Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 18048
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Capitolul I – Analiza diagnostic a potentialului natural, economic si social al Comunei Pojorata

1.1. Caracteristicile generale

1.1.1. Aşezarea geografică

1.1.2. Populaţia şi satele componente

1.1.3. Particularităţile de ordin socio-cultural şi administrativ

1.2. Resursele comunei

1.2.1. Resursele naturale şi agricole

1.2.2. Resursele de muncă (locale, atrase, part-time etc)

1.2.3. Alte resurse

1.3. Activităţile economice

1.3.1. Agricultura (dimensiunile exploataţiilor, producţia vegetală – suprafeţe, producţii, producţia animală – şeptel, producţii, veniturile pe familii)

1.3.2. Industriile locale şi meşteşugurile (capital de producţie, număr, venituri şi cheltuieli pe activităţi)

1.3.3. Agroturismul – capacităţi de cazare, număr, preţuri, venituri şi cheltuieli pe activităţi

1.3.4. Silvicultura

1.3.5. Alte activităţi economice, infrastructura etc.

1.4. Veniturile şi cheltuielile comunei Pojorata

1.4.1. Evoluţia şi structura veniturilor primăriei

1.4.2. Evoluţia şi structura cheltuielilor primăriei

1.4.3. Descrierea principalelor obiective de investiţii realizate în ultimii ani în comună

1.4.4. Veniturile medii pe o familie la nivelul comunei şi structura acestora (anchetă pe familie)

1.5 Organizarea administrativă (instituţii şi administraţie) şi parteneriate public-privat

1.5.1 Organizarea administrativă (instituţii şi administraţie) şi parteneriate public-privat

1.6 Grupurile (grupul) de acţiune locală (GAL)(daca exista)

1.6.1 Componenţa, populaţia GAL-ului

1.6.2. Principalele obiective, statutul GAL

1.6.3 Acţiunile de cooperare, integrate şi multisectoriale propuse de GAL

1.6.4. Propunerile GAL pentru Programul LEADER şi măsurile de aplicare în vederea valorificării resurselor locale

Capitolul II – Analiza Swot

2.1. Analiza SWOT a caracteristicelor generale

2.2. A naliza SWOT a resurselor naturale si umane

2.3. Analiza SWOT a activitatilor economice

2.4. Analiza SWOT a mediului

2.5. Analiza SWOT a infrastructurii rurale

Capitolul III – Elaborarea strategiei de dezvoltare economico-sociala

3.1. Metodologia de elaborare a strategiei

3.2. Orientarile strategice privind dezvoltarea rurala stabilite de Charta Europeana a spatiului rural

3.3. Programele alternative de dezvoltare socio-economice a comunei

Capitolul IV - Studii de caz – Prezentarea proiectelor propuse

Capitolul V – Impactul economic si social al proiectelor propuse asupra Comunei Pojorata

Capitolul I – Analiza diagnostic a potentialului natural, economic si social al Comunei Pojorata

Extras din document

1.1. Caracteristicile generale

COMUNA POJORATA

Asezare geografica:

Comuna Pojorâta este o localitate în județul Suceava, Bucovina, România.Comuna se află situată în nord - estul României și în vestul județului Suceava.

Situată în partea vestică a judeţului Suceava, la circa 7 km vest de municipiul Câmpulung Moldovenesc, 37 km de municipiul Vatra Dornei şi la circa 77 km faţă de muncipiul Suceava, comuna fiind aşezată în bazinul superior al râului Moldova.

Teritoriul comunei Pojorîta este situat din punct de vedere fizico - geografic la poalele Masivului Giumalău (1857 m), în văile râurilor Moldova și Putna. În aval de comuna Pojorîta, Valea Moldovei se îngustează brusc în gresiile și conglomeratele de Muncel, luând aspect tipic de chei, „Cheile Pojorîtei", care sunt flancate de dealurile Muncel de Nord., Măgura cu Piatra Stejarului la Est. În peretele stâncos și abrupt al Măgurii se găsește rezervația geologică cunoscută sub numele de „Stratele de Pojorîta".

1.1.2. Populaţia şi satele componente

Comuna este compusă din satele Valea Putnei și Pojorîta și se învecinează la sud cu Dorna Arinii, la nord - vest cu Fundu Moldovei, la vest cu Iacobeni și la nord cu Sadova.

