Managementul Liceului

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Liceului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Descrierea institutiei 2
1.1. Domeniul de activitate si tendintele existente 2
1.2. Bugetul anual si serviciile principale 2
1.2.1. Surse proprii de finantare 2
1.2.2. Participantii la sistemul de finantare a învatamântului 3
1.3. Numar de angajati 4
1.4. Misiune institutiei 5
1.5. Planificarea strategica 5
1.5.1. Obiectivele strategice 5
1.5.2. SWOT 5
1.5.3. Strategia corporativa 7
1.5.4. Strategia concurentiala 7
2. Cultura organizationala 7
2.1. Sistemul de valori a institutiei 7
2.2. Prezentarea elementelor vizibile ale culturii 8
2.3. Prezentarea relatiilor existente între elementele vizibile si sistemul de valori 9
3. Sistemul organizatoric 10
3.1. Nivele ierarhice 10
3.2. Identificarea posturilor manageriale 11
3.2.1. Activitati specife managerilor de prima linie 11
3.2.2. Activitati specifice managerilor mijlocii 13
3.2.3. Activitati specife managerilor superiori 13

Extras din document

1. Descrierea institutiei

1.1. Domeniul de activitate si tendintele existente

Liceul Vasile Alecsandri este situate în orasul Iasi, Str C. Negri, nr.50, Chiar în centrul orasului. Fosta scoala primara de baieti( 1981) în timpul celui de-al doilea razboi mondial a ramas fara cadre didactice si fara elevi.

Dupa 1948 în structura organizatorica a învatamântului au avut loc alte schimbari. În anul 1954 este înfiintat Liceul "Vasile Alecsandri" prin reorganizarea fostului liceu comercial de pe strada Vasile Alecsandri. În primii ani de activitate a functionat în acest loc. Localul actual de pe strada Costache Negri a fost dat în folosinta la 1 septembrie 1962. În anul 1979 a devenit scoala de 10 ani, pentru ca în anul 1980 sa fie scoala de 8 ani. În anul 1994 s-a aprobat reînfiintarea liceului Vasile Alecsandri si pâna în ziua de azi îsi exercita misiunea de liceu.

1.2. Bugetul anual si serviciile principale

Finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat se asigura din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza îsi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii. Liceul Vasile Alecsandri îsi consolideaza bugetul din surse proprii si de la bugetul de stat si cel local.

1.2.1. Surse proprii de finantare

Veniturile proprii se înscriu în bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor aducatoare de venituri proprii, pe surse, dupa cum urmeaza:

a. Veniturile rezultate din activitatea prestari de servicii si altele asemenea  care cupind sumele încasate de unitatea de învatamânt din activitatea de conversie si reconversie profesionala, scolarizare, cursuri de initiere în domeniul informaticii, limbi straine, activitati de productie, prestari de servicii si alte activitati, în conditiile legii.

b. Taxele de la persoanele fizice si juridice.

Unitatile de învatamânt preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispozitiilor legale, sa stabileasca nivelul taxelor pentru desfasurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acopera cheltuielile aferente activitatilor respective. Pentru stabilirea taxelor fiecare unitate de învatamânt preuniversitar de stat îsi estimeaza cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor si, în functie de numarul de elevi participanti, stabileste si taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectiva.

Sumele încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupa caz, reprezinta o alta sursa proprie de venit, al carui nivel se stabileste si se comunica de inspectoratele scolare judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti. Estimarile bugetare se calculeaza si se fundamenteaza în functie de: numarul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeaza sa fie eliberate, înmultit cu costul unui certificat sau o diploma.

Tarifele pe elev percepute pentru organizarea de cursuri de pregatire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc pe baza de contract/conventie, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursurilor respective.

c. Veniturile din închirierea spatiilor disponibile se înscriu în buget la nivelul chiriei stabilite în contractele de închiriere, la care se adauga obligatoriu cheltuielile cu întretinerea si unitatile folosite, impozitele pe terenuri si cladiri.

d. Veniturile din donatii reprezinta sumele donate de persoane fizice si juridice din tara sau strainatate. Acestea se înscriu fie la nivelul executiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul anului curent, independent de veniturile anului precedent.

e. Veniturile din sponsorizari primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii.

f. Venituri din surse externe obtinute pe baza de programe de finantare.

1.2.2. Participantii la sistemul de finantare a învatamântului

Bugetul unitatii de învatamânt cuprinde totalitatea veniturilor înregistrate de unitate indiferent de sursa lor de provenienta si cheltuielile ocazionate de asigurare a bunei functionari a procesului de învatamânt si care se realizeaza sub autoritatea directorului unitatii de învatamânt, în calitatea sa de ordonator tertiar de credite.

Cheltuielile înscrise ca indicatori în bugetul unitatii de învatamânt au, în esenta, urmatoarele surse de acoperire:

- sume defalcate din unele venituri ale bugetelui de stat puse la dispozitia bugetelor locale;

- veniturile bugetelor locale;

- veniturile proprii ale scolii provenite inclusiv din surse externe;

- donatii si sponsorizari.

Alaturi de fondurile alocate unitatii de învatamânt pentru acoperirea cheltuielilor înscrise în bugetul acesteia, comunitatile locale si regionale (judetene), statul român si comunitatea internationala aloca în prezent însemnate fonduri banesti pentru realizarea unor programe de dezvoltare si modernizare a învatamântului în ansamblul sau, a unor categorii, tipuri, profile de unitati de învatamânt, precum si pentru finantarea unor programe de sprijin social pentru elevi si cadre didactice.

La sistemul de fundamentare, alocare si folosire a fondurilor banesti necesare învatamântului preuniversitar de stat sunt antrenate si participa, în conformitate cu atributiile si responsabilitatile conferite de lege mai multe organisme si institutii centrale si locale si anume: unitatile de învatamânt, consiliile locale si judetene, reprezentanti si organizatii ale comunitatilor locale, inspectorate scolare judetene, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, organisme si institutii ale comunitatilor internationale, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Liceului.doc