Managementul IMM

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 19595
Mărime: 185.70KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
lucrarea este realizata pe managementul imm-urilor cu studiu de caz pe o firma din romania.

Cuprins

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie 3

1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii 3

1.2.Situaţia sectorului românesc de IMM-uri 9

Capitolul 2 - Importanţa managementului în dezvoltarea unui IMM 16

2.1 Definirea conceptului de management 16

2.2 Rolul managementului 20

2.3 Calitatea managementului 23

2.4 Abilităţile necesare managerului organizaţiei 26

2.5 Tipuri de manageri 28

2.6 Strategii manageriale 30

2.6.1 Metode şi tehnici de management.Clasificarea metodelor 30

2.6.2 Metode şi tehnici specifice de management 32

CAPITOLUL 3 – Managementul în agenția ALI BABA TOURS 39

3.1. Particularităţi ale funcţiilor conducerii în agenţia Ali Baba Tours 39

3.1.1. Funcţia de decizie 39

3.1.2. Funcţia de prevedere si planificare 40

3.1.3.Funcţia de organizare 41

3.1.4.Funcţia de antrenare-motivare 42

3.1.5.Funcţia de coordonare 43

3.1.6.Funcţia de control 43

3.2. Tipul de întreprinzător-manager al agenţiei Ali Baba Tours 44

3.3. Instrumente si tehnici manageriale utilizate 47

CONCLUZII 59

Bibliografie 61

Extras din document

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie

1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii

Aşa cum ne demonstrează realitatea economică (indiferent dacă abordarea problemei se face la nivel naţional, european sau mondial), existenţa întreprinderilor mici şi mijlocii este vitală pentru o dezvoltare economică armonioasă şi capătă în prezent dimensiuni din ce în ce mai importante atât în plan social, cât şi politic. Această stare de fapt explică existenţa unei preocupări continue pentru acest sector şi implicit a multiplelor încercări de a defini, de a clasifica şi de a stabili principalele caracteristici ale IMM-urilor. Se pot distinge totuşi o serie de trăsături comune ale definiţiilor date întreprinderilor mici şi mijlocii, cele mai importante fiind:

-Nu cuprind sectorul primar;

-Mărimea întreprinderii se evaluează atât prin indicatori fizici cât şi valorici. Ca indicator fizic se utilizează numărul de angajaţi, iar ca indicatori valorici s-au consacrat cifra de afaceri şi valoarea activului net, pentru a reflecta atât o măsură a potenţialului (activului net) cât şi o măsură a volumului de activitate (cifra de afaceri);

-Se bazează pe utilizarea unui set de indicatori care, de regulă, se aplică identic în cazul tuturor (sau majorităţii) domeniilor analizate de pe o anumită piaţă;

-Includ o condiţie de independenţă a întreprinderii, pentru a elimina riscul clasificării ca întreprinderi mici a unor subsidiare de mari întreprinderi.

Totuşi, trebuie ţinut cont de faptul că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o realitate extrem de eterogenă, astfel încât găsirea unui numitor comun în definirea acestora nu este deloc uşoară. În acest context, se impune luarea în considerare a unor aspecte, dintre care cele mai importante se referă la faptul că :

-Definiţia nu operează o distincţie clară a aşa-numitelor activităţi de „auto-ocupare”, caracterizate prin faptul că patronul este şi singurul angajat (se face referire la societatea cu răspundere limitată cu unic asociat, firma „de familie” organizată ca societate de persoane - în nume colectiv -, cooperativa meşteşugărească sau de consum etc.). Deşi cel mai adesea nu corespund pe deplin cerinţelor de organizare ale unei întreprinderi moderne, (motiv pentru care se consideră că aparţin economiei informale) aceste forme de activitate economică constituie o sursă importantă de ocupare, în special în zonele rurale sau în cele mai puţin dezvoltate.

-Există o tendinţă a celor mai mulţi autori de a distinge în rândul întreprinderilor de talie mică, o clasă specială de întreprinderi meşteşugăreşti sau artizanale. Tendinţă are la bază ponderea ridicată a acestora (circa 25% în totalul populaţiei ocupate şi circa 16% din cifra de afaceri în cadrul Uniunii Europene) şi faptul că acestea constituie de cele mai multe ori pepiniera pentru noii întreprinzători şi pentru noile întreprinderi industriale, comerciale şi de servicii.

-Nu se face o distincţie corespunzătoare a întreprinderilor nou înfiinţate (start-up). Acestea constituie o clasă aparte de întreprinderi, al căror comportament şi destin depind de profilul creatorului lor şi de montajul tehnico-economic specific al înfiinţării – motiv pentru care unele cresc rapid, dar multe dintre ele eşuează în prima perioadă a existenţei.

