Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș

Proiect
8.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Management
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 33604
Mărime: 2.13MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neagu Vasile
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE Managementul firmei

Cuprins

INTRODUCERE 5

Cap.I. PREZENTAREA HOTEL CONTINENTAL TÂRGU-MUREŞ

1.1 Hotelul Continental - Târgu Mureş. Istorie, arhitectură,amplasament 8

1.2 Descrierea lanţului hotelier al S.C. Continental S.A. 11

Cap.II. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ACTIVITAŢII, DESFĂŞURATE DE S.C. CONTINENTAL S.A. ÎN PERIOADA 2002 -2004

2.1 Prezentarea structurii patrimoniale de activ şi de capitaluri şi datorii şi a principalelor elemente din contul de profit şi pierdere. 19

2.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari 21

2.2.1 Analiza lichiditaţii şi a solvabilitaţii 21

2.2.2 Analiza evoluţiei cifrei de afaceri 26

2.2.3 Analiza productivităţii muncii 27

2.2.4 Analiza vitezei de rotaţie 28

2.2.5 Analiza evoluţiei profitului net 29

Cap.III. TURISMUL ŞI SERVICIILE TURISTICE

3.1 Conceptul de turism şi rolul turismului în economie 35

3.2 Factori care influenţează dezvoltarea turismului 37

3.3 Forme de turism. Criterii de clasificare 40

3.4 Industria turistică- componentă a sectorului terţiar 42

3.5 Conţinutul şi structura serviciilor turistice 45

3.6 Caracteristicile serviciilor turistice 48

3.7 Turismul în România. Obiective strategice de dezvoltare a turismului 51

CAP.IV. MANAGEMENTUL SERVICIILOR TURISTICE LA HOTEL CONTINENTAL TÂRGU-MUREŞ

4.1 Studiul de piata 58

4.1.1 Studiul mediului 58

4.1.2 Studiul ofertei (Concurenţa) 62

4.1.3 Studiul cererii (clientela) 66

4.2 Organizarea şi exploatarea departamentelor operaţionale în cadrul hotelului Continental Târgu- Mureş 70

4.2.1 Structura organizatorică a hotelului 70

4.2.2 Serviciul front-office 73 4.2.3 Serviciul de etaj 75

4.2.4 Serviciul de alimentaţie 79

4.2.5 Alte servicii 82

CAP.V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 90

Extras din document

România are o remarcabilă vocaţie turistică datorită valorilor sale turistice naturale, concretizate in existenţa unui spaţiu geografic variat, combinat cu creaţiile de artă ale poporului român şi cu potenţialul balneo-climateric.

Acest impresionant potenţial turstic al României este dat atât de resursele naturale cât şi de varietatea reliefului, clima, flora, fauna, hidrografia cât şi de resursele antropice ( vestigii arheologice, monumente istorice si arhitectonice, muzee, case memoriale).O parte importantă a ofertei o constitue resursele turistice antropice:vestigiile arheologice, care sunt legate de formarea şi continuitatea poporului român, vechile cetăţi de pe litoralul Pontului Euxin;ruinele de la Orăştie ;monumentele istorice şi arhitectonice, lăcaşele de cult şi cultură, au valori deosebite pe plan mondial, (mănăstirile şi bisericile din Bucovina, cu impresionante fresce exterioare, bisericile din lemn din Maramureş, cetăţile şi castelele din Transilvania, cu fascinantele lor legende, monumentele din oraşele foste capitale ale Tării Romaneşti, etc.)La toate acestea se adauga elementele de folclor, satele turistice cu specific etnofolcloric, cultural-istoric şi peisagistic, muzeele şi casele memoriale, care sporesc considerabil atractivitatea zonei.

Potenţialul natural şi caracterul carpato-danubiano-pontic al ţarii determină varietatea formelor de turism care se pot practica:

- Turismul de litoral

- Turismul în Delta Dunarii

- Turism montan

- Turism balnear,etc.

Turismul în ţara noastra a cunoscut o creştere puternică în special în deceniile şapte si opt ale secolului nostru, când s-au înregistrat si cele mai înalte ritmuri de creştere a circulaţiei turistice.

Evoluţia turismului în România poate fi evidenţiată prin nişte indicatori fizici, din care rezultă ca numărul de plecări în străinătate ale vizitatorilor români in anul 2003 a fost cu 16,1% mai mare comparative cu numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în România.

Cea mai mare parte a călătoriilor vizitatorilor români în străinătate a fost realizata cu mijloace de transport (86,5%) în tomp ce cele aeriene au fost de 9,3% cele feroviare de 3,5% şi cele navale de 0,7%.

Majoritatea vizitatorilor străini provin din tări situate in Europa (95,5% din totalul sosirilor) şi 63,3% din ţările vecine României.Din statele UE s-au înregistrat un număr de 1127,7 mii sosiri.

Este evident că astfel de creşteri vor fi posibile doar prin investiţii de reabilitare şi modernizare ,combinate cu dezvoltarea inteligentă a reclamei turistice şi cu perfecţionarea personalului necesar asigurării unor servicii de calitate în agenţiile de turism, hoteluri şi unităţi de servire.