La dispensarul medical din comuna Pojorâta sunt inscrişi 1776 de cetăţeni după cum urmează :

grupa de vârstă 0 - 1 an = 21 persoane

grupa de vârstă 1 - 4 ani = 78 persoane

grupa de vârstă 5 - 59 ani = 1158 persoane

grupa de vârstă > 60 ani = 519 persoane

1.1.3. Particularităţile de ordin socio-cultural şi administrativ

În ceea ce priveşte domeniul socio - cultural, comuna Pojorâta dispune de 2 cămine culturale, atât în localitatea Pojorâta cât şi în localitatea Valea Poienii, ambele fiind bine întreţinute, în stare bună de funcţionare, fiind utilizate în special pentru organizarea petrecerilor pentru nunţi.

Se observă că numărul bibliotecilor din comuna Pojorâta s-a redus, în prezent ajungând la 2 astfel de obiective:

- 1 bibliotecă publică, în satul Pojorâta, care avea înregistrat în anul 2005 un număr de 9142 volume; -biblioteca comunală se află în acelaşi imobil cu căminul cultural din satul Pojorâta şi este deservită de un bibliotecar.

În afară de căminele culturale, ca instituţie de cultură, în comuna Pojorâta, în localitatea Pojorâta a funcţionat şi un cinematograf. În prezent, clădirea respectivă nu mai este folosită în acest scop, aceasta fiind închiriată de către Primărie unei societăţi cultural - muzicale, care se ocupă cu reînvierea şi menţinerea obiceiurilor şi a datinilor, precum şi a dansurilor populare.

Referitor la domeniul cultelor, pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea:

Satul Pojorâta:

- Biserica Sfântul Nicolae - fără a fi înscrisă în Lista monumentelor din judeţul Suceava, reprezintă o raritate în România şi în Europa, datorită celor 7 turnuri (există 4 astfel de biserici în Europa);

- Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul;

Satul Valea Putnei:

- Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril;

În extravilanul localităţilor:

- Schitul Corlăţeni Ioan Iacob Hozevitul.

În afara locaşurilor de cult ortodox, în comuna Pojorâta mai există:

- 1 biserică catolică,

- 1 biserică evanghelică,

- 1 casă de rugăciune pentru baptişti.

Preview document

Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 1
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 2
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 3
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 4
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 5
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 6
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 7
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 8
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 9
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 10
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 11
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 12
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 13
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 14
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 15
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 16
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 17
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 18
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 19
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 20
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 21
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 22
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 23
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 24
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 25
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 26
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 27
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 28
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 29
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 30
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 31
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 32
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 33
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 34
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 35
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 36
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 37
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 38
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 39
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 40
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 41
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 42
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 43
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 44
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 45
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 46
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 47
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 48
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 49
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 50
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 51
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 52
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 53
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 54
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 55
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 56
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 57
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 58
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 59
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 60
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 61
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 62
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 63
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 64
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 65
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 66
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 67
Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Managementul Dezvoltarii Rurale - Comuna Pojorata.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Proiectelor

1. Prezentarea generală a proiectului 1.1. Titlul proiectului Satul de Vacanţă Copii şi tradiţia ! Înfiinţarea unei tabere şcolare în satul...

Perspectivă asupra Orașului Slatina ca viitoare zonă metropolitană

VIZIUNEA ASUPRA DEZVOLTARII ZONEI METROPOLITANE SLATINA Abordarea dezvoltării la nivel urban și metropolitan urmărește preluarea și rezolvarea...

Înființarea pensiunii turistice rurale SC Sonya SRL

INTRODUCERE Atât în practica turistica internationala, cât si în literatura de specialitate, se constata o îndreptare a populatiei oraselor spre...

Strategia de dezvoltare locală Basarabia

Introducere Epoca istorică prin care trece România, aceea a tranziţiei spre economia de piaţă şi a integrării în structurile internaţionale, fie...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Organizarea Dezvoltării Regionale și Locale în România

Romania este o tara carpato - dunareana, cu iesire la Marea Neagra, avand un relief variat si armonios repartizat. Pe teritoriul Romaniei, a carei...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Strategia de dezvoltare locală

CURS I Politica regională a UE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii...

Ai nevoie de altceva?