Managementul Ofertei de Servicii Turistice - Hotelul Continental - Targu Mures

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Ofertei de Servicii Turistice - Hotelul Continental - Targu Mures.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 94 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Neagu Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Management, Turism

Cuprins

INTRODUCERE 5
Cap.I. PREZENTAREA HOTEL CONTINENTAL TÂRGU-MUREŞ
1.1 Hotelul Continental - Târgu Mureş. Istorie, arhitectură,amplasament 8
1.2 Descrierea lanţului hotelier al S.C. Continental S.A. 11
Cap.II. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ACTIVITAŢII, DESFĂŞURATE DE S.C. CONTINENTAL S.A. ÎN PERIOADA 2002 -2004
2.1 Prezentarea structurii patrimoniale de activ şi de capitaluri şi datorii şi a principalelor elemente din contul de profit şi pierdere. 19
2.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari 21
2.2.1 Analiza lichiditaţii şi a solvabilitaţii 21
2.2.2 Analiza evoluţiei cifrei de afaceri 26
2.2.3 Analiza productivităţii muncii 27
2.2.4 Analiza vitezei de rotaţie 28
2.2.5 Analiza evoluţiei profitului net 29
Cap.III. TURISMUL ŞI SERVICIILE TURISTICE
3.1 Conceptul de turism şi rolul turismului în economie 35
3.2 Factori care influenţează dezvoltarea turismului 37
3.3 Forme de turism. Criterii de clasificare 40
3.4 Industria turistică- componentă a sectorului terţiar 42
3.5 Conţinutul şi structura serviciilor turistice 45
3.6 Caracteristicile serviciilor turistice 48
3.7 Turismul în România. Obiective strategice de dezvoltare a turismului 51
CAP.IV. MANAGEMENTUL SERVICIILOR TURISTICE LA HOTEL CONTINENTAL TÂRGU-MUREŞ
4.1 Studiul de piata 58
4.1.1 Studiul mediului 58
4.1.2 Studiul ofertei (Concurenţa) 62
4.1.3 Studiul cererii (clientela) 66
4.2 Organizarea şi exploatarea departamentelor operaţionale în cadrul hotelului Continental Târgu- Mureş 70
4.2.1 Structura organizatorică a hotelului 70
4.2.2 Serviciul front-office 73 4.2.3 Serviciul de etaj 75
4.2.4 Serviciul de alimentaţie 79
4.2.5 Alte servicii 82
CAP.V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 90

Extras din document

România are o remarcabilă vocaţie turistică datorită valorilor sale turistice naturale, concretizate in existenţa unui spaţiu geografic variat, combinat cu creaţiile de artă ale poporului român şi cu potenţialul balneo-climateric.

Acest impresionant potenţial turstic al României este dat atât de resursele naturale cât şi de varietatea reliefului, clima, flora, fauna, hidrografia cât şi de resursele antropice ( vestigii arheologice, monumente istorice si arhitectonice, muzee, case memoriale).O parte importantă a ofertei o constitue resursele turistice antropice:vestigiile arheologice, care sunt legate de formarea şi continuitatea poporului român, vechile cetăţi de pe litoralul Pontului Euxin;ruinele de la Orăştie ;monumentele istorice şi arhitectonice, lăcaşele de cult şi cultură, au valori deosebite pe plan mondial, (mănăstirile şi bisericile din Bucovina, cu impresionante fresce exterioare, bisericile din lemn din Maramureş, cetăţile şi castelele din Transilvania, cu fascinantele lor legende, monumentele din oraşele foste capitale ale Tării Romaneşti, etc.)La toate acestea se adauga elementele de folclor, satele turistice cu specific etnofolcloric, cultural-istoric şi peisagistic, muzeele şi casele memoriale, care sporesc considerabil atractivitatea zonei.

Potenţialul natural şi caracterul carpato-danubiano-pontic al ţarii determină varietatea formelor de turism care se pot practica:

- Turismul de litoral

- Turismul în Delta Dunarii

- Turism montan

- Turism balnear,etc.

Turismul în ţara noastra a cunoscut o creştere puternică în special în deceniile şapte si opt ale secolului nostru, când s-au înregistrat si cele mai înalte ritmuri de creştere a circulaţiei turistice.

Evoluţia turismului în România poate fi evidenţiată prin nişte indicatori fizici, din care rezultă ca numărul de plecări în străinătate ale vizitatorilor români in anul 2003 a fost cu 16,1% mai mare comparative cu numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în România.