Dezvoltarea durabilă din turism se poate imagina doar într-un context de măsuri care se refera la definirea precisă a obiectivelor activităţii turistice la nivel macroeconomic si microeconomic, impunerea unor noi standere superioare de calitate componentei tehnice a serviciilor oferite, creşterea calitaţii funcţionale, relaţionale, prin reorientarea culturii organizaţiei si perfecţionarea pregătirii agenţilor economici implicaţi in oferta turistică în special în tehnici de studiu al pieţei, de orientare a eforturilor în concurenţa externă si internă, în localizarea ei şi în folosirea constientă a mediului drept parte a investiţiilor în activitatea turistică, repartizarea judicioasă a cheltuielilor de întreţinere a mediului între ofertanţi şi consumatorii de servicii, crearea unei “imagini de marcă” pentru turismul românesc prin subliniera diferenţelor distinctive, în primul rând faţa de oferta ţarilor vecine şi prin evidenţierea avantajelor competitive pe care le posedă România, cum ar fi varietatea reliefului, preţuri atractive, multiculturalitatea, unicitatea anumitor rezervaţii şi ale unor monumente culturale sau ale naturii, aflate sub protecţie internaţională.

Printre obiectivele strategice de dezvoltare a turismului se află:

Dezvoltarea produsului turistic astfel încât să se asigure valorificarea superioară a condiţiilor şi factorilor existenţi şi ridicarea calităţii şi competitivităţii acestuia.

Dezvoltarea forţei de muncă din turism, instrument esenţial pentru asigurarea unei poziţii concurenţiale durabile.

Îmbunătaţirea şi dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare are drept scop crearea unei imagini turistice pozitive şi corecte a României pe pieţele furnizoare, recâştigarea şi dezvoltarea pieţelor, perfecţionarea mecanismelor şi instrumentelor activităţii de marketing,inclusiv a modului de finanţare a acesteia,implicarea sectorului privat în comercializarea coordonată şi eficientă a programelor turistice.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA HOTEL CONTINENTAL

TÂRGU-MUREŞ

1.1 Hotelul Continental - Târgu Mureş. Istorie, arhitectură,amplasament.

Hotelul Continental - Târgu Mureş , face parte din lanţul hotelier al S.C. CONTINENTAL S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Piaţa Walter Mărăcineanu, numărul 1-3, sectorul 1.

În baza Hotărârii Guvernului numărul 455/1994 şi a Ordinului ministrului Turismului numărul 87/1992, hotelul Continental, având ca obiect de activitate cazare şi prestări servicii specifice, situat în Târgu Mureş, Piaţa Teatrului, numărul 6, Judeţul Mureş, aparţinând de S.C. CONTINENTAL S.A., filiala Târgu Mureş, se clasifică la categoria de trei stele.

Hotelul Continental, situat în plin centrul oraşului Târgu Mureş, a fost construit între anii 1977-1980, după planurile regretatului arhitect C.Savescu, cel care a proiectat şi clădirea Ambasadei României din Atena.

Dat în folosinţă la data de 15.02.1981, hotelul Continental - Târgu Mureş se integrează în peisajul turistic autohton prin apartenenţa la arhitectura specifică centrului municipal şi mai cu seamă, prin calitatea serviciilor, confirmând astfel privilegiul dat Cetăţii Medievale sub titlul de „Oraş Liber Regesc” la 1616 de către principele Gabriel Bethlen.

Simbioza fericită dintre ambientul modern şi specificul structural al comportamentului uman conferă oaspetelui vizitator plăcerea de a trăi clipe de neuitat.

Preview document

Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 1
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 2
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 3
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 4
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 5
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 6
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 7
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 8
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 9
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 10
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 11
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 12
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 13
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 14
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 15
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 16
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 17
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 18
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 19
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 20
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 21
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 22
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 23
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 24
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 25
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 26
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 27
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 28
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 29
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 30
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 31
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 32
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 33
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 34
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 35
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 36
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 37
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 38
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 39
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 40
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 41
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 42
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 43
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 44
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 45
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 46
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 47
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 48
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 49
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 50
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 51
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 52
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 53
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 54
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 55
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 56
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 57
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 58
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 59
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 60
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 61
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 62
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 63
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 64
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 65
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 66
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 67
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 68
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 69
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 70
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 71
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 72
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 73
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 74
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 75
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 76
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 77
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 78
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 79
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 80
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 81
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 82
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 83
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 84
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 85
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 86
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 87
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 88
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 89
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 90
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 91
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 92
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 93
Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Managementul Ofertei de Servicii Turistice - Hotelul Continental - Targu Mures
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • CApitolul IV.doc
  • Capitolul V.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • pagina de garda.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Finanțare pensiune turistică

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători...

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Managementul Serviciilor Hoteliere în Baza Hotelului Codru

Introducere Actualitatea temei “Managementul serviciilor hoteliere” se percepe în urma dezvoltării impetuase a turismului în ultimele decenii,...

Proiect de Modernizare și Dezvoltare Hotel Roman Herculane

Descrierea proiectului: Proiectul îşi propune să transforme complexul hotelier de categoria o stea în complex hotelier de trei stele. Pentru...

Managementul carierei în cadrul organizațiilor - studiu de caz la Orange

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Apocsis

1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international. Economia de piata functionala ridica in fata agentilor economici...

Te-ar putea interesa și

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Ai nevoie de altceva?