Managementul ideilor

Imagine preview
(7/10)

Acest proiect trateaza Managementul ideilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Simona Buta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Introducere

În opinia lui A. Mackensie “managementul este procesul în care managerul operează cu trei elemente fundamentale: idei, lucruri și oameni, realizînd obiectivul prin alții.”

Managementul reprezintă un proces consistent de conducere și coordonare a acțiunilor și activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor organizației în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanță cu misiunea, finalitătilr și responsabilitățile sale economice și sociale.

Caracteristicile principale ale managementului:

• este un proces de conducere a unui sau unor grupuri organizat(e) de persoane, dar termenul „a conduce” nu trebuie confundat cu a avea persoane în subordine;

• privește și se concentrează asupra îndeplinirii obiectivelor organizației, prin concentrarea eforturilor întregului colectiv.

Rolul managerilor:

• atingerea obiectivelor organizației lucrînd cu și prin intermediul oamenilor precumși prin utilizarea altor resurse ale organizației (bani, materii prime, utilijae și echipamete, resurse informaționale) care prin procesul de producție se trensformă în produse finite (bunuri și servicii);

• managementul nu privește doar întreprinderile ci este un procescare se derulează în toate tipurile de organizații.

Pin conceptul de organizație înțelegem un ansamblu constituit din 2 sau mai multe persoane care desfășoară activități în comun în vederea realizării unor obiective.

Prin management ca știință se înțelege studierea procesului de management și a relațiilor de management care iau naștere în cadrul sau, în vederea descoperirii, sistematizării și generealizării unor concepte, principii, legi și reguli care le guvernează, precum și a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și modalități de conducere de natura sa conribuie la creșterea eficenței activităților desfășurate în scopul realizării obiectivelor.

Fig.1 Principale caracteristici ale științei managementului

Sura: Realizată de autorul lucrării

2. Inovarea în management

În ultimul timp, atât în mediul academic cât și în rândul consultanților în management și al managerilor, se ridică din ce în ce mai mult problema inovării în management. Hamel și Breen consideră, că inovația în management, comparată cu alte tipuri de inovație, are abilitatea unică de a opera modificări radicale și durabile în ceea ce privește avantajul competitiv. De-a lungul timpului au fost folosite diferite terminologii pentru a aborda ceea ce este în prezent cunoscut ca inovare managerială, precum și diferite definiții. Birkinshaw, Hamel și Mol definesc inovația în management ca fiind invenția și implementarea unei practici, structuri, tehnici sau proces de management ce este nouă pentru cel mai înalt nivel de dezvoltare în domeniu și este realizată pentru a contribui la atingerea obiectivelor organizaționale.

2.1. Inovarea

Cuvîntul inovare derivă din latinul „innovates” care este substantivul verbului „innovare” care se traduce prin – a înnoi sau a schimba, compus din „in”+„novas” care prin combinare se traduce prin „a introduce ceva nou”.Această noutate se referă în egală măsură la un obiect/produs, un serviciu/ activitate, o metodă sau un proces.

Dacă vorbim de procese acestea se referă la întreaga desfășurare a vieții cotidiene de la activitatea productivă (produse) – economică (comercealizare – marketing) pînă la activitățile de organizare și conducere a muncii și a afacerilor, activitățile cepresupun prestarea unor servicii sau chiar la guvernare. Cu alte cuvinte inovarea se poate manifesta în orice domeniu.

2.2. Necesitatea inovării

Necesitatea inovării este dată de cerințele șiexigențele dezvoltării și managementul noilor produse și servicii, care sunt determinate de existența competiției internaționale, a cererii consumatorilor,de dezvoltarea rapidă a dezvoltării tehnologice și de noile norme și standarde privind protecția mediului etc.

Inovarea reprezintă cel mai important factor de succes în competiția intensă dintre firme, fiind avantajate doar companiile care au cîștigat noi avantaje competitive.

Inovarea este concretizată dacă ideile noi sunt implimentate în noi produse, servicii și procese, care găsesc o utilizare reală pe piață. De aceea, succesul comercial este din ce în ce mai dependent de capacitatea companiei de a creea noi produse, servicii și procese.

Pentru a se adapta rapid schimbarilor, firmele trebuie să fie capabile să prevadă noile tendințe sau chiar sa le determine, in scopul configurării de noi afaceri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul ideilor.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMNISTRAȚIE PUBLICĂ CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE