Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 55089
Mărime: 820.35KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Alecu Ioan Nicolae
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ SPECIALIZAREA: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Cuprins

Raport preliminar: Raport suplimentar

Anexe:

1. Proiect de Metodologie pentru Elaborarea Curriculumului în învăţământul profesional şi tehnic în România

2. Metodologia dezvoltării profesionale a personalului

1.1 Metodologia invatarii centrate pe elev

1.2 Formarea in vederea colaborării cu intreprinderile

3. Abordări în procesul de planificare pentru IPT

4. Asigurarea Calităţii în sistemul Învăţământului Profesional şi Tehnic

Extras din document

Introducere

Orice activitate in cadrul unei societǎţi comerciale nu poate fi demaratǎ, derulatǎ şi controlatǎ decât plecând de la informaţie. Modalitatea de gestionare a acesteia cu mijloace informative reprezintǎ o condiţie esenţialǎ a unui management modern şi eficient.

În condiţiile economiei de piaţǎ, sistemul informaţional financiar – contabil capǎtǎ o informaţie sporitǎ, influenţǎnd substanţial mǎrimea valorii nou create de întreprindere.

Este firesc ca intre diferiţii parteneri (antreprenori, manageri, bancheri, etc.) ai vieţii economice sǎ existe conflicte de interese şi de informaţii. Teoriile recente cautǎ sǎ gǎseasca soluţii la aceste conflicte, prin negocierea contractelor între parteneri, de o manierǎ prin care sǎ se acopere, în cea mai mare parte, incertitudinea şi riscurile aferente.

In acest context, preocuparea conducerii este ca, prin informaţie, sǎ reducǎ incertitudinea şi riscurile. Sub aceastǎ nouǎ perspectivǎ sunt analizate atât sursele tradiţionale de informaţii cât şi cele moderne; este vorba de evidenţa contabilǎ (cu accent pe principiul prudenţei), auditul juridic şi financiar – contabil, rating-ul sau analiza performanţei prin metoda scorurilor, analiza graficǎ, etc. În baza acestor informaţii micro şi macroeconomice se elibereazǎ previziuni asupra rentabilitǎţii agenţilor economici, precum şi analize ale diferitelor categorii de risc.

Din punct de vedere al procesului de decizie, problema oricǎrui agent economic constǎ in a da transformǎrii resurselor direcţia, orientarea, care permite cel mai bine atingerea obiectivelor. În cadrul unei firme se pot defini trei categorii de decizii: strategice, administrative şi operaţionale, fiecare tip fiind legat de un aspect diferit al transformǎrii resurselor, care caracterizeazǎ activitatea agentului economic.

Teoria financiara identificǎ drept obiective generale ale agentului economic profitul, creşterea economicǎ, flexibilitatea. Criteriile de mǎsurare a atingerii acestor scopuri şi obiective sunt fie mǎrimi absolute, precum fondul de rulment, trezoreria netǎ, cifra de afaceri, capacitatea de autofinanţare, marja asupra cheltuielilor variabile, fie mǎrimi relative, precum rata indatorǎrii (levierul), rata rentabilitǎţii, etc.

Punctul de plecare in revizuirea periodicǎ a obiectivelor din politica generalǎ este analiza stǎrii economico-financiare a societǎţii respective la anumite momente.

Capitolul I : Agroturismul - o provocare pentru mileniul III

1.1 Referinţe teoretice

1.1.1 Conceptul de management

Managementul în turism reprezintă arta sau ştiiţa organizării şi conducerii eficace a agenţiei de turism, în vederea realizării obiectivelor comerciale. El cuprinde următoarele sectoare:

- Management organizaţional;

- Management strategic;

- Managementul marketingului;

- Managementul resurselor;

- Managementul comunicării;

- Managementul calităţii.

Etimologic, cuvântul management îşi are originea în limba latină, provenind de la „manus” şi desemnează „strunirea cailor ce trag la o căruţă cu ajutorul hăţurilor”, apoi, prin intermediul cuvântului “manage”, a intrat în limba engleză ca verb „to manage”, căpătând semnificaţia de a pregăti, a administra, a rezolva, a duce ceva la bun sfârşit, a manevra.

Noţiunea de management are o triplă semnificaţie:

- PROCES (activitate) – procesele de management au în componenţa lor funcţiile sau atributele conducerii, reprezentate de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare;

- ŞTIINŢĂ;

- TOTALITATEA PERSOANELOR ŞI ORGANELOR CARE CONDUC O ORGANIZAŢIE;

De-a lungul timpului, au fost formulate mai multe definiţii ale procesului de management, astfel:

F.W.TAYLOR, a văzut în activitatea de conducere a organizaţiei “arta de şti precis ce trebuie făcut, cât mai bine şi mai ieftin”.

HENRI FAYOL, a arătat că ‘’a conduce înseamnă a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla‘’, precizând astfel şi atributele conducerii.

PETER F. DRUCKER, afirma: “Necestăţile marilor organizaţii trebuie satisfăcute de oameni obişnuiţi capabili de performanţe neobişnuite”.

Definiţia cea mai curentă în SUA este: “to have things done through others”. În acest enunţ se poate pune accent pe prima parte: obiective, conducere, profit, sau pe a doua parte: comunicare, formare, motivare.

