Managementul Costurilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3661
Mărime: 99.65KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Introducere în managementul costurilor: – pag. 3

1.1. Definiție – pag. 3

1.2. Funcţiile sistemului managerial al costurilor – pag.3-4

1.3. Factori determinanți pentru managementul costurilor – pag.4-5

1.4. Principiile managementului costurilor – pag.5

1.5. Noţiunea de cost – cheltuială – pag.5-6

2. Categorii de costuri – pag.6

2.1. Costurile directe – pag.6-7

2.2. Costurile indirecte – pag.7

2.3. Alte categorii de costuri – pag.7-9

3. Planificarea resurselor – pag.9

4. Estimarea costurilor – pag.9-11

5. Bugetul proiectului – pag.11-12

6. Încheiere – pag.12

7. Anexe – pag.13

8. Bibliobrafie – pag.14

Extras din document

1. Introducere în managementul costurilor

Una din etapele elaborarii proiectului este calculaţia costurilor, prin care se stabileşte costul asociat fiecarei resurse, necesarul de resurse materiale, de oameni şi echipamente pentru executarea proiectului şi pe această bază preţul sau valoarea ofertei proiectului.

Costul este unul dintre indicatorii sintetici cei mai importanţi care caracterizează activitatea economică şi are un rol hotărâtor în asigurarea eficienţei şi competitivităţii organizaţiilor. În acelaşi timp costul este un element important în fundamentarea deciziei de acceptare sau respingere a unui proiect.

1.1. DEFINIŢIE:

Managementul costurilor reprezintă un sistem managerial cu instrumente şi metode specifice ce asigură planificarea, evidenţa, controlul şi monitorizarea, analiza şi sistematizarea informaţiei despre costuri, luarea deciziilor în privinţa comportamentului costurilor şi punerii lor în corespundere cu scopurile de afaceri ale întreprinderii.

1.2. Funcţiile sistemului managerial al costurilor sunt următoarele:

-Planificarea unităţilor pe unităţi de cost (produse, servicii, clienţi etc.);

-Evidenţa cheltuielilor şi a costurilor pe unităţi de cost;

-Controlul şi monitorizarea cheltuielilor şi a costurilor;

-Comunicarea informaţiei despre costuri la toate nivelele manageriale;

-Pregătirea informaţiei pentru luarea deciziilor manageriale în privinţa costurilor şi cheltuielilor;

-Elaborarea măsurilor de punere în corespundere a costurilor şi cheltuielilor cu scopurile de afaceri ale organizaţiei.

Funcţia de planificare a sistemului de management al costurilor are obiectivul de a anticipa necesităţile viitoare ale organizaţiei cu privire la aprovizionarea cu resursele necesare in scopul elaborării bugetelor de costuri şi cheltuieli în baza funcţiilor întreprinderii, proceselor, activităţilor, produselor etc. Această funţie presupune corelarea bugetelor cu întregul proces managerial, care decide asupra politicii cu privire la preţuri, pieţe şi clienţi.

Evidenţa are scopul de a urmari şi înregistra cheltuielile şi costurile, compararea indicatorilor planificaţi cu cei efectiv realizaţi, identificarea abaterilor şi exercitarea unor acţiuni de corectare în scopul micşorării acestor abateri.

Comunicarea se exercită ca funcție managerială a costurilor prin organizarea unei comunicaţii efective la toate nivelele manageriale. Informaţia despre costuri trebuie să asiste şi cooperarea dintre managerii diferitelor nivele şi unităţi organizatorice ale companiei, în scopul realizării sarcinilor bugetate.

Pregătirea informaţiei pentru scopuri manageriale necesită elaborarea tablourilor de bord în dependenţă de sarcinile trasate fiecărui manager. Această funcţie trebuie realizată în concordanţă cu funcţiile precedente. Fiecare manager trebuie să-şi realizeze sarcinile în dependenţă cu responsabilitatea acordată conform postului ocupat. Implementarea unui program informaţional managerial va permite completarea acestor tabele de bord.

Elaborarea măsurilor de punere în corespundere costurilor şi cheltuielilor cu scopurile de afaceri ale întreprinderii este o funcţie corelată cu definirea corectă a reponsabilităţilor fiecărui manager, definirea limitelor de autoritate şi motivarea atingerii performanţelor planificate.

Preview document

Managementul Costurilor - Pagina 1
Managementul Costurilor - Pagina 2
Managementul Costurilor - Pagina 3
Managementul Costurilor - Pagina 4
Managementul Costurilor - Pagina 5
Managementul Costurilor - Pagina 6
Managementul Costurilor - Pagina 7
Managementul Costurilor - Pagina 8
Managementul Costurilor - Pagina 9
Managementul Costurilor - Pagina 10
Managementul Costurilor - Pagina 11
Managementul Costurilor - Pagina 12
Managementul Costurilor - Pagina 13
Managementul Costurilor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Managementul Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Calculatia Costurilor din Cadrul Firmei S.C. Terapia S.A.

CAP. I. PARTICULARITATILE TEHNOLOGICE SI ORGANIZATORICE ALE PRODUCTIEI ASUPRA ORGANIZARII EVIDENTEI CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE SI A CALCULATIEI...

Managementul Financiar - Obiect, Rol, Functii si Importanta in Organizatiile Moderne

CAP 1: COMPONENTELE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI Managementul reprezinta un process constient de conducere si coordonare a actiunilor si...

Managementul prin Costuri la SC Docex-Prod SRL

INTRODUCERE O caracteristica a economiei de piata este situarea firmelor în prim-planul activitatii economice pornind de la premisa ca daca sunt...

Înființare firmă

1.Infiintare firma de la zero ,,S.C. OMARPROD S.R.L.” 1.1 Motivatia de a deveni antreprenor. Antreprenorii reprezintă motorul sistemului...

Managementul Costurilor Materiale

Introducere Am ales acest proiect managementul costurilor materiale deoarece costul producţiei este o categorie economică de importanţă deosebită...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Industrial

Istoria dezvoltarii socio-economice a societatii umane evidentiaza importanta pe care o au organizatiile, indiferent de tipul lor, pentru...

Managementul Costurilor

1. MANAGEMENTULUI COSTURILOR – ELEMENTE INTRODUCTIVE Obiectivele acestui capitol introductiv sunt: - Descrierea noţiunii şi structurii sistemului...

Te-ar putea interesa și

Posibilitati de Perfectionare a Calculatiei Costurilor pe Exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Formarea prețurilor în construcții - montaj

1.Întroducere. În şirul de probleme al lumii contemporane,se înscrie şi problema ingineriei de cost în construcţii. Pentru a face faţă acestor...

Managementul prin Costuri la SC Docex-Prod SRL

INTRODUCERE O caracteristica a economiei de piata este situarea firmelor în prim-planul activitatii economice pornind de la premisa ca daca sunt...

Managementul și Controlul Informațional al Costurilor

INTRODUCERE În mod tradiţional, contabilitatea internă (de gestiune) a avut ca principal scop determinarea costului produselor, serviciilor,...

Managementul Costurilor Materiale

Introducere Am ales acest proiect managementul costurilor materiale deoarece costul producţiei este o categorie economică de importanţă deosebită...

Managementul Costurilor în Proiecte

Managementul costurilor Reprezintă un sistem managerial cu instrumente şi metode specifice ce asigură planificarea, evidenţa, controlul şi...

Ai nevoie de altceva?