Managementul Dezvoltarii Firmei privind Cresterea Competitivitatii la SNTFM C.F.R. Marfa SA

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Dezvoltarii Firmei privind Cresterea Competitivitatii la SNTFM C.F.R. Marfa SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Camelia Stefanescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I: ELEMENTE DE TEORIE 4
1.1. DEFINIŢII ALE CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 4
1.2. OBIECTIVELE FIRMEI 5
1.3. CONCEPTUL DE STRATEGIE 6
CAPITOLUL II: ANALIZA SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ ,,CFR MARFĂ “-S.A 7
2.1. PREZENTAREA COMPANIEI 7
2.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 9
2.2.1. Analiza clienţilor 9
2.2.2. Analiza mediului concurenţial 10
2.2.3.Analiza furnizorilor 11
2.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN. 11
2.3.1. Structura organizatorică. 11
2.3.2. Structura resurselor umane. 12
2.4.CONCLUZIILE ANALIZEI 12
CAPITOLUL III: ANALIZA STRATEGIILOR MANAGERIALE LA COMPANIA ,,C.F.R. MARFĂ” S.A 15
3.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A CĂILOR FERATE 15
3.1.1. Importanţa siguranţei transportului în definirea strategiei 15
3.1.2. Strategia firmei 16
3. 2. ANALIZA STRATEGIEI DE PERSONAL 17
3.3. ANALIZA STRATEGIEI DE INVESTIŢII 19
3.4. ANALIZA STRATEGIEI TARIFARE 20
CAPITOLUL IV: OPTIMIZAREA PLANULUI DE FORMARE A TRENURILOR DE MARFĂ 22
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 25
BIBLIOGRAFIE 28
ANEXA 1 29
ANEXA 2 30

Extras din document

INTRODUCERE

În vederea dezvoltării activităţii economice, în condiţiile se sporire a eficienţei utilizării factorilor de producţie, se impune analiza eficienţei activităţii de transport comparativ cu activitatea de transport a celorlalţi operatori de transport. Activitatea de transport este influenţată de fenomenele de piaţă. Economia de piaţă comportă principiul concurenţial de funcţionare, bazat pe libera alegere a utilizatorilor şi libera iniţiativă a transportatorilor.

Trecerea la economia de piaţă şi restructurarea economiei româneşti trebuie să se realizeze prin respectarea principiilor de eficienţă. Dezvoltarea economiei potrivit exigenţelor ce se manifestă pe plan mondial, depinde de sporirea eficienţei în toate domeniile de activitate şi mai ales îmbunătăţirea laturilor calitative ale acestora.

Ipoteza de la care am plecat în cercetare se referă la faptul că, în situaţia în care graficul de transport este optmizat se obţin rezultate net superioare în ceea ce priveşte satisfacţia clienţilor, a regularităţii transportului precum şi rapiditatea transportului bazat pe punctualitate şi pe termene sigure de transport.

Considerentele de la care am pornit sunt următoarele:

- O firmă de transport creează valoare pe piaţă, deoarece ea este preocupată de satisfacerea anumitor nevoi ale clienţilor;

Evaluările efectuate la nivel internaţional arată că transportul pe calea ferată nu este numai unul dintre cele mai sigure şi cu cele mai mici influenţe negative asupra mediului înconjurător, dar va devenii în curând cel mai fiabil şi poate cel mai ieftin. Lucrarea este structurată în patru capitole:

- Capitolul I , cuprinde elemente de teorie referitoare la tema aleasă ;

- Capitolul II, cuprinde aspecte de prezentare şi descriere ale Companiei C.F.R. Marfă S.A;

- Capitolele III şi IV reprezintă partea practică a lucrării şi cuprinde analiza strategiilor manageriale aplicabile la Compania C.F.R Marfă S.A precum şi măsurile de eficientizare a activităţii de transport feroviar.

Obiectivele cercetarii;

- Clarificarea conceptelor de management, strategie, şi management strategic

- Ridicarea şi menţinerea sistemului de transport între principalele centre economice şi demografice la standarde tehnice şi la nivelul de servicii corespunzătoare cererii preconizate;

- Îmbunătăţirea serviciilor de transport printr-o cooperare strânsă şi gestionare comună a echipamentelor şi a materialelor;

- Prefigurarea evoluţiei activităţii de transport feroviar de marfă.