Cea mai mare parte a călătoriilor vizitatorilor români în străinătate a fost realizata cu mijloace de transport (86,5%) în tomp ce cele aeriene au fost de 9,3% cele feroviare de 3,5% şi cele navale de 0,7%.

Majoritatea vizitatorilor străini provin din tări situate in Europa (95,5% din totalul sosirilor) şi 63,3% din ţările vecine României.Din statele UE s-au înregistrat un număr de 1127,7 mii sosiri.

Este evident că astfel de creşteri vor fi posibile doar prin investiţii de reabilitare şi modernizare ,combinate cu dezvoltarea inteligentă a reclamei turistice şi cu perfecţionarea personalului necesar asigurării unor servicii de calitate în agenţiile de turism, hoteluri şi unităţi de servire.

Dezvoltarea durabilă din turism se poate imagina doar într-un context de măsuri care se refera la definirea precisă a obiectivelor activităţii turistice la nivel macroeconomic si microeconomic, impunerea unor noi standere superioare de calitate componentei tehnice a serviciilor oferite, creşterea calitaţii funcţionale, relaţionale, prin reorientarea culturii organizaţiei si perfecţionarea pregătirii agenţilor economici implicaţi in oferta turistică în special în tehnici de studiu al pieţei, de orientare a eforturilor în concurenţa externă si internă, în localizarea ei şi în folosirea constientă a mediului drept parte a investiţiilor în activitatea turistică, repartizarea judicioasă a cheltuielilor de întreţinere a mediului între ofertanţi şi consumatorii de servicii, crearea unei “imagini de marcă” pentru turismul românesc prin subliniera diferenţelor distinctive, în primul rând faţa de oferta ţarilor vecine şi prin evidenţierea avantajelor competitive pe care le posedă România, cum ar fi varietatea reliefului, preţuri atractive, multiculturalitatea, unicitatea anumitor rezervaţii şi ale unor monumente culturale sau ale naturii, aflate sub protecţie internaţională.

Printre obiectivele strategice de dezvoltare a turismului se află:

Dezvoltarea produsului turistic astfel încât să se asigure valorificarea superioară a condiţiilor şi factorilor existenţi şi ridicarea calităţii şi competitivităţii acestuia.

Dezvoltarea forţei de muncă din turism, instrument esenţial pentru asigurarea unei poziţii concurenţiale durabile.

Îmbunătaţirea şi dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare are drept scop crearea unei imagini turistice pozitive şi corecte a României pe pieţele furnizoare, recâştigarea şi dezvoltarea pieţelor, perfecţionarea mecanismelor şi instrumentelor activităţii de marketing,inclusiv a modului de finanţare a acesteia,implicarea sectorului privat în comercializarea coordonată şi eficientă a programelor turistice.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA HOTEL CONTINENTAL

TÂRGU-MUREŞ

1.1 Hotelul Continental - Târgu Mureş. Istorie, arhitectură,amplasament.

Hotelul Continental - Târgu Mureş , face parte din lanţul hotelier al S.C. CONTINENTAL S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Piaţa Walter Mărăcineanu, numărul 1-3, sectorul 1.

În baza Hotărârii Guvernului numărul 455/1994 şi a Ordinului ministrului Turismului numărul 87/1992, hotelul Continental, având ca obiect de activitate cazare şi prestări servicii specifice, situat în Târgu Mureş, Piaţa Teatrului, numărul 6, Judeţul Mureş, aparţinând de S.C. CONTINENTAL S.A., filiala Târgu Mureş, se clasifică la categoria de trei stele.

Hotelul Continental, situat în plin centrul oraşului Târgu Mureş, a fost construit între anii 1977-1980, după planurile regretatului arhitect C.Savescu, cel care a proiectat şi clădirea Ambasadei României din Atena.

Dat în folosinţă la data de 15.02.1981, hotelul Continental - Târgu Mureş se integrează în peisajul turistic autohton prin apartenenţa la arhitectura specifică centrului municipal şi mai cu seamă, prin calitatea serviciilor, confirmând astfel privilegiul dat Cetăţii Medievale sub titlul de „Oraş Liber Regesc” la 1616 de către principele Gabriel Bethlen.

Simbioza fericită dintre ambientul modern şi specificul structural al comportamentului uman conferă oaspetelui vizitator plăcerea de a trăi clipe de neuitat.

Fisiere in arhiva (9):

 • Managementul Ofertei de Servicii Turistice - Hotelul Continental - Targu Mures
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • CApitolul IV.doc
  • Capitolul V.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • pagina de garda.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE Managementul firmei