-Nu se face o distincţie corespunzătoare între întreprinderile inovatoare şi cele tradiţionale, deşi comportamentul şi perspectivele lor sunt foarte diferite

Se poate considera însă că în momentul de faţă numitorul comun de la care mulţi autori pleacă în fundamentarea propriei opinii despre sectorul IMM-urilor se află în strânsă legătură cu legislaţia în vigoare. De asemenea, se remarcă o tendinţă de adoptare a unei definiţii comune de către grupuri de ţări, în contextul actualelor procese de integrare regională. În cazul României, ţară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, trebuie avută în vedere nu numai legislaţia românească, ci şi cea europeană. Dacă în urmă cu câţiva ani se putea spune că întreprinderile mici şi mijlocii operează în special la nivel naţional, în prezent, acestea şi-au extins aria de acţiune (o contribuţie însemnată în acest sens având-o dezvoltarea comerţului electronic) Astfel, IMM-urile sunt afectate din ce în ce mai mult de legislaţia europeană privind taxele şi impozitele, concurenţa, formalităţile vamale ş.a., context în care devine iminentă dorinţa de armonizare a legislaţiei româneşti cu reglementările aflate în vigoare în Uniunea Europeană.

Preview document

Managementul IMM - Pagina 1
Managementul IMM - Pagina 2
Managementul IMM - Pagina 3
Managementul IMM - Pagina 4
Managementul IMM - Pagina 5
Managementul IMM - Pagina 6
Managementul IMM - Pagina 7
Managementul IMM - Pagina 8
Managementul IMM - Pagina 9
Managementul IMM - Pagina 10
Managementul IMM - Pagina 11
Managementul IMM - Pagina 12
Managementul IMM - Pagina 13
Managementul IMM - Pagina 14
Managementul IMM - Pagina 15
Managementul IMM - Pagina 16
Managementul IMM - Pagina 17
Managementul IMM - Pagina 18
Managementul IMM - Pagina 19
Managementul IMM - Pagina 20
Managementul IMM - Pagina 21
Managementul IMM - Pagina 22
Managementul IMM - Pagina 23
Managementul IMM - Pagina 24
Managementul IMM - Pagina 25
Managementul IMM - Pagina 26
Managementul IMM - Pagina 27
Managementul IMM - Pagina 28
Managementul IMM - Pagina 29
Managementul IMM - Pagina 30
Managementul IMM - Pagina 31
Managementul IMM - Pagina 32
Managementul IMM - Pagina 33
Managementul IMM - Pagina 34
Managementul IMM - Pagina 35
Managementul IMM - Pagina 36
Managementul IMM - Pagina 37
Managementul IMM - Pagina 38
Managementul IMM - Pagina 39
Managementul IMM - Pagina 40
Managementul IMM - Pagina 41
Managementul IMM - Pagina 42
Managementul IMM - Pagina 43
Managementul IMM - Pagina 44
Managementul IMM - Pagina 45
Managementul IMM - Pagina 46
Managementul IMM - Pagina 47
Managementul IMM - Pagina 48
Managementul IMM - Pagina 49
Managementul IMM - Pagina 50
Managementul IMM - Pagina 51
Managementul IMM - Pagina 52
Managementul IMM - Pagina 53
Managementul IMM - Pagina 54
Managementul IMM - Pagina 55
Managementul IMM - Pagina 56
Managementul IMM - Pagina 57
Managementul IMM - Pagina 58
Managementul IMM - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Managementul IMM.doc

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Analiza funcțiilor manageriale

Lucrarea intitulată Analiza funcțiilor manageriale este structurată în trei capitole. În primul capitol, intitulat Conceptul de management, am...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Strategia de afaceri la firma Fan Courier Express SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRATEGIA FIRMEI 1.1. Noţiuni teoretice despre „conceptul de strategie” Rădăcinile etimologice ale...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Studiu de fezabilitate pentru un proiect cu finanțare Europeană

Putem constata că investiţiile au devenit un mod prin care se poate contribuii la dezvoltarea economiei unei ţări. Aderarea României la Uniunea...

Managementul de resurse umane ale unei societăți

Organizarea activitatilor in cadrul compartimentului de resurse umane; categoriile de personal ale unei societati Rolul departamentului de...

Metode de Management prin Obiective și Bugete, pe Centre de Profit

INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licenţa este “Metoda de management prin obiective şi bugete, pe centre de profit”. Am ales această tema pentru...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

CAPITOLUL 1: ROLUL ŞI IMPORTANŢA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 1.1 Definirea noţiunilor de întreprindere şi întreprinzător: Întreprinzătorul...

Sectorul IMM - "Uriasul Ascuns" al Economiilor Occidentale

- INTRODUCERE Fara nici o îndoiala , ultima perioada se caracterizeaza prin cele mai rapide si spectaculoase schimbari din evolutia omenirii. In...

Management și Performanță în IMM-uri

CAPITOLUL I Aspecte introductive 1.1 Definirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) Peter Drucker spunea că „micile afaceri reprezintă...

Întreprinderile mici și mijlocii - motor al dezvoltării economice

Capitolul I:” Importanţa IMM –urilor în economie” • Definirea conceptului „IMM” Întreprinderile mici si mijlocii ramân în atenţia lumii...

Managementul IMM-urilor

1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE MICĂ ŞI MIJLOCIE 1.1 Definiţii ale întreprinderii mici şi mijlocii Criterii cantitative şi calitative de definire a...

Managementul IMM-urilor

1.1 Premisele managementului intreprenorial Abordarea managementului intreprenorial se poate realize in mai multe moduri. Premisele la care se...

Managementul IMM-urilor

IMM C2 1.2 Revoluţia intreprenorială În perioada actual se constată o amplificare substanţial a fenomenelor intreprenoriale atât dpdv calitativ...

Ai nevoie de altceva?