Consider necesar a se analiza prezentul şi viitorul activităţii de transport feroviar de marfă şi asta deoarece problemele care apar atât în ceea ce priveşte prezentul dar mai ales viitorul, sunt variate, necesită o gândire sănătoasă şi raţională şi de asemenea implică aplicarea managementului în cel mai eficient mod.

Sectorul transporturilor a fost întotdeauna un domeniu special al cercetării deoarece se află la intersecţia dintre economia privată şi cea publică.

La informarea şi documentarea în cercetarea managementului dezvoltării Companiei C.F.R. Marfă S.A s-a folosit ca instrumentar metodologic de analiză , metoda observaţiei pe tot parcursul cercetării.

Metoda observaţiei este o metodă sistematică şi analitică având avantajul înregistrării comportamentului fenomenelor în momentul desfasurarii lor, în conditiile sale naturale de manifestare. Această metodă este o cale ordonată şi precisă, un sistem de cunoaştere, de investigare şi de transformare a realităţii prin care se ajunge la un rezultat. Metoda observaţiei este calea de căutare a unor noi cunoştinţe în domeniul studiat.

Repetabilitatea si verificarea continua sunt conditii de baza ale observatiei stiintifice.

CAPITOLUL I: Elemente de teorie

1.1. Definiţii ale conceptului de management

Apariţia şi dezvoltarea managementului ca ştiinţă a conducerii sunt legate din punct de vedere istoric de o multitudine de fenomene, dintre care un loc principal îl ocupă:

- separarea utilizării capitalului de proprietate asupra acestuia care a determinat creşterea rolului specialiştilor în conducerea activităţii economico-socială;

- concentrarea şi centralizarea producţiei; revoluţia tehnico-ştiinţifică; extinderea specializării şi cooperării în producţie , atât pe plan intern cât şi internaţional.

De altfel, abordarea managementului ca ştiinţă este atribuită lui Frederick W. Taylor , a cărui contribuţie a constat în sintetizarea şi publicarea unor idei originale referitoare la conducere, dar mai ales la dezvoltarea acestor idei prin transformarea unor generalităţi în instrumente practice de conducere care au devenit aplicabile în întreprinderi din S.U.A.

Esenţa managementului strategic constă în capacitatea conducerii întreprinderii de a sesiza momentul când strategia stabilită a devenit inadecvată mediului determinant al acţiunilor sale, care s-a schimbat între timp, precum şi în capacitatea de căutare continuă a sigurării concordanţei logice a strategiei urmate cu configuraţia reală a factorilor ce o determină. De aici rezultă şi avantajele practicării managementului strategic:

A. Oferă un cadru unitar de acţiune la toate nivelurile de conducere şi mai ales la cele cu rol determinant în orientarea activităţii;

B. Produce adevărate revoluţii conceptuale, atitudinale şi acţionale în rândul managerilor, realizarea acestor mutaţii dovedindu-se mai benefică pentru firmă decât strategiile definite; Implică în mod responsabil diferitele niveluri de conducere din cadrul firmei în realizarea acestui proces;

Previziunea –anticiparea viitorului firmei, este parte a managementului strategic, care vine ca un răspuns la creşterea gradului de incertitudine, a riscului si a complexităţii mediului în care operează firma. Întreaga strategie a firmei se leagă de anticiparea viitorului. Orice firmă operează într-un mediu tridimensional: mediul intern , mediul extern, apropiat şi mediul extern îndepărtat În functie de aceşti factori externi, apropiaţi sau îndepărtaţi, firma îşi schimbă strategiile, se schimbă pe ea însăşi cu scopul de a se adapta presiunilor externe.

Pentru utilizarea unui mangement în viziune strategică, pledează următorele elemente:

- Permite adaptarea organizaţiei la modificările rapide ale mediului;

- Direcţionează activitatea organizaţiei pe termen lung;

- Permite corelarea tuturor activităţilor organizaţiei pentru atingerea unui scop prestabilit;

- Conferă avantaje competitive într-un mediu cu grad înalt de risc;

- Organizaţia îşi conferă propria identitate;

- Organizaţia devine mai eficientă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Dezvoltarii Firmei privind Cresterea Competitivitatii la SNTFM C.F.R. Marfa SA.doc

Alte informatii

Universitatea SPIRU HARET Facultatea de MANAGEMENT Brasov Anul - II - ZI