , Editura Universitară, Bucureşti, 2004;
3. Mihai Ristea , Contabilitate financiară, Editura universitară, 2005;
4. Mitea Neluţa, Contabilitate Financiară, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2008;
***Legea 31/1990 republicată;
*** Drept civil şi comercial note de curs
*** www.referate.ro
*** www.regie live.ro

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” - CONSTANŢA MASTER : MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR SEM I