Organizaţiile cu diferite structuri, funcţionând în diferite medii, trebuie să fie conduse. Câtă vreme va exista, managementul trebuie să răspundă la întrebarea „cum trebuie să conduci mai bine?”.

Managementul reflectă spiritul de bază al epocii moderne ale cărui rădăcini pot fi generate de natura sistemului economic modern, de natura mediului modern de afaceri în care se regăsesc atât resursele umane cât şi cele materiale. Managementul reprezintă acel concept în care se creează posibilitatea de a controla existenţa umană, printr-o riguroasă şi sistematică organizare a resurselor economice.

Conceptul de management poate fi înţeles ca fiind un proces de gestionare a activităţilor unei companii, organizaţii sau o structură organizată a unor persoane (directori, manageri) care efcetuează operaţiunile procesului de gestionare.

Conceptul de management mai poate fi înţeles şi ca ştiinţă socio-economică care abordează din punct de vedere al teoriei acest proces de gestionare al activităţilor companiilor (instituţiilor, firmelor, organizaţiilor).

Conceptul de management defineşte de fapt o instituţie a cărei responsabilitate se extinde în afara companiei în care este aplicat, devenind una publică care generează întreaga etică a acestuia. Această responsabilitate publică va sta la baza succesului companiei în piaţă, în sistemul economic, va sta la baza viitorului sistem economic şi social în care activează.

Managementul nu poate activa decât în strânsă interdependenţă cu evoluţia pieţei forţei de muncă din mediul economic în care funcţionează, în funcţie de factorii demografici, de vârstă, de sex, de tradiţii, obiceiuri, ocupaţii. El trebuie să se adapteze şi în funcţie de dispersia geografică ca extindere a mediului de afaceri, al organizaţiilor, care este din ce în ce mai dinamică în ultimele decenii, unele companii extinzându-şi mediul de afaceri pe tot Globul (lanţurile hoteliere).

1.1.2 Conceptul de turism rural si agroturism

În prezent Europa se confruntă cu numeroase probleme, dintre care pot fi enumerate doar câteva legate de aria turismului rural: asigurarea unei dezvoltări regionale armonioase, dificultatea de realizare a echilibrului între dezvoltarea economică şi protecţia mediului, elaborarea unei politici rurale care să depăşească cadrul politicii agricole şi care să cuprindă toate problemele zonelor rurale.

Prin urmare, în actuala etapă, agricultura nu se poate limita numai la asigurarea alimentaţiei unei populaţii din ce în ce mai numeroase şi urbanizate, ci trebuie să contribuie la întreţinerea unui mediu rural, care reprezintă un suport indispensabil pentru turismul rural. Astfel, nu există rural fără agricultură şi nici turism durabil într-un mediu degradat.

Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru refacerea în mediul rural a început să crească începând cu secolul al XIX-lea, ca un răspuns la stressul datorat urbanismului şi industrializării tot mai mari. Important este că turismul rural din epoca noastră este diferit dacă ne referim numai la numărul de turişti implicaţi care a crescut semnificativ şi turismul care s-a dezvoltat în toate tipurile de localităţi rurale, fără a fi limitat la arii de o excepţională frumuseţe.

Preview document

Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 1
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 2
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 3
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 4
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 5
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 6
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 7
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 8
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 9
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 10
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 11
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 12
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 13
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 14
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 15
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 16
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 17
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 18
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 19
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 20
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 21
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 22
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 23
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 24
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 25
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 26
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 27
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 28
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 29
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 30
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 31
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 32
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 33
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 34
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 35
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 36
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 37
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 38
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 39
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 40
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 41
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 42
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 43
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 44
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 45
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 46
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 47
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 48
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 49
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 50
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 51
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 52
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 53
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 54
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 55
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 56
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 57
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 58
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 59
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 60
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 61
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 62
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 63
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 64
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 65
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 66
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 67
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 68
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 69
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 70
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 71
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 72
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 73
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 74
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 75
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 76
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 77
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 78
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 79
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 80
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 81
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 82
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 83
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 84
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 85
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 86
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 87
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 88
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 89
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 90
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 91
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 92
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 93
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 94
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 95
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 96
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 97
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 98
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 99
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 100
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 101
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 102
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 103
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 104
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 105
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 106
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 107
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 108
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 109
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 110
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 111
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 112
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 113
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 114
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 115
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 116
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 117
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 118
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 119
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 120
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 121
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 122
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 123
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 124
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 125
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 126
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 127
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 128
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 129
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 130
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 131
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 132
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 133
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 134
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 135
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 136
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 137
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 138
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 139
Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Capitolul V.doc
  • Capitolul IV.doc
  • CUPRINS.doc
  • INTRODUCERE.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul proiectelor - fisă tip de proiect

ARIA TEMATICA: - programul operaţional regional - axa prioritară 5.Dezvoltare durabila si promovarea turismului - domeniul de intervenţie 5.2...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul turismului - agenția de turism Royal Tour

Cap. 1 Prezentarea agentiei de turism Royal Tour Agentia de turism Royal Tour apartine SC Vural SRL din Iasi, firma cu capital privat înfiintata